Meghívó a „Családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzése” témájú egynapos eseményre

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt a 2020. február 29-én, szombaton tartandó, a „Családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzése” témájú egynapos eseményre.

Helyszín: 1092. Budapest, Hőgyes Endre utca 3. szám alatti unitárius templomunk

A részvétel regisztrációhoz kötött és 1.000 Ft hozzájárulást kérünk a megjelenéskor.  Regisztrálni a következő elérhetőségen lehet: https://forms.gle/UoZv9NFFqa2EWtdf9

Program a „Családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzése” egynapos eseményére

Idő Téma Előadó
  9:00 -10:00 Bejelentkezés
10:00 -10:15 Megnyitó
10:15 -11:15 Miért kell beszélni az erőszakról? Dr. Ferenczi Enikő
lelkész, mentálhigiénés szakember
11:15 – 11:20 Technikai szünet
11:20 – 12:20 Milyen következményei lehetnek a feloldatlan konfliktushelyzeteknek? Moldován Erika
börtönpszichológus
12:20 – 13:00 Kapcsolati erőszak – hogyan véd a jogrendszer? Zomboriné dr. Pap Zsófia
jogász
13:00 – 14:00 Ebédszünet  
14:00 – 15:00 A nők elleni erőszak bibliai gyökerei és feloldása Dr. Czire Szabolcs
lelkész, teológiai tanár, szociológus
15:00 – 16:00 Veszteségeink feldolgozása Kedei Ibolya vallástanár, gyászfeldolgozás módszer specialista

Nagy Gizella  mentálhigiénés segítő, gyászfeldolgozás módszer specialista

16:00 – 16:30 Összefoglalás – zárás  
16:30 – 17:00 Kötetlen beszélgetés tea, kávé mellett  

 

Ez a program az amerikai UU Funding Program (Unitárius Univerzalista Támogatási Program), az IWC (Nők Nemzetközi UU Szervezete) és az erdélyi UNOSZ (Unitárius Nők Országos Szervezete) támogatásával válik megvalósíthatóvá.

 

Megjegyzés: a környezettudatosság jegyében, amennyiben a résztvevőnek megvan még egy régebbi eseményről megmaradt/kedvenc névjegye/kitűzője, kérjük, hozza magával.

 

 

 

Februári körlevél

Kedves Testvéreim,

február hónapban a következő programokkal várunk mindenkit:

Február 2-án, vasárnap ismét közös imádkozásra hívom kedves híveinket.  Imádkozzunk az egységért, melyhez a közös imát a nők által írt imakönyvből választottuk.

Február 9-én Istentiszteletünk keretében tartjuk a Farsangi ünnepséget.

Február 16-án, vasárnap  a szószéki szolgálatot Albert-Nagy Ákos lelkész végzi.

Február 21-én, pénteken 17:30 órától tartjuk a következő Biblia óránkat

Február 23-án, vasárnap Székely Kinga-Réka lelkésznő végzi a szószéki szolgálatot, melyet követően két új könyvet mutat be:  Gyógyíts meg, engem, Istenem c. imádságos könyvet  és a Papnő mesék c. könyvet.

Február 29-én szombaton 10:00 – 17:00 óra között templomunkban egy konferenciát szervezünk a családon belüli erőszak témájában.   Készülőben van a részletes meghívó és értesítő.

Szeretettel hívunk és várunk minden hívünket és kedves családtagjaikat.

Üdvözlettel,

Léta Sándor

lelkész

Vallásszabadság – méltóság – becsület

  1. Január 12-i vasárnapon, Ernő névnapján, a 10 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében a Vallásszabadság törvényének kimondására ünnepi programmal emlékeztünk:

      Istentiszteletünket követően Dr. Gönczi Ambrus a Ferencvárosi Gyűjtemény vezetője vetített előadást tartott Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c. regényének helyszíneiről. Az előadás kb. egy órát tartott.

     Zenei közreműködők voltak: Lénárt Ágota zongorán és Szabó Lilla gordonkán (felkészítő tanára: Szabó Péter gordonkaművész).

   Ezt követően megkoszorúztuk a ház homlokzatán elhelyezett Nemecsek Ernő emléktáblát, majd a gyülekezeti termünkben szeretetvendégséggel zártuk a megemlékezésünket.

Dr. Gönczi Ambrus előadónk

Dr. Gönczi Ambrus előadónk

Fényképalbumok 2019-ből

Fényképalbumok 2019-ből:

Advent – Gyermekkarácsony és Unitárius kórus

https://photos.app.goo.gl/xLZuN2RUnCjnFxie7

Videó: Unitárius Kórus  https://youtu.be/PfvOWuGQPHc

Dunapatajon jártunk

https://photos.app.goo.gl/uXjLtHcdUpd9M5wr8

https://photos.app.goo.gl/TrGjgTTUtnx8qxfN6

https://photos.app.goo.gl/kGon9D86LD2nDx9E6

Ars Sacra programok

https://photos.app.goo.gl/PyButnNEJfi6yBa37

https://photos.app.goo.gl/zfjF5cfK4aXeEwBv5

https://photos.app.goo.gl/teKAMbhmti2PEKZ98

Konfirmáció

https://photos.app.goo.gl/aKyGiqetE8NLo1j48

új orgona és a vele járó templomi munkálatok

https://photos.app.goo.gl/nJujUhtUoJy8ZjNh8

Orgona felépítése

https://photos.app.goo.gl/FdQrQ2dRwDKgtYpf8

Rio Kojima előadása

https://photos.app.goo.gl/Qo7W8LmQyAK94GX5A

Dányban jártunk

https://www.flickr.com/photos/96869644@N06/albums/72157702750387582

 

 

 

 

 

Adventi – decemberi körlevél

Kedves Testvéreim,

Tisztelettel kérjük kedves híveinket egyházfenntartói járulékaik, támogatásaik befizetésére, Istentiszteletek előtt és után a lelkészi irodában is lehet fizetni Szabóné Pintér Nóra Antónia pénztárnoknál, aki elvállalta ezt a feladatkört, vagy átutalással az Egyházközségünk OTP számlaszámára:  11708001 – 20534943  

Megköszönjük eddigi minden támogatást és adományokat, amellyel hozzájárultak egyházközségünk működéséhez​, ingatlanunk fenntartásához​ és egyházközségi hitéletünk színessé tételéhez!

A 2019. év végi eseményeink a következők:

December 1-én Advent első vasárnapján az OSZTOVÁTA együttes “Karácsony felé” c. advent indító koncertjére kerül sor az Istentiszteletet követően.

December első vasárnapján is közös imádságra hívom híveinket, akár a templomban lesznek akár otthonaikban, az adventi ünnepi hangulatunk erősítése valamint kéréseink, vágyaink megvalósítása érdekében.

Két hetente javasolom találkozzunk vasárnaponként a konfirmáló fiatalokkal. A következő alkalmak ebben az évben: december 1. és december 15. vasárnapok 11 órakor az istentisztelet és adventi koncertek után. Ezeken a vasárnapokon várjuk a konfirmálandó fiatalokat. 2020. januárjától tovább tervezzük majd közösen.

December 8-án, Advent második vasárnapján ünnepi istentiszteletre várjuk kedves híveinket. Istentisztelet alatt a gyermekeknek karácsonyi műsor előkészítését és szervezését vezeti Benedek Bernadett a lelkészi irodában.

December 11-én szerdán 18 órai kezdettel Imaestre és közös éneklésre hívjuk kedves híveinket a gyülekezeti termünkbe.

December 15-én Advent harmadik vasárnapján ünnepi istentiszteletre és a Lengyel Szent Kinga kórus koncertjére várjuk a kedves zenekedvelőket.  A konfirmálókkal való foglalkozást tartok az Istentisztelet után.

December 20-án, pénteken 17:30 órától tartjuk a következő Biblia óránkat.

December 22-én Advent negyedik vasárnapján tartjuk a gyermekek karácsonyi ünnepségét, mely alkalomra várjuk a gyermekeket a műsorban való részvételre. Amennyiben nem tudnak részt venni a közös felkészítőn, akkor otthon vagy iskolában, óvodában megtanult verssel, énekkel szeretettel várjuk a gyermekeket.

Az ünnepséget követően fellép az Unitárius Kórus!

December 25-26-án Karácsony alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk

December 29-én vasárnap óévet búcsúztatunk a délelőtti, 10:00 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében.

  1. január 1-én, szerdán az újévi Istentiszteletünket 17:00 órai kezdettel tartjuk!

Istentől megáldott Adventi, Karácsonyi időszakot és Boldog Új Évet kívánok!

Léta Sándor

lelkész

 

 

BBUE novemberi körlevél – Halottak napja – közös imádkozás – Imaest

Kedves Testvéreim,

November 1-én, pénteken 18 órai kezdettel Halottainkra emlékezünk a templomunkban, ahol az Istentisztelet után meggyújthatunk egy-egy mécsest szeretteinkre emlékezve.

November 3-án, vasárnap 10-11 óra között ismételten közös imádkozásra hívom kedves híveinket.

November 13-án, szerdán 18 órai kezdettel újabb Imaest keretében olvassuk a nők által írt imádságos könyvet.

November első vasárnapján közösen is imádkozzunk elhunyt szeretteinkért, valamint nemzeti hőseinkért, és szakítsunk időt arra, hogy a templomban és otthonainkban is közösen elmondjuk az alábbi imádságot.

Ez alkalomra is a nők által írt imádságoskönyvből választottuk az imát:

Csáki Júlia, Székelyudvarhely

Ima a halottainkért

Ó, Uram, Isten, ki vagy mindenható, ki mindent látsz, mindent tudsz az emberi életünkről! Te tudod, Uram, mily nagy fájdalom van a lelkünk mélyén, a szívünkbe zárt emlékek körül.

Kérünk, bocsásd meg bűneinket, és az élők sorából eltávozott szeretteinknek adj teljes bebocsátást az örökélet birodalmába! Add, hogy emlékük örök legyen itt a földi életünkben!

Fájdalmas emlékeink között féltve őrizzük kedves arcukat-lényüket, és hisszük, hogy imánk által elnyerik az örök boldogságot a mennyei hazában. Ezért foglaljuk nevüket imába, hogy ezáltal tisztán állhassanak égi trónusod előtt.

Adj, Uram, örök nyugalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék felettük!    Ámen

Bővebb információkat találnak egyházközségünk honlapján:   http://missziohaz.hu/

Isten áldása kísérje minden lépésünket.

Léta Sándor, lelkész

BBUE – október-november események – konfirmáció – óra átállítás

Kedves Testvéreim,
október 18-án, pénteken tartjuk a következő Biblia óránkat a lelkészi hivatalban 17:30 órai kezdettel,
október  20-án az Istentiszteletünk keretében az 1956-os forradalomra emlékezünk,
október 27-én Istentiszteletünk keretében a Reformáció eseményeit idézzük fel, köztük az unitárius hitújítás fontosságát,
kérem figyeljenek arra, hogy az őszi óraátállítás ezen a vasárnapon hajnalban fog megtörténni!
November elsején, pénteken  halottainkra emlékezünk a 18:00 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében, amikor lehetőség lesz egy-egy mécses meggyújtására.
Szeretettel várunk minden kedves hívünket.
Megkezdtem a konfirmáló fiatalok felkészítését a jövő évi konfirmációra. Kérem a fiatalok jelentkezését a szülők segítségével, hogy megismertessem velük hitünk alapjait.
Istennek gazdag áldása kísérje mindannyiunk életét és munkáját.
Léta Sándor
lelkész

BBUE – Bibliaóra – Őszi hálaadás – közös imádkozás október 6-án

Kedves Testvéreim,

most pénteken, szeptember 27-én 17:30 órától újrakezdjük a Biblia órák tartását a lelkészi hivatalban. Folytatjuk dr. Sztankóczy Zoltán biblia magyarázatainak tovább gondolását.

Szeptember utolsó vasárnapján, 29-én,  10 órai kezdettel úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Őszi hálaadó Istentiszteletet tartunk a templomunkban.

Október 6-án, vasárnap 10-11 óra között ismételten közös imádkozásra hívom kedves híveinket.

Imádkozzunk közösségünkért, és szakítsunk időt arra, hogy a templomban és otthonainkban is közösen elmondjunk egy imádságot.

Ez alkalomra ajánlott imádságot a nők által írj imádságoskönyvből választottuk.

Bővebb információkat találnak egyházközségünk honlapján, ahol részletes fénykép és videó beszámolót közlünk az idei Ars Sacra programsorozatunkról.   http://missziohaz.hu/

Isten áldása kísérje minden lépésünket.

Léta Sándor, lelkész

Ajánlott imádság:

A Te kezedben (Beküldte Vass Irén, Szabéd.

„Erdélyi keresztények határok nélkül” közösség tagja)

 

Mily boldogok, kik benned bízva tudják,
hogy minden a Te szent kezedbe’ van.
Te szabtad meg a csillagoknak útját,
s a lágy szellőét is, mely elsuhan.

Ha úgy akarnád, minden romba dőlne,
de megvéded a gyönge nádat is.
Kezed benyúl a múltba és jövőbe,
kevélynek ostor, gyöngének paizs.

Kezedben tartod elmúlandó éltem
s azt is, mi bennem mindörökre él.
Te munkád az, hogy hű öledbe tértem,
s szívem most már benned hisz és remél.

Kezedben tartod mind, mi nékem drága:
családomat, hazát és nemzetet.
S míg hozzád száll fel ajkam hő imája,
megtartod őket, s megvédelmezed.

Mily jó pihenni ebben a tudatban,
gyermekként járni földi utamat,
és megnyugodni bízó hittel abban:
minden te szent kezedben van, s marad. Ámen

 

BBUE – Nőegyleti imaest – BakátsFeszt koncert

Kedves Testvéreim,
Nőegyletünk augusztus 14-én – szerdán – 18 órától tartja következő találkozóját, imaestjét a gyülekezeti termünkben, melyre szeretettel hívjuk az érdeklődőket. Témája, a nők által írt imádságok.
Vásárolható imádságoskönyv és az Unitárius Élet 2018. évi összevont száma.
Augusztus 30-án, pénteken 19 órától  ismételten helyet ad templomunk egy koncertnek a BakátsFeszt keretében- mellékelem a plakátot is:
Henry Du Mont – a Napkirály muzsikusa francia barokk est |  Unitárius templom,  Hőgyes Endre u. 3. – Közreműködők: Savaria Barokk – Németh Pál koncertmester és a Belvárosi Kántorátus.  Programfüzet:  http://bakatsfeszt.hu/programfuzet/  
Valamint az Ars Sacra keretében “Írjunk verset” pályázatot hirdetünk, melynek értesítőjét mellékelem.
 
További áldott nyári időszakot kívánok, 
Léta Sándor, lelkész