Reformáció és novemberi körlevél

Kedves Testvéreim,
Október utolsó vasárnapján, 28-án Istentiszteletünkön a Reformációra emlékezünk, hitünk nagyjaira gondolunk és üzenetükön elmélkedünk, melyek ma is aktuálisak.
    Ugyanezen vasárnap hajnalban történik az őszi óraátállítás.
November elsején, csütörtökön 18:00 órai kezdettel Halottak napi emlék-istentiszteletet tartunk templomunkban.
Ezen alkalommal lehetőség lesz az úrasztalára kihelyezett egy-egy mécses vagy gyertya meggyújtására, eltávozott szeretteinkre való emlékezésképpen.
November 10-én, szombaton 17 órai kezdettel szeretettel hívunk minden kedves zenekedvelőt az Erdődy kamarazenekar hangversenyére.  Mellékelem a plakátot.
November harmadik péntekén, azaz november 16-án 17:30 órától tartjuk a következő Bibliaórát a lelkészi hivatalban.
Mindezen egyházközségi alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk kedves híveinket és családtagjaikat.
Eseményeinket nyomon követhetik a google naptáron keresztül is:  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=bartokbelaunitariusekg@gmail.com&ctz=Europe/Budapest&pli=1
Üdvözlettel és szeretettel,
Léta Sándor, lelkész

Reményik Sándor versmondó versenyt hirdetünk

Versmondó versenyt hirdetünk

“Ne várj nagy dolgot életedbe,

Kis hópelyhek az örömök,

Szitáló, halk szirom-csodák.

Rajtuk át Isten szól: jövök.”

Kedves híveink, idősek és fiatalok, egyházközségi tagjaink, költészetet kedvelő barátaink!

Versmondó versenyt hirdetünk

REMÉNYIK SÁNDOR

erdélyi költő (született Kolozsvár 1890, meghalt Kolozsvár 1941) műveiből, aki az erdélyi magyar líra egyik nagy alkotója volt.

Az idézet, amellyel hirdetményünket fentebb kezdtük, a költő “Csendes csodák” című verséből valók. Nagyszerű sorok. És ha valaki fellapozza a Reményik Sándor összegyűjtött verseit tartalmazó két kötetet, elébe tárul az az erdélyi szellem, gondolat és szépség-szeretet, amely e kiváló költőt jellemzi.

Szavaljunk e költeményekből a magunk örömére és szerzőjük emlékére!

A versmondó versenyen való részvétel igen egyszerű: jelentkezni kell az alább megadott elérhetőségeken,

– lehet megtanulni a verset, de lehet felolvasni is,

– a verset mindenki maga választhatja ki a költő alkotásaiból,

– az összegyűjtött verseket tartalmazó kötet megtalálható a Lelkészi Hivatalban, de minden komoly könyvtárban is fellelhető – nem beszélve a saját könyvespolcról, és természetesen az interneten is nagyon sok vers olvasható.

– a versenyt 2018. szeptember 15-én 18:00 órakor tartjuk a templomban, az Ars Sacra keretében.

Kérjük, hogy a részvételi szándékot legkésőbb 2018. augusztus 10-ig szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban, a leta@unitarius.hu címen vagy a 06305625828-as és 2176171-es telefonszámokon.

– nincs korhatárhoz kötve a részvétel, a legfiatalabbak éppúgy vegyenek részt, mint az éltesebbek, csak egy valami számít: a zsűrit el kell kápráztatni a vers gondolatainak elmondásával.

A versenyzők-versmondók teljesítményét 3 tagú zsűri értékeli.

Díjazás: 3 tárgyjutalom oda ítélésére kerül sor – de a részvétel a fontos, nagyon fontos.

A Versmondó Versenyt meghirdeti a Presbitérium

 

Májusi körlevél

Kedves Testvéreim,
májusi eseményeink a következőek:
2018. május 9-én, szerdán 18:00 órai kezdettel tartja Nőegyletünk következő önképzőkörét. Meghívott vendég Stern Szilvia, erőszakmentes és együttműködő kommunikációs tréner, aki be fog vezetni minket ennek a manapság igencsak aktuális és népszerű módszernek a rejtelmeibe.
2018. május 13-án az Istentisztelet keretében tartjuk a fiatalok konfirmáció ünnepélyét. Jelen alkalommal két fiatal tesz vallást a hitéről.
Nagy szeretettel hívunk minden olyan fiatalt és családját, akik a jövő évben fognak csak konfirmálni, hogy lássák miből áll a konfirmáció.
2018. május 20-21-én Pünkösd ünnepe alkalmából úrvacsorával egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk. Pünkösd ünnepén az ünnepi legátus László Bernadett harmadéves teológiai hallgató lesz. Fogadjuk Őt szeretettel és részesítsük lelki és anyagi támogatásban.
2018. május 25-én, pénteken 17:30 órai kezdettel tartjuk a Biblia órát, melynek olvasmánya Máté 8. fejezete. Jézus gyógyításairól fogunk beszélni.
Szeretettel hívom fel a figyelmet az erdélyi unitárius táborokra, ahova szeretettel várják a Magyarországon élő fiatalokat is.  Részletek itt érhetők el:  https://unitarius.org/category/taborok/
Máté 8:   10Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet… 13A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.

EBÉD HARMINC CENTBŐL – emlékezés BARTÓK BÉLÁRA

EBÉD HARMINC CENTBŐL

Ozsda Erika

Sir Solti György egy interjúban elmondta, hogy Bartók Bélát nem emberként, hanem istenként tisztelték. Sok évvel később Solti végiggondolta az együtt töltött néhány napot, amíg zongorázni tanult nála, és rájött: Bartók egy angyal. Ez a földre szállt, különleges ember azért járt itt, hogy az emberiséget szolgálja. Sipos József Bartók című dokumentumfilmjét nemrég mutatták be a mozikban.

Folytatás

Felhívás a Brassóból elszármazottak felé gyülekezeti testvérkapcsolat létrehozására

Szeretettel hívom fel gyülekezetünk tagjainak a figyelmét, egy testvérgyülekezeti kapcsolat kialakítására, a Brassó Óvárosi Unitárius gyülekezettel.
Ennek érdekében szeretettel fordulok a Brassóból és környékéről elszármazott unitárius híveinkhez, akik a brassói gyülekezet tagjai is voltak (és még most is azok, valamilyen kötődésük van), hogy az április 22-én tartandó egyházközségi közgyűlésünkön, röviden számoljanak be vagy mutassák be a brassói gyülekezetet és az ott eltöltött idejüket, hogy híveink részletesebben is megismerhessék azt a gyülekezetet, amellyel testvérkapcsolatot szeretnénk létrehozni.
Ebből adódóan, várjuk azon brassói származású híveket, akik vállalják a kapcsolattartást, szervezést a  lelkésszel és presbitériumunkkal karöltve.
Mindezt az április 22-ei közgyűlésen szeretnénk véglegesíteni, a kapcsolattartót felhatalmazni.
Léta Sándor, lelkész