1927-ben a K-vári unitárius teológián végzett évfolyam

Balról jobbra:  Dr. Kiss Elek teológiai dékán,  Pethő István, Nagy Domokos - áll,

Ekárt Andor, Simén Domokos - áll, Kelemen Imre