BBUE – Bibliaóra – Őszi hálaadás – közös imádkozás október 6-án

Kedves Testvéreim,

most pénteken, szeptember 27-én 17:30 órától újrakezdjük a Biblia órák tartását a lelkészi hivatalban. Folytatjuk dr. Sztankóczy Zoltán biblia magyarázatainak tovább gondolását.

Szeptember utolsó vasárnapján, 29-én,  10 órai kezdettel úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Őszi hálaadó Istentiszteletet tartunk a templomunkban.

Október 6-án, vasárnap 10-11 óra között ismételten közös imádkozásra hívom kedves híveinket.

Imádkozzunk közösségünkért, és szakítsunk időt arra, hogy a templomban és otthonainkban is közösen elmondjunk egy imádságot.

Ez alkalomra ajánlott imádságot a nők által írj imádságoskönyvből választottuk.

Bővebb információkat találnak egyházközségünk honlapján, ahol részletes fénykép és videó beszámolót közlünk az idei Ars Sacra programsorozatunkról.   http://missziohaz.hu/

Isten áldása kísérje minden lépésünket.

Léta Sándor, lelkész

Ajánlott imádság:

A Te kezedben (Beküldte Vass Irén, Szabéd.

„Erdélyi keresztények határok nélkül” közösség tagja)

 

Mily boldogok, kik benned bízva tudják,
hogy minden a Te szent kezedbe’ van.
Te szabtad meg a csillagoknak útját,
s a lágy szellőét is, mely elsuhan.

Ha úgy akarnád, minden romba dőlne,
de megvéded a gyönge nádat is.
Kezed benyúl a múltba és jövőbe,
kevélynek ostor, gyöngének paizs.

Kezedben tartod elmúlandó éltem
s azt is, mi bennem mindörökre él.
Te munkád az, hogy hű öledbe tértem,
s szívem most már benned hisz és remél.

Kezedben tartod mind, mi nékem drága:
családomat, hazát és nemzetet.
S míg hozzád száll fel ajkam hő imája,
megtartod őket, s megvédelmezed.

Mily jó pihenni ebben a tudatban,
gyermekként járni földi utamat,
és megnyugodni bízó hittel abban:
minden te szent kezedben van, s marad. Ámen

 

BBUE – Nőegyleti imaest – BakátsFeszt koncert

Kedves Testvéreim,
Nőegyletünk augusztus 14-én – szerdán – 18 órától tartja következő találkozóját, imaestjét a gyülekezeti termünkben, melyre szeretettel hívjuk az érdeklődőket. Témája, a nők által írt imádságok.
Vásárolható imádságoskönyv és az Unitárius Élet 2018. évi összevont száma.
Augusztus 30-án, pénteken 19 órától  ismételten helyet ad templomunk egy koncertnek a BakátsFeszt keretében- mellékelem a plakátot is:
Henry Du Mont – a Napkirály muzsikusa francia barokk est |  Unitárius templom,  Hőgyes Endre u. 3. – Közreműködők: Savaria Barokk – Németh Pál koncertmester és a Belvárosi Kántorátus.  Programfüzet:  http://bakatsfeszt.hu/programfuzet/  
Valamint az Ars Sacra keretében “Írjunk verset” pályázatot hirdetünk, melynek értesítőjét mellékelem.
 
További áldott nyári időszakot kívánok, 
Léta Sándor, lelkész

BBUE – Ars Sacra programok

Kedves Testvéreim,

ebben az évben is érdekes programokra hívjuk híveinket a 2019. szeptember 14-22-én sorra kerülő Ars Sacra keretében.

Bővebb információ a mellékletben és a honlapunkon:  http://missziohaz.hu

Figyelem felkeltéseként:

  1. szeptember 14-én kerül sor új orgonánk felavatására, mely alkalommal barokk műveket játszik Kály-Kullai Rita orgonaművész.
  1. szeptember 15-én, vasárnap kerül sor templomi kiállításunkra, Aranyossy György grafikusművész és Fazakas-Koszta Tibor festőművész alkotásaiból.
  1. szeptember 19-én, csütörtökön emlékezünk Dr. Sztankóczy Zoltán világi teológusra.
  1. szeptember 22-én vasárnap kerül sor Istentiszteletünk keretében az “Írjunk verset” pályázat eredményhirdetésére. A versek leadási határideje szeptember 15., vasárnap.

 Felhívás:

Egyházközségünk Presbitériuma

“Írjunk verset!” 
elnevezéssel pályázatot hirdet vers íráshoz kedvet érző egyházközségi tagok (hozzátartozók) részére.

Pályázni hagyatékban fellelt írásművel is lehet. Egy pályázó legfeljebb 3(három) verset küldhet be.
A pályázat eredményhirdetését az Ars Sacra rendezvény keretében tervezzük.
A verset (verseket) jeligével kérjük benyújtani 1 példányban 2019. szeptember 15-ig, vasárnap az

Istentisztelet keretében a Lelkészi Hivatalban.
A vers alkotóját jeligével kell megjelölni, egy külön lezárt borítékban pedig (kívül a jeligét ráírva)

az alkotó nevét kérjük.
Bármilyen versformában lehet verselni (szabad vers, időmértékes, szonett, stb)
Az eredményhirdetésre 2019. szeptember 22-én az Istentisztelet után kerül sor.
Az eredményhirdetéskor akár személyesen, akár felkért előadó által elmondott szavalattal lehet

közönség előtt szerepelni.
A legjobb verseket díjazzuk.

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség Presbitériuma

Szeretettel várjuk híveinket a nyári hónapokban is templomunkba.

Áldott nyári időszakot és kellemes kikapcsolódást, pihenést kívánok,

Léta Sándor,

lelkész

BBUE – júliusi körlevél

Kedves Testvéreim,

július – augusztus hónapokban a templomi szolgálatokat László Bernadett 4. éves teológiai hallgató fogja végezni, aki nyári gyakornoki szolgálatát tölti egyházközségünkben.

Kérem fogadjuk Őt szeretettel, legyünk minél többen vasárnaponként az Istentiszteleteken.

Július 10-én, szerdán 18 órai kezdettel tartja Nőegyletünk Önképzőkörét a gyülekezeti termünkben.

Emlékezünk névadónkra, Perczelné Kozma Flórára, aki 155 évvel ezelőtt  1864 június 22-én született Baracskán. Ajánlom újra olvasni a honlapunkon szereplő összeállítást az életéről, személyiségéről, tevékenységéről

http://missziohaz.hu/Noegylet/?page_id=774

Szeretettel várjuk híveinket a nyári hónapokban is templomunkba.

Áldott nyári időszakot és kellemes kikapcsolódást kívánok,

Léta Sándor,

lelkész

Meghívó közös Pünkösdi ünneplésre

MEGHÍVÓ

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a budapesti gyülekezetek közössége tisztelettel és szeretettel meghívja az

Emlékezés az unitáriusok első budapesti istentiszteletére 

Másfél évszázad Budapest szolgálatában

című ünnepségre.

Ünnepi istentiszteletet és megemlékezést tartunk abból az alkalomból, hogy Budapesten az első nyilvános unitárius istentiszteletre 1869. június 13-án került sor.

Időpont: 2019. június 10., pünkösd másodnapja

Helyszín: Budapesti Unitárius Egyházközség temploma (1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.)

PROGRAM

11:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET

Az úrvacsorás ünnepi istentisztelet szent jegyeit a három budapesti gyülekezet közösen biztosítja, és egy templomi asztalközösséggé formálódva veszi magához.

Szolgálatvégzők: Kászoni József püspöki helynök, dr. Szent-Iványi Ilona, Léta Sándor, dr. Czire Szabolcs budapesti gyülekezeti lelkészek

 

12:30 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Köszöntőt mond: Elekes Botond főgondnok

Előadások:

Dr. Retkes Attila: „Magán jellemű társaság…” – Unitárius szórvány a Kiegyezés utáni Pest-Budán

Dr. Kertész Botond: A harmadik testvér? Evangélikusok és reformátusok az unitáriusokról

Zsoltárfeldolgozások a Budapesti Unitárius Kamarakórus előadásában

Zárszót és áldást mond: Kászoni József püspöki helynök

 

14:15 SZERETETVENDÉGSÉG a gyülekezeti teremben

Meghívottjainktól visszajelzést kérünk az unitarius150ev@unitarius.hu elektronikus címen, vagy az Egyházkerületi Hivatalban a (06-1) 311-2801 telefonszámon.

Június-Pünkösdi körlevél

Kedves Testvéreim,

nagy szeretettel hívjuk kedves híveinket a gazdag júniusi eseményeinkre, melyek a következők:

  1. május 25-én, szombaton 19 órától Dinnyés Soma Barokk Estjének ad helyet a templomunk, a XVI. református zenei fesztivál keretében. Unitárius kórusunk tagjai pedig fellépnek szombaton 18 órától a Nemzeti Múzeum lépcsőjén tartott 500 fős kórus koncertjén.
  1. 201 június 2-ánaz Istentisztelet keretében tartjuk a fiatalokkonfirmáció ünnepélyét. Jelen alkalommal nyolc fiatal tesz vallást a hitéről. Nagy szeretettel hívunk minden olyan fiatalt és családját, akik a jövő évben fognak csak konfirmálni, hogy lássák miből áll a konfirmáció.
  1. 2019.június 9-énPünkösd ünnepe alkalmából, ünnep első napján, vasárnap, úrvacsorával egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk templomunkban.

Rázmány Csaba unitárius püspökre emlékezünk halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott!

Az úrvacsorát özvegye, Rázmány Ida adományozza.

Emlékezzünk együtt a Bartók Béla Unitárius Egyházközségünk templomában, melyben ismét szól az orgona.

  1. június 10-én, Pünkösd másodnapján, hétfőn11 órai kezdettel közös úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tart a három budapesti egyházközség a Nagy Ignác utcai templomunkban, abból az alkalomból, hogy 150 évvel ezelőtt tartották az első nyilvános unitárius istentiszteletet Budapesten. –

Kedves nőegyleti tagjainkat arra kérjük hozzanak magukkal egy-egy tál süteményt az utána tartandó szeretetvendégségre.

Örömmel hozom kedves híveink tudomására, hogy 2019. május 7-9-én Pap Zoltán orgonaépítő és két szakmunkása felépítették templomi orgonánkat. Köszönet érte.

Köszönöm a közmunkázó férfiaknak a segítséget: Dr. Cseke Péter, Csiki Sándor, Kelemen Attila, Dr. Kiss Balázs, Nagy László, Pávai Apor.

A fényképeket itt lehet megtekinteni:  https://photos.app.goo.gl/FdQrQ2dRwDKgtYpf8

Az orgona hangszínéről próbavideó készült a teljes behangolás után:   https://youtu.be/NgHR1j-03jk

Szeretettel hívom fel a figyelmet az erdélyi unitárius táborokra, ahova szeretettel várják a Magyarországon élő fiatalokat is.

Tisztelettel kérjük kedves híveinket egyházfenntartói járulékaik, támogatásaik befizetésére, vasárnaponként a lelkészi hivatalban, vagy átutalással az OTP számlaszámunkra:  11708001 – 20534943

Megköszönjük eddigi támogatásukat és adományaikat, amellyel hozzájárultak egyházközségünk működéséhez, ingatlanunk fenntartásához és egyházközségi hitéletünk színessé tételéhez!

Pünkösd az egyház megalakulásának ünnepe, a hit és lelkiismereti szabadság útjára indul – 451 évvel ezelőtt létrejött az Unitárius Egyház  – 150 évvel ezelőtt tartották Budapesten az első nyilvános unitárius istentiszteletet. Istennek áldása legyen unitárius közösségünkön!

Apostolok Cselekedetei 2,17: “ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.”

„Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.” (1 Korintusi levél 14, 14–15.)

Hitünk szerint Isten a maga “képére és hasonlatosságára teremtett” bennünket, nemcsak testileg, hanem főképen lélekben!. Napjainkban érezzük-e az isteni lélek jelenlétét? Tegyük fel ezt a kérdést, különösen ebben a Pünkösdhöz közeli időszakban. Kitölti-e életünket lélek ereje? A lélek által működik-e a testünk vagy csak úgy magára, magától?  vagy ki tudja milyen indíttatásra …

Üdvözlettel és szeretettel,

Léta Sándor

lelkész

 

Áprilisi események

Kedves Testvéreim,

április hónapban a következő eseményekre hívunk mindenkit nagy szeretettel:

Április 9-én, kedden, 15 órai kezdettel mutatják be a Pál utcai fiúk mobilapplikációt a Lónyay utca 4 szám alatt, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola udvarán.

Április 10-én, szerdán 18 órai kezdettel tartja Nőegyletünk az Önképzőkörét a gyülekezeti termünkben, melynek témája a Nők imakönyve.

Április 14-én Virágvasárnapján az Istentiszteletünk keretében a BUE unitárius kórus és az Ádám Jenő Kamarazenekar, Pegolesi: Stabat mater darabját fogja előadni templomunkban.

Április 19-én pénteken 18 órai kezdettel Nagypénteki Istentiszteletet tartunk a templomunkban.

Április 21-22-én Húsvét mindkét napján 10 órai kezdettel úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk templomunkban.

Április 26-én, pénteken 17:30 órai kezdettel tartjuk a következő Biblia órát.

Mindezen eseményekre nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves híveinket és az érdeklődőket.

További áldott böjti időszakot kívánok.

A böjti időszak arra ösztönöz minket, hogy fölfedezzük magunkban, mi az, ami megtart. Nem gyengeségeink, hanem erősségünk, nem a valamitől való megszabadulásunk érdekében, hanem a töltekezés, a kiteljesedés érdekében böjtöljünk.