Konfirmáció 2023.

Szeretettel várom a konfirmáló fiatalok jelentkezését, hogy káté órák keretében, októbertől megkezdhessem a 2023. évi konfirmandusok felkészítését.
Ezennel javaslom, hogy a kedves szülőkkel, illetve a konfirmálókkal egy megbeszélés erejéig találkozzunk szeptember 25-én, az Őszi hálaadó Istentiszteletünket követően a lelkészi irodában. Ez alkalommal lenne nyilvánvaló, hány fiatal fog konfirmálni, valamint megbeszélnénk a felkészítők időpontjait is.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az Istentiszteleteinkre és a szeptemberi Ars Sacra programsorozat eseményeire.
Tisztelettel és üdvözlettel,
Léta Sándor, lelkész

Emlékezzünk Bartók Bélára

Kedves Testvéreim,
2022. március 25-én, 141 éve született Bartók Béla világhírű zeneszerzőnk.
Március 27-én, vasárnap rá emlékezünk ünnepi, zenés Istentiszteletünk keretében,
amelyre nagy szeretettel hívunk és várunk minden kedves hívünket.

És felsóhajtok: gyógyíts meg, zene,
te, Mindenség, édes üteme
a fájdalomnak, Varázsfuvola,
varázsjáték, te tündér mámora
hitnek, reménynek: árnycsík a falon
a nagy fényben, s a szívben nyugalom.

írja Szabó Lőrinc “Mozart hallgatása közben” című versében.

A zene gyógyít.

Léta Sándor, lelkész

Koszorúzás nagyjaink sírjánál

Halottak napjára koszorút helyeztünk el unitárius nagyjaink sírjára, szeretettel emlékezve rájuk, és elmondva értük egy-egy imát.
Kriza János püspöki helynök úrral együtt helyeztünk el koszorúkat: Bencze Márton püspök, Rázmány Csaba püspök sírjára, valamint világi nagyjainknál: Batthyány Ilonára, Bencze Franciskára, Gimes Miklósra, v. Kiss Zoltánra, dr. Sztankóczy Zoltánra és Gyallay Pap Domkos íróra emlékezve.
Gyülekezetünk kedves tagjaival pedig vasárnap koszorút helyeztünk el Baracskán Perczelné Kozma Flóra sírjára, Ráckeresztúron Ürmössy Gyula unitárius lelkész (volt Sepsiszentgyörgyi lelkész) sírjára, valamint Benczédi Domokos, volt torockói és bölöni unitárius lelkész sírjára. Emléküket kegyelettel őrizzük.
November 1-jén templomunkban többek között Bartók Bélára is emlékeztünk.
P_KozmaFlora

Folytatás

Ars Sacra 2021.

Összefoglaló szeptember 8

Kedves Érdeklődők!

Idén két Ars Sacra esemény helyszíne volt templomunk és gyülekezeti termünk. Ezeknek köszönhetően azok, akik úgy döntöttek, hogy ellátogatnak hozzánk. két feledhetetlen élménnyel gazdagodtak. A szeptember 5-e vasárnapi istentisztelet keretében felfedezhették Felházi Ágnes „kékellő derűt” árasztó festményeit, melyek október 15-ig díszítik a falakat. A kék szín üzenete egyik mai, szerda esti, előadónk, Kósa Klára keramikus, szerint: „Aki a kéket szereti: szorgalmas, hűséges, megbízható! A kék a bizalom és a kapcsolatépítés jelképe.”

A szeptember 8-ai nyilvános önképzőköri összejövetelünk keretében az ő agyagba álmodott, valamint Simon Ilona könyvtervező papírba álmodott alkotásait, lelkük virágait, csodálhattuk meg a művészek aktív jelenlétében. Ezek között mindenki találhat olyat, amivel megörvendeztetheti szeretteit vagy saját magát. Az alábbi honlapokon további információkat lehet szerezni e két elhívatott alkotóművész életéről, hitvallásáról, a velük történő kapcsolatfelvétel módjáról.

http://www.simonilona.hu/cv/

https://www.kosareneszansz.hu/kosa-reneszansz/

Náluk alkalmasabbakat nem is találhattunk volna az „ajándékozás” értékének megünneplésére. Klára a „királyi ajándékok” készítésének nagymestere, a jelképek kiváló ismerője és lenyűgöző előadó. A zongora tetején elhelyezett alkotásai ízelítőt adtak tökéletes technikai tudásából, stílusérzékéből és az egyetemes zsidó-keresztény hagyományokban gyökerező, lélekemelő témaválasztásaiból. Az Édenkert ábrázolása engem különösen megragadott. Hozzánk hasonlóan, ő is szereti az erdélyi Reményik Sándor verseit, és gyakran választ mottót tőle. Például Jelek című költeményének néhány sorát:

Jelek, jelek.
Ember embernek adhat egyebet?

S a jelek mögött egy egész világ van,
Mindentől elrekesztve, önmagában.

Ilona egy nagylelkű ajándékozó, aki erre az alkalomra sem jött üres kézzel, hanem személyünkre szabott kézműves könyvekkel lepett meg minket: Lelkészünket az unitárius himnusznak nevezett 214. számú énekünk tipográfiai megjelenítésével, engem pedig a 23. zsoltár madarakkal és míves iniciálékkal ékesített részletével. Felkészültségére jellemző, hogy az általa feldolgozott mintát templomunk első padsorának színes fafaragása ihlette. Névadónkról, Bartók Béláról, sem feledkezett meg, és a kopjafák melletti fejszobra elé többrétegű talppal ellátott piros színű papucskönyvet helyezett, mintegy tisztelgésként a zeneszerző számos tánckompozíciója előtt. Az úrasztalán akkurátusan felsorakoztatott, magyarázó feliratokkal ellátott, művészkönyvei közül különösen elbűvölt a díjnyertes Angyalok útja és Assisi Szent Ferenc Naphimnusza. Na és egy merített papírlapokból összefűzött pillekönnyű gyönyörűség. Az ünnepi hangulathoz a magam részéről könyvjelzőként használható ima-ajándékokkal járultam hozzá, melyeket a padokon helyeztem el az énekeskönyvek bal, szív felőli, oldalán. Bárki magával vihette és viheti a jövőben is, mondogathatja, énekelgetheti, és megőrizheti őket e különleges est, annak vendégei, közönsége és szervezője, emlékére.

Chehadé-Boér Judit

BBUE  szervező