2017. szeptemberi körlevél

Kedves Testvéreim,
a Bartók Béla Egyházközségünk szeptemberi körlevelében a következő eseményeket és közérdekű információkat szeretném megosztani.
2017. szeptember 16-24. között kerül sor az Ars Sacra eseményeinkre, melyeket a mellékletben levő meghívóban részletesen olvashatnak és követhetnek.
Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat,  vasárnaponként az istentisztelettel egyidőben vasárnapi iskolát, foglalkozást tart Péterfi Katalin hitoktatónk a gyermekeknek.
Szeretettel várom a konfirmáló fiatalokat, a 13. – 14. éveseket a konfirmáció felkészítőre, melyet október első vasárnapján szeretnék elkezdeni. A konfirmációra való felkészítés mindig Istentiszteletek után 11 órától lesz. A konfirmációra 2018. május 13-án, a Pünkösd előtti vasárnapon lesz megtartva.
Bővebb információk az egyházközség honlapján érhetők el:  http://missziohaz.hu/
Istennek gazdag áldása vezéreljen mindannyiunkat családi és közösségi életünkben!
1 Korintus 7,17: “Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: … “
Léta Sándor
lelkész

2017 – Konfirmáció – Pünkösd – Szent-László ábrázolások

Kedves Testvéreim,
szeretettel hívlak a következő eseményeinkre:
Május 28-án vasárnap, a konfirmáció ünnepség keretében 10 fiatal tesz vallást hitéről.
Május 26-án pénteken 16-17 óra között tartjuk a következő Bibliaórát, majd ezt követően a nyári hónapokban – június-július-augusztusban – szüneteltetjük.
Június 4-5-én, Pünkösd első és másodnapján úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk. ​ Emlékezünk Galkó Ernőné Margit néni, 102. évében elhunyt testvérünkre, akinek emlékére lánya, Eszter ajánlotta fel az úrvacsorai jegyeket.​
Június 14-én, szerdán tartja Nőegyletünk a következő Önképzőköri összejövetelét, mely alkalommal Mester Éva restaurátor művész “Az Erdélyi unitárius templomok díszítményei. A korabeli Szent-László ábrázolások Székelyderzsen és Homoródkarácsonyfalván” címmel tart vetített képes előadást a gyülekezeti termünkben 18 órai kezdettel.
Léta Sándor, lelkész
————-
„Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek” János 16,12
Sem Jézusnak, sem más oktatónak nem biztos, hogy van elég ideje  még életében mindent átadni a tanítványának. Van amit a tanítványok a saját tapasztalataik alapján kell megszerezzenek, elérjenek.
Másrészt nem vagyunk egyformák, a befogadó képességünk, a haladásunk, a célunk. Nem egyformán tanulunk, állunk hozzá képességeink fejlesztéséhez.
A tanítványok is Jézus nélkül értették meg Jézust és azt, amit hirdetett.  A tanítványok is Jézus által átadott tudás mellé meg kellett szerezzék a saját tapasztalataik általi tudást, melyet a lélek ereje adott meg számukra.
Amit még nem ismerünk, ahhoz nem vagyunk elég erősek. Az ismeret szerzés a megoldás kulcsa! Hogy felnőjünk és erősek legyünk!

Májusi körlevél – Anyáknapja – Önképzőkör – Konfirmáció

Kedves Testvéreim,

május hónapban a következő eseményekre, rendezvényekre hívlak nagy szeretettel:

Május 7-én, Istentiszteletünk keretében a gyermekek közreműködésével köszöntjük az Édesanyákat.

Május 10-én, szerdán 18 órai kezdettel tartja Nőegyletünk ez évi harmadik Önképzőkörét, melynek témája a​  “Táplálkozás​:  a fehérjék, táplálékallergiák, és a táplálékban előforduló káros anyagok” – ​az ​ előadónk​  Maróthyné dr. Tóth Erzsébet egyetemi oktat​ó​.

Május 14-én, vasárnap az Istentisztelet után, Pécsi L. Dániel jelképtervező, Címerekkel írt történelem c. könyvének bemutatására kerül sor a gyülekezeti termünkben. Kiállításra kerülnek unitárius címerei és az unitárius zászlók.

Május 28-án, vasárnap az Istentiszteletünk keretében tartjuk a konfirmációi ünnepséget, mely alkalommal 10 fiatal tesz  vallást hitéről.

Üdvözlettel,

Léta Sándor, lelkész

János 21,15-17:  15Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Ő pedig így felelt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én bárányaimat!” 16Másodszor is megszólította: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Ő ismét így válaszolt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus erre ezt mondta neki: „Őrizd az én juhaimat!” 17Harmadszor is szólt hozzá: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én juhaimat!

Jézus nem azt kérdezte, miért tagadtál meg Péter. Ezzel még jobban elkeserítette volna, ellehetetlenítette volna kapcsolatukat. Milyen választ is adhatott volna Péter?

Jézus zseniális voltát mutatja, hogy pozitívan áll hozzá és azt kérdezi szeretsz-e engem?

Amikor napjainkban is megsértenek, megbántanak, megtagadnak, ne az okokat keressünk, kérdezzük. Mert vagy kitérő választ kapunk, vagy kapcsolatunk tejes megszakadásához vezetnek, és a további együttélés lehetőségét törjük össze, hanem zseniális húzással kérdezzünk rá, hogy él-e még a szeretet irántunk, vagy a szeretet bennünk.

BBUE – áprilisi körlevél – Bibliaóra – Nőegyleti Önképzőkör – Nagyhét és Húsvét

Kedves Testvéreim,
szeretettel hívlak a következő egyházközségi eseményeinkre:
– Március 31-én pénteken 16-17 óra között tartjuk a következő Bibliaórát, melynek témája Máté és Lukács evangéliumainak a 2. fejezete.
– Április 7-én 12 órakor a Farkasréti temetőben búcsúzunk 102. életévében elhunyt Galkó Ernőné, Margit néni hívünktől.
– Április második szerdáján, április 12-én 18 órától tartja Nőegyletünk következő Önképzőkörét, melynek témája ​ a​  táplálkozás, ​az ​ előadó​nk​ Maróthyné dr. Tóth Erzsébet  egyetemi oktat​ó​.
–  Április 14-én, a Nagypénteki Istentiszteletünket délelőtt 10 órai kezdettel tartjuk.
– Április 16-17-én Húsvét ünnepén ​délelőtt 10 órai kezdettel ​ úrvacsoraosztással egybekötött Istentiszteletet tartunk.
– Húsvét másodnapján, hétfőn felnőtt konfirmációra kerül sor az Istentiszteletünk​ keretében.
Istentől megáldott böjti időszakot kívánok.
Léta Sándor, lelkész

Felnőtt konfirmáció lehetősége

Kedves Testvéreim,
március hónaptól, a böjti időszakban felnőtt konfirmációi előkészítőt hirdetek, azoknak, akik szeretnének konfirmálni.
A felnőtt konfirmáció időpontja Húsvét másodnapján – 2017. április 17-én – az Istentisztelet keretében, úrvacsora vétel előtt.
A felkészítő időpontokat / beszélgetéseket igyekszem rugalmasan kezelni, figyelembe véve a konfirmálók igényeit és lehetőségeit.
Ajánlott együtt találkozni, ezért szeretettel kérem a konfirmálni szándékozókat, hogy jelezzenek vissza, legkésőbb március első vasárnapjáig.
Ezáltal felmérem, hogy mekkora az igény.
A felnőtt konfirmációt mindenképpen megtartjuk Húsvét másodnapján egy résztvevővel. Ez adta az ötletet, hogy adjuk meg a lehetőséget a konfirmálásra azon felnőtt híveinknek is, akik erre lelki igényt éreznek.
Köszönettel és üdvözlettel,

Léta Sándor

lelkész

20170417-102215jpg_34614465965_o

Fotó: Zombori György

 

2017. Február – Közgyűlés – Farsang – Bibliaóra

Kedves Testvéreim,
a  megismételt választói közgyűlésünket  most vasárnap, február 26-án az Istentiszteletünk után tartjuk meg.
——————
Február 24-én pénteken elkezdjük az első Bibliaóránkat, 16:00-tól 17:00 óráig. Témája az evangéliumok tanítása (szinoptikus evangéliumok = Máté-Márk-Lukács evangéliumai)!
​Olvasni a Máté és Lukács evangéliumok 1 fejezetét!
A 15 éve elhunyt Dr. Sztankóczy Zoltán testvérünkre emlékezünk, azáltal, hogy a havonta tartandó bibliaóráinkat neki szenteljük.
Felhasználjuk két kiadott könyvét, melyek megvásárolhatók lesznek a gyülekezeti termünkben.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
—————–
Február 25-én szombaton délután 16 órától Nőegyletünk gyermek farsangot szervez a gyülekezeti termünkben, utána pedig 18 órától folytatódik a felnőtt farsanggal.
A gyermekeknek a foglalkozást Péterfi Katalin hitoktatónk szervezi!
A táncot Damjanovich Márta tánctanár biztosítja! Szeretettel várjuk a gyermekes szülőket és a felnőtteket is.
Részletes tájékoztatót és a meghívót rövidesen küldjük és közzétesszük a honlapunkon és a Facebookon.
Bővebb információk a honlapunkon:
​Áldott farsangi időszakot kívánok minden kedves hívünknek!​
Léta Sándor
lelkész