2017. Karácsonyi körlevél

Kedves Testvéreim,
December 24-én, Advent negyedik vasárnapján tartjuk  10 órai kezdettel a gyermekek karácsonyfa ünnepélyét. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat, az otthon megtanult versekkel, énekekkel, az ünnepi szereplésre.
Utána kerül sor a Járorkai művész-testvérpár, Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám gordonkaművész ünnepi koncertjére.

Folytatás

Egyházközségi támogatás

Egyházközségünk hitéleti és közösségépítő tevékenységének fenntartását és színvonalának megőrzését, javítását az Egyházközség tagjainak anyagi hozzájárulása teszi lehetővé.

Egyházközségünk Presbitériuma is bevezette a Magyar Unitárius Egyházban már évszázadok óta működő gyakorlatot, és ajánlást tett a kötelező egyházfenntartási hozzájárulás mértékére. Ez aktív keresőknél a kereset, nyugdíjasoknál pedig a nyugdíj 1 százaléka. Minimális összege az aktív keresők esetében  évente 12.000 Ft, a nyugdíjasoknál és a diákoknál évente 6.000 Ft.

Annak érdekében, hogy Egyházközségünk fenntartásában is érvényesüljön a közös teherviselés elve, kérjük kedves híveinket és támogatóinkat, hogy legalább az ajánlott egyházfenntartói járulékot szíveskedjenek befizetni az Egyházközség pénztárába vasárnaponként a lelkészi hivatalban, postai csekken vagy átutalással az OTP –nél vezetett 1170 8001 – 20534943 számlaszámra.

Bővebb információkat a http://missziohaz.hu oldalon lehet találni.

Egyházközségünk tagjai részéről több alkalommal is visszajelzés érkezett , hogy személyi jövedelemadójuk egyházi 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház részére történő felajánlásával teljesítették egyházfenntartási kötelezettségüket. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának ilyen módon történő felajánlása nem jelenti az egyházközségi egyházfenntartói hozzájárulás teljesítését, hiszen a felajánlott összeg nem Egyházközségünk, hanem a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére kerül átutalásra, így ezzel az összeggel nem Egyházközségünk, hanem az Egyházkerület rendelkezik és költségvetése szerint egyházkerületi célokra használja fel.

Híveinknek az eddigi adományait ezúton is szeretnénk megköszönni, bízunk benne, hogy a továbbiakban is segítik lehetőségeik szerint egyházközségünket.

Isten áldása kísérje életüket!

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség Presbitériuma!

2017. Advenje

 

2017. decemberi körlevél

Kedves Testvéreink,

ez év végén is szeretettel hívjuk Önöket templomunkba az alábbi eseményeinkre:

December 2-án szombaton délelőtt 10:00 órai kezdettel Nyiredy Judit textiltervező iparművészünk vezetésével nőegyletünk foglalkozást tart a gyülekezeti termünkben.

December 3-án vasárnap az Istentiszteletet követően, az OSZTOVÁTA Együttes adventi koncertjére kerül sor

December 10-én vasárnap az Istentiszteletet követően, a Jávorkai testvérek, Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám gordonkaművész karácsonyi koncertjére kerül sor

December 17-én vasárnap az Istentiszteletet követően Dr. Mester Éva iparművész tart vetített előadást a Magyarországi Biblia kiadásokról és a vizsolyi templomról

December 24-én az Istentiszteletünk keretében tartjuk a gyermekek karácsonyfa ünnepélyét

December 25-26-án úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk

December 31-én vasárnap óévet búcsúztatunk a délelőtti, 10:00 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében.

  1. január 1-én az újévi Istentiszteletünket 17:00 órai kezdettel tartjuk!

 

Tisztelettel felkérjük kedves híveinket, az éves egyházfenntartói járulékaik befizetésére, az Istentiszteletek után a lelkészi hivatalban, vagy átutalással az OTP számlaszámunkra:  11708001 – 20534943

Megköszönjük eddigi támogatásukat is, mellyel hozzájárultak egyházközségünk működéséhez!

Istentől megáldott Adventi, Karácsonyi időszakot és Boldog Új Évet kívánunk!

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség lelkésze és presbitériuma!

Budapest, 2017. Adventje

Meghívó ​ Zsidó-Iszlám-Unitárius párbeszédre!​

​2017. ​ November 20-án, hétfőn 1​8​:00 órai kezdettel a gyülekezeti termünkben
Zsidó-Muszlim-Unitárius párbeszédet tartunk, melynek központi témája:
Jézus – prófétai tevékenysége, küldetése, és mai értelmezése!

 

Meghívottainkkal,
Fináli Gábor, a Hunyadi téri zsinagóga rabbijával és
Dr. Abdul-Fattah Munif, ​iszlámológus és ​Korán szakértő​vel​  beszélget
Léta Sándor, a gyülekezetünk lelkésze.

 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt.

 

Októberi körlevél

Kedves Testvéreim!
októberi programjainkra szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt, a Hőgyes Endre utcai gyülekezeti termünkbe:
Nőegyleti Önképzőkörünket 2017. október 11-én, szerdán 18:00 órai kezdettel tartjuk, melynek keretében Zomboriné dr. Pap Zsófia nőegyleti elnökünk tart előadást “Fiatalok és régebb óta fiatalok, idősödés, nyugdíj, nyugdíj-tudatosság” címmel.
Elkezdjük a Biblia órák tartását, most október 20-án, pénteken 17:30 órától lesz megtartva az első alkalom, menynek alapját Dr. Sztankózcy Zoltán Biblia magyarázatai képezik.
2017. október 14-én, szombaton egész napos konferenciára kerül sor a Nagy Ignác utcában, az Unitárius Élet folyóiratunk 70 éves évfordulója alkalmából. Bővebb információ a http://www.unitarius.hu/ honlapon található.
2017. október 31-én a Reformáció 500 évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepségre kerül sor a Papp László Sportarénában, melyre belépő jegyeket a lelkészi hivatalban lehet igényelni.
Szeretettel és üdvözlettel,
Léta Sándor, lelkész

2017. szeptemberi körlevél

Kedves Testvéreim,
a Bartók Béla Egyházközségünk szeptemberi körlevelében a következő eseményeket és közérdekű információkat szeretném megosztani.
2017. szeptember 16-24. között kerül sor az Ars Sacra eseményeinkre, melyeket a mellékletben levő meghívóban részletesen olvashatnak és követhetnek.
Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat,  vasárnaponként az istentisztelettel egyidőben vasárnapi iskolát, foglalkozást tart Péterfi Katalin hitoktatónk a gyermekeknek.
Szeretettel várom a konfirmáló fiatalokat, a 13. – 14. éveseket a konfirmáció felkészítőre, melyet október első vasárnapján szeretnék elkezdeni. A konfirmációra való felkészítés mindig Istentiszteletek után 11 órától lesz. A konfirmációra 2018. május 13-án, a Pünkösd előtti vasárnapon lesz megtartva.
Bővebb információk az egyházközség honlapján érhetők el:  http://missziohaz.hu/
Istennek gazdag áldása vezéreljen mindannyiunkat családi és közösségi életünkben!
1 Korintus 7,17: “Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: … “
Léta Sándor
lelkész