Karantén összefoglaló szeptember 9.

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

          A saját, korlátolt eszközeikkel kezelhetetlen megpróbáltatások idején óriási előnyt élveznek a hívők a hitetlenekkel vagy kételkedőkkel összehasonlítva. Ők ugyanis ilyenkor mindenható Édes Atyjukhoz fohászkodnak lelki támaszért, amit többnyire meg is kapnak. Mi is ezt tettük az új típusú koronavírus megjelenése és az ennek következtében bevezetett szigorú járványügyi intézkedések kapcsán tartott összejövetelünkön, ahol információinkat, tapasztalatainkat, érzéseinket megosztva egymással, kétszeres imádkozással (=énekléssel) erősítettük magunkat a bajban. A Pálffi Márton által szerzett illetve fordított 146. és 98. számú énekeink gyönyörű skót-angol dallama még most is a fülemben cseng. Eredeti nyelven pedig a mai napig énekelik egyiket (Abide with me) az anglikán székesegyházakban, sőt a rögbi meccseken is.  https://www.youtube.com/watch?v=fg3gCw5mm7c

Folytatás

BBUE Önképzőkör 2020. szeptember-decemberi programja

Időpont, helyszín: Minden hónap második szerdája 18 és 20 óra között a Hőgyes Endre utca 3. alatti gyülekezeti terem

Kinek ajánlott? Gyülekezetünk 18 év feletti, közösségi érdeklődésű tagjainak és felekezeti hovatartozás nélkül, azok barátainak, ismerőseinek.

Szeptember 9. : Hullám után, hullám előtt, hullámok között. Mérlegen a világkarantén. Személyes beszámolók.

Október 14. : Az angyalok a hétköznapjainkban.

November 11. : A japán-kínai haikuról holisztikus megközelítésben.

December 9. : Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsöző munkakapcsolata.

Önképzőköri összefoglaló augusztus 12.

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

A tegnap esti szokás szerint tartalmas és jó hangulatú összejövetelünkön megosztottam résztvevőinkkel az Unitárius Irodalmi Társaság (1920. augusztus 28-1950) témakörében folytatott izgalmas kutatásaim eredményét, illetve annyit, amennyi belefért az adott időkeretbe és a hallgatóság étvágyába. A töméntelen információból kiválasztottam néhány időtállónak bizonyult elemet tüzetesebb vizsgálatra. Elsőnek egy UIT pályadíjas egyházi közéneket javasoltam megízlelni, majd felfedezni annak titkos receptjét, születésének körülményeit, máig tartó hatásának, népszerűségének magyarázatát. Ehhez csak meg kellett keresni és együtt megszólaltatni Énekeskönyvünk 77. számú darabját a vasárnapi ciklusból: Hatalmas Isten…, melynek dallamát Pálffy Ákos, szövegét Bencze Domokos írta. Köreinkben nem ismeretlen ez az ének, hiszen 2018-ban Mészáros Nóra feldolgozásában és az ő vezényletével többek között ezzel debütált a Budapesti Unitárius Kamarakórus a PKF Nőegyletünk által szervezett MUNOSZ konferencia záró műsorában. Aki szeretné újra meghallgatni, kattintson a következő  linkre.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=OhEXGXqOEaY&feature=emb_title

Folytatás

Önképzőkör augusztus 12-én – Unitárius Irodalmi Társaság

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Jövő hét szerdán augusztus 12-én 18 órától ismét együtt lehetünk, hogy az együttlét örömén túl új ismereteket, felismeréseket, összefüggéseket osszunk meg egymással halhatatlan szellemünk, lelkünk  táplálása céljából. Szerdai témánk a 100 évvel ezelőtt, 1920. augusztus 28-án Kolozsvárt, alapított Unitárius Irodalmi Társaság (U.I.T) bemutatása lesz. Ha már hallottatok róla azért, ha még nem, azért érdemes eljönni közénk. Érdeklődő ismerősöket is lehet hozni.  https://hu.wikipedia.org/wiki/Unitárius_Irodalmi_Társaság

Szeretettel hív és vár Benneteket a programfelelős:

                                                                               Chehadé-Boér Judit

 

Perczelné Kozma Flórára emlékezünk július 8-án

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Újra élő, nem virtuális összejövetelre hívlak Titeket jövő szerdán július 8-án este 18 és 20 óra között Hőgyes utcai gyülekezeti termünkben. A járványhelyzet kedvező alakulása szép hazánkban lehetővé teszi, hogy négy hónap szünet után ismét együtt legyünk, és másodszor is megtartsuk hagyományosnak szánt Flóra-ünnepünket. Azonban a Semmelweis Egyetem rektorának tanácsára továbbra is óvatosnak kell maradnunk, hiszen a vírus már visszatérőben van (vagy el sem ment) a szomszédos országokban. Ezért mellőzni javasolom a kézfogást, ölelkezést, puszilkodást, bár már mindnyájunknak jól esne. A terem ajtaját is nyitva fogjuk tartani.

Örömmel jelentem, hogy ünnepi találkozásunknak lesz egy díszvendége is Kovács Péter Károly személyében, aki a mi Flóránk édesapjának rokonsági leszármazottja, és a Kozma család történetének lelkes kutatója. Elvállalta, hogy vetített képes kiselőadást tart nekünk eddigi eredményeiről.

Ugyanakkor mi is megemlékezünk nőegyleti névadónkról oly módon, hogy felolvassuk és kommentáljuk egy-egy rövid gondolatmenetét az írásait tartalmazó Boldogság alcímű 2. számú, kék borítós Flóra-füzetek kiadványunkból válogatva vastagon kiemelt részeket véletlenszerűen vagy tervszerűbben, ha valaki veszi a fáradságot, és előre felkészül. Akinek megvan ez a szám, hozza magával, akinek nincs meg, annak kölcsönzünk belőle a helyszínen.

A komolyabb rész keretezésére kiválasztottam két darabot Énekeskönyvünkből : a 256. számút és a 182. számút.

Az előadás és a megemlékezés után jöhet a jelenlévő május-október között születettek felköszöntése egy a többiek által nekik énekelt dallal, tortával és pezsgővel. Nekem legjobban a „Serkenj fel, kegyes nép” című dal tetszene. A többi érintett is nyilatkozhat kedvenc köszöntőjéről, amit hallani szeretne. A november-április között születetteket pedig egy másik alkalommal, például januárban, egy esetlegesen férfiak által szervezendő Béla-ünnep keretei között köszönthetnénk fel. Mit szóltok hozzá?

Az ünnepi asztalra várunk a résztvevőktől egyszerű édes és sós sütiket, valamint innivalót.

Remélem, sokan el tudtok jönni erre a különleges alkalomra.

                                                                                                 Chehadé-Boér Judit

                                                                            a Bartók Béla Gyülekezet önképzőköri felelőse

                                                                                              vonalas telefon: 405 0804

                                                                                                mobil telefon: 70 2814680

 

 

Trianoni összegzés

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Júniusi virtuális önképzőköri témánk a trianoni centenáriumhoz kapcsolódott. Sokan, sokféleképpen reagáltatok rá, ami azt bizonyítja számomra, hogy van igény az ilyenfajta nem szakértői, emberközeli véleménycserére is. Ennek a kereteit igyekeztem és igyekszem a továbbiakban is megteremteni, amíg erőm engedi, és él bennem az erre ösztönző szikra. Fogadjátok szeretettel, olvassátok figyelemmel az alábbi önkéntes hozzájárulásokat szellemi-lelki kincseink gyarapításához!   Folytatás

Június 10. virtuális önképzőkör. Dr. Gacsályi Csaba – Trianon

A Trianoni Békeszerződés 

Párizs,1920.június 4. 

Becikkelyezve:1921.évi XXX. törvény által 

Eleve ellentmondás szerződésnek nevezni ezen nemzetközi diktátumot, mert a szerződésnek fogalmi eleme a két egyenrangú fél befolyásmentes akarat megegyezése, mind az európai jogrend alapelveit meghatározó római jog, mind a mindenkori európai jogrendszerek és a nemzetközi jog szerint. Így hatályosulnak szerződések békeidőben, ám a háborúk befejezésekor a győztesek diktálnak. De akkor miért nem diktátum, és miért „békeszerződés” a  terminus technicus? Ez ugyan csak a forma és a tartalom közötti kontraverzia, a lényegesebb azonban az, hogy a szerződéskötés menete és módja tekintetében mindegyik magyar képviselő, küldött és szakértő a homo novus helyzetébe került, amikor szerződéskötés helyett, a tudomásul vételre és aláírásra,”lábhoz imára!” szólt a diplomácia nyelvén közölt felhívás.

Folytatás

Június 10. virtuális önképzőkör. Dr. Chehadé Judit – Trianon

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Mai témánkat a Trianonban száz évvel ezelőtt aláírt, a legtöbb magyar ember által igazságtalannak, sőt jogtalannal tartott  békeszerződés (diktátum?) inspirálta. A magyar történelem nem szűkölködik tragikus fejezetekben, de egyik sem váltott ki olyan heves és mai napig tartó reakciókat mint ez az esemény. Talán azért is, mert sokáig nem lehetett róla nyíltan és őszintén beszélni. Hamu alá rejtett parázsként izzott, és ha nem hallgatták el, akkor mindenféle mendemondát terjesztettek róla. Mióta viszont megszűnt tabutéma lenni, annyi egymással homlokegyenest ellenkező véleményt hallani, hogy ember legyen a talpán, aki kiigazodik közöttük. Ebben a centenáriumi évben különösen megszaporodtak az ellentmondást nem tűrő, gyakran minden alapot nélkülöző „szakértői” nyilatkozatok. Nem feladatunk eldönteni, kinek van igaza, elég, ha mi is kibeszéljük magunkból, ami Trianon kapcsán a szívünket nyomja. Utána könnyebb lesz elfogadni azt, amit megváltoztatni ugyan nem tudunk, de feldolgozni és erőforrássá nemesíteni igen. Bizonyára mindnyájunknak vannak kapcsolódó családi, iskolai, helytörténeti emlékei, olvasmányélményei, melyeket most felidézhetünk és megoszthatunk egymással.

Folytatás

Virtuális önképzőkör május 13. – Jakab Júlia – Taizé

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

A ma esti virtuális összejövetelünk témája a taizé-i ökumenikus találkozókhoz kapcsolódik, melyek bemutatására egy régi, hűséges tagunk, Jakab Júlia, vállalkozott nagy örömmel. Ő ugyanis több alkalommal személyesen is megtapasztalta, milyen jó érzés egy héten keresztül együtt imádkozni, énekelni, barátkozni, dolgozni a világ különböző tájairól érkezett, más-más keresztény felekezethez tartozó hozzá hasonló fiatalokkal. A résztvevők mind lelkileg feltöltődve, hitben megerősödve, embertársaik iránt több bizalommal és szeretettel térnek haza otthonaikba, és tapasztalataikról szívesen mesélnek másoknak is. Júlia az élőbeszéd spontaneitásával ragadja meg hallgatóit, olvasóit, hiszen élménybeszámolót tart. Átadom hát neki a szót, kérlek, olvassátok figyelemmel az írását, és képzeljétek el, hogy látjátok a gesztusait, halljátok a hangját. Bizonyára nem lesz nehéz, már azért sem, mivel látni is fogjátok a férjével együtt azon a videón, amelyiken együtt énekelnek el egy Taizé-dalt.

Folytatás