Önképzőkör március 11-én. Maróthyné dr.Tóth Erzsébet – Mindennapi kenyerünk

Kedves Érdeklődők!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy jövő hét szerdán, 11-én 18 és 20 óra között, a szokásos helyszínen megtartjuk ez évi első önképzőköri összejövetelünket. Témánk a Mindennapi kenyerünk, melyről biokémikus tagtársunk Maróthyné dr.Tóth Erzsébet fog kiselőadást tartani tudományos szemszögből. Utána válaszol a kérdéseinkre, és együtt megbeszéljük az általa felvetett problémákat. Együttlétünket egy a Nők imakönyvéből választott, témánkhoz illő szöveg felolvasásával kezdjük, és Énekeskönyvünk egyik ugyancsak ide illő énekével zárjuk.

A PKF Nőegylet elnöke Zomboriné dr. Pap Zsófia felajánlotta, hogy a helyszínen friss házi kenyeret süt számunkra, melyet jó étvággyal elfogyaszthatunk a témánk lezárása után. Azt javasolom, hogy a kenyér mellé hozzunk magunkkal valamilyen egyszerű, böjti harapnivalót, amivel megoldjuk az aznapi egészséges vacsora gondját.

Abban a reményben, hogy minél többen választjátok szabadidőtök eltöltésének ezt a gyümölcsöző módját, szeretettel üdvözöl:

                                                               Chehadé-Boér Judit

                                                                 programfelelős

PDF melléklet:

Önképzőköri program 2020 március-augusztus

Hetedik önképzőköri évünket a jézusi „kenyérszaporítás” szellemében fogjuk eltölteni. A kenyérszaporítás csodája mind a négy evangéliumban szerepel, még a helyszínek és a számok is nagyjából egyeznek. A szinoptikus Máténál, Márknál és Lukácsnál Jézus és tanítványai öt kenyeret és két halat osztanak szét (meg) mintegy ötezer férfinak (-val) az asszonyokon és a gyermekeken kívül, egy puszta helyen. Az esemény mindhármuknál Keresztelő János lefejezését követően zajlik. Jánosnál is történik előtte említés a Keresztelőről, de csak úgy, mint akinek nála kevesebb bizonysága van az Atyától való elküldésre. Nála a helyszín egy hegy lábánál van, ahol szintén összegyűlik az ötezres sokaság, amelyet Jézus, tanítványai segítségével, öt árpakenyeret és két halat szétosztva közöttük, hálaadás és áldás kíséretében megvendégel a közeli húsvéti ünnepre várva. A lakoma után összeszedett maradék tizenkét kosarat tölt meg mind a négy evangélistánál.

Ennyire egybehangzó elbeszélés valamely történésről igen ritka az Új Testamentumban, tehát fontosnak, hitelesnek kell tekintenünk. Az ún. csodák mind a hit erejét hívatottak bizonyítani. Nem szó szerint, nem racionálisan, hanem lelki-szellemi értelemben. Rengetegen elemezték, magyarázták, kommentálták a kenyérszaporítás csodáját, mindenki a saját szemlélete, dogmája szerint. Nálunk unitáriusoknál kinek-kinek megengedett a belső meggyőződésen alapuló szabad bibliaértelmezés. Az én saját értelmezésemben tehát a kenyérszaporítás arról szól, hogy közös erővel, közös hittel, közös bizalommal, közös szeretettel, közös szolgálattal minden elérhető, amire vágyunk. Mindenki jóllakhat azokból a testi, lelki és spirituális táplálékokból, amelyek a mai napon rendelkezésünkre állnak, sőt még marad is belőlük holnapra. Csak igazságosan meg kell osztani a javakat egymás között. Jézus és tanítványai nem alamizsnát osztottak a náluk szegényebbeknek, hanem megosztották velük mindazt, ami a Mindenhatónak köszönhetően az övék volt. Csak ilyen önzetlen lélekkel lehet részt venni az isteni szeretetvendégségen, az agapén.

Ezt a példát igyekszünk követni idei önképzőköri összejöveteleink során oly módon, hogy testvériesen megosztjuk egymással magunkkal hozott ételeinket, italainkat, tudásunkat, ismereteinket, tapasztalatainkat, élményeinket, amelyek így annyi felé osztódnak el, ahányan éppen akkor együtt vagyunk. A létszámnak elvileg nincsen felső határa, az ötezer csak felbecsülhetetlenül sokat jelent, nem egy konkrét mennyiséget. És akik akkor és ott jelen lesznek, magukba építik, tovább adják az ingyen kapott, ingyen adott értékes táplálékot. A lánc végtelen. Íme a csoda, melyre mindnyájan képesek vagyunk, de csak együtt.

Látogassatok el tehát minél többen a minden hónap második szerdáján 18 és 20 óra között tartandó, külső érdeklődőkre is nyitott, összgyülekezeti szintű, 18 év feletti nőknek és férfiaknak ajánlott, önképzőkörünkbe, és az adott témán belül osszátok meg, amitek van. Egy asztal körül ülve, egymásra figyelve, egymást türelmesen meghallgatva, de nem élve vissza egymás türelmével, olyan pozitív lelkiállapotba kerülhettek, amely visszahat mindennapi életetekre, emberi kapcsolataitokra. Kevés ehhez hasonló alkalom kínálkozik manapság a közösségi alapú önfejlesztésre.

Az elkövetkező tavaszi-nyári időszakban az alábbi, később bemutatandó előadók által felvezetett, témákat kínáljuk közös megbeszélésre:

Március 11-én : a mindennapi kenyér

Április 8-án : a dávidi zsoltárok

Május 13-án : a taizé-i ökumenikus találkozók

Június 10-én : Trianon a tények és dokumentumok tükrében

Július 8-án : Flóra-ünnep és a Kozma család története

Augusztus 12-én: Az Unitárius Irodalmi Társaság megalapításának 100. évfordulója

Szívesen fogadjuk további előadók jelentkezését szabadon választott témákkal.

Az összejövetelek előtt részletesebb emlékeztetőt küldünk

Chehadé-Boér Judit

programfelelős

chehade@-t-online.hu  0670/2814680

Meghívó a „Családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzése” témájú egynapos eseményre

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt a 2020. február 29-én, szombaton tartandó, a „Családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzése” témájú egynapos eseményre.

Helyszín: 1092. Budapest, Hőgyes Endre utca 3. szám alatti unitárius templomunk

A részvétel regisztrációhoz kötött és 1.000 Ft hozzájárulást kérünk a megjelenéskor.  Regisztrálni a következő elérhetőségen lehet: https://forms.gle/UoZv9NFFqa2EWtdf9

Program a „Családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzése” egynapos eseményére

Idő Téma Előadó
  9:00 -10:00 Bejelentkezés
10:00 -10:15 Megnyitó
10:15 -11:15 Miért kell beszélni az erőszakról? Dr. Ferenczi Enikő
lelkész, mentálhigiénés szakember
11:15 – 11:20 Technikai szünet
11:20 – 12:20 Milyen következményei lehetnek a feloldatlan konfliktushelyzeteknek? Moldován Erika
börtönpszichológus
12:20 – 13:00 Kapcsolati erőszak – hogyan véd a jogrendszer? Zomboriné dr. Pap Zsófia
jogász
13:00 – 14:00 Ebédszünet  
14:00 – 15:00 A nők elleni erőszak bibliai gyökerei és feloldása Dr. Czire Szabolcs
lelkész, teológiai tanár, szociológus
15:00 – 16:00 Veszteségeink feldolgozása Kedei Ibolya vallástanár, gyászfeldolgozás módszer specialista

Nagy Gizella  mentálhigiénés segítő, gyászfeldolgozás módszer specialista

16:00 – 16:30 Összefoglalás – zárás  
16:30 – 17:00 Kötetlen beszélgetés tea, kávé mellett  

 

Ez a program az amerikai UU Funding Program (Unitárius Univerzalista Támogatási Program), az IWC (Nők Nemzetközi UU Szervezete) és az erdélyi UNOSZ (Unitárius Nők Országos Szervezete) támogatásával válik megvalósíthatóvá.

 

Megjegyzés: a környezettudatosság jegyében, amennyiben a résztvevőnek megvan még egy régebbi eseményről megmaradt/kedvenc névjegye/kitűzője, kérjük, hozza magával.

 

 

 

Februári körlevél

Kedves Testvéreim,

február hónapban a következő programokkal várunk mindenkit:

Február 2-án, vasárnap ismét közös imádkozásra hívom kedves híveinket.  Imádkozzunk az egységért, melyhez a közös imát a nők által írt imakönyvből választottuk.

Február 9-én Istentiszteletünk keretében tartjuk a Farsangi ünnepséget.

Február 16-án, vasárnap  a szószéki szolgálatot Albert-Nagy Ákos lelkész végzi.

Február 21-én, pénteken 17:30 órától tartjuk a következő Biblia óránkat

Február 23-án, vasárnap Székely Kinga-Réka lelkésznő végzi a szószéki szolgálatot, melyet követően két új könyvet mutat be:  Gyógyíts meg, engem, Istenem c. imádságos könyvet  és a Papnő mesék c. könyvet.

Február 29-én szombaton 10:00 – 17:00 óra között templomunkban egy konferenciát szervezünk a családon belüli erőszak témájában.   Készülőben van a részletes meghívó és értesítő.

Szeretettel hívunk és várunk minden hívünket és kedves családtagjaikat.

Üdvözlettel,

Léta Sándor

lelkész

Vallásszabadság – méltóság – becsület

  1. Január 12-i vasárnapon, Ernő névnapján, a 10 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében a Vallásszabadság törvényének kimondására ünnepi programmal emlékeztünk:

      Istentiszteletünket követően Dr. Gönczi Ambrus a Ferencvárosi Gyűjtemény vezetője vetített előadást tartott Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c. regényének helyszíneiről. Az előadás kb. egy órát tartott.

     Zenei közreműködők voltak: Lénárt Ágota zongorán és Szabó Lilla gordonkán (felkészítő tanára: Szabó Péter gordonkaművész).

   Ezt követően megkoszorúztuk a ház homlokzatán elhelyezett Nemecsek Ernő emléktáblát, majd a gyülekezeti termünkben szeretetvendégséggel zártuk a megemlékezésünket.

Dr. Gönczi Ambrus előadónk

Dr. Gönczi Ambrus előadónk

Fényképalbumok 2019-ből

Fényképalbumok 2019-ből:

Advent – Gyermekkarácsony és Unitárius kórus

https://photos.app.goo.gl/xLZuN2RUnCjnFxie7

Videó: Unitárius Kórus  https://youtu.be/PfvOWuGQPHc

Dunapatajon jártunk

https://photos.app.goo.gl/uXjLtHcdUpd9M5wr8

https://photos.app.goo.gl/TrGjgTTUtnx8qxfN6

https://photos.app.goo.gl/kGon9D86LD2nDx9E6

Ars Sacra programok

https://photos.app.goo.gl/PyButnNEJfi6yBa37

https://photos.app.goo.gl/zfjF5cfK4aXeEwBv5

https://photos.app.goo.gl/teKAMbhmti2PEKZ98

Konfirmáció

https://photos.app.goo.gl/aKyGiqetE8NLo1j48

új orgona és a vele járó templomi munkálatok

https://photos.app.goo.gl/nJujUhtUoJy8ZjNh8

Orgona felépítése

https://photos.app.goo.gl/FdQrQ2dRwDKgtYpf8

Rio Kojima előadása

https://photos.app.goo.gl/Qo7W8LmQyAK94GX5A

Dányban jártunk

https://www.flickr.com/photos/96869644@N06/albums/72157702750387582

 

 

 

 

 

Adventi – decemberi körlevél

Kedves Testvéreim,

Tisztelettel kérjük kedves híveinket egyházfenntartói járulékaik, támogatásaik befizetésére, Istentiszteletek előtt és után a lelkészi irodában is lehet fizetni Szabóné Pintér Nóra Antónia pénztárnoknál, aki elvállalta ezt a feladatkört, vagy átutalással az Egyházközségünk OTP számlaszámára:  11708001 – 20534943  

Megköszönjük eddigi minden támogatást és adományokat, amellyel hozzájárultak egyházközségünk működéséhez​, ingatlanunk fenntartásához​ és egyházközségi hitéletünk színessé tételéhez!

A 2019. év végi eseményeink a következők:

December 1-én Advent első vasárnapján az OSZTOVÁTA együttes “Karácsony felé” c. advent indító koncertjére kerül sor az Istentiszteletet követően.

December első vasárnapján is közös imádságra hívom híveinket, akár a templomban lesznek akár otthonaikban, az adventi ünnepi hangulatunk erősítése valamint kéréseink, vágyaink megvalósítása érdekében.

Két hetente javasolom találkozzunk vasárnaponként a konfirmáló fiatalokkal. A következő alkalmak ebben az évben: december 1. és december 15. vasárnapok 11 órakor az istentisztelet és adventi koncertek után. Ezeken a vasárnapokon várjuk a konfirmálandó fiatalokat. 2020. januárjától tovább tervezzük majd közösen.

December 8-án, Advent második vasárnapján ünnepi istentiszteletre várjuk kedves híveinket. Istentisztelet alatt a gyermekeknek karácsonyi műsor előkészítését és szervezését vezeti Benedek Bernadett a lelkészi irodában.

December 11-én szerdán 18 órai kezdettel Imaestre és közös éneklésre hívjuk kedves híveinket a gyülekezeti termünkbe.

December 15-én Advent harmadik vasárnapján ünnepi istentiszteletre és a Lengyel Szent Kinga kórus koncertjére várjuk a kedves zenekedvelőket.  A konfirmálókkal való foglalkozást tartok az Istentisztelet után.

December 20-án, pénteken 17:30 órától tartjuk a következő Biblia óránkat.

December 22-én Advent negyedik vasárnapján tartjuk a gyermekek karácsonyi ünnepségét, mely alkalomra várjuk a gyermekeket a műsorban való részvételre. Amennyiben nem tudnak részt venni a közös felkészítőn, akkor otthon vagy iskolában, óvodában megtanult verssel, énekkel szeretettel várjuk a gyermekeket.

Az ünnepséget követően fellép az Unitárius Kórus!

December 25-26-án Karácsony alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk

December 29-én vasárnap óévet búcsúztatunk a délelőtti, 10:00 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében.

  1. január 1-én, szerdán az újévi Istentiszteletünket 17:00 órai kezdettel tartjuk!

Istentől megáldott Adventi, Karácsonyi időszakot és Boldog Új Évet kívánok!

Léta Sándor

lelkész

 

 

BBUE novemberi körlevél – Halottak napja – közös imádkozás – Imaest

Kedves Testvéreim,

November 1-én, pénteken 18 órai kezdettel Halottainkra emlékezünk a templomunkban, ahol az Istentisztelet után meggyújthatunk egy-egy mécsest szeretteinkre emlékezve.

November 3-án, vasárnap 10-11 óra között ismételten közös imádkozásra hívom kedves híveinket.

November 13-án, szerdán 18 órai kezdettel újabb Imaest keretében olvassuk a nők által írt imádságos könyvet.

November első vasárnapján közösen is imádkozzunk elhunyt szeretteinkért, valamint nemzeti hőseinkért, és szakítsunk időt arra, hogy a templomban és otthonainkban is közösen elmondjuk az alábbi imádságot.

Ez alkalomra is a nők által írt imádságoskönyvből választottuk az imát:

Csáki Júlia, Székelyudvarhely

Ima a halottainkért

Ó, Uram, Isten, ki vagy mindenható, ki mindent látsz, mindent tudsz az emberi életünkről! Te tudod, Uram, mily nagy fájdalom van a lelkünk mélyén, a szívünkbe zárt emlékek körül.

Kérünk, bocsásd meg bűneinket, és az élők sorából eltávozott szeretteinknek adj teljes bebocsátást az örökélet birodalmába! Add, hogy emlékük örök legyen itt a földi életünkben!

Fájdalmas emlékeink között féltve őrizzük kedves arcukat-lényüket, és hisszük, hogy imánk által elnyerik az örök boldogságot a mennyei hazában. Ezért foglaljuk nevüket imába, hogy ezáltal tisztán állhassanak égi trónusod előtt.

Adj, Uram, örök nyugalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék felettük!    Ámen

Bővebb információkat találnak egyházközségünk honlapján:   http://missziohaz.hu/

Isten áldása kísérje minden lépésünket.

Léta Sándor, lelkész

BBUE – október-november események – konfirmáció – óra átállítás

Kedves Testvéreim,
október 18-án, pénteken tartjuk a következő Biblia óránkat a lelkészi hivatalban 17:30 órai kezdettel,
október  20-án az Istentiszteletünk keretében az 1956-os forradalomra emlékezünk,
október 27-én Istentiszteletünk keretében a Reformáció eseményeit idézzük fel, köztük az unitárius hitújítás fontosságát,
kérem figyeljenek arra, hogy az őszi óraátállítás ezen a vasárnapon hajnalban fog megtörténni!
November elsején, pénteken  halottainkra emlékezünk a 18:00 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében, amikor lehetőség lesz egy-egy mécses meggyújtására.
Szeretettel várunk minden kedves hívünket.
Megkezdtem a konfirmáló fiatalok felkészítését a jövő évi konfirmációra. Kérem a fiatalok jelentkezését a szülők segítségével, hogy megismertessem velük hitünk alapjait.
Istennek gazdag áldása kísérje mindannyiunk életét és munkáját.
Léta Sándor
lelkész