Fényképalbumok 2019-ből

Fényképalbumok 2019-ből:

Advent – Gyermekkarácsony és Unitárius kórus

https://photos.app.goo.gl/xLZuN2RUnCjnFxie7

Videó: Unitárius Kórus  https://youtu.be/PfvOWuGQPHc

Dunapatajon jártunk

https://photos.app.goo.gl/uXjLtHcdUpd9M5wr8

https://photos.app.goo.gl/TrGjgTTUtnx8qxfN6

https://photos.app.goo.gl/kGon9D86LD2nDx9E6

Ars Sacra programok

https://photos.app.goo.gl/PyButnNEJfi6yBa37

https://photos.app.goo.gl/zfjF5cfK4aXeEwBv5

https://photos.app.goo.gl/teKAMbhmti2PEKZ98

Konfirmáció

https://photos.app.goo.gl/aKyGiqetE8NLo1j48

új orgona és a vele járó templomi munkálatok

https://photos.app.goo.gl/nJujUhtUoJy8ZjNh8

Orgona felépítése

https://photos.app.goo.gl/FdQrQ2dRwDKgtYpf8

Rio Kojima előadása

https://photos.app.goo.gl/Qo7W8LmQyAK94GX5A

Dányban jártunk

https://www.flickr.com/photos/96869644@N06/albums/72157702750387582

 

 

 

 

 

Adventi – decemberi körlevél

Kedves Testvéreim,

Tisztelettel kérjük kedves híveinket egyházfenntartói járulékaik, támogatásaik befizetésére, Istentiszteletek előtt és után a lelkészi irodában is lehet fizetni Szabóné Pintér Nóra Antónia pénztárnoknál, aki elvállalta ezt a feladatkört, vagy átutalással az Egyházközségünk OTP számlaszámára:  11708001 – 20534943  

Megköszönjük eddigi minden támogatást és adományokat, amellyel hozzájárultak egyházközségünk működéséhez​, ingatlanunk fenntartásához​ és egyházközségi hitéletünk színessé tételéhez!

A 2019. év végi eseményeink a következők:

December 1-én Advent első vasárnapján az OSZTOVÁTA együttes “Karácsony felé” c. advent indító koncertjére kerül sor az Istentiszteletet követően.

December első vasárnapján is közös imádságra hívom híveinket, akár a templomban lesznek akár otthonaikban, az adventi ünnepi hangulatunk erősítése valamint kéréseink, vágyaink megvalósítása érdekében.

Két hetente javasolom találkozzunk vasárnaponként a konfirmáló fiatalokkal. A következő alkalmak ebben az évben: december 1. és december 15. vasárnapok 11 órakor az istentisztelet és adventi koncertek után. Ezeken a vasárnapokon várjuk a konfirmálandó fiatalokat. 2020. januárjától tovább tervezzük majd közösen.

December 8-án, Advent második vasárnapján ünnepi istentiszteletre várjuk kedves híveinket. Istentisztelet alatt a gyermekeknek karácsonyi műsor előkészítését és szervezését vezeti Benedek Bernadett a lelkészi irodában.

December 11-én szerdán 18 órai kezdettel Imaestre és közös éneklésre hívjuk kedves híveinket a gyülekezeti termünkbe.

December 15-én Advent harmadik vasárnapján ünnepi istentiszteletre és a Lengyel Szent Kinga kórus koncertjére várjuk a kedves zenekedvelőket.  A konfirmálókkal való foglalkozást tartok az Istentisztelet után.

December 20-án, pénteken 17:30 órától tartjuk a következő Biblia óránkat.

December 22-én Advent negyedik vasárnapján tartjuk a gyermekek karácsonyi ünnepségét, mely alkalomra várjuk a gyermekeket a műsorban való részvételre. Amennyiben nem tudnak részt venni a közös felkészítőn, akkor otthon vagy iskolában, óvodában megtanult verssel, énekkel szeretettel várjuk a gyermekeket.

Az ünnepséget követően fellép az Unitárius Kórus!

December 25-26-án Karácsony alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk

December 29-én vasárnap óévet búcsúztatunk a délelőtti, 10:00 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében.

  1. január 1-én, szerdán az újévi Istentiszteletünket 17:00 órai kezdettel tartjuk!

Istentől megáldott Adventi, Karácsonyi időszakot és Boldog Új Évet kívánok!

Léta Sándor

lelkész

 

 

BBUE novemberi körlevél – Halottak napja – közös imádkozás – Imaest

Kedves Testvéreim,

November 1-én, pénteken 18 órai kezdettel Halottainkra emlékezünk a templomunkban, ahol az Istentisztelet után meggyújthatunk egy-egy mécsest szeretteinkre emlékezve.

November 3-án, vasárnap 10-11 óra között ismételten közös imádkozásra hívom kedves híveinket.

November 13-án, szerdán 18 órai kezdettel újabb Imaest keretében olvassuk a nők által írt imádságos könyvet.

November első vasárnapján közösen is imádkozzunk elhunyt szeretteinkért, valamint nemzeti hőseinkért, és szakítsunk időt arra, hogy a templomban és otthonainkban is közösen elmondjuk az alábbi imádságot.

Ez alkalomra is a nők által írt imádságoskönyvből választottuk az imát:

Csáki Júlia, Székelyudvarhely

Ima a halottainkért

Ó, Uram, Isten, ki vagy mindenható, ki mindent látsz, mindent tudsz az emberi életünkről! Te tudod, Uram, mily nagy fájdalom van a lelkünk mélyén, a szívünkbe zárt emlékek körül.

Kérünk, bocsásd meg bűneinket, és az élők sorából eltávozott szeretteinknek adj teljes bebocsátást az örökélet birodalmába! Add, hogy emlékük örök legyen itt a földi életünkben!

Fájdalmas emlékeink között féltve őrizzük kedves arcukat-lényüket, és hisszük, hogy imánk által elnyerik az örök boldogságot a mennyei hazában. Ezért foglaljuk nevüket imába, hogy ezáltal tisztán állhassanak égi trónusod előtt.

Adj, Uram, örök nyugalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék felettük!    Ámen

Bővebb információkat találnak egyházközségünk honlapján:   http://missziohaz.hu/

Isten áldása kísérje minden lépésünket.

Léta Sándor, lelkész

BBUE – október-november események – konfirmáció – óra átállítás

Kedves Testvéreim,
október 18-án, pénteken tartjuk a következő Biblia óránkat a lelkészi hivatalban 17:30 órai kezdettel,
október  20-án az Istentiszteletünk keretében az 1956-os forradalomra emlékezünk,
október 27-én Istentiszteletünk keretében a Reformáció eseményeit idézzük fel, köztük az unitárius hitújítás fontosságát,
kérem figyeljenek arra, hogy az őszi óraátállítás ezen a vasárnapon hajnalban fog megtörténni!
November elsején, pénteken  halottainkra emlékezünk a 18:00 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében, amikor lehetőség lesz egy-egy mécses meggyújtására.
Szeretettel várunk minden kedves hívünket.
Megkezdtem a konfirmáló fiatalok felkészítését a jövő évi konfirmációra. Kérem a fiatalok jelentkezését a szülők segítségével, hogy megismertessem velük hitünk alapjait.
Istennek gazdag áldása kísérje mindannyiunk életét és munkáját.
Léta Sándor
lelkész

BBUE – Bibliaóra – Őszi hálaadás – közös imádkozás október 6-án

Kedves Testvéreim,

most pénteken, szeptember 27-én 17:30 órától újrakezdjük a Biblia órák tartását a lelkészi hivatalban. Folytatjuk dr. Sztankóczy Zoltán biblia magyarázatainak tovább gondolását.

Szeptember utolsó vasárnapján, 29-én,  10 órai kezdettel úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Őszi hálaadó Istentiszteletet tartunk a templomunkban.

Október 6-án, vasárnap 10-11 óra között ismételten közös imádkozásra hívom kedves híveinket.

Imádkozzunk közösségünkért, és szakítsunk időt arra, hogy a templomban és otthonainkban is közösen elmondjunk egy imádságot.

Ez alkalomra ajánlott imádságot a nők által írj imádságoskönyvből választottuk.

Bővebb információkat találnak egyházközségünk honlapján, ahol részletes fénykép és videó beszámolót közlünk az idei Ars Sacra programsorozatunkról.   http://missziohaz.hu/

Isten áldása kísérje minden lépésünket.

Léta Sándor, lelkész

Ajánlott imádság:

A Te kezedben (Beküldte Vass Irén, Szabéd.

„Erdélyi keresztények határok nélkül” közösség tagja)

 

Mily boldogok, kik benned bízva tudják,
hogy minden a Te szent kezedbe’ van.
Te szabtad meg a csillagoknak útját,
s a lágy szellőét is, mely elsuhan.

Ha úgy akarnád, minden romba dőlne,
de megvéded a gyönge nádat is.
Kezed benyúl a múltba és jövőbe,
kevélynek ostor, gyöngének paizs.

Kezedben tartod elmúlandó éltem
s azt is, mi bennem mindörökre él.
Te munkád az, hogy hű öledbe tértem,
s szívem most már benned hisz és remél.

Kezedben tartod mind, mi nékem drága:
családomat, hazát és nemzetet.
S míg hozzád száll fel ajkam hő imája,
megtartod őket, s megvédelmezed.

Mily jó pihenni ebben a tudatban,
gyermekként járni földi utamat,
és megnyugodni bízó hittel abban:
minden te szent kezedben van, s marad. Ámen

 

BBUE – Nőegyleti imaest – BakátsFeszt koncert

Kedves Testvéreim,
Nőegyletünk augusztus 14-én – szerdán – 18 órától tartja következő találkozóját, imaestjét a gyülekezeti termünkben, melyre szeretettel hívjuk az érdeklődőket. Témája, a nők által írt imádságok.
Vásárolható imádságoskönyv és az Unitárius Élet 2018. évi összevont száma.
Augusztus 30-án, pénteken 19 órától  ismételten helyet ad templomunk egy koncertnek a BakátsFeszt keretében- mellékelem a plakátot is:
Henry Du Mont – a Napkirály muzsikusa francia barokk est |  Unitárius templom,  Hőgyes Endre u. 3. – Közreműködők: Savaria Barokk – Németh Pál koncertmester és a Belvárosi Kántorátus.  Programfüzet:  http://bakatsfeszt.hu/programfuzet/  
Valamint az Ars Sacra keretében “Írjunk verset” pályázatot hirdetünk, melynek értesítőjét mellékelem.
 
További áldott nyári időszakot kívánok, 
Léta Sándor, lelkész

BBUE – Ars Sacra programok

Kedves Testvéreim,

ebben az évben is érdekes programokra hívjuk híveinket a 2019. szeptember 14-22-én sorra kerülő Ars Sacra keretében.

Bővebb információ a mellékletben és a honlapunkon:  http://missziohaz.hu

Figyelem felkeltéseként:

  1. szeptember 14-én kerül sor új orgonánk felavatására, mely alkalommal barokk műveket játszik Kály-Kullai Rita orgonaművész.
  1. szeptember 15-én, vasárnap kerül sor templomi kiállításunkra, Aranyossy György grafikusművész és Fazakas-Koszta Tibor festőművész alkotásaiból.
  1. szeptember 19-én, csütörtökön emlékezünk Dr. Sztankóczy Zoltán világi teológusra.
  1. szeptember 22-én vasárnap kerül sor Istentiszteletünk keretében az “Írjunk verset” pályázat eredményhirdetésére. A versek leadási határideje szeptember 15., vasárnap.

 Felhívás:

Egyházközségünk Presbitériuma

“Írjunk verset!” 
elnevezéssel pályázatot hirdet vers íráshoz kedvet érző egyházközségi tagok (hozzátartozók) részére.

Pályázni hagyatékban fellelt írásművel is lehet. Egy pályázó legfeljebb 3(három) verset küldhet be.
A pályázat eredményhirdetését az Ars Sacra rendezvény keretében tervezzük.
A verset (verseket) jeligével kérjük benyújtani 1 példányban 2019. szeptember 15-ig, vasárnap az

Istentisztelet keretében a Lelkészi Hivatalban.
A vers alkotóját jeligével kell megjelölni, egy külön lezárt borítékban pedig (kívül a jeligét ráírva)

az alkotó nevét kérjük.
Bármilyen versformában lehet verselni (szabad vers, időmértékes, szonett, stb)
Az eredményhirdetésre 2019. szeptember 22-én az Istentisztelet után kerül sor.
Az eredményhirdetéskor akár személyesen, akár felkért előadó által elmondott szavalattal lehet

közönség előtt szerepelni.
A legjobb verseket díjazzuk.

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség Presbitériuma

Szeretettel várjuk híveinket a nyári hónapokban is templomunkba.

Áldott nyári időszakot és kellemes kikapcsolódást, pihenést kívánok,

Léta Sándor,

lelkész

BBUE – júliusi körlevél

Kedves Testvéreim,

július – augusztus hónapokban a templomi szolgálatokat László Bernadett 4. éves teológiai hallgató fogja végezni, aki nyári gyakornoki szolgálatát tölti egyházközségünkben.

Kérem fogadjuk Őt szeretettel, legyünk minél többen vasárnaponként az Istentiszteleteken.

Július 10-én, szerdán 18 órai kezdettel tartja Nőegyletünk Önképzőkörét a gyülekezeti termünkben.

Emlékezünk névadónkra, Perczelné Kozma Flórára, aki 155 évvel ezelőtt  1864 június 22-én született Baracskán. Ajánlom újra olvasni a honlapunkon szereplő összeállítást az életéről, személyiségéről, tevékenységéről

http://missziohaz.hu/Noegylet/?page_id=774

Szeretettel várjuk híveinket a nyári hónapokban is templomunkba.

Áldott nyári időszakot és kellemes kikapcsolódást kívánok,

Léta Sándor,

lelkész