Az elmúlóban lévő héten nagyon izgalmas és egyben boldogságos órákat töltöttünk ebben a templomban és kiszolgáló helységeiben.

 

Szeptember 20 – 28 között a Templomok Éjszakája és a Szakrális Művészetek Hete alkalmából, már második alkalommal vesz részt egyházközségünk ezen az országossá nőtt fesztiválon – festőkkel, szobrászokkal, zenészekkel, tudós előadókkal. Voltak kiállítások ( képzőművészeti és fotó), voltak előadások, zenei estek. Fellépett a Dunavarsányi Kantátika férfikar, Dinnyés József daltulajdonos, az Osztováta együttes, de hallottunk előadást dr. Feledy Balázs műtörténésztől, dr. Számvéber Norbert hadtörténésztől és dr. Jakab Csaba építőművésztől.

 

Az elmúlt vasárnap egy kortárs csoportos képzőművészeti kiállítást nyitott meg a műtörténész, ahol 16 művész (festők, szobrászok, textilesek) közreműködésével egy gyönyörűséges bemutatón vehettünk részt. A tudós hadtörténész, a hősi halált halt Narancsik Pált és az 1944. március 19. –e eseményeit mutatta meg nekünk egy fotókiállítás alkalmából. A korabeli fényképeket Döme Ottó főhadnagy, a 16. határvadász zászlóalj tisztje készítette. A Velencei Építészeti Világkiállítás magyar pavilonjának kurátorától sok száz képpel színesítve láttunk-hallottunk előadást.

 

Vagyis az elmúlt héten, megpróbáltunk mi unitáriusok, a Bartók Béla Egyházközség keretében olyan dolgokat megmutatni és olyan embereket bemutatni, akikre eddig talán kevés fény jutott.

 

Végezetül, szeretném megköszönni Gergely Feliciánnak egyházközségünk világi vezetőjének és Fazakas Koszta Tibor festőművész presbiterünknek, akikhez magamat is hozzászámítva triumvirátusban munkálkodva – megálmodtuk, megszerveztük és megvalósítottuk az elmúlt hét örömteli eseményeit.  Természetesen köszönet illeti kivétel nélkül minden segítőnket, akik háládatos munkájukkal mindent megtettek a rendezvénysorozat sikeréért, Nőegyletünk tagjai, akik minden alkalomra süteményeket hoztak, és idetartozik  a Ferencvárosi Önkormányzat, ahonnan jelentős anyagi segítséget kaptunk. Utoljára, de nem utolsó sorban azoknak is kijár a köszönet, akik 6 napon keresztül eljöttek és részt vettek – unitáriusként illetve vendég érdeklődőként ezeken a csodálatos napokon.

 

„Fénysugár a hősökre, mert ti vagytok a világ világossága”

Úgy legyen.