Önképzőkör augusztus 12-én – Unitárius Irodalmi Társaság

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Jövő hét szerdán augusztus 12-én 18 órától ismét együtt lehetünk, hogy az együttlét örömén túl új ismereteket, felismeréseket, összefüggéseket osszunk meg egymással halhatatlan szellemünk, lelkünk  táplálása céljából. Szerdai témánk a 100 évvel ezelőtt, 1920. augusztus 28-án Kolozsvárt, alapított Unitárius Irodalmi Társaság (U.I.T) bemutatása lesz. Ha már hallottatok róla azért, ha még nem, azért érdemes eljönni közénk. Érdeklődő ismerősöket is lehet hozni.  https://hu.wikipedia.org/wiki/Unitárius_Irodalmi_Társaság

Szeretettel hív és vár Benneteket a programfelelős:

                                                                               Chehadé-Boér Judit

 

Perczelné Kozma Flórára emlékezünk július 8-án

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Újra élő, nem virtuális összejövetelre hívlak Titeket jövő szerdán július 8-án este 18 és 20 óra között Hőgyes utcai gyülekezeti termünkben. A járványhelyzet kedvező alakulása szép hazánkban lehetővé teszi, hogy négy hónap szünet után ismét együtt legyünk, és másodszor is megtartsuk hagyományosnak szánt Flóra-ünnepünket. Azonban a Semmelweis Egyetem rektorának tanácsára továbbra is óvatosnak kell maradnunk, hiszen a vírus már visszatérőben van (vagy el sem ment) a szomszédos országokban. Ezért mellőzni javasolom a kézfogást, ölelkezést, puszilkodást, bár már mindnyájunknak jól esne. A terem ajtaját is nyitva fogjuk tartani.

Örömmel jelentem, hogy ünnepi találkozásunknak lesz egy díszvendége is Kovács Péter Károly személyében, aki a mi Flóránk édesapjának rokonsági leszármazottja, és a Kozma család történetének lelkes kutatója. Elvállalta, hogy vetített képes kiselőadást tart nekünk eddigi eredményeiről.

Ugyanakkor mi is megemlékezünk nőegyleti névadónkról oly módon, hogy felolvassuk és kommentáljuk egy-egy rövid gondolatmenetét az írásait tartalmazó Boldogság alcímű 2. számú, kék borítós Flóra-füzetek kiadványunkból válogatva vastagon kiemelt részeket véletlenszerűen vagy tervszerűbben, ha valaki veszi a fáradságot, és előre felkészül. Akinek megvan ez a szám, hozza magával, akinek nincs meg, annak kölcsönzünk belőle a helyszínen.

A komolyabb rész keretezésére kiválasztottam két darabot Énekeskönyvünkből : a 256. számút és a 182. számút.

Az előadás és a megemlékezés után jöhet a jelenlévő május-október között születettek felköszöntése egy a többiek által nekik énekelt dallal, tortával és pezsgővel. Nekem legjobban a „Serkenj fel, kegyes nép” című dal tetszene. A többi érintett is nyilatkozhat kedvenc köszöntőjéről, amit hallani szeretne. A november-április között születetteket pedig egy másik alkalommal, például januárban, egy esetlegesen férfiak által szervezendő Béla-ünnep keretei között köszönthetnénk fel. Mit szóltok hozzá?

Az ünnepi asztalra várunk a résztvevőktől egyszerű édes és sós sütiket, valamint innivalót.

Remélem, sokan el tudtok jönni erre a különleges alkalomra.

                                                                                                 Chehadé-Boér Judit

                                                                            a Bartók Béla Gyülekezet önképzőköri felelőse

                                                                                              vonalas telefon: 405 0804

                                                                                                mobil telefon: 70 2814680

 

 

Trianoni összegzés

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Júniusi virtuális önképzőköri témánk a trianoni centenáriumhoz kapcsolódott. Sokan, sokféleképpen reagáltatok rá, ami azt bizonyítja számomra, hogy van igény az ilyenfajta nem szakértői, emberközeli véleménycserére is. Ennek a kereteit igyekeztem és igyekszem a továbbiakban is megteremteni, amíg erőm engedi, és él bennem az erre ösztönző szikra. Fogadjátok szeretettel, olvassátok figyelemmel az alábbi önkéntes hozzájárulásokat szellemi-lelki kincseink gyarapításához!   Folytatás

Június 10. virtuális önképzőkör. Dr. Gacsályi Csaba – Trianon

A Trianoni Békeszerződés 

Párizs,1920.június 4. 

Becikkelyezve:1921.évi XXX. törvény által 

Eleve ellentmondás szerződésnek nevezni ezen nemzetközi diktátumot, mert a szerződésnek fogalmi eleme a két egyenrangú fél befolyásmentes akarat megegyezése, mind az európai jogrend alapelveit meghatározó római jog, mind a mindenkori európai jogrendszerek és a nemzetközi jog szerint. Így hatályosulnak szerződések békeidőben, ám a háborúk befejezésekor a győztesek diktálnak. De akkor miért nem diktátum, és miért „békeszerződés” a  terminus technicus? Ez ugyan csak a forma és a tartalom közötti kontraverzia, a lényegesebb azonban az, hogy a szerződéskötés menete és módja tekintetében mindegyik magyar képviselő, küldött és szakértő a homo novus helyzetébe került, amikor szerződéskötés helyett, a tudomásul vételre és aláírásra,”lábhoz imára!” szólt a diplomácia nyelvén közölt felhívás.

Folytatás

Június 10. virtuális önképzőkör. Dr. Chehadé Judit – Trianon

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Mai témánkat a Trianonban száz évvel ezelőtt aláírt, a legtöbb magyar ember által igazságtalannak, sőt jogtalannal tartott  békeszerződés (diktátum?) inspirálta. A magyar történelem nem szűkölködik tragikus fejezetekben, de egyik sem váltott ki olyan heves és mai napig tartó reakciókat mint ez az esemény. Talán azért is, mert sokáig nem lehetett róla nyíltan és őszintén beszélni. Hamu alá rejtett parázsként izzott, és ha nem hallgatták el, akkor mindenféle mendemondát terjesztettek róla. Mióta viszont megszűnt tabutéma lenni, annyi egymással homlokegyenest ellenkező véleményt hallani, hogy ember legyen a talpán, aki kiigazodik közöttük. Ebben a centenáriumi évben különösen megszaporodtak az ellentmondást nem tűrő, gyakran minden alapot nélkülöző „szakértői” nyilatkozatok. Nem feladatunk eldönteni, kinek van igaza, elég, ha mi is kibeszéljük magunkból, ami Trianon kapcsán a szívünket nyomja. Utána könnyebb lesz elfogadni azt, amit megváltoztatni ugyan nem tudunk, de feldolgozni és erőforrássá nemesíteni igen. Bizonyára mindnyájunknak vannak kapcsolódó családi, iskolai, helytörténeti emlékei, olvasmányélményei, melyeket most felidézhetünk és megoszthatunk egymással.

Folytatás

Virtuális önképzőkör május 13. – Jakab Júlia – Taizé

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

A ma esti virtuális összejövetelünk témája a taizé-i ökumenikus találkozókhoz kapcsolódik, melyek bemutatására egy régi, hűséges tagunk, Jakab Júlia, vállalkozott nagy örömmel. Ő ugyanis több alkalommal személyesen is megtapasztalta, milyen jó érzés egy héten keresztül együtt imádkozni, énekelni, barátkozni, dolgozni a világ különböző tájairól érkezett, más-más keresztény felekezethez tartozó hozzá hasonló fiatalokkal. A résztvevők mind lelkileg feltöltődve, hitben megerősödve, embertársaik iránt több bizalommal és szeretettel térnek haza otthonaikba, és tapasztalataikról szívesen mesélnek másoknak is. Júlia az élőbeszéd spontaneitásával ragadja meg hallgatóit, olvasóit, hiszen élménybeszámolót tart. Átadom hát neki a szót, kérlek, olvassátok figyelemmel az írását, és képzeljétek el, hogy látjátok a gesztusait, halljátok a hangját. Bizonyára nem lesz nehéz, már azért sem, mivel látni is fogjátok a férjével együtt azon a videón, amelyiken együtt énekelnek el egy Taizé-dalt.

Folytatás

Virtuális Önképzőkör április 8. – Egry Zsuzsa – Zsoltár visszajelzések

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Mielőtt elküldeném Nektek jövő szerdán május 13-án a következő, Jakab Júlia által jegyzett, virtuális összeállításunkat Taizé-ről, fontosnak érzem az előző, Zsoltárok könyvéhez és Egry Zsuzsához kapcsolódó, témánk visszajelzéseinek csokorba gyűjtését. Így lesz ugyanis teljes a kép, és esetleg némi nyomot is hagy bennünk. Ezekből gyakran a válaszírók életkörülményeinek megváltozásáról is tájékozódhatunk  e rendkívüli járványhelyzetben. Tehát nem veszítjük el teljesen a kapcsolatokat egymással. Folytatás

Húsvéti körlevél és fontos tudnivalók

Kedves Testvéreink!

Az alábbi levél a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének lelkészei egységesen igazodnak a kolozsvári Főhatósági operatív testület ajánlását figyelembe véve.

 A koronavírus-járvány nem teszi lehetővé, hogy Húsvét ünnepe alkalmával személyes részvételű ünnepi istentiszteleteket tartsunk. Bár nincs lehetőségünk templomainkban a megszokott módon hálát adni Istennek azért, hogy megadta számunkra ez újabb ünnepi alkalmat, mégis keressük annak a módját, hogy családi otthonainkban méltóképpen megüljük vallásos életünk e fontos pillanatait.
 
Nagyhéti áhítatokat tartok és a videofelvételeket megosztom egyházközségünk honlapján: http://missziohaz.hu
 
Húsvét 1. napján
A MUEME püspöki helynöke és lelkészei az unitárius közösség és egység megélésének szándékával csatlakoznak az egyetemes egyházi kezdeményezéshez, hogy húsvét ünnepén lélekben együtt ünnepeljünk. Ezért kérjük gyülekezeti közösségeinket és pártoló tagjainkat, hogy együtt csatlakozzunk magyarországi idő szerint 10 órától a kolozsvári belvárosi unitárius templomból élőben közvetített ünnepi istentisztelethez a Magyarországi Unitárius Egyházkerület, vagy a saját gyülekezetünk Facebook-oldalán. Az ünnepi istentiszteleten főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök prédikál, úrvacsorai ágendát Rácz Norbert Zsolt helyi lelkész mond.
 
A személyes részvételű istentiszteletek hiánya ellehetetleníti a hagyományos módon történő úrvacsoravételt. Mindazonáltal testvéreinket arra buzdítjuk, hogy otthonaikban éljenek a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető jegyekkel, az alábbi útmutató szerint:
·         Készüljünk mind lelkileg, mind ruházatunk által a pillanat ünnepi jellegére. Jó előre terítsük meg az asztalt, helyezzünk rá egy díszesebb poharat, amit töltsünk meg borral, és szalvétával/kendővel takarjunk le.
·         A kenyeret vágjuk fel kockákra, helyezzük egy szebb lapostányérra vagy tálcára, és szintén takarjunk le.
·         Énekeljünk és imádkozzunk a szertartást végzővel, majd amikor ő magához vette a jegyeket, mi is vegyünk egy kocka kenyeret, fogyasszuk el, majd igyunk rá egy korty bort. Az úrvacsoravétel után imádkozzunk.
·         A felnőtt családtagok osszanak egymásnak úrvacsorát.
·         Amennyiben a család nem a meghatározott istentiszteleti időben veszi magához az úrvacsorát, akkor – a fentiek szerint – készítsék elő a helyszínt, majd mondjanak el egy imát, valamint a Miatyánkot. Ezután olvassák fel a Bibliából a szereztetési igéket, a következők szerint: Azon az éjszakán, amelyen elárultatott – a tanítványokkal elfogyasztott ünnepi vacsora után – Jézus „… vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.” (Lukács evangéliuma 22. fejezetének 19–20. verse). Éljenek a fentiek szerint a két jeggyel, majd újra imádkozzanak. Valamelyik felnőtt személy kérjen áldást.
·         Amennyiben valaki egyedül él, a fentiek szerint készítse elő az úrvacsorát, majd ugyancsak a fentebb leírtak alapján éljen az úrvacsorai jegyekkel.
 
Húsvét 2. napján minden lelkész saját ünnepi beszéddel jelentkezik a megszokott internetes felületen.
 
A saját beszédem videofelvételét vasárnap délután küldöm emailben. Megtekinthető lesz a http://missziohaz.hu honlapunkon, és az egyházközség  facebook oldalán: https://www.facebook.com/Bartók-Béla-Unitárius-Egyházközség-Budapest-443831082357922/ 
Isten áldása legyen az ünnepre való készülésünkön! Ő segítsen minket gondviselő szeretetével, hogy e nehéz időkben is hitet és erőt találjunk az őszinte ünnepszenteléshez!
Tisztelettel és szeretettel:
Léta Sándor
lelkész

 

 Központi egyházközségi honlap:

http://missziohaz.hu/

Virágvasárnap: https://youtu.be/WFGBombOfqs 

Vasárnap: https://youtu.be/Edg5BlyZryY 

Hétfő: https://youtu.be/V26L-niTw8U 

Kedd: https://youtu.be/0IaynaHwrlo  

Szerda:  https://youtu.be/Dox-FQRNWBs  

Csütörtök:  https://youtu.be/3vzsTGRqZhA

Nagypéntek: https://youtu.be/PlOSEQyDC50

Nagyszombat:  https://youtu.be/VxYLvW2Swcc

 

Húsvét ünnepi körlevél – felhívás otthoni úrvacsoravételre

Kedves Testvéreim,
a Nagyhét alkalmával Húsvétra készülő és úrvacsoravételre ráhangoló gondolatokat a honlapunkon megosztom.
http://missziohaz.hu/ honlapunkon az összes videó elérhető lesz
Úrvacsoravételre – követve egyházunk javaslatát – hívunk minden unitáriust az alábbiak szerint.
 
A templomban megterítjük az Úrnak asztalát.
Kérjük híveinket, hogy hasonlóan tegyenek otthonaikban is: azaz terítsenek meg egy asztalt, helyezzenek rá tányért és poharakat, vágjanak fel kenyérkockákat, melyeket helyezzenek el a tányérra. Majd töltsék meg a poharakat borral, annyit, ahányan úrvacsorát fognak venni.
Majd akár élő közvetítés során, akár felvételt visszanézve, ám lehetőség szerint a rendes, megszokott időben, de. 10 órától kövessék a Facebook vagy Youtubra feltöltött Istentiszteletet és Úrvacsoraosztást.
Állják körbe az asztalt, hallgassák meg a lelkész úrvacsorára való felkészítő beszédét, ezt követően a tányérról vegyék magukhoz a kenyérkockát, akár egymásnak is oda lehet adni, és hasonlóan cselekedjenek a borral telt pohárral is.
Együtt lehet imádkozni a lelkésszel.
Tisztelettel kérjük, hogy jelen körülmények között az Úrvacsoravétel családi, otthoni lehetőségét is fogadjuk el és tekintsük olyannak, mint amely a híveket, unitárius gyülekezetünk tagjait lélekben összeköti, egyesíti és erősíti.
Áldott Nagyhetet és lelkiekben gazdag Húsvéti ünnepet kívánok.
Kövessenek az egyházközségünk honlapján ahol a videók visszanézhetők:   http://missziohaz.hu/
Léta Sándor
lelkész