20 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

Rövid történelmi visszatekintés 

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség - Misszióház alapítása 1923. július 15-én történt meg. Budapest IX. kerületében, a Hőgyes Endre (akkor Rákos) utca 3. számú épületben. Egy háromemeletes házban megbújva található ez a torony nélküli unitárius templom. Trianon után sok unitárius települt át Erdélyből Magyarországra. A kolozsvári unitárius egyházi központ akkor elhatározta, hogy a már meglévő Nagy Ignác (akkor Koháry) utca 2. sz. alatti budapesti unitárius templom mellé egy missziós központot is létesít. Az 1923-ban gyűjtött angol és amerikai adományok segítségével vásárolták meg a Misszióház épületét és a benne kialakított templom felavatására 1929. február 10-én került sor.

A gyülekezet 2001. szeptember 22-től, a nagy unitárius zeneszerző tiszteletére viseli a Bartók Béla Unitárius Egyházközség nevet.

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011-ben adta ki első 10 évének krónikáját, az évenkénti események összefoglaló ismertetését. Abban örökítettük meg az egyházközség alapítását, elődeink tevékenységét és az itt szolgált lelkészeket, gondnokokat, presbitereket is. A Magyarországi Unitárius Közösség és az egyházközség létrehozását is áttekintő első könyv igényes kivitelben és gazdag tartalommal jelent meg, ami a második 10 év történéseit közreadó jelen kiadványunk tartalmára és kivitelére is érvényes.

Mint az első kötetben, ebben a könyvben is vannak olyan tartalmú írások, melyeknek egyes részei korábban az Unitárius Életben vagy más kiadványban már megjelentek, de ebben a formában és tartalommal csak itt olvashatók, egyházközségünk mai életéhez, tagjaihoz kapcsolódnak. Az egyházközség második 10 évének krónikája - a kiadvány megvásárolható a lelkész irodában 3.500 forint önköltség áron.

Már az első 10 évről kiadott könyv megjelenését követően elhatároztuk a folytatást, amit a Misszióház létrejöttének közelgő 100 éves évfordulója is aktuálissá tesz.

Kelemen Attila presbiter

100 éves a Misszióház  1923 - 2023.          Egy különleges hely Ferenvárosban - Dr. Gönczi Ambrus írása - magyar és angol nyelven
                            

100

10

tartalom