Önképzőkör 2015. november 4-én – Szerelem, szeretet, miszticizmus Perczelné Kozma Flóra életében és írásaiban

 Témánk : Szerelem, szeretet, miszticizmus Perczelné Kozma Flóra életében és írásaiban

Kedves Érdeklődők!

A Szerelem, szeretet, miszticizmus PKF életében, írásaiban és mai szemmel nézve témakörében tartott november 4-ei összejövetelünk hozadékaként mindnyájan akik ott voltunk szellemileg egy kicsit gazdagabban, hangulatilag egy kicsit „feldobottabban”, fizikailag egy kicsit frissebben távoztunk, mint ahogyan érkeztünk. Ezt a „kicsivel jobb”-at nem becsüljük alá.

Hisz tulajdonképpen ez a legfontosabb célja a mi havonkénti találkozásainknak. Engem mint a beszélgetés moderátorát egy csöppet sem zavar, hogy az általam előkészített anyagnak csak egészen kicsi részét (van amikor csak egy tizedét) tudom átadni a jelenlévőknek. Ezen keretek között nem célom „ex katedra” előadások tartása passzív hallgatósággal. Arra találták ki az egyetemet.  Sokkal jobban érdekel az, hogy meghallgassuk egymást és ütköztessük a véleményeinket. Persze lehetőleg nem távolodva el túlságosan az adott témától.

Most például szívesen teret engedtem egy hosszasan taglalt fájdalmas élettapasztalat megosztásának a gyermekkori szeretethiány egész életre szóló kihatásaival kapcsolatosan. Örömmel vettem egy másik észrevételt egy társ elvesztése után a Jézus-szobrok kitárt karjaiban menedéket keresők  lehetséges pótlék jellegű motivációiról az istenszeretet mellett.

Még fülemben csengnek azok a Bach, népies és egyházi dalok, melyeket olyan beleéléssel, ha kellett két szólamban, énekeltünk együtt, és még mindig eszembe jutnak azok a tapasztalt bölcsek által fogalmazott magvas gondolatok, melyeket kihúztunk egy kosárból mintegy kimondottan nekünk szánt üzenetként. Az enyém ez volt: „Szeress, és tégy amit akarsz!” (Szent Ágoston)

Írjátok be naptáratokba ez évi utolsó összejövetelünk időpontját (december 2), hogy minél többen együtt lehessünk akkor is. A témáról  és a részletekről majd időben tájékoztatást küldök.

Addig is kívánom, hogy Isten áldása és szeretete kísérje mindnyájatokat.

Chehadé-Boér Judit, szervező

és a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet

http://missziohaz.hu/Noegylet

—————————————————————

Tizedik összejövetel (2015 november 4): Szerelem, szeretet és miszticizmus PKF életében, írásaiban és mai szemmel nézve

A szerelem vágyódás a teljes összeolvadásra, kizárólagos, nem egyetemes, megtévesztő. Átmehet gyűlöletbe. Lehet szívből szeretni, és szívből gyűlölni. Ennek ellentéte a közöny, semlegesség. Egyik tűzforró, másik jéghideg.

A szeretet magatartás, a jellem beállítottsága, viszonyulás a világ egészéhez. Aktivitás, a lélek ereje. Jóleső melegség.

A szeretet formái :

  • anyai : feltétlen, önzetlen
  • apai : feltételes, követelményeket támasztó
  • felebaráti: egyenlők közötti felelősség egymásért
  • önszeretet: nem pestis, nem nárcizmus és nem önzés, hanem a kiegyensúlyozott személyiség jellemzője

Istenszeretet:

Az elkülönültség legyőzésére irányul. Lelki egyesülés a teremtővel. Ő mibennünk és mi őbenne. Lehet antropomorf, amikor közelít a gyermek szülők iránti szeretetéhez, és akkor Isten anyai (mint Föld, mint Gondviselő) vagy apai (mint Ég, mint Teremtő) arculatát hangsúlyozza. A szeretet ebben az esetben feltétlen bizalom, hit, bátorság – ellentéte pedig hitetlenség, gyanakvás, félelem.

Misztikus áramlatok a monoteista (zsidó, muszlim, keresztény) vallásokban :. Néhány női képviselője: iszlám szufizmusban az Isten iránt érzett szeretet első megfogalmazója (Rábia al-Adavija 9. század), a zsidó  titkos tan, a kabbala, csak napjainkban nyílt meg a nők és fiatalok sőt más felekezetűek előtt (kabbalista sztárok Madonna nyomdokain), keresztény misztikusok többsége nő (Avilai Nagy Szent Teréz a legjelentősebb, a 16. században élt, VI. Pál pápa az egyháztanítók közé emelte.)

Perczelné Kozma Flóra: A „berlini” Jézus (Felolvasások II.) – fehér márvány irgalmas  és fenséges alak

Egyéb Jézus-szobrok PKF írásaiban: az Andesek Krisztusa, béke és szeretet szimbóluma, a Kerepesi temető vigasztaló fekete Krisztusa, Channing baltimori Krisztusa, akinek lábánál elmondta nevezetes beszédét az unitárius szabadelvű kereszténységről 1819-ben.

Flóra miszticizmusa: Belülről megélt hit, egységes világszemlélet az e világ és a túlvilág között, folyamatos megújulás ígérete és reményforrás, rendíthetetlen hit a lélek halhatatlanságában. Emberi melegséget, művészi szépséget áraszt.

Dr. Szelényi Ödön: A misztika lényege és jelentősége (Rövid összefoglaló)

A misztiszticizmus mindig az istenszeretethez, sőt -szerelemhez kapcsolódik. Keresi az Istennel, Jézussal való közvetlen találkozást, egyesülést (unió misztika).

Hétköznapi misztika Csókay András idegsebész szerint: a valóság teljességének megélése a „Most”-ban.

Dávid Ferenc : „Az Újtestamentum a mi megigazulásunk módját és annak kútfejét Isten szerelmében látja, melyet ő fiában megmutatott, és az ő szent Lelke által a mi szívünkbe öntött.

Szükség, hogy hitünket jó cselekedetekkel megmutassuk, és az a hit olyan legyen, mely – amint szent Pál mondja – szeretet által cselekszik.”

 

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>