Emlékezzünk Bartók Bélára

Kedves Testvéreim,
2022. március 25-én, 141 éve született Bartók Béla világhírű zeneszerzőnk.
Március 27-én, vasárnap rá emlékezünk ünnepi, zenés Istentiszteletünk keretében,
amelyre nagy szeretettel hívunk és várunk minden kedves hívünket.

És felsóhajtok: gyógyíts meg, zene,
te, Mindenség, édes üteme
a fájdalomnak, Varázsfuvola,
varázsjáték, te tündér mámora
hitnek, reménynek: árnycsík a falon
a nagy fényben, s a szívben nyugalom.

írja Szabó Lőrinc “Mozart hallgatása közben” című versében.

A zene gyógyít.

Léta Sándor, lelkész

Koszorúzás nagyjaink sírjánál

Halottak napjára koszorút helyeztünk el unitárius nagyjaink sírjára, szeretettel emlékezve rájuk, és elmondva értük egy-egy imát.
Kriza János püspöki helynök úrral együtt helyeztünk el koszorúkat: Bencze Márton püspök, Rázmány Csaba püspök sírjára, valamint világi nagyjainknál: Batthyány Ilonára, Bencze Franciskára, Gimes Miklósra, v. Kiss Zoltánra, dr. Sztankóczy Zoltánra és Gyallay Pap Domkos íróra emlékezve.
Gyülekezetünk kedves tagjaival pedig vasárnap koszorút helyeztünk el Baracskán Perczelné Kozma Flóra sírjára, Ráckeresztúron Ürmössy Gyula unitárius lelkész (volt Sepsiszentgyörgyi lelkész) sírjára, valamint Benczédi Domokos, volt torockói és bölöni unitárius lelkész sírjára. Emléküket kegyelettel őrizzük.
November 1-jén templomunkban többek között Bartók Bélára is emlékeztünk.
P_KozmaFlora

Folytatás

Ars Sacra 2021.

Összefoglaló szeptember 8

Kedves Érdeklődők!

Idén két Ars Sacra esemény helyszíne volt templomunk és gyülekezeti termünk. Ezeknek köszönhetően azok, akik úgy döntöttek, hogy ellátogatnak hozzánk. két feledhetetlen élménnyel gazdagodtak. A szeptember 5-e vasárnapi istentisztelet keretében felfedezhették Felházi Ágnes „kékellő derűt” árasztó festményeit, melyek október 15-ig díszítik a falakat. A kék szín üzenete egyik mai, szerda esti, előadónk, Kósa Klára keramikus, szerint: „Aki a kéket szereti: szorgalmas, hűséges, megbízható! A kék a bizalom és a kapcsolatépítés jelképe.”

A szeptember 8-ai nyilvános önképzőköri összejövetelünk keretében az ő agyagba álmodott, valamint Simon Ilona könyvtervező papírba álmodott alkotásait, lelkük virágait, csodálhattuk meg a művészek aktív jelenlétében. Ezek között mindenki találhat olyat, amivel megörvendeztetheti szeretteit vagy saját magát. Az alábbi honlapokon további információkat lehet szerezni e két elhívatott alkotóművész életéről, hitvallásáról, a velük történő kapcsolatfelvétel módjáról.

http://www.simonilona.hu/cv/

https://www.kosareneszansz.hu/kosa-reneszansz/

Náluk alkalmasabbakat nem is találhattunk volna az „ajándékozás” értékének megünneplésére. Klára a „királyi ajándékok” készítésének nagymestere, a jelképek kiváló ismerője és lenyűgöző előadó. A zongora tetején elhelyezett alkotásai ízelítőt adtak tökéletes technikai tudásából, stílusérzékéből és az egyetemes zsidó-keresztény hagyományokban gyökerező, lélekemelő témaválasztásaiból. Az Édenkert ábrázolása engem különösen megragadott. Hozzánk hasonlóan, ő is szereti az erdélyi Reményik Sándor verseit, és gyakran választ mottót tőle. Például Jelek című költeményének néhány sorát:

Jelek, jelek.
Ember embernek adhat egyebet?

S a jelek mögött egy egész világ van,
Mindentől elrekesztve, önmagában.

Ilona egy nagylelkű ajándékozó, aki erre az alkalomra sem jött üres kézzel, hanem személyünkre szabott kézműves könyvekkel lepett meg minket: Lelkészünket az unitárius himnusznak nevezett 214. számú énekünk tipográfiai megjelenítésével, engem pedig a 23. zsoltár madarakkal és míves iniciálékkal ékesített részletével. Felkészültségére jellemző, hogy az általa feldolgozott mintát templomunk első padsorának színes fafaragása ihlette. Névadónkról, Bartók Béláról, sem feledkezett meg, és a kopjafák melletti fejszobra elé többrétegű talppal ellátott piros színű papucskönyvet helyezett, mintegy tisztelgésként a zeneszerző számos tánckompozíciója előtt. Az úrasztalán akkurátusan felsorakoztatott, magyarázó feliratokkal ellátott, művészkönyvei közül különösen elbűvölt a díjnyertes Angyalok útja és Assisi Szent Ferenc Naphimnusza. Na és egy merített papírlapokból összefűzött pillekönnyű gyönyörűség. Az ünnepi hangulathoz a magam részéről könyvjelzőként használható ima-ajándékokkal járultam hozzá, melyeket a padokon helyeztem el az énekeskönyvek bal, szív felőli, oldalán. Bárki magával vihette és viheti a jövőben is, mondogathatja, énekelgetheti, és megőrizheti őket e különleges est, annak vendégei, közönsége és szervezője, emlékére.

Chehadé-Boér Judit

BBUE  szervező

2020. évi végi ünnepi Istentiszteletek és felhívások

Kedves Testvéreim,

Ünnepi alkalmak közvetítése a Bartók Béla Unitárius templomunkból 2020. év végén:.

Karácsony első napján 10 órától tartom az ünnepi Istentiszteletet, felvezetve a családi úrvacsoravételt. Ünnepi megemlékezésekre van lehetőség – a karácsonyi Istentiszteleten a hirdetések keretében kiemelem, és bemondom a megemlékezéseket és adományokat igény szerint, amelyeket kérek előre jelezni e-mailben vagy telefonon.

December 25-én 15 órától Nagy Zsuzsanna lelkész mondja el ünnepi gondolatait
December 26-én 10 órától Orbán Erika lelkész mondja el ünnepi gondolatait
December 26-án 15 órától Albert-Nagy Ákos lelkész mondja el ünnepi gondolatait
  1. év utolsó vasárnapján, december 27-én tartom ez esztendő utolsó Igehirdetését.
  2. január 1-én, az Újév első órájában 0:10 perctől, éjfél után élő adásban együtt imádkozzunk az egyházközségünk facebook oldalán.

———————————–

Minden esemény megtalálható és visszanézhető az egyházközségünk honlapján, a http://missziohaz.hu honlapon és a Facebook oldalon: https://www.facebook.com/bartokbelaunitariusegyhazkozseg

————————————

FONTOS:

December 21-től, hétfőtől év végéig minden hétköznap fogadóórát tartunk a lelkészi hivatalban Hétfő-Csütörtök: 10:00-12:00 és 15:00-18:00 között személyes találkozások céljából. Megvásárolható a 2021. évi unitárius falinaptár.

Az alábbi könyvek is megvásárolhatók a lelkészi hivatalban:
Székely Kinga Réka: Papnő mesék
Farkas Wellmann Éva: Parancsolatok
Balázs Ferenc: Versek
Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak Amerikában
Hevesi Andrea doktori dolgozata: A 17. századi unitárius gyülekezeti ének
Tódor Csaba doktori dolgozata: Szimbólum, rítus, dráma

—————————

Egy jobb esztendőben reménykedve, e körlevél által is szeretettel üdvözlünk és köszöntünk minden kedves hívünket, szeretett családtagjaikkal együtt. Istentiszteleteinken mindenkiért imádkozunk. 

Istentől megáldott adventi, karácsonyi időszakot és örömteli 2021. esztendőt kívánunk!

Tisztelettel kérjük kedves híveinket egyházfenntartói támogatások,  adományok befizetésére, amelyet átutalással is meg lehet tenni az egyházközségünk OTP szám-lájára:   11708001 – 20534943  

Megköszönjük a már eddig is beérkezett támogatásokat és adományokat, amellyel hozzájárulnak gyülekezetünk működéséhez, ingatlanunk fenntartásához és egyházközségi hitéletünk színesebbé tételéhez!

————————————

Budapest, 2020. december 15.

 Léta Sándor lelkész

 

Elhunyt Bartók Péter (1924-2020)

Bartók Péterre emlékezve

Vásárhelyi Gábor

Bartók Péter 2020. december 7-én, az Amerikai Egyesült Államokban, helyi idő szerint délután 3 órakor, életének 97. évében álmában csendben végleg elaludt. Bartók Béla kisebbik fia 1924. július 31-én született, édesanyja Bartók Béla második felesége, Pásztory Edith volt.

Bartók Béla és Péter fia a Kavics utcai lakásuknál Budapesten
Bartók Béla és Péter fia a Kavics utcai lakásuknál Budapesten

Folytatás