MISSZIÓHÁZ . HU

ORGONA FELÚJÍTÁS

Szomorú szívvel, híveink tudomására kell hoznunk, hogy templomunk orgonája az utóbbi időben oly nagymértékben károsodott, hogy már a vasárnapi istentiszteleteinken sem használható.

Egyházközségünk Presbitériuma több Orgonaépítőtől árajánlatot kért, amelyek mind több millióról szólnak. Tekintettel arra, hogy Egyházközségünk ingatlanjainak felújítása szinte teljes egészében felemésztette tartalékainkat, presbitériumunk azt határozta, hogy elindítjuk az ún. Orgona felújítási alapot, mely alapot Sepsi-Kovács Éva gondnokasszonyunk  50. 000 Ft-al nyitott meg. 

Tisztelettel felkérjük híveinket, hogy mindenki tehetsége szerint támogassa Orgona felújítási alapunkat ahhoz, hogy templomunkban minél előbb zengjen ismét a Zsoltár orgonakísérettel, Isten dicsőségére. Az Orgona felújítási alapunk sikere érdekében híveinknek kipostáztuk a kimondottan erre a célra nyomtatott csekket. Szívből jött adományaikat a Lelkészi Hivatalban is be lehet fizetni vagy átutalni az egyházközségünk bankszámlájára.OTPBank Nyrt, 1085. Budapest, József krt. 33.
Számlaszám: 11708001 - 20534943

Külföldről történő átutalás esetén:
IBAN:  HU95 1170 8001 2053 4943 0000 0000
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

 

 


Amatőr videofelvételek a Bartók Béla unitárius templom belsejéről:

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5 

Elérhetőség:  1092. Budapest.  Hőgyes Endre utca 3. szám   Telefon: +36-1-217.61.71

Köszönjük a híveink támogatását, melyek biztosítják egyházközségünk működését. További adományaikat szeretettel várjuk:

OTPBank Nyrt, 1085. Budapest, József krt. 33.
Számlaszám: 11708001 - 20534943

Külföldről történő átutalás esetén:
IBAN:  HU95 1170 8001 2053 4943 0000 0000
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

 

Rev. Kathy Sage, 2007. június 17-én elmondott egyházi beszéde,  - Kingston Unitarian Felowship (Canada, ON)  www.kuf.ca

A torontói testvérgyülekezetünk 11 tagja látogatja meg templomunkat 2006. szeptember 23 - október 2 között

 


A Bartók Béla Unitárius Egyházközség címertervezete!  Készítette Pécsi L. Dániel 2003. október

   A presbitérium ezt a címert fogadta el!!!

       

 

                      

A BARTÓK BÉLA UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

templomának belső felújítása érdekében gyűjtést hirdetett meg a presbitérium.  Ennek érdekében képeslapokat készítettünk, melyek eladásából, a bevétel a felújítási pénzalap egyik részét képezi. Szíves adakozásra hívjuk fel híveink és támogatóink figyelmét.

Képeslapokat vásárolni lehet a lelkészi hivatalban (1092  Budapest,  Hőgyes Endre utca 3. sz.)  vagy az unitárius könyvesüzletben (1055 Budapest, Alkotmány utca 12.)  

Képeslapok ára   100 Ft /  drb.

Íme a képeslapok:   a képekre kattintva nagyobb méretben lehet őket megnézni!
A képeslapokat készítette Aranyossy György grafikus