Felnőtt konfirmáció lehetősége

Kedves Testvéreim,
március hónaptól, a böjti időszakban felnőtt konfirmációi előkészítőt hirdetek, azoknak, akik szeretnének konfirmálni.
A felnőtt konfirmáció időpontja Húsvét másodnapján – 2017. április 17-én – az Istentisztelet keretében, úrvacsora vétel előtt.
A felkészítő időpontokat / beszélgetéseket igyekszem rugalmasan kezelni, figyelembe véve a konfirmálók igényeit és lehetőségeit.
Ajánlott együtt találkozni, ezért szeretettel kérem a konfirmálni szándékozókat, hogy jelezzenek vissza, legkésőbb március első vasárnapjáig.
Ezáltal felmérem, hogy mekkora az igény.
A felnőtt konfirmációt mindenképpen megtartjuk Húsvét másodnapján egy résztvevővel. Ez adta az ötletet, hogy adjuk meg a lehetőséget a konfirmálásra azon felnőtt híveinknek is, akik erre lelki igényt éreznek.
Köszönettel és üdvözlettel,

Léta Sándor

lelkész

 

2017. Február – Közgyűlés – Farsang – Bibliaóra

Kedves Testvéreim,
a  megismételt választói közgyűlésünket  most vasárnap, február 26-án az Istentiszteletünk után tartjuk meg.
——————
Február 24-én pénteken elkezdjük az első Bibliaóránkat, 16:00-tól 17:00 óráig. Témája az evangéliumok tanítása (szinoptikus evangéliumok = Máté-Márk-Lukács evangéliumai)!
​Olvasni a Máté és Lukács evangéliumok 1 fejezetét!
A 15 éve elhunyt Dr. Sztankóczy Zoltán testvérünkre emlékezünk, azáltal, hogy a havonta tartandó bibliaóráinkat neki szenteljük.
Felhasználjuk két kiadott könyvét, melyek megvásárolhatók lesznek a gyülekezeti termünkben.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
—————–
Február 25-én szombaton délután 16 órától Nőegyletünk gyermek farsangot szervez a gyülekezeti termünkben, utána pedig 18 órától folytatódik a felnőtt farsanggal.
A gyermekeknek a foglalkozást Péterfi Katalin hitoktatónk szervezi!
A táncot Damjanovich Márta tánctanár biztosítja! Szeretettel várjuk a gyermekes szülőket és a felnőtteket is.
Részletes tájékoztatót és a meghívót rövidesen küldjük és közzétesszük a honlapunkon és a Facebookon.
Bővebb információk a honlapunkon:
​Áldott farsangi időszakot kívánok minden kedves hívünknek!​
Léta Sándor
lelkész

Borbás Tibor szobrászművész Bartók szobra

2016. December 4-én, Advent második vasárnapján, Istentisztelet után a gyülekezeti teremben emlékeztünk Borbás Tibor szobrászművészre, akinek munkásságát dr. Feledy Balázs művészettörténész mutatta be, miközben megnézhettük, hogyan álmodta meg Bartók Bélát szoborformában az alkotó. Az Egyházközségünknek adományozott alkotást a művész özvegyének Forgó Margit asszonynak köszönjük.

GergelyFelician_ForgoMargit_BorbasDorka_LetaSandor

Gergely Felicián, Forgó Margit, Borbás Dorka, Léta Sándor

Közgyűlési meghívó 2016. december 11-re

Közgyűlési meghívó

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség rendkívüli közgyűlését

  1. december 11.-re (vasárnap)

összehívjuk.

A közgyűlés helyszíne: az egyházközség temploma, Budapest, IX. Hőgyes Endre utca 3.

A közgyűlés kezdő időpontja: 10 óra.

A közgyűlés napirendje:

– az egyházi választás előkészítésére alakítandó jelölő bizottság tagjainak megválasztása.

A közgyűlés tagságát azon egyházközségi nagykorú tagok alkotják, akik az egyházközség iránti anyagi kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették.

A közgyűlés összehívását a lelkész az istentiszteleten a szószékről is kihirdeti és a meghívót a hirdetőtáblán és az internetes felületen is közzéteszi.

Budapest, 2016. november 24.

Léta Sándor                                                             Gergely Felicián

lelkész                                                                          gondnok

2016. Adventi és Karácsonyi eseményeink

ÁLDOTT ADVENTI IDŐSZAKOT, ÖRÖMTELJES KARÁCSONYT ÉS

BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

Kedves Testvéreink!

A Bartók Béla Unitárius Egyházközségünk tisztelettel és szeretettel hívja Önt és kedves családját az adventi és karácsonyi ünnepkör rendezvényeire az alábbiak szerint:

November 27-én Advent első vasárnapján meggyújtjuk az első adventi gyertyát – az Istentiszteletet követően adventi textil díszek készítésére kerül sor a gyülekezeti termünkben, a foglalkozásunkban Nyiredy Judit textiltervező iparművész lesz a résztvevők segítségére.

December 4-én, Advent második vasárnapján, Istentisztelet után a gyülekezeti teremben emlékezünk Borbás Tibor szobrászművészre, akinek munkásságát dr. Feledy Balázs művészettörténész mutatja be, miközben megnézhetjük, hogyan álmodta meg Bartók Bélát szoborformában az alkotó. Az Egyházközségünknek adományozott alkotást a művész özvegyének Forgó Margit asszonynak köszönjük.

December 11-én, Advent harmadik vasárnapján kerül sor az Osztováta Együttes ünnepi koncertjére

December 18-án, Advent negyedik vasárnapján tartjuk a karácsonyfa ünnepélyt templomunkban a gyermekek szereplésével, Péterfi Katalin hitoktatónk vezetésével

December 25-26-án, Karácsony első és másodnapján úrvacsorával egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk

  1. január 1-én, Újév első napján 10 órai kezdettel együtt köszöntsük az új esztendőt.
  1. január 7-én, szombaton egész napos programot szervezünk a Kolozsvári Unitárius TeológiaiIntézet tanárainak előadásaival, melyre külön küldjük a meghívót és a programot.

Egyházfenntartói járulékaikat, valamint adományaikat – vasárnaponként a lelkész irodában, illetve átutalással az OTP: 11708001 – 20534943 – 00000000 számlaszámra tudják befizetni – , mely támogatásokat céljaink, rendezvényeink megvalósítására és templomunk, ingatlanjaink fenntartására használunk fel. Az eddigi anyagi támogatásukat ez alkalommal is tisztelettel megköszönjük.

Bővebb információk és adatok a http://missziohaz.hu oldalunkon érhetők el.

Budapest, 2016. november.

Hálával és köszönettel:

Léta Sándor    sk.                                                Gergely Felicián  sk.

lelkész                                                                 gondnok

————–

Flóra-füzetek ajánlása az adventi időszakban

Karácsony közeledtével szeretettel ajánljuk gyülekezetünk tagjainak figyelmébe a nőegyletünk gondozásában megjelent, sok fényképpel illusztrált Flóra-füzetek 2-t, mely kitűnő ünnepi ajándék vagy ajándékkísérő lehet rokonok, barátok, ismerősök részére. A tiszta észjárású, tiszta szívű és tiszta lelkű, elöljárói által apostolnak, prófétának nevezett, és az unitárius egyház iránt életre szólóan elkötelezett Perczelné Kozma Flóra válogatott írásait tartalmazó kiadvány utolsó darabjában a szerző éppen a karácsony jelentőségéről elmélkedik.

Az elkövetkezendő ünnepváró adventi időszakban szeretnénk ízelítőt adni Flóra asszony kipróbált boldogságreceptjeiből és tudatfejlesztő, fájdalomenyhítő, hiterősítő gyógycseppjeiből. Minden vasárnap egy kis adagot. Aki az egész mennyiséget szeretné birtokolni, és szükség szerint felhasználni, megtalálja azt a világoskék borító alá rejtett füzetecskében. Ajándék, ami tovább ajándékozható.

Idézetek:

Advent első vasárnapjára:

„Hiányzik a világból az a jézusi összhang, mely gyógyulást és békét hozna minden oldalra.” (15.o.)

 

Advent második vasárnapjára:

„Gyűlölni a bűnt, de szeretni a bűnöst. Valljuk meg, hogy ez egyike a legnagyobb művészeteknek.” (23.o.)

 

Advent harmadik vasárnapjára:

„Az emberek igazi tökéletessége a középúton haladó, derült filozófiában rejlik.” (25.o,)

 

Advent negyedik vasárnapjára:

„Ha eljön az az igazi karácsony, midőn mindenki másért születik, másért él, és szívesen viseli még a halált is másért, annak a nagy és általános szellemnek fogjuk köszönhetni, melyet a maga igazságában és tisztaságában az unitárius egyház őriz.” (85.o.)

————–