Virtuális önképzőkör május 13. – Jakab Júlia – Taizé

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

A ma esti virtuális összejövetelünk témája a taizé-i ökumenikus találkozókhoz kapcsolódik, melyek bemutatására egy régi, hűséges tagunk, Jakab Júlia, vállalkozott nagy örömmel. Ő ugyanis több alkalommal személyesen is megtapasztalta, milyen jó érzés egy héten keresztül együtt imádkozni, énekelni, barátkozni, dolgozni a világ különböző tájairól érkezett, más-más keresztény felekezethez tartozó hozzá hasonló fiatalokkal. A résztvevők mind lelkileg feltöltődve, hitben megerősödve, embertársaik iránt több bizalommal és szeretettel térnek haza otthonaikba, és tapasztalataikról szívesen mesélnek másoknak is. Júlia az élőbeszéd spontaneitásával ragadja meg hallgatóit, olvasóit, hiszen élménybeszámolót tart. Átadom hát neki a szót, kérlek, olvassátok figyelemmel az írását, és képzeljétek el, hogy látjátok a gesztusait, halljátok a hangját. Bizonyára nem lesz nehéz, már azért sem, mivel látni is fogjátok a férjével együtt azon a videón, amelyiken együtt énekelnek el egy Taizé-dalt.

Tovább olvasom

Virtuális Önképzőkör április 8. – Egry Zsuzsa – Zsoltár visszajelzések

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Mielőtt elküldeném Nektek jövő szerdán május 13-án a következő, Jakab Júlia által jegyzett, virtuális összeállításunkat Taizé-ről, fontosnak érzem az előző, Zsoltárok könyvéhez és Egry Zsuzsához kapcsolódó, témánk visszajelzéseinek csokorba gyűjtését. Így lesz ugyanis teljes a kép, és esetleg némi nyomot is hagy bennünk. Ezekből gyakran a válaszírók életkörülményeinek megváltozásáról is tájékozódhatunk  e rendkívüli járványhelyzetben. Tehát nem veszítjük el teljesen a kapcsolatokat egymással. Tovább olvasom

Flóra-füzetek ajánlása az adventi időszakban

Karácsony közeledtével szeretettel ajánljuk gyülekezetünk tagjainak figyelmébe a nőegyletünk gondozásában megjelent, sok fényképpel illusztrált Flóra-füzetek 2-t, mely kitűnő ünnepi ajándék vagy ajándékkísérő lehet rokonok, barátok, ismerősök részére. A tiszta észjárású, tiszta szívű és tiszta lelkű, elöljárói által apostolnak, prófétának nevezett, és az unitárius egyház iránt életre szólóan elkötelezett Perczelné Kozma Flóra válogatott írásait tartalmazó kiadvány utolsó darabjában a szerző éppen a karácsony jelentőségéről elmélkedik.

Az elkövetkezendő ünnepváró adventi időszakban szeretnénk ízelítőt adni Flóra asszony kipróbált boldogságreceptjeiből és tudatfejlesztő, fájdalomenyhítő, hiterősítő gyógycseppjeiből. Minden vasárnap egy kis adagot. Aki az egész mennyiséget szeretné birtokolni, és szükség szerint felhasználni, megtalálja azt a világoskék borító alá rejtett füzetecskében. Ajándék, ami tovább ajándékozható.

Idézetek:

Advent első vasárnapjára:

„Hiányzik a világból az a jézusi összhang, mely gyógyulást és békét hozna minden oldalra.” (15.o.)

 

Advent második vasárnapjára:

„Gyűlölni a bűnt, de szeretni a bűnöst. Valljuk meg, hogy ez egyike a legnagyobb művészeteknek.” (23.o.)

 

Advent harmadik vasárnapjára:

„Az emberek igazi tökéletessége a középúton haladó, derült filozófiában rejlik.” (25.o,)

 

Advent negyedik vasárnapjára:

„Ha eljön az az igazi karácsony, midőn mindenki másért születik, másért él, és szívesen viseli még a halált is másért, annak a nagy és általános szellemnek fogjuk köszönhetni, melyet a maga igazságában és tisztaságában az unitárius egyház őriz.” (85.o.)

 

Mester Éva DLA, iparművész, színszakértő: A színek szerepe életünkben

DIVAT – STÍLUS – ÍZLÉS

A  SZÍNEK  SZEREPE  ÉLETÜNKBEN

Az ember érzékszervei, receptorai alapján tájékozódik szűkebb és tágabb környezetében, kap információkat arról, hol van, mi történik vele és körülötte. Érzékszerveink – a látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás segítségével fogjuk fel a külső ingereket, amelyek az agyban különböző érzetekké válnak. Ezek nagy általánosságban hasonlóan működnek minden embernél. A sok információ egymást kiegészítve válik komplex egésszé és tájékoztat bennünket környezetünk állapotáról. Így tudjuk reálisan felmérni a benne elfoglalt saját helyünket, környezetünkhöz viszonyított helyzetünket. Szellemi és fizikai aktivitásunk ez alapján működik, ez a feltétele túlélésünknek.   Tovább olvasom

Elhangzott előadás Perczelné Kozma Flóráról 2015. június 22-én a Párbeszédek Házában

Perczelné Kozma Flóra és a Lélek-Egyház

(2015. június 22., Párbeszéd Háza)

ChehadeJudit-2015-3A Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete által szervezett „Prófétaság itt és most” című sorozat záró előadása

Előadó: dr. Chehadé-Boér Judit, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség Nyitott Nőegyleti Önképzőkörének szervezője

Tisztelt Megjelentek!

Kérem, hallgassák figyelemmel egy négygyermekes, boldog házasságban, konszolidált körülmények között élt, látszólag hétköznapi asszonynak a nem mindennapi történetét, aki 151 évvel ezelőtt, 1864. június 22-én, született a Pest megyei Baracska községben. 20 évvel később ugyanezen a napon volt az esküvője ugyanott. Születésnapján és házassági évfordulóján szeretném megidézni körünkbe Perczelné Kozma Flóra szellemét, mert az láthatatlanul tovább él és hat nemcsak napjainkban, hanem mindaddig, amíg keresztény hitünk szerint el nem érkezünk Isten országába. Vagy már ott is lennénk, csak éppen nem vesszük észre? Ezt az ideális helyet és időt Jézus egy közönséges, a zsidók szerint tisztátalan, környezete által kétes erkölcsűnek tartott, neme miatt alacsonyabb rendűnek tekintett, ám nyitott lelkű, tanúságtevésre alkalmas és fejlődőképes szamáriai asszonynak tárta fel. Jézusról mindnyájan tudjuk, hogy semmilyen szempontból nem volt személyválogató, mikor az Evangéliumot hirdette. Egyetemes érvényű örömhírével kivétel nélkül minden emberhez fordult. János evangélistánál olvashatjuk az alábbi prófétai jövendölést:   Tovább olvasom

Márták, máriák és mária magdalénák Ürmösön

Márták, máriák és mária magdalénák Ürmösön

 Újdonsült unitáriusként, és mint ilyen buzgó neofitaként, örömmel vállalkoztam a hosszú és fárasztó út megtételére, melynek végén, reményeim szerint, visszatalálhatok etnikai, családi és hitbeli gyökereimhez. Ezen kívül betekintést nyerhetek az erdélyi unitárius nőszervezetek mindennapjaiba. Kitűnő alkalomnak kínálkozott erre az UNOSZ 2013. szeptember 7-én Ürmösön megrendezett 22. tisztújító közgyűlése és konferenciája. A szervezet elnöki tisztségét 12 év óta betöltő és most annak átadására készülő Asztalos Klára szíves invitálására hárman (rajtam kívül egy másik „kozma flórás”, Vassné Jobb Ildikó, és a lőrinci nőegylet vezetője, Tóthné Erdő Mária) indultunk el Budapestről Kolozsvárra, hogy ott csatlakozzunk a helybeli választmányi tagokhoz, és velük együtt kisbusszal tegyük meg a nagy távolságot a Brassó közelében fekvő helyszínig. Útközben többször megálltunk, hogy újabb és újabb résztvevőket vegyünk fel.   Tovább olvasom

Chehádé-Boér Judit élménybeszámolója

Látogatóban két torontói unitárius-univerzalista gyülekezetnél

avagy a véletlen mint felkínált lehetőség

 

Ha jobban belegondolunk, úgy is felfoghatnánk az életünket, mint véletlen és szándékos történések bonyolult és egyedül ránk jellemző láncolatát. Ezen a szinten érhető igazán tetten a tőlünk független, sorsszerű isteni elrendelés és a saját lehetőségeink felismerését és tudatos kiaknázását irányító szabad akarat (emberi képesség) párhuzamos működése. „Véletlenül” semmi sem úgy alakul, ahogy elterveztük, vagy éppen fordítva, minden olyan jól sikerül, ahogy elképzelni sem mertük. Pechünk volt, mondjuk az első esetben, és többnyire bosszankodunk. Szerencsénk volt, mondjuk a második esetben, és örvendezünk. Ritkán tudatosítjuk magunkban, hogy Gondviselőnktől (a hit mellett) ajándékba kapott szabad akaratunkkal befolyásolhatjuk a dolgok menetét és/vagy kimenetelét. Eme röpke elméleti fejtegetésemet szeretném most alátámasztani egy saját életemből merített konkrét példával.

Tovább olvasom