Bevezetjük az online Istentiszteletek tartását

Kedves Testvéreim,

Az Egyházkerületünk Elnöksége kérését tolmácsolom, mely szerint “az egyházközségek 2020. november 12-től további intézkedésig szüneteltessenek minden személyes részvétellel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, stb. Kérik a lelkészeket, hogy térjenek át az online istentiszteletek tartására, melyet tegyenek elérhetővé a közösségi internetes felületeken.

Ennek megfelelően, már most vasárnaptól áttérünk az online Istentiszteletek lehetőségére, ami azt jelenti, hogy a tavaszi karanténban alkalmazottakhoz hasonlóan, Istentiszteletünket videofelvételről, közvetítjük a Facebook oldalon és az egyházközségünk honlapján:  http://missziohaz.hu/

Kérek minden kedves hívünket, hogy ezen a honlapon kövessék az eddig is megjelent közvetítéseket.

Vigyázzunk egymásra,

Istennek áldása legyen mindannyiunk életében,

Léta Sándor

lelkész

Haikukról

2020. november 11-én a kihirdetett különös helyzet miatt nem tudtuk személyesen megtartani az Önképzőkört, melynek keretében Szabóné Pintér Nóra irányítása alatt betekintést nyerhettünk volna a kínai-japán gyökerű, de napjainkban az egész világon nagy népszerűségnek örvendő, haiku versforma és életérzés birodalmába holisztikus (teljességre törekvő) megközelítésben.

Ezért az alábbiakban elérhető az előadás PDF formátumban: HAIKU20201111

Angyalok összefoglaló

Angyalok összefoglaló

 

Tegnap este az Angyalok birodalmában barangoltunk Rákóczi Erika szakavatott vezetésével. Önképzőkörünk indulásánál 2014-ben Erika a legaktívabb tagjaink közé tartozott, aztán az élet elsodorta tőlünk, de programjainkat azóta is érdeklődéssel követi távolról. Most ő osztotta meg velünk az időközben felhalmozódott tapasztalatait, ismereteit, élményeit ebben a hozzá nagyon közel álló témában.

Ámulva hallgattuk személyes szálakkal átszőtt előadását ezekről a csodálatos, térben és időben akadálytalanul mozgó, folyton születő és elenyésző titokzatos fénylényekről, akik ott voltak a világ teremtésének kezdetén a Teremtő oldalán mint belőle kisugárzó energiakoncentrátumok, és itt vannak ma is közöttünk arra várva, hogy segíthessenek, védhessenek, figyelmeztethessenek, taníthassanak és ha kell büntessenek minket. Nekik is szükségük van ránk mint szócsövekre, számunkra pedig ők teszik lehetővé, hogy egyre áttetszőbb anyagként kiteljesedhessünk saját ránk szabott feladatunk elvégzése során.

Az ember fia kap feladatot.

Legyetek boldogok!

Emberek vagytok,

EMBERRÉ lesztek.

Ezt a biztató égi üzenetet az Angyal magyar írnoka, Mallász Gitta, jegyezte le egyéb más, mai emberekhez szóló tanítással együtt világsikerű könyvében Az angyal válaszol-ban. Örömmel nyugtáztam, hogy Erika is jól ismeri, és gyakran idézi ezt az ember és Angyal kivételes találkozását és párbeszédét megörökítő hiteles dokumentumot.

Ezen túlmenően megismerkedhettünk az ún. angyalkártyákkal, amelyek játékos eszközökkel sorsunkon, választásainkon való elmélyült gondolkodásra késztettek minket. Erika felajánlotta, hogy érdeklődés esetén további „fejtágításokat” vagy inkább „lélektágításokat” tart gyülekezeti tagjainknak csoportosan bizonyos időközönként. Kérem, jelezzen vissza az, aki részt venne ilyen alkalmakon. A többi már csak szervezés kérdése.

Személyesen is megtapasztaltam, hogy az angyalok meghálálják az érdeklődést, mivel ajándékkal leptek meg ezen az összejövetelen. Ugyanis váratlan telefonhívást kaptam egy kedves barátnőmtől, akinek mint a fent említett könyv lektorának, az Őrangyalok személyi igazolvánnyal című kiadványt nekem ajándékozónak, és az alábbi, jelen témánkhoz kapcsolódó, dalolható hitvallásom inspirálójának, helye lett volna közöttünk.

Lehet…

Én azt hiszem, lehet,

Összekötni a földet és az eget,

Szivárványhidat építni magunkban,

A vesztett Édent idézni dalunkban,

Rácsodálkozni naponta a szépre,

Elmerülni a titokzatos éjbe’,

A sivatagban barátra lelni,

Kéttüskés rózsánkat buzgón öntözni.

Lehet, én azt HISZEM.

                                   Ámen

Ő azonban hosszú ideje küzd egy igen fájdalmas krónikus betegséggel, aminek következtében nagyon régen nem láthattuk egymást, és nem is levelezhettünk. És mit ad Isten? „Véletlenül” éppen most volt alkalma jelentkezni, és közölni velem, hogy mintha egy kicsikét javulna az állapota. Ezzel a hírrel nagy örömet szerzett nekem. Én pedig hálásan megköszönöm az égi ajándékot, kérve a Fentieket, hogy továbbra is segítsenek elviselhetővé tenni barátnőm terheit.

Együttlétünket ezúttal is dalokkal fűszereztük. Az elején a Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok című, Bartók Béla által 1906-ban Keszthelyen gyűjtött népdalt énekeltük el profán és szakrális verzióban, a végén pedig a Dicsőség mennyben az Istennek című egyházi népéneket Kodály Zoltán 1912-es csíki gyűjtéséből. Jó volt együtt.

Aki nem tudott jelen lenni, vagy jelen volt, de nem jutott rá idő, megoszthatja velünk az angyalokkal kapcsolatos történeteit, véleményét ezen a fórumon is.

Legközelebb november 11-én, Márton napján, találkozunk és a japán-kínai haikuról fogunk beszélgetni holisztikus megközelítésben.

Addig is Isten áldjon mindnyájatokat:

                                                            Judit

Karantén összefoglaló szeptember 9.

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

          A saját, korlátolt eszközeikkel kezelhetetlen megpróbáltatások idején óriási előnyt élveznek a hívők a hitetlenekkel vagy kételkedőkkel összehasonlítva. Ők ugyanis ilyenkor mindenható Édes Atyjukhoz fohászkodnak lelki támaszért, amit többnyire meg is kapnak. Mi is ezt tettük az új típusú koronavírus megjelenése és az ennek következtében bevezetett szigorú járványügyi intézkedések kapcsán tartott összejövetelünkön, ahol információinkat, tapasztalatainkat, érzéseinket megosztva egymással, kétszeres imádkozással (=énekléssel) erősítettük magunkat a bajban. A Pálffi Márton által szerzett illetve fordított 146. és 98. számú énekeink gyönyörű skót-angol dallama még most is a fülemben cseng. Eredeti nyelven pedig a mai napig énekelik egyiket (Abide with me) az anglikán székesegyházakban, sőt a rögbi meccseken is.  https://www.youtube.com/watch?v=fg3gCw5mm7c

Folytatás

BBUE Önképzőkör 2020. szeptember-decemberi programja

Időpont, helyszín: Minden hónap második szerdája 18 és 20 óra között a Hőgyes Endre utca 3. alatti gyülekezeti terem

Kinek ajánlott? Gyülekezetünk 18 év feletti, közösségi érdeklődésű tagjainak és felekezeti hovatartozás nélkül, azok barátainak, ismerőseinek.

Szeptember 9. : Hullám után, hullám előtt, hullámok között. Mérlegen a világkarantén. Személyes beszámolók.

Október 14. : Az angyalok a hétköznapjainkban.

November 11. : A japán-kínai haikuról holisztikus megközelítésben.

December 9. : Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsöző munkakapcsolata.

Önképzőköri összefoglaló augusztus 12.

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

A tegnap esti szokás szerint tartalmas és jó hangulatú összejövetelünkön megosztottam résztvevőinkkel az Unitárius Irodalmi Társaság (1920. augusztus 28-1950) témakörében folytatott izgalmas kutatásaim eredményét, illetve annyit, amennyi belefért az adott időkeretbe és a hallgatóság étvágyába. A töméntelen információból kiválasztottam néhány időtállónak bizonyult elemet tüzetesebb vizsgálatra. Elsőnek egy UIT pályadíjas egyházi közéneket javasoltam megízlelni, majd felfedezni annak titkos receptjét, születésének körülményeit, máig tartó hatásának, népszerűségének magyarázatát. Ehhez csak meg kellett keresni és együtt megszólaltatni Énekeskönyvünk 77. számú darabját a vasárnapi ciklusból: Hatalmas Isten…, melynek dallamát Pálffy Ákos, szövegét Bencze Domokos írta. Köreinkben nem ismeretlen ez az ének, hiszen 2018-ban Mészáros Nóra feldolgozásában és az ő vezényletével többek között ezzel debütált a Budapesti Unitárius Kamarakórus a PKF Nőegyletünk által szervezett MUNOSZ konferencia záró műsorában. Aki szeretné újra meghallgatni, kattintson a következő  linkre.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=OhEXGXqOEaY&feature=emb_title

Folytatás

Önképzőkör augusztus 12-én – Unitárius Irodalmi Társaság

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Jövő hét szerdán augusztus 12-én 18 órától ismét együtt lehetünk, hogy az együttlét örömén túl új ismereteket, felismeréseket, összefüggéseket osszunk meg egymással halhatatlan szellemünk, lelkünk  táplálása céljából. Szerdai témánk a 100 évvel ezelőtt, 1920. augusztus 28-án Kolozsvárt, alapított Unitárius Irodalmi Társaság (U.I.T) bemutatása lesz. Ha már hallottatok róla azért, ha még nem, azért érdemes eljönni közénk. Érdeklődő ismerősöket is lehet hozni.  https://hu.wikipedia.org/wiki/Unitárius_Irodalmi_Társaság

Szeretettel hív és vár Benneteket a programfelelős:

                                                                               Chehadé-Boér Judit

 

Perczelné Kozma Flórára emlékezünk július 8-án

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Újra élő, nem virtuális összejövetelre hívlak Titeket jövő szerdán július 8-án este 18 és 20 óra között Hőgyes utcai gyülekezeti termünkben. A járványhelyzet kedvező alakulása szép hazánkban lehetővé teszi, hogy négy hónap szünet után ismét együtt legyünk, és másodszor is megtartsuk hagyományosnak szánt Flóra-ünnepünket. Azonban a Semmelweis Egyetem rektorának tanácsára továbbra is óvatosnak kell maradnunk, hiszen a vírus már visszatérőben van (vagy el sem ment) a szomszédos országokban. Ezért mellőzni javasolom a kézfogást, ölelkezést, puszilkodást, bár már mindnyájunknak jól esne. A terem ajtaját is nyitva fogjuk tartani.

Örömmel jelentem, hogy ünnepi találkozásunknak lesz egy díszvendége is Kovács Péter Károly személyében, aki a mi Flóránk édesapjának rokonsági leszármazottja, és a Kozma család történetének lelkes kutatója. Elvállalta, hogy vetített képes kiselőadást tart nekünk eddigi eredményeiről.

Ugyanakkor mi is megemlékezünk nőegyleti névadónkról oly módon, hogy felolvassuk és kommentáljuk egy-egy rövid gondolatmenetét az írásait tartalmazó Boldogság alcímű 2. számú, kék borítós Flóra-füzetek kiadványunkból válogatva vastagon kiemelt részeket véletlenszerűen vagy tervszerűbben, ha valaki veszi a fáradságot, és előre felkészül. Akinek megvan ez a szám, hozza magával, akinek nincs meg, annak kölcsönzünk belőle a helyszínen.

A komolyabb rész keretezésére kiválasztottam két darabot Énekeskönyvünkből : a 256. számút és a 182. számút.

Az előadás és a megemlékezés után jöhet a jelenlévő május-október között születettek felköszöntése egy a többiek által nekik énekelt dallal, tortával és pezsgővel. Nekem legjobban a „Serkenj fel, kegyes nép” című dal tetszene. A többi érintett is nyilatkozhat kedvenc köszöntőjéről, amit hallani szeretne. A november-április között születetteket pedig egy másik alkalommal, például januárban, egy esetlegesen férfiak által szervezendő Béla-ünnep keretei között köszönthetnénk fel. Mit szóltok hozzá?

Az ünnepi asztalra várunk a résztvevőktől egyszerű édes és sós sütiket, valamint innivalót.

Remélem, sokan el tudtok jönni erre a különleges alkalomra.

                                                                                                 Chehadé-Boér Judit

                                                                            a Bartók Béla Gyülekezet önképzőköri felelőse

                                                                                              vonalas telefon: 405 0804

                                                                                                mobil telefon: 70 2814680