BBUE – áprilisi körlevél – Bibliaóra – Nőegyleti Önképzőkör – Nagyhét és Húsvét

Kedves Testvéreim,
szeretettel hívlak a következő egyházközségi eseményeinkre:
– Március 31-én pénteken 16-17 óra között tartjuk a következő Bibliaórát, melynek témája Máté és Lukács evangéliumainak a 2. fejezete.
– Április 7-én 12 órakor a Farkasréti temetőben búcsúzunk 102. életévében elhunyt Galkó Ernőné, Margit néni hívünktől.
– Április második szerdáján, április 12-én 18 órától tartja Nőegyletünk következő Önképzőkörét, melynek témája ​ a​  táplálkozás, ​az ​ előadó​nk​ Maróthyné dr. Tóth Erzsébet  egyetemi oktat​ó​.
–  Április 14-én, a Nagypénteki Istentiszteletünket délelőtt 10 órai kezdettel tartjuk.
– Április 16-17-én Húsvét ünnepén ​délelőtt 10 órai kezdettel ​ úrvacsoraosztással egybekötött Istentiszteletet tartunk.
– Húsvét másodnapján, hétfőn felnőtt konfirmációra kerül sor az Istentiszteletünk​ keretében.
Istentől megáldott böjti időszakot kívánok.
Léta Sándor, lelkész

Felnőtt konfirmáció lehetősége

Kedves Testvéreim,
március hónaptól, a böjti időszakban felnőtt konfirmációi előkészítőt hirdetek, azoknak, akik szeretnének konfirmálni.
A felnőtt konfirmáció időpontja Húsvét másodnapján – 2017. április 17-én – az Istentisztelet keretében, úrvacsora vétel előtt.
A felkészítő időpontokat / beszélgetéseket igyekszem rugalmasan kezelni, figyelembe véve a konfirmálók igényeit és lehetőségeit.
Ajánlott együtt találkozni, ezért szeretettel kérem a konfirmálni szándékozókat, hogy jelezzenek vissza, legkésőbb március első vasárnapjáig.
Ezáltal felmérem, hogy mekkora az igény.
A felnőtt konfirmációt mindenképpen megtartjuk Húsvét másodnapján egy résztvevővel. Ez adta az ötletet, hogy adjuk meg a lehetőséget a konfirmálásra azon felnőtt híveinknek is, akik erre lelki igényt éreznek.
Köszönettel és üdvözlettel,

Léta Sándor

lelkész

 

2017. Február – Közgyűlés – Farsang – Bibliaóra

Kedves Testvéreim,
a  megismételt választói közgyűlésünket  most vasárnap, február 26-án az Istentiszteletünk után tartjuk meg.
——————
Február 24-én pénteken elkezdjük az első Bibliaóránkat, 16:00-tól 17:00 óráig. Témája az evangéliumok tanítása (szinoptikus evangéliumok = Máté-Márk-Lukács evangéliumai)!
​Olvasni a Máté és Lukács evangéliumok 1 fejezetét!
A 15 éve elhunyt Dr. Sztankóczy Zoltán testvérünkre emlékezünk, azáltal, hogy a havonta tartandó bibliaóráinkat neki szenteljük.
Felhasználjuk két kiadott könyvét, melyek megvásárolhatók lesznek a gyülekezeti termünkben.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
—————–
Február 25-én szombaton délután 16 órától Nőegyletünk gyermek farsangot szervez a gyülekezeti termünkben, utána pedig 18 órától folytatódik a felnőtt farsanggal.
A gyermekeknek a foglalkozást Péterfi Katalin hitoktatónk szervezi!
A táncot Damjanovich Márta tánctanár biztosítja! Szeretettel várjuk a gyermekes szülőket és a felnőtteket is.
Részletes tájékoztatót és a meghívót rövidesen küldjük és közzétesszük a honlapunkon és a Facebookon.
Bővebb információk a honlapunkon:
​Áldott farsangi időszakot kívánok minden kedves hívünknek!​
Léta Sándor
lelkész

Borbás Tibor szobrászművész Bartók szobra

2016. December 4-én, Advent második vasárnapján, Istentisztelet után a gyülekezeti teremben emlékeztünk Borbás Tibor szobrászművészre, akinek munkásságát dr. Feledy Balázs művészettörténész mutatta be, miközben megnézhettük, hogyan álmodta meg Bartók Bélát szoborformában az alkotó. Az Egyházközségünknek adományozott alkotást a művész özvegyének Forgó Margit asszonynak köszönjük.

GergelyFelician_ForgoMargit_BorbasDorka_LetaSandor

Gergely Felicián, Forgó Margit, Borbás Dorka, Léta Sándor

Közgyűlési meghívó 2016. december 11-re

Közgyűlési meghívó

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség rendkívüli közgyűlését

  1. december 11.-re (vasárnap)

összehívjuk.

A közgyűlés helyszíne: az egyházközség temploma, Budapest, IX. Hőgyes Endre utca 3.

A közgyűlés kezdő időpontja: 10 óra.

A közgyűlés napirendje:

– az egyházi választás előkészítésére alakítandó jelölő bizottság tagjainak megválasztása.

A közgyűlés tagságát azon egyházközségi nagykorú tagok alkotják, akik az egyházközség iránti anyagi kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették.

A közgyűlés összehívását a lelkész az istentiszteleten a szószékről is kihirdeti és a meghívót a hirdetőtáblán és az internetes felületen is közzéteszi.

Budapest, 2016. november 24.

Léta Sándor                                                             Gergely Felicián

lelkész                                                                          gondnok