Unitárius Nőtalálkozó az összegzés és ünneplés jegyében

(2018. október 6.  Budapest, Bartók Béla Egyházközség)

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (MUEME) Közgyűlésének 2015. május 16-ai határozata értelmében kerültek elfogadásra a Magyarországi Unitárius Nők Országos Szövetségének (MUNOSZ) alakuló ülésén, 2014. május 17-én, Hódmezővásárhelyen, készített dokumentumok, többek között az Alapszabály tervezet. Ugyanekkor határozták el a MUNOSZ belső egyházi jogi személyként történő nyilvántartásba vételét is. A 2015. június 6-ára Pestszentlőrincre összehívott konferencián az előzőleg három éves megbízatási időtartamra megválasztott hattagú vezetőség funkciók szerinti bemutatására került sor. A tisztségek elosztása az alábbiak szerint történt: Dr. Szent-Iványi Ilona tanácsadó lelkész, Sigmund Júlia elnök, Kiss Tünde alelnök, Szőke Lídia titkár, Léta Erika jegyző, Bohrné Szűcs Mariann pénztáros. Ennek a vezetőségnek a mandátuma járt le ebben az évben, így a 2018. október 6-án a Bartók Béla Unitárius Egyházközség (BBUE) templomában megtartott közgyűlés új vezetőséget választott. Ennek során három új tag került az új elnökségbe: Bartha Mária-Zsuzsánna és Szabó Csengele lelkésznők, valamint Zomboriné dr. Pap Zsófia. Az elmúlt években Kocsordon 2016. szeptember 17-én és Budapesten, a Budapesti Unitárius Egyházközség Nagy Ignác utcai templomában, 2017. szeptember 30-án találkoztunk. A hivatalos megalakulás előtt pedig két országos találkozót szerveztek az érdekeltek, az elsőt 2013. április 13-án a budapesti BBUE Hőgyes utcai templomában, a másodikat pedig ugyanezen év augusztus 31-én Magyarkúton.

Ünneplésre adhat okot, hogy eddig összesen hét találkozóra került sor öt év alatt, ebből három a hivatalossá vált MUNOSZ égisze alatt. A soron következő két ilyen jellegű esemény házigazdája is ismertté vált: Pestszentlőrinc 2019-ben, Hódmezővásárhely pedig 2020-ban. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a hajdani kezdeményezés egyértelműen kedvező fogadtatásra talált nőtestvéreink között, akik megszerették ezeknek a konferenciával egybekötött közgyűléseknek a hangulatát, fontosnak tartják annak értékteremtő mivoltát, melyet mi most még tovább fokoztunk egy saját szereplőkkel is fellépő énekes-zenés műsor összeállításával. Bartha Mária-Zsuzsánna lelkésznő elismerő szavai talán a többi résztvevő véleményét is hűen tükrözik:

„ A koncert szívet felemelő hangulata emlékezetes marad mindannyiunk számára! Isten áldja a szervezőket, résztvevőket!”

  

Kórus

Kicsit részletesebben szólva az idén általunk szervezett és vendéglátásunkat élvező találkozóról, elmondhatjuk, hogy azt igyekeztünk tematikailag „nekünk drága kis” egyházunk 450. születésnapjához kapcsolni. Már a mottója is, „Szabad Lélek, szabad Ember, szabad Nő”, erre utalt, és „Szabadságunk” alcímmel jelent meg ünnepi viseletbe öltöztetett egyleti kiadványunk, a Flóra-füzetek sorozat, negyedik kiadványa. Előadóink szintén ezt a témát tárgyalták más-más vetületben. Horn Ildikó történész a vegyes felekezetű házasságban élő nők szabad vagy tiltott vallásgyakorlását mutatta be a maga komplexitásában a legmagasabb szakmai igényességgel a XVI-XVII. századi Erdélyben. Bartha Mária-Zsuzsánna lelkész pedig a szabadság akarásának és az akarat szabadságának dialektikáját bontotta ki igen szellemesen, élvezetesen sok hétköznapi példa felsorakoztatásával. Léta Sándor lelkészünk az aradi vértanuk emléknapjához kapcsolódva a szabadságharcban elesett vagy bukása után kivégzett hősök özvegyeiről emlékezett meg. Szombatfalvi Etelka negyedéves teológushallgató pedig Magdalénáról, a szabad nőről, énekelt csodaszép hangján. Az erre az alkalomra összeállt és remélhetőleg továbbra is együtt maradó Budapesti Unitárius Kamarakórus énekeskönyvünk néhány evangéliumi szabadságot magasztaló darabját adta elő Mészáros Nóra kántor vezényletével és feldolgozásában. És ha mindez még nem lett volna elég, minden regisztrált résztvevő szabadságot jelképező fehér színű, pillangó formájú kitűzőkkel jelezhette összetartozását.

Nagy súlyt fektettünk arra, hogy minél inkább kitágítsuk azoknak a körét, akikkel együtt ünnepelhetjük meg éves találkozóinkat. Sikerült is magunk köré gyűjteni a magyarországiakon kívül Erdély és most először Partium (Nagykároly) képviselőit, az idősebbeken kívül a fiatal generáció néhány tagját, az unitáriusok mellett más felekezetű barátainkat, nemcsak nőket, hanem szellemiségükhöz vonzódó férfiakat is.

És hát persze nem feledkeztünk meg a résztvevők szíves vendéglátásáról sem. A finom ebédet elsősorban Léta Erikának és Szabóné Pintér Nórának köszönhettük, a házi süteményeket pedig több ügyes asszonytársunknak.

Rendezvényünk kitűnő hangulatáért, szeretetteljes légköréért, szellemi színvonaláért, példás szervezettségéért, technikai hátteréért köszönettel tartozunk, Gondviselőnk után, egész fogadó és előadó csapatunknak, valamint nyitott lelkű, hálás vendégeinknek.

Isten áldja közösségünket! Találkozzunk jövőre is!

Chehadé-Boér Judit

       Magdaléna (Chehadé-Boér Judit verse)

Magdaléna, hej, Magdaléna, hej!

Ne járj a kútra, korsód eltörik, hej

Ha eltörik, hadd törjön, nem bánom,

Van még korsó széles e világon.

 

Azt mondják, hogy bűnös asszony vagyok,

Tán még ördöggel is cimborálok.

Vetik rám a köveket szüntelen,

Mintha lenne közöttük bűntelen.

 

Szabad vagyok, szabadnak születtem.

Szeretettel van tele a lelkem.

Szabad nékem szabadon szeretni,

A lelkemet szabadon engedni.

 

Magdaléna adj innom, szomjazom!

Erőm elhagy a keresztutamon.

Itt a korsóm, nem tört el, telve van.

Szomjat oltó élővíz benne van.


      Köszöntések
 

     L​éta Sándor lelkész áhítata
 

​    Dr. H​orn Ildikó előadása
 

     Chehadé Judit bemutatja a 4. Flóra füzetet
 

      Szombatfalvi Etelka énekli a Magdaléna c. verset - szövegét és dallamát írta Chehadé-Boér Judit
 

   ​ Bartha Mária-Zsuzsánna előadása
 

 

Zomboriné dr. Pap Zsófia a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet elnökének a közgyűlés másnapján írt levele a nőegyleti listára:

Kedves Nőegylet!

https://www.flickr.com/photos/96869644@N06/albums/72157702126174905

Szeretném mindnyájatoknak megköszönni a tegnapi napot. A sok segítséget, hogy mindig mindenki tudta, hogy mit segítsen, hogy amikor kellett, észrevétlenül vette át egyikőtök  a másik által épp végzett feladatot, olyan rugalmasan, hogy kívülről mindenki  csak azt tapasztalta, hogy mintha ezerszer próbáltunk volna el mindent, úgy dolgoztunk együtt. Ebben azért van némi igazság, ha elektronikusan is, de nektek köszönhetően, itt Zsókának, Chehadé és Nyiredy Juditnak külön köszönöm a javaslatokat a közgyűlési dokumentumok előkészítésében, alaposan előkészítettük a szervezést.

Az ebéd nagyon finom volt, nekem is nagyon ízlett, de többen odajöttek kifejezetten az ebédet megdicsérni. Nóri és Erika már délután megfőzte, a húsaprításban én is segédkeztem, ott is jól egymás keze alá dolgoztunk, sokat nevettünk, Ildikó ételízesítője mellett biztos ez is hozzájárult ahhoz, hogy jól sikerüljön. Persze kellett hozzá Nóri türelme, amikor magára hagytuk, hogy óvatosan vigyázza nehogy megégjen.

A regisztrációt és névjegy pillangók ragasztását Virág profi módon intézte, a Flóra füzetekbe betettük a programot és a szavazólapot és hozzá egy könyvjelzőt, s így a konferencia alatt mindenki beleolvashatott.

Nem tudom, hogy ezt mennyire tették, mivel nagyon színvonalasak voltak az előadások, a Flóra füzetek Judit általi bemutatására és Babett énekére magam is annyira figyeltem, hogy még fotózni is elfelejtettem, ezt sajnálom, de Sándor felvette videóra, így visszanézhető lesz azoknak, akik lemaradtak róla. 

Sigmund Lia és Asztalos Klára  köszöntője után Tiszteletes úr nagyon megató áhítatot tartott az aradi vértanúkra emlékezve, amelyet részben mi ismertünk, akik korábbi prédikációit ismerjük, de most egy kicsit más szemszögből mutatta be a vértanúk szerelmeikhez írt sorait, búcsújukat, kiemelve, hogy a vértanúk mellett milyen erős nők álltak, akik a kivégzést követően is méltó módon viselték a gyászt, és megerősödtek olyan időkben, amikor a történelmi helyzet miatt ez lehetetlen lett volna számukra

Horn Ildikó nagyon érdekes előadást tartott a kutatási témájában, a vegyes felekezetű házasságok erdélyi változásairól, hasonló előadását megtaláltam a neten, az alábbi linken meg tudjátok esetleg nézni.

https://www.youtube.com/watch?v=Qe0rLMrWcTs&t=592s 

Bartha Zsuzsánna lelkésznő szintén a szabadságról beszélt, beleszőve a Babett által énekelt szabadság dalt, mesét mondva Luciferről, és természetesen mindezt jelenkori életünkre is vonatkoztatva.

A közgyűlés rendben lezajlott, jelölések nem nagyon érkeztek, a helyszínen sem vállalták, így a megválasztott elnökség: Sigmund Julianna-Lia, Bartha Zsuzsánna, Bohrné Szűcs Mariann pénztáros, Szabó Csengele és jómagam, Szent-Iványi Ilona pedig továbbra is a tanácsadó lelkész, aki az egyházvezetéssel tartja a kapcsolatot, amúgy is őt jelölte ki erre  a feladatra az egyházvezetés. Remélem ütőképesebb csapat leszünk és aktívabb, és Isten is megsegít minket, hogy jó dolgokat találjunk ki.

A zenei műsor nagyon színvonalas volt, a hódmezővásárhelyiek hazamentek előtte, de a Kocsordiak és a Nagykárolyiak itt maradtak meghallgatni az előttük álló hosszú út ellenére. Nem csalódtak, a kórus meghatóan énekelt, Lilla csellójátéka lenyűgöző, Mészáros Nóra hol vezényelt, hol zongorázott, hol csembalóra programozva játszott az elektromos zongorán, magával ragadó volt. Csucsi Ildikó, aki egyébként a Patróna zeneiskolában is tanít, fuvolázott, szóval bár rövid volt a zenei program, de annál jobb, amikor vége lett, mindenki ott maradt még egy ideig, nem akartuk elhinni, hogy vége lett, annyira tetszett.

Az ételből még telt a zenészeknek is, jól laktak ők is, még sokáig ott maradtak beszélgetni, és terveket kovácsolni, hogy mikor lépnek fel legközelebb nálunk.

Köszönöm még egyszer mindnyájatoknak, néhány hete nem gondoltam, hogy egyáltalán részt vehetek, így külön öröm volt számomra. Köszönöm  a sok süteményt, amit hoztatok, a szendvicsre való krémeket, (a maradék szendvicset betettük a hűtőbe, és írtam a teológus lányoknak, hogy vacsoraszendvics várja őket a hűtőben, ugyanis Virág elvitte őket város nézni a konferencia után), Csillának a bort és az üdítőt külön is köszönöm. 

Cili néni is megdicsért bennünket, ez nagy dolog, mert ő mindig magasra teszi a lécet, és ahogy hallattam Nóritól, adományozott is ez alakomból a nőegyletnek :)

És végül Tiszteletes úrnak, aki nélkül nem lenne nőegylet, aki hol a gázsütőt gyújtotta, hol  a főzést segítette, hol a templomban az elektronikát szerelte össze, hol videózott, hol fotózott, hol prédikált, de folyamatosan segített bennünket.

Nóri majd biztosan, ha lesz ideje megnézni majd a számokat, megírja, hogy elvileg a szervezés anyagilag a nőegyletünket nem gyengítette, a Flóra füzeteket ajándékba adtuk a résztvevőknek, ez  ami költségünkre ment, de a bevásárlásainkat az ebédhez, a virágokat az előadóknak és a vendégeknek a MUNOSZ a leadott számlák alapján térítette.

Remélem aki eljött, mindenki összességében a sok munka ellenére jól érezte magát, nekem egy szeretetteli nap volt, remélem mások is hasonlóan emlékeznek. Aki nem tudott eljönni, azoknak küldtem a levél elején a linket, azok Gyuri fotói, a Facebook oldalunkra feltettem, amit én fotóztam, és Sándor is biztos a videót majd elérhetővé teszi.

Isten áldjon!

Szeretettel:Zsófi

 


 

 

Zenés ünnepi műsor a MUNOSZ konferencia és közgyűlés alkalmából  2018. október 6-án a budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában ( 9. kerület Hőgyes Endre utca 3.) 

Fellépők:

Budapesti Unitárius Kamarakórus

Kórustagok: Banga Judit, Bucsi Annamária, Chehadé Judit, Csucsi Ildikó, Geréb Réka, Jakab Júlia, Léta Erika, Lőki Dániel, Németh Ferenc, Nyiredy Judit, Tábor István 

Csucsi Ildikó, fuvolaművész

Szabó Lilla, a Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnázium diákja 

Karvezető és billentyűs hangszereken közreműködik:

Mészáros Nóra Zita 

 

Műsoron: 

1.    Bach: Parasztkantáta-Szeretetdal  (női kar)

közreműködik:  Csucsi Ildikó - fuvola

                            Mészáros Nóra - csembaló

 

Üdv rád és házad népére,

te jó szántóvető!

Te mindig szívesen fogadsz,

miként a nyáridő.

 

Ím eljöttünk szép lányodért,

kit vár a vőlegény.

Szívében mint száz rózsatő,

virul a halk remény.

 

Úgy szeretnék, ó, szeretni,

és szeretve lenni.

Szívem ezt veri, lelkem ezt zengi,

ennél jobb nincs semmi.

 

Hát jer velem, te jó barát,

és dúdold a szeretet dalát!

Meglásd, míg ez a szép nap ragyog rád,

tiéd a mennyország.

 

2.    Unitárius Énekeskönyv 77. éneke (dallam: Pálffy Ákos, szöveg: Bencze Domokos, vegyeskarra átdolgozta: Mészáros Nóra )

 

Hatalmas Isten, győzhetetlen várunk,

Rabok reménye, jóság és erő!

Mélységes mélyből tehozzád kiáltunk,

Mert Benned bízik minden szenvedő.

Kiben bízzunk, ha Benned meg nem állunk,

Erős kősziklánk, örök igazságunk.

 

 

Ki Benned bízik, annak szent a rabság,

S bilincs vasán is boldog és szabad.

Mert Te vagy Élet, végtelen szabadság,

Feltámadás és boldog virradat.

Tebenned bízva rendületlen állunk,

Erős kősziklánk, örök igazságunk.

  

 

3.      Csajkovszkij: Nocturne op.19.

 

         közreműködik:   Szabó Lilla – cselló

                                      Mészáros Nóra - zongora

 

 

4. Bartók: Szonatina I.tétel

 

Közreműködik: Mészáros Nóra - zongora

 

 

5. Unitárius Énekeskönyv 52. éneke (XVI. századi, vegyeskarra átdolgozta: Mészáros Nóra)

 

 

Mindenható fővalóság,

Ki vagy fénylő világosság,

Mennyen, földön egy uraság.

 

Uralkodó irgalmasság,

Halhatatlan hatalmasság,

Szeretet és legfőbb jóság.

 

Téged vallunk és dicsérünk,

Mi egyetlen egy Istenünk,

Földön, égben egy reményünk.

 

Tartsd meg a mi szent hitünket,

Oltalmazd meg életünket,

Segélj minden jóban minket!

 

Virágozzék szent vallásunk,

Lelki, testi szabadságunk,

         Nekünk drága kis egyházunk!

 

 

 

6. Unitárius énekeskönyv 211. éneke (146. zsoltár Szenczi Molnár Albert fordításában, vegyeskarra átdolgozta: Mészáros Nóra)

 

 

Áldjad, én lelkem, az Urat,

Hirdessed dicséretét!

Az Istennek adok hálát,

Valamíg engem éltet.

Én az Úrnak éneklek,

Mindaddig míglen élek.

 

A hit’leneket megrontja,

Ösvényöket elvesztve.

De megáll az Ő országa

Most és minden  időbe’.

Oh, Sion, a te Urad

         mindörökké megmarad.

 

 

7. Bozza: Air

 

közreműködik: Csucsi Ildikó- fuvola

                           Mészáros Nóra – zongora


 

8. Jöjj, énekelj velem!  (Carolyn McDade dallamára írt magyar nyelvű szövegváltozat, női kar)

 

Jöjj, énekelj velem, jöjj, énekelj velem,

jöjj, énekelj velem

egy dalt, ami rólunk szól!

Erőt ad nekem, ha együtt vagy velem,

Remény vagy nekem, nekem, a magányos éjeken.

 

Jöjj, lépdelj most velem, jöjj, lépdelj most velem,

jöjj, lépdelj most velem

egy táncot, mely rólunk szól!

Erőt ad nekem, ha együtt vagy velem,

Remény vagy nekem, nekem, a magányos éjeken.

 

Jöjj, álmodj most velem, jöjj álmodj most velem,

jöjj, álmodj most velem

egy álmot, mely rólunk szól!

Erőt ad nekem, ha együtt vagy velem,

Remény vagy nekem, nekem, a magányos éjeken.

 

Jöjj, imádkozz velem, jöjj, imádkozz velem,

jöjj, imádkozz velem

egy imát, mely értünk szól!

Erőt ad nekem, ha együtt vagy velem,

Remény vagy nekem, nekem, a magányos éjeken.

 

Add, édes Istenünk, terjedjen szellemünk,

viruljon nemzetünk,

boldog ember legyünk!

A nők kara hív, test, lélek és a szív.

Tebenned bízunk, bízunk, tenéked hálát adunk.

 

A nők kara hív, test, lélek és a szív.

Tebenned bízunk, bízunk, tenéked hálát adunk.

 

 

 

csoportkép

1

2
Zomboriné dr. Pap Zsófia

3
Sigmund Julianna


4
Asztalos Klára

5
Léta Sándor

6
Szabó Lilla

7
Chehadé Judit és Mészáros Nóra

8
 Kórustagok

csoportkép
A résztvevők csoportképe a konferencia utáni pillanatokban a templomunk előtt