Isten, az élet forrása

Zsolt. 87:  Kórah fiainak zsoltáréneke. Szent hegyen alapította az ÚR Sion kapuit: jobban szereti Jákób minden lakóhelyénél. Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa! (Szela.) Egyiptomot és Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, Tírusznak és Etiópiának itt van a szülőhazája. Sionról pedig ezt mondják: Mindegyiküknek ez a szülőhazája, a Felséges szilárdítja meg. Az ÚR számba veszi a népeket, amikor beírja őket: Itt van a szülőhazájuk. (Szela.) Körtáncban éneklik: Minden forrásom belőled fakad.

 

Az Ars Sarca mottója a 87. zsoltár 7. verse. Most a teljes 87. zsoltárt olvastam fel, mely szolgáljon lelkünk épülésére.

 

Imádkozzunk:

Kereső lelkek vagyunk, Istenünk, és a hozzád vezető út láthatatlan, göröngyös és akadályokkal tele, de igyekszünk rád találni, hogy ismét feltöltődjünk.

Érezzük, hogy Te is keresel bennünket Istenünk, szeretnél bejutni gondolatainkba, hogy figyelmeztess, és irányíts, de ez sem olyan könnyű, sokszor bezárkozunk, elszigetelődünk.

Megragadunk most is minden lehetőséget, hogy emlékeztessük magunkat: nyíljunk meg előtted, mert csak így tudsz elérni bennünket. Jelenlétedben találjuk meg az életünkhöz szükséges erőt, bölcsességet és örömöt.

Ha Te állsz dolgaink fontossági sorrendjének élén, akkor minden más is a helyére fog kerülni: ha stresszesnek, túlterheltnek, vagy túlhajszoltnak érezzük magunkat és aggódunk az evilág gondjai miatt, akkor jusson eszünkbe, hogy egy dolog szükséges, a benned való hit és reménység, mely elűzi a félelmet.

Ha vezetésre, bölcsességre van szükségünk, hogy jobb döntéseket hozzunk, akkor is rád van szükségünk. Ha kihívásokkal nézünk szembe a munkánkat, pénzügyeinket vagy kapcsolatainkat illetően, akkor éreztesd közelséged.

Nem számít, mi jön ellenünk, nem számít mennyi teendőnk van, szakítsunk időt Rád, mert Te fel szeretnél frissíteni, meg akarsz újítani, és a Te tökéletes békességben szeretnél vezetni minket! Ámen!

Ünnepi beszédem alapgondolata a következő két versben olvasható:

„Mert nálad van az életnek forrása;”        36. Zsolt 10/a

„Vajon a forrás, ugyanabból a nyílásból ont édes és keserűvizet?” – kérdezi Jakab apostol 3,11.

Kedves Testvéreim!

Nem véletlen hogy az idei év Ars Sacra mottója is a forrás, ami átvitt értelemben teremtést, alkotást jelent, hiszen a forrásból, a forrástól valami elindul, valami új utat tör magának e földön. Elsősorban gondolkozzunk abban az értelemben, hogy Isten mindeneknek a forrása.

Fontos azért is, mert ha a forrást úgy vesszük alapul, mint maga az Isten, akkor meggyőződéssel vallhatjuk, hogy ugyanabból a forrásból csakis egyforma víz fakadhat fel. Elképzelhetetlen, hogy pl. egy kútból, egyik nap tiszta víz törjön fel, és egy másik napon pedig keserűvé váljon annak vize.

Ars Sacra programsorozatunk ez évi üzenete nem lehet más, mint az, hogy Istenről csakis, mint gondviselő, jó Atyáról beszélhetünk, aki forrás, és Istentől csakis jó származhat, ami bennünket érhet e világban. Nem lehet ugyanakkor a jónak és a rossznak, – mondjuk, pl. a szenvedésnek – forrása.

Az pedig már egy következő kérdés, hogy a forrásból elindult élet, a továbbiakban milyen úton halad, és milyen utat tesz meg. Itt történhetnek az elváltozások, a víz beszennyezése, az élet rossz irányba való haladása.

Isten az élet forrása, Ő áldott meg testtel, lélekkel, képességekkel, különböző adottságokkal, amelyeket nekünk kell kibontakoztatnunk életünk során.

Ezért nem mindegy, hogy egy gyermek milyen körülmények között nő fel, mit les el, tanul el a szüleitől, a környezetétől, mit lát a városában, országában, és kiterjedten, a nemzetétől.

Ezt az életet továbbra is meg kell őriznünk a maga tisztaságában, mint amilyennek Isten teremtette, mert a forrás egyenlő a teremtéssel.

Mi a teremtés? Egy pár Bibliai leírás pontosan megvilágosítja ennek értelmét.

Pál apostol szerint Isten az, aki „létre hívja a nem létezőket” (Róma 4,17), akik Istenben vannak.

A világ eszerint úgy keletkezett, hogy Isten valóságra hívott valamit ami eddig nem létezett e földön, vagy eddig nem voltunk láthatóak!

Isten teremtőmunkáját úgy képzeljük el, mint láthatóvá tett bennünket, előhívott önmagából, szelleméből ez anyagi és látható-tapasztalható világába,

Megjelenésünkkel pedig gazdagította azok sorát, akik Isten akaratából örvendhetnek ennek a kiváltságnak. Egy nem létezőt hozott Isten az életbe, tett valóságossá, hogy jelenlétével bizonyítsa teremtő hatalmát.

Mindannyiunkat így hívott életre Isten, az Ő tiszta forrásából, hogy ezt követően saját egyediségünkkel, egyéniségünkkel gazdagítsuk, gyarapítsuk világunkat: családunkat, közösségünket, a mi tehetségünk, alkotásunk, további teremtésünk által. Hiszen mindannyian teremtők vagyunk: alkotunk valamilyen formában, a festészet, a képzőművészet, a zene, a sport, és más adottságaink által. Annak segítségével, hogy mit szeretnénk elérni, mit mutatunk meg magunkból.

Az Újszövetség egy másfajta teremtésről is szól. Nemcsak burkolt és titokzatos sok helyen ez a megállapítás, hanem olyan kilátásokat is helyez elénk, melyekre éppen a jézusi tanítások alapján, minél előbb oda kell figyelnünk. Isten, az ő ígéretei szerint kész állandóan megújítani a világot, de ez a megújulás megcélozta magát az embert is. Új teremtményről beszél Pál apostol a galátabeliekhez írt levelében, aki életének egészével arra mutat, hogy mind gondolkodásában, mind pedig látható magaviseletében a megújult, jézusi szeretetparancsát valló, és cselekvő embert, és annak életét váltja valóra.

Elmondhatjuk, hogy Isten nemcsak világra hívja az eddig nem létezőket, hanem gondja van arra is, hogy segítő szándékával állandóan újítsa teremtményeit és az egész világot. Azaz, lehetőséget ad arra, hogy visszatérjünk az eredeti tiszta forrás minőségéhez.

Ezzel az igénnyel komponált Bartók Béla, és ezzel az elszántsággal hiszünk mi unitáriusok, akik vissza szeretnénk térni a tiszta jézusi evangéliumhoz, amely nem más, mint Isten és ember szeretete, vissza a forrásbeli állapothoz, Istenhez.

Kedves Testvéreim!

A forrás szóban benne van a FORR ige, gondoljunk bele, emberi testünk megszületése után valami forr benne. Nevezzük meg: Isten lelke, lelkének egy parányi része, általa valami szeretne kibontakozni belőle, emberi testünkben. 

Azaz minden kezdet - eredet - forrás csak a létrejötte, megszületése után fog kiteljesedni. A megszületése előtt még nem létezik, Isten hozza létre azt Önmagából, és miután megjelenik ez anyagi világban, még olyan állapotban van, hogy minden lehetőség benne van. Bármi kialakulhat belőle, formálódik.

Ez fogja a fejlődése, alakulása során megmutatni, hogy mi rejlik benne, mit tartalmaz, mit foglal magában, amivel Isten megajándékozta, megáldotta. Mindennek van egy kezdete – eredete, forrása: a földnek,  az élő világnak, a csillagoknak, az emberi életnek.

Aztán az emberi élet alakul, változáson megy át az őt érő impulzusok következtében. Lehet erős vagy gyenge, lehet jóságos vagy gonosz, és lehet belőle jó zenész, kiváló atléta sportoló, vagy tehetséges művész, a művészetek megannyi palettáján.

Mindenképpen hisszük és valljuk, hogy Isten a földi lét lehetőségeire teremt meg bennünket, szabadakarattal választhatunk, és lehetünk azzá, ami bennünk forr, kiteljesedésre, kibontakozásra törekszik.

 

Forr bennünk az élet, ennek adjunk teret és lehetőséget. Isten is erre teremtett, alkotott, aki minden létező életnek a forrása. Ámen!

 

 

Léta Sándor

2020. szeptember 13.