Virtuális önképzőkör május 13. – Taizé

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

A ma esti virtuális összejövetelünk témája a taizé-i ökumenikus találkozókhoz kapcsolódik, melyek bemutatására egy régi, hűséges tagunk, Jakab Júlia, vállalkozott nagy örömmel. Ő ugyanis több alkalommal személyesen is megtapasztalta, milyen jó érzés egy héten keresztül együtt imádkozni, énekelni, barátkozni, dolgozni a világ különböző tájairól érkezett, más-más keresztény felekezethez tartozó hozzá hasonló fiatalokkal. A résztvevők mind lelkileg feltöltődve, hitben megerősödve, embertársaik iránt több bizalommal és szeretettel térnek haza otthonaikba, és tapasztalataikról szívesen mesélnek másoknak is. Júlia az élőbeszéd spontaneitásával ragadja meg hallgatóit, olvasóit, hiszen élménybeszámolót tart. Átadom hát neki a szót, kérlek, olvassátok figyelemmel az írását, és képzeljétek el, hogy látjátok a gesztusait, halljátok a hangját. Bizonyára nem lesz nehéz, már azért sem, mivel látni is fogjátok a férjével együtt azon a videón, amelyiken együtt énekelnek el egy Taizé-dalt.

Folytatás

Virtuális Önképzőkör április 8. – Zsoltár visszajelzések

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Mielőtt elküldeném Nektek jövő szerdán május 13-án a következő, Jakab Júlia által jegyzett, virtuális összeállításunkat Taizé-ről, fontosnak érzem az előző, Zsoltárok könyvéhez és Egry Zsuzsához kapcsolódó, témánk visszajelzéseinek csokorba gyűjtését. Így lesz ugyanis teljes a kép, és esetleg némi nyomot is hagy bennünk. Ezekből gyakran a válaszírók életkörülményeinek megváltozásáról is tájékozódhatunk  e rendkívüli járványhelyzetben. Tehát nem veszítjük el teljesen a kapcsolatokat egymással. Folytatás

Húsvéti körlevél és fontos tudnivalók

Kedves Testvéreink!

Az alábbi levél a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének lelkészei egységesen igazodnak a kolozsvári Főhatósági operatív testület ajánlását figyelembe véve.

 A koronavírus-járvány nem teszi lehetővé, hogy Húsvét ünnepe alkalmával személyes részvételű ünnepi istentiszteleteket tartsunk. Bár nincs lehetőségünk templomainkban a megszokott módon hálát adni Istennek azért, hogy megadta számunkra ez újabb ünnepi alkalmat, mégis keressük annak a módját, hogy családi otthonainkban méltóképpen megüljük vallásos életünk e fontos pillanatait.
 
Nagyhéti áhítatokat tartok és a videofelvételeket megosztom egyházközségünk honlapján: http://missziohaz.hu
 
Húsvét 1. napján
A MUEME püspöki helynöke és lelkészei az unitárius közösség és egység megélésének szándékával csatlakoznak az egyetemes egyházi kezdeményezéshez, hogy húsvét ünnepén lélekben együtt ünnepeljünk. Ezért kérjük gyülekezeti közösségeinket és pártoló tagjainkat, hogy együtt csatlakozzunk magyarországi idő szerint 10 órától a kolozsvári belvárosi unitárius templomból élőben közvetített ünnepi istentisztelethez a Magyarországi Unitárius Egyházkerület, vagy a saját gyülekezetünk Facebook-oldalán. Az ünnepi istentiszteleten főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök prédikál, úrvacsorai ágendát Rácz Norbert Zsolt helyi lelkész mond.
 
A személyes részvételű istentiszteletek hiánya ellehetetleníti a hagyományos módon történő úrvacsoravételt. Mindazonáltal testvéreinket arra buzdítjuk, hogy otthonaikban éljenek a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető jegyekkel, az alábbi útmutató szerint:
·         Készüljünk mind lelkileg, mind ruházatunk által a pillanat ünnepi jellegére. Jó előre terítsük meg az asztalt, helyezzünk rá egy díszesebb poharat, amit töltsünk meg borral, és szalvétával/kendővel takarjunk le.
·         A kenyeret vágjuk fel kockákra, helyezzük egy szebb lapostányérra vagy tálcára, és szintén takarjunk le.
·         Énekeljünk és imádkozzunk a szertartást végzővel, majd amikor ő magához vette a jegyeket, mi is vegyünk egy kocka kenyeret, fogyasszuk el, majd igyunk rá egy korty bort. Az úrvacsoravétel után imádkozzunk.
·         A felnőtt családtagok osszanak egymásnak úrvacsorát.
·         Amennyiben a család nem a meghatározott istentiszteleti időben veszi magához az úrvacsorát, akkor – a fentiek szerint – készítsék elő a helyszínt, majd mondjanak el egy imát, valamint a Miatyánkot. Ezután olvassák fel a Bibliából a szereztetési igéket, a következők szerint: Azon az éjszakán, amelyen elárultatott – a tanítványokkal elfogyasztott ünnepi vacsora után – Jézus „… vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.” (Lukács evangéliuma 22. fejezetének 19–20. verse). Éljenek a fentiek szerint a két jeggyel, majd újra imádkozzanak. Valamelyik felnőtt személy kérjen áldást.
·         Amennyiben valaki egyedül él, a fentiek szerint készítse elő az úrvacsorát, majd ugyancsak a fentebb leírtak alapján éljen az úrvacsorai jegyekkel.
 
Húsvét 2. napján minden lelkész saját ünnepi beszéddel jelentkezik a megszokott internetes felületen.
 
A saját beszédem videofelvételét vasárnap délután küldöm emailben. Megtekinthető lesz a http://missziohaz.hu honlapunkon, és az egyházközség  facebook oldalán: https://www.facebook.com/Bartók-Béla-Unitárius-Egyházközség-Budapest-443831082357922/ 
Isten áldása legyen az ünnepre való készülésünkön! Ő segítsen minket gondviselő szeretetével, hogy e nehéz időkben is hitet és erőt találjunk az őszinte ünnepszenteléshez!
Tisztelettel és szeretettel:
Léta Sándor
lelkész

 

 Központi egyházközségi honlap:

http://missziohaz.hu/

Virágvasárnap: https://youtu.be/WFGBombOfqs 

Vasárnap: https://youtu.be/Edg5BlyZryY 

Hétfő: https://youtu.be/V26L-niTw8U 

Kedd: https://youtu.be/0IaynaHwrlo  

Szerda:  https://youtu.be/Dox-FQRNWBs  

Csütörtök:  https://youtu.be/3vzsTGRqZhA

Nagypéntek: https://youtu.be/PlOSEQyDC50

Nagyszombat:  https://youtu.be/VxYLvW2Swcc

 

Húsvét ünnepi körlevél – felhívás otthoni úrvacsoravételre

Kedves Testvéreim,
a Nagyhét alkalmával Húsvétra készülő és úrvacsoravételre ráhangoló gondolatokat a honlapunkon megosztom.
http://missziohaz.hu/ honlapunkon az összes videó elérhető lesz
Úrvacsoravételre – követve egyházunk javaslatát – hívunk minden unitáriust az alábbiak szerint.
 
A templomban megterítjük az Úrnak asztalát.
Kérjük híveinket, hogy hasonlóan tegyenek otthonaikban is: azaz terítsenek meg egy asztalt, helyezzenek rá tányért és poharakat, vágjanak fel kenyérkockákat, melyeket helyezzenek el a tányérra. Majd töltsék meg a poharakat borral, annyit, ahányan úrvacsorát fognak venni.
Majd akár élő közvetítés során, akár felvételt visszanézve, ám lehetőség szerint a rendes, megszokott időben, de. 10 órától kövessék a Facebook vagy Youtubra feltöltött Istentiszteletet és Úrvacsoraosztást.
Állják körbe az asztalt, hallgassák meg a lelkész úrvacsorára való felkészítő beszédét, ezt követően a tányérról vegyék magukhoz a kenyérkockát, akár egymásnak is oda lehet adni, és hasonlóan cselekedjenek a borral telt pohárral is.
Együtt lehet imádkozni a lelkésszel.
Tisztelettel kérjük, hogy jelen körülmények között az Úrvacsoravétel családi, otthoni lehetőségét is fogadjuk el és tekintsük olyannak, mint amely a híveket, unitárius gyülekezetünk tagjait lélekben összeköti, egyesíti és erősíti.
Áldott Nagyhetet és lelkiekben gazdag Húsvéti ünnepet kívánok.
Kövessenek az egyházközségünk honlapján ahol a videók visszanézhetők:   http://missziohaz.hu/
Léta Sándor
lelkész

Önképzőkör március 11-én

Kedves Érdeklődők!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy jövő hét szerdán, 11-én 18 és 20 óra között, a szokásos helyszínen megtartjuk ez évi első önképzőköri összejövetelünket. Témánk a Mindennapi kenyerünk, melyről biokémikus tagtársunk Maróthyné dr.Tóth Erzsébet fog kiselőadást tartani tudományos szemszögből. Utána válaszol a kérdéseinkre, és együtt megbeszéljük az általa felvetett problémákat. Együttlétünket egy a Nők imakönyvéből választott, témánkhoz illő szöveg felolvasásával kezdjük, és Énekeskönyvünk egyik ugyancsak ide illő énekével zárjuk.

A PKF Nőegylet elnöke Zomboriné dr. Pap Zsófia felajánlotta, hogy a helyszínen friss házi kenyeret süt számunkra, melyet jó étvággyal elfogyaszthatunk a témánk lezárása után. Azt javasolom, hogy a kenyér mellé hozzunk magunkkal valamilyen egyszerű, böjti harapnivalót, amivel megoldjuk az aznapi egészséges vacsora gondját.

Abban a reményben, hogy minél többen választjátok szabadidőtök eltöltésének ezt a gyümölcsöző módját, szeretettel üdvözöl:

                                                               Chehadé-Boér Judit

                                                                 programfelelős

PDF melléklet:

Önképzőköri program 2020 március-augusztus

Hetedik önképzőköri évünket a jézusi „kenyérszaporítás” szellemében fogjuk eltölteni. A kenyérszaporítás csodája mind a négy evangéliumban szerepel, még a helyszínek és a számok is nagyjából egyeznek. A szinoptikus Máténál, Márknál és Lukácsnál Jézus és tanítványai öt kenyeret és két halat osztanak szét (meg) mintegy ötezer férfinak (-val) az asszonyokon és a gyermekeken kívül, egy puszta helyen. Az esemény mindhármuknál Keresztelő János lefejezését követően zajlik. Jánosnál is történik előtte említés a Keresztelőről, de csak úgy, mint akinek nála kevesebb bizonysága van az Atyától való elküldésre. Nála a helyszín egy hegy lábánál van, ahol szintén összegyűlik az ötezres sokaság, amelyet Jézus, tanítványai segítségével, öt árpakenyeret és két halat szétosztva közöttük, hálaadás és áldás kíséretében megvendégel a közeli húsvéti ünnepre várva. A lakoma után összeszedett maradék tizenkét kosarat tölt meg mind a négy evangélistánál.

Ennyire egybehangzó elbeszélés valamely történésről igen ritka az Új Testamentumban, tehát fontosnak, hitelesnek kell tekintenünk. Az ún. csodák mind a hit erejét hívatottak bizonyítani. Nem szó szerint, nem racionálisan, hanem lelki-szellemi értelemben. Rengetegen elemezték, magyarázták, kommentálták a kenyérszaporítás csodáját, mindenki a saját szemlélete, dogmája szerint. Nálunk unitáriusoknál kinek-kinek megengedett a belső meggyőződésen alapuló szabad bibliaértelmezés. Az én saját értelmezésemben tehát a kenyérszaporítás arról szól, hogy közös erővel, közös hittel, közös bizalommal, közös szeretettel, közös szolgálattal minden elérhető, amire vágyunk. Mindenki jóllakhat azokból a testi, lelki és spirituális táplálékokból, amelyek a mai napon rendelkezésünkre állnak, sőt még marad is belőlük holnapra. Csak igazságosan meg kell osztani a javakat egymás között. Jézus és tanítványai nem alamizsnát osztottak a náluk szegényebbeknek, hanem megosztották velük mindazt, ami a Mindenhatónak köszönhetően az övék volt. Csak ilyen önzetlen lélekkel lehet részt venni az isteni szeretetvendégségen, az agapén.

Ezt a példát igyekszünk követni idei önképzőköri összejöveteleink során oly módon, hogy testvériesen megosztjuk egymással magunkkal hozott ételeinket, italainkat, tudásunkat, ismereteinket, tapasztalatainkat, élményeinket, amelyek így annyi felé osztódnak el, ahányan éppen akkor együtt vagyunk. A létszámnak elvileg nincsen felső határa, az ötezer csak felbecsülhetetlenül sokat jelent, nem egy konkrét mennyiséget. És akik akkor és ott jelen lesznek, magukba építik, tovább adják az ingyen kapott, ingyen adott értékes táplálékot. A lánc végtelen. Íme a csoda, melyre mindnyájan képesek vagyunk, de csak együtt.

Látogassatok el tehát minél többen a minden hónap második szerdáján 18 és 20 óra között tartandó, külső érdeklődőkre is nyitott, összgyülekezeti szintű, 18 év feletti nőknek és férfiaknak ajánlott, önképzőkörünkbe, és az adott témán belül osszátok meg, amitek van. Egy asztal körül ülve, egymásra figyelve, egymást türelmesen meghallgatva, de nem élve vissza egymás türelmével, olyan pozitív lelkiállapotba kerülhettek, amely visszahat mindennapi életetekre, emberi kapcsolataitokra. Kevés ehhez hasonló alkalom kínálkozik manapság a közösségi alapú önfejlesztésre.

Az elkövetkező tavaszi-nyári időszakban az alábbi, később bemutatandó előadók által felvezetett, témákat kínáljuk közös megbeszélésre:

Március 11-én : a mindennapi kenyér

Április 8-án : a dávidi zsoltárok

Május 13-án : a taizé-i ökumenikus találkozók

Június 10-én : Trianon a tények és dokumentumok tükrében

Július 8-án : Flóra-ünnep és a Kozma család története

Augusztus 12-én: Az Unitárius Irodalmi Társaság megalapításának 100. évfordulója

Szívesen fogadjuk további előadók jelentkezését szabadon választott témákkal.

Az összejövetelek előtt részletesebb emlékeztetőt küldünk

Chehadé-Boér Judit

programfelelős

chehade@-t-online.hu  0670/2814680

Meghívó a „Családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzése” témájú egynapos eseményre

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt a 2020. február 29-én, szombaton tartandó, a „Családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzése” témájú egynapos eseményre.

Helyszín: 1092. Budapest, Hőgyes Endre utca 3. szám alatti unitárius templomunk

A részvétel regisztrációhoz kötött és 1.000 Ft hozzájárulást kérünk a megjelenéskor.  Regisztrálni a következő elérhetőségen lehet: https://forms.gle/UoZv9NFFqa2EWtdf9

Program a „Családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzése” egynapos eseményére

Idő Téma Előadó
  9:00 -10:00 Bejelentkezés
10:00 -10:15 Megnyitó
10:15 -11:15 Miért kell beszélni az erőszakról? Dr. Ferenczi Enikő
lelkész, mentálhigiénés szakember
11:15 – 11:20 Technikai szünet
11:20 – 12:20 Milyen következményei lehetnek a feloldatlan konfliktushelyzeteknek? Moldován Erika
börtönpszichológus
12:20 – 13:00 Kapcsolati erőszak – hogyan véd a jogrendszer? Zomboriné dr. Pap Zsófia
jogász
13:00 – 14:00 Ebédszünet  
14:00 – 15:00 A nők elleni erőszak bibliai gyökerei és feloldása Dr. Czire Szabolcs
lelkész, teológiai tanár, szociológus
15:00 – 16:00 Veszteségeink feldolgozása Kedei Ibolya vallástanár, gyászfeldolgozás módszer specialista

Nagy Gizella  mentálhigiénés segítő, gyászfeldolgozás módszer specialista

16:00 – 16:30 Összefoglalás – zárás  
16:30 – 17:00 Kötetlen beszélgetés tea, kávé mellett  

 

Ez a program az amerikai UU Funding Program (Unitárius Univerzalista Támogatási Program), az IWC (Nők Nemzetközi UU Szervezete) és az erdélyi UNOSZ (Unitárius Nők Országos Szervezete) támogatásával válik megvalósíthatóvá.

 

Megjegyzés: a környezettudatosság jegyében, amennyiben a résztvevőnek megvan még egy régebbi eseményről megmaradt/kedvenc névjegye/kitűzője, kérjük, hozza magával.

 

 

 

Februári körlevél

Kedves Testvéreim,

február hónapban a következő programokkal várunk mindenkit:

Február 2-án, vasárnap ismét közös imádkozásra hívom kedves híveinket.  Imádkozzunk az egységért, melyhez a közös imát a nők által írt imakönyvből választottuk.

Február 9-én Istentiszteletünk keretében tartjuk a Farsangi ünnepséget.

Február 16-án, vasárnap  a szószéki szolgálatot Albert-Nagy Ákos lelkész végzi.

Február 21-én, pénteken 17:30 órától tartjuk a következő Biblia óránkat

Február 23-án, vasárnap Székely Kinga-Réka lelkésznő végzi a szószéki szolgálatot, melyet követően két új könyvet mutat be:  Gyógyíts meg, engem, Istenem c. imádságos könyvet  és a Papnő mesék c. könyvet.

Február 29-én szombaton 10:00 – 17:00 óra között templomunkban egy konferenciát szervezünk a családon belüli erőszak témájában.   Készülőben van a részletes meghívó és értesítő.

Szeretettel hívunk és várunk minden hívünket és kedves családtagjaikat.

Üdvözlettel,

Léta Sándor

lelkész

Vallásszabadság – méltóság – becsület

  1. Január 12-i vasárnapon, Ernő névnapján, a 10 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében a Vallásszabadság törvényének kimondására ünnepi programmal emlékeztünk:

      Istentiszteletünket követően Dr. Gönczi Ambrus a Ferencvárosi Gyűjtemény vezetője vetített előadást tartott Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c. regényének helyszíneiről. Az előadás kb. egy órát tartott.

     Zenei közreműködők voltak: Lénárt Ágota zongorán és Szabó Lilla gordonkán (felkészítő tanára: Szabó Péter gordonkaművész).

   Ezt követően megkoszorúztuk a ház homlokzatán elhelyezett Nemecsek Ernő emléktáblát, majd a gyülekezeti termünkben szeretetvendégséggel zártuk a megemlékezésünket.

Dr. Gönczi Ambrus előadónk

Dr. Gönczi Ambrus előadónk

Fényképalbumok 2019-ből

Fényképalbumok 2019-ből:

Advent – Gyermekkarácsony és Unitárius kórus

https://photos.app.goo.gl/xLZuN2RUnCjnFxie7

Videó: Unitárius Kórus  https://youtu.be/PfvOWuGQPHc

Dunapatajon jártunk

https://photos.app.goo.gl/uXjLtHcdUpd9M5wr8

https://photos.app.goo.gl/TrGjgTTUtnx8qxfN6

https://photos.app.goo.gl/kGon9D86LD2nDx9E6

Ars Sacra programok

https://photos.app.goo.gl/PyButnNEJfi6yBa37

https://photos.app.goo.gl/zfjF5cfK4aXeEwBv5

https://photos.app.goo.gl/teKAMbhmti2PEKZ98

Konfirmáció

https://photos.app.goo.gl/aKyGiqetE8NLo1j48

új orgona és a vele járó templomi munkálatok

https://photos.app.goo.gl/nJujUhtUoJy8ZjNh8

Orgona felépítése

https://photos.app.goo.gl/FdQrQ2dRwDKgtYpf8

Rio Kojima előadása

https://photos.app.goo.gl/Qo7W8LmQyAK94GX5A

Dányban jártunk

https://www.flickr.com/photos/96869644@N06/albums/72157702750387582