Reményik Sándor versmondó versenyt hirdetünk

Versmondó versenyt hirdetünk

“Ne várj nagy dolgot életedbe,

Kis hópelyhek az örömök,

Szitáló, halk szirom-csodák.

Rajtuk át Isten szól: jövök.”

Kedves híveink, idősek és fiatalok, egyházközségi tagjaink, költészetet kedvelő barátaink!

Versmondó versenyt hirdetünk

REMÉNYIK SÁNDOR

erdélyi költő (született Kolozsvár 1890, meghalt Kolozsvár 1941) műveiből, aki az erdélyi magyar líra egyik nagy alkotója volt.

Az idézet, amellyel hirdetményünket fentebb kezdtük, a költő “Csendes csodák” című verséből valók. Nagyszerű sorok. És ha valaki fellapozza a Reményik Sándor összegyűjtött verseit tartalmazó két kötetet, elébe tárul az az erdélyi szellem, gondolat és szépség-szeretet, amely e kiváló költőt jellemzi.

Szavaljunk e költeményekből a magunk örömére és szerzőjük emlékére!

A versmondó versenyen való részvétel igen egyszerű: jelentkezni kell az alább megadott elérhetőségeken,

– lehet megtanulni a verset, de lehet felolvasni is,

– a verset mindenki maga választhatja ki a költő alkotásaiból,

– az összegyűjtött verseket tartalmazó kötet megtalálható a Lelkészi Hivatalban, de minden komoly könyvtárban is fellelhető – nem beszélve a saját könyvespolcról, és természetesen az interneten is nagyon sok vers olvasható.

– a versenyt 2018. szeptember 15-én 18:00 órakor tartjuk a templomban, az Ars Sacra keretében.

Kérjük, hogy a részvételi szándékot legkésőbb 2018. augusztus 10-ig szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban, a leta@unitarius.hu címen vagy a 06305625828-as és 2176171-es telefonszámokon.

– nincs korhatárhoz kötve a részvétel, a legfiatalabbak éppúgy vegyenek részt, mint az éltesebbek, csak egy valami számít: a zsűrit el kell kápráztatni a vers gondolatainak elmondásával.

A versenyzők-versmondók teljesítményét 3 tagú zsűri értékeli.

Díjazás: 3 tárgyjutalom oda ítélésére kerül sor – de a részvétel a fontos, nagyon fontos.

A Versmondó Versenyt meghirdeti a Presbitérium

 

Májusi körlevél

Kedves Testvéreim,
májusi eseményeink a következőek:
2018. május 9-én, szerdán 18:00 órai kezdettel tartja Nőegyletünk következő önképzőkörét. Meghívott vendég Stern Szilvia, erőszakmentes és együttműködő kommunikációs tréner, aki be fog vezetni minket ennek a manapság igencsak aktuális és népszerű módszernek a rejtelmeibe.
2018. május 13-án az Istentisztelet keretében tartjuk a fiatalok konfirmáció ünnepélyét. Jelen alkalommal két fiatal tesz vallást a hitéről.
Nagy szeretettel hívunk minden olyan fiatalt és családját, akik a jövő évben fognak csak konfirmálni, hogy lássák miből áll a konfirmáció.
2018. május 20-21-én Pünkösd ünnepe alkalmából úrvacsorával egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk. Pünkösd ünnepén az ünnepi legátus László Bernadett harmadéves teológiai hallgató lesz. Fogadjuk Őt szeretettel és részesítsük lelki és anyagi támogatásban.
2018. május 25-én, pénteken 17:30 órai kezdettel tartjuk a Biblia órát, melynek olvasmánya Máté 8. fejezete. Jézus gyógyításairól fogunk beszélni.
Szeretettel hívom fel a figyelmet az erdélyi unitárius táborokra, ahova szeretettel várják a Magyarországon élő fiatalokat is.  Részletek itt érhetők el:  https://unitarius.org/category/taborok/
Máté 8:   10Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet… 13A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.

EBÉD HARMINC CENTBŐL – emlékezés BARTÓK BÉLÁRA

EBÉD HARMINC CENTBŐL

Ozsda Erika

Sir Solti György egy interjúban elmondta, hogy Bartók Bélát nem emberként, hanem istenként tisztelték. Sok évvel később Solti végiggondolta az együtt töltött néhány napot, amíg zongorázni tanult nála, és rájött: Bartók egy angyal. Ez a földre szállt, különleges ember azért járt itt, hogy az emberiséget szolgálja. Sipos József Bartók című dokumentumfilmjét nemrég mutatták be a mozikban.

Folytatás

Felhívás a Brassóból elszármazottak felé gyülekezeti testvérkapcsolat létrehozására

Szeretettel hívom fel gyülekezetünk tagjainak a figyelmét, egy testvérgyülekezeti kapcsolat kialakítására, a Brassó Óvárosi Unitárius gyülekezettel.
Ennek érdekében szeretettel fordulok a Brassóból és környékéről elszármazott unitárius híveinkhez, akik a brassói gyülekezet tagjai is voltak (és még most is azok, valamilyen kötődésük van), hogy az április 22-én tartandó egyházközségi közgyűlésünkön, röviden számoljanak be vagy mutassák be a brassói gyülekezetet és az ott eltöltött idejüket, hogy híveink részletesebben is megismerhessék azt a gyülekezetet, amellyel testvérkapcsolatot szeretnénk létrehozni.
Ebből adódóan, várjuk azon brassói származású híveket, akik vállalják a kapcsolattartást, szervezést a  lelkésszel és presbitériumunkkal karöltve.
Mindezt az április 22-ei közgyűlésen szeretnénk véglegesíteni, a kapcsolattartót felhatalmazni.
Léta Sándor, lelkész

Virágvasárnap – Zászlóavatás és elhelyezése

Március 25-én, Virágvasárnap a délelőtti Istentiszteletünk keretében avattuk fel a 450. Emlékzászlót, melyet Pécsi L. Dániel jelképtervező készített és tettük ki a ház homlokzatára. Közreműködott Dinnyés József daltulajdonos. Az Istentiszteletet szeretetvendégség követte a gyülekezeti termünkben.

Fényképalbum: https://photos.app.goo.gl/D3kBnfyEiO2hrpyx1

 

Húsvéti körlevél

Kedves Testvéreim,
az előttünk álló  húsvéti ünnepkörben a következő eseményekkel és programokkal várjuk kedves híveinket, családtagjaikkal, szeretteikkel és ismerőseikkel együtt.
Március 23-án, pénteken 17:30 órai kezdettel Bibliaórát tartunk a lelkészi irodában.
Március 25-én, Virágvasárnap a délelőtti Istentiszteletünk keretében avatjuk fel a 450. Emlékzászlót, és tesszük ki a ház homlokzatára, Közreműködik Dinnyés József daltulajdonos. Az Istentiszteletet szeretetvendégség követi a gyülekezeti termünkben.
Március utolsó vasárnapján történik az óraátállítás is, kérem ne felejtsék el előre vinni az órát.
Március 30-án, nagypénteken 18:00 órától tartjuk a nagypénteki Istentiszteletünket.
Április 1-én és 2-án Húsvét ünnepén mindkét nap úrvacsorával egybekötött Ünnepi Istentiszteletet tartunk templomunkban.  A Húsvéti ünnep alkalmával a kolozsvári püspöki hivatal legátust küldött templomunkba, Szombatfalvi Etelka, Csókfalvi születési, III. éves teológus hallgató személyében. Kérem fogadjuk Őt szeretettel. Anyagi támogatására a perselyes adományt ajánljuk híveink figyelmébe, vagy névre szólóan is lehet a legátus részére adományozni a lelkészi irodában.
Isten adjon gazdag és lelkiekben áldott Húsvéti Ünnepet.
Üdvözlettel és szeretettel,
Léta Sándor, lelkész