2017. decemberi körlevél

Kedves Testvéreink,

ez év végén is szeretettel hívjuk Önöket templomunkba az alábbi eseményeinkre:

December 2-án szombaton délelőtt 10:00 órai kezdettel Nyiredy Judit textiltervező iparművészünk vezetésével nőegyletünk foglalkozást tart a gyülekezeti termünkben.

December 3-án vasárnap az Istentiszteletet követően, az OSZTOVÁTA Együttes adventi koncertjére kerül sor

December 10-én vasárnap az Istentiszteletet követően, a Jávorkai testvérek, Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám gordonkaművész karácsonyi koncertjére kerül sor

December 17-én vasárnap az Istentiszteletet követően Dr. Mester Éva iparművész tart vetített előadást a Magyarországi Biblia kiadásokról és a vizsolyi templomról

December 24-én az Istentiszteletünk keretében tartjuk a gyermekek karácsonyfa ünnepélyét

December 25-26-án úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk

December 31-én vasárnap óévet búcsúztatunk a délelőtti, 10:00 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében.

  1. január 1-én az újévi Istentiszteletünket 17:00 órai kezdettel tartjuk!

 

Tisztelettel felkérjük kedves híveinket, az éves egyházfenntartói járulékaik befizetésére, az Istentiszteletek után a lelkészi hivatalban, vagy átutalással az OTP számlaszámunkra:  11708001 – 20534943

Megköszönjük eddigi támogatásukat is, mellyel hozzájárultak egyházközségünk működéséhez!

Istentől megáldott Adventi, Karácsonyi időszakot és Boldog Új Évet kívánunk!

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség lelkésze és presbitériuma!

Budapest, 2017. Adventje

Meghívó ​ Zsidó-Iszlám-Unitárius párbeszédre!​

​2017. ​ November 20-án, hétfőn 1​8​:00 órai kezdettel a gyülekezeti termünkben
Zsidó-Muszlim-Unitárius párbeszédet tartunk, melynek központi témája:
Jézus – prófétai tevékenysége, küldetése, és mai értelmezése!

 

Meghívottainkkal,
Fináli Gábor, a Hunyadi téri zsinagóga rabbijával és
Dr. Abdul-Fattah Munif, ​iszlámológus és ​Korán szakértő​vel​  beszélget
Léta Sándor, a gyülekezetünk lelkésze.

 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt.

 

Októberi körlevél

Kedves Testvéreim!
októberi programjainkra szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt, a Hőgyes Endre utcai gyülekezeti termünkbe:
Nőegyleti Önképzőkörünket 2017. október 11-én, szerdán 18:00 órai kezdettel tartjuk, melynek keretében Zomboriné dr. Pap Zsófia nőegyleti elnökünk tart előadást “Fiatalok és régebb óta fiatalok, idősödés, nyugdíj, nyugdíj-tudatosság” címmel.
Elkezdjük a Biblia órák tartását, most október 20-án, pénteken 17:30 órától lesz megtartva az első alkalom, menynek alapját Dr. Sztankózcy Zoltán Biblia magyarázatai képezik.
2017. október 14-én, szombaton egész napos konferenciára kerül sor a Nagy Ignác utcában, az Unitárius Élet folyóiratunk 70 éves évfordulója alkalmából. Bővebb információ a http://www.unitarius.hu/ honlapon található.
2017. október 31-én a Reformáció 500 évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepségre kerül sor a Papp László Sportarénában, melyre belépő jegyeket a lelkészi hivatalban lehet igényelni.
Szeretettel és üdvözlettel,
Léta Sándor, lelkész

2017. szeptemberi körlevél

Kedves Testvéreim,
a Bartók Béla Egyházközségünk szeptemberi körlevelében a következő eseményeket és közérdekű információkat szeretném megosztani.
2017. szeptember 16-24. között kerül sor az Ars Sacra eseményeinkre, melyeket a mellékletben levő meghívóban részletesen olvashatnak és követhetnek.
Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat,  vasárnaponként az istentisztelettel egyidőben vasárnapi iskolát, foglalkozást tart Péterfi Katalin hitoktatónk a gyermekeknek.
Szeretettel várom a konfirmáló fiatalokat, a 13. – 14. éveseket a konfirmáció felkészítőre, melyet október első vasárnapján szeretnék elkezdeni. A konfirmációra való felkészítés mindig Istentiszteletek után 11 órától lesz. A konfirmációra 2018. május 13-án, a Pünkösd előtti vasárnapon lesz megtartva.
Bővebb információk az egyházközség honlapján érhetők el:  http://missziohaz.hu/
Istennek gazdag áldása vezéreljen mindannyiunkat családi és közösségi életünkben!
1 Korintus 7,17: “Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: … “
Léta Sándor
lelkész

2017 – Konfirmáció – Pünkösd – Szent-László ábrázolások

Kedves Testvéreim,
szeretettel hívlak a következő eseményeinkre:
Május 28-án vasárnap, a konfirmáció ünnepség keretében 10 fiatal tesz vallást hitéről.
Május 26-án pénteken 16-17 óra között tartjuk a következő Bibliaórát, majd ezt követően a nyári hónapokban – június-július-augusztusban – szüneteltetjük.
Június 4-5-én, Pünkösd első és másodnapján úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk. ​ Emlékezünk Galkó Ernőné Margit néni, 102. évében elhunyt testvérünkre, akinek emlékére lánya, Eszter ajánlotta fel az úrvacsorai jegyeket.​
Június 14-én, szerdán tartja Nőegyletünk a következő Önképzőköri összejövetelét, mely alkalommal Mester Éva restaurátor művész “Az Erdélyi unitárius templomok díszítményei. A korabeli Szent-László ábrázolások Székelyderzsen és Homoródkarácsonyfalván” címmel tart vetített képes előadást a gyülekezeti termünkben 18 órai kezdettel.
Léta Sándor, lelkész
————-
„Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek” János 16,12
Sem Jézusnak, sem más oktatónak nem biztos, hogy van elég ideje  még életében mindent átadni a tanítványának. Van amit a tanítványok a saját tapasztalataik alapján kell megszerezzenek, elérjenek.
Másrészt nem vagyunk egyformák, a befogadó képességünk, a haladásunk, a célunk. Nem egyformán tanulunk, állunk hozzá képességeink fejlesztéséhez.
A tanítványok is Jézus nélkül értették meg Jézust és azt, amit hirdetett.  A tanítványok is Jézus által átadott tudás mellé meg kellett szerezzék a saját tapasztalataik általi tudást, melyet a lélek ereje adott meg számukra.
Amit még nem ismerünk, ahhoz nem vagyunk elég erősek. Az ismeret szerzés a megoldás kulcsa! Hogy felnőjünk és erősek legyünk!

Májusi körlevél – Anyáknapja – Önképzőkör – Konfirmáció

Kedves Testvéreim,

május hónapban a következő eseményekre, rendezvényekre hívlak nagy szeretettel:

Május 7-én, Istentiszteletünk keretében a gyermekek közreműködésével köszöntjük az Édesanyákat.

Május 10-én, szerdán 18 órai kezdettel tartja Nőegyletünk ez évi harmadik Önképzőkörét, melynek témája a​  “Táplálkozás​:  a fehérjék, táplálékallergiák, és a táplálékban előforduló káros anyagok” – ​az ​ előadónk​  Maróthyné dr. Tóth Erzsébet egyetemi oktat​ó​.

Május 14-én, vasárnap az Istentisztelet után, Pécsi L. Dániel jelképtervező, Címerekkel írt történelem c. könyvének bemutatására kerül sor a gyülekezeti termünkben. Kiállításra kerülnek unitárius címerei és az unitárius zászlók.

Május 28-án, vasárnap az Istentiszteletünk keretében tartjuk a konfirmációi ünnepséget, mely alkalommal 10 fiatal tesz  vallást hitéről.

Üdvözlettel,

Léta Sándor, lelkész

János 21,15-17:  15Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Ő pedig így felelt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én bárányaimat!” 16Másodszor is megszólította: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Ő ismét így válaszolt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus erre ezt mondta neki: „Őrizd az én juhaimat!” 17Harmadszor is szólt hozzá: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én juhaimat!

Jézus nem azt kérdezte, miért tagadtál meg Péter. Ezzel még jobban elkeserítette volna, ellehetetlenítette volna kapcsolatukat. Milyen választ is adhatott volna Péter?

Jézus zseniális voltát mutatja, hogy pozitívan áll hozzá és azt kérdezi szeretsz-e engem?

Amikor napjainkban is megsértenek, megbántanak, megtagadnak, ne az okokat keressünk, kérdezzük. Mert vagy kitérő választ kapunk, vagy kapcsolatunk tejes megszakadásához vezetnek, és a további együttélés lehetőségét törjük össze, hanem zseniális húzással kérdezzünk rá, hogy él-e még a szeretet irántunk, vagy a szeretet bennünk.