Perczelné Kozma Flóra Nőegylet tevékenysége – 2016

 

Programokkal teli évet tudhatunk magunk mögött, nőegyletünk önképzőköre egész évben tartalmas, lelki és szellemi felfrissülést adó programot kínált az érdeklődők számára a szervező Chehadé-Boér Juditnak köszönhetően, megünnepeltük nőegyletünk tízéves évfordulóját, megjelentettük a Flóra füzetek második, Perczelné Kozma Flóra írásait tartalmazó kiadványát, és gyülekezetünk rendezvényeit segítettük minden alkalommal finom süteményekkel. 

Az év elég nehezen indult nőegyletünk számára, mivel csak hosszas egyeztetés után tudtunk megfelelő időpontot találni arra, hogy leüljünk és megbeszéljük terveinket, a vasárnapi istentiszteleteket követően spontán beszélgettünk terveinkről, elképzeléseinkről, javaslatainkról. A legnagyobb tervünk a nőegyletünk egy évtizedes fennállásának megünneplése volt.

Február 13-án farsangi mulatságot tartottunk, ahol kora délután a gyermekek számára készített izgalmas vetélkedőt Péterfi Kata hitoktató, este pedig a felnőttek is ropták a táncot Damjanovich Márti tánctanárnak köszönhetően. A tombola bevételét, 12 000 Ft-ot a Lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon javára tettük félre.

Március 6-án tartottuk első megbeszélésünket, amelynek napirendi pontjai az alábbiak voltak:

 1. pénzügyi helyzetünk
 2. beszámoló a 2015. évi tevékenységünkről
 3. nőegyletünk 2016-os tervei (Bartók emléknapi szeretetvendégség a legközelebbi tervezett esemény)
 4. önképzőkörünk 2016-os tervei – Flóra füzetek 2. rész
 5. egy évtizedes fennállásunk megünneplésének előkészítése
 6. a lókodi idősotthon támogatási lehetősége

Húsvétra készülve felújítottuk a gyermekek vasárnapi iskolájának helyet adó lelkészi iroda melletti szobát, hogy megújult, modern környezet várja a legkisebbeket, amíg szüleik az istentiszteleten vesznek részt.

Március 19-én szombaton délután négy órától húsvéti tojásfestést tartottunk, Bencze Ilona székelyudvarhelyi bútorfestő művész vezetésével. Péterfi Kata hitoktatónk segítségével húsvéti díszeket készítettünk, a vidám résztvevők az elkészített nyusziálarc mögül mosolyogtak a fényképészre.

Május 22-én került sor a következő megbeszélésünkre, amelynek két témája volt: az évfordulós megemlékezés, amelynek időpontját június 25-re tűztük ki, és a Flóra füzetek második kiadása.

Bevételeink fokozása érdekében ruhavásárlást hirdettünk meg, amelyre kértük, hogy mindenki aki megteheti megunt, de még használható, jó állapotú ruháit, illetve játékokat adományozzon. Ezeket árusítottuk a gyülekezeti termünkben egész évben.

 1. június 19-én ünnepelte a Pestszentlőrinc-i gyülekezet temploma felszentelésének 80. évfordulóját. Az ünnepség keretében kopjafát is állítottak a templom udvarára. A Perczelné Kozma Flóra Nőegyletünk nevében, Zomboriné dr. Pap Zsófia elnöknő “öröknaptárt” adott át Dr. Szent-Iványi Ilona lelkésznőnek, azzal az üzenettel, hogy a Pestszentlőrinc-i templom addig álljon és teljen meg hívekkel, ameddig az “öröknaptár” méri az időt.

Június 25-én került sor nőegyletünk 10. születésnapjának a megünneplésére a Bartók Béla Egyházközség templomában és gyülekezeti termében. Az esemény meghívottjai között szerepeltek magyarországi és erdélyi unitárius hittestvéreink, valamint, felekezeti hovatartozástól függetlenül, családtagjaink és barátaink.

Arra emlékeztünk, hogy 2006 Pünkösd első napján akkori püspökünk, Rázmány Csaba, kezdeményezésére, a Hőgyes utcai Bartók Béla Unitárius Egyházközség nőtagjai formálisan is szövetségbe tömörültek a gyülekezet segítése és egy eredményesebb hitéleti tevékenység céljából Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőszövetség néven. Maga a névválasztás is tükrözi Püspök úr eredeti szándékát egy országos szintű nőszervezet létrehozására, melynek csak első állomása lett volna a mi tagozatunk megalakulása.

A megválasztott hattagú vezetőség (dr. Kiss Balázsné Gaál Zsófia elnök, Vassné Jobb Ildikó alelnök, Léta Erika titkár, Aranyossy Mária pénztáros, Tordai Júlia és Lászlóné Szathmáry Zsuzsanna jegyzők) azonnal munkához látott, és június 18-ra összehívta az első önálló közgyűlést, hogy terveikről, közös tevékenységeikről tárgyaljanak. Szeptember 17-én tartották második közgyűlésüket, november 18-án pedig első rendezvényüket, egy virágkiállítást és adventi koszorú készítést, melyen előadást tartott Deák Péter botanikus tanár. Az ezt követő években rendszeresen megrendezésre került a farsang, a húsvéti tojásfestés, a gyermekek karácsonya. 2008-ban kézimunka szakkör indult Gergely Feliciánné Éva vezetésével

Egyházközségünk 2007 október 21-ei zászlószentelésén a nőszövetségi szalag is felkerült a zászlórúdra, és azóta is ott díszeleg. A szövetség tagjai oroszlánrészt vállaltak az ez alkalomból megtartott szeretetvendégség előkészítésében és lebonyolításában.

Püspök úr hosszú betegség után, 2009 júliusában, bekövetkezett halála sem vetette vissza a nőszövetség tevékenységét, hiszen nem maradt el sem a gyermekek mézeskalács sütése és a gyülekezeti terem feldíszítése novemberben, sem a decemberi karácsonyfa ünnepély. Léta Sándor tiszteletes úr a szívén viselte a gyülekezet összetartását, megerősítését, támogatta a nőszövetségi munkát, felesége Léta Erika Gabriella a templomba betérő új híveket folyamatosan lelkesítette és ösztönözte a közösségi feladatok vállalására.

2010-től a gyermekprogramok szervezésében Péterfy Kata hitoktató egyre nagyobb szerepet vállalt, a gyermekfarsangot az Osztováta együttessel és Karner Ottó mesemondásával tették még színesebbé.

2012-ben a vezetőség megújult, a nőszövetség nőegyletként folytatta munkáját, az elnöki feladatokat Zomboriné Pap Zsófiára bízták. A tagság is gyarapodott, miközben az alelnök és a titkár személye változatlan maradt, ám a pénztárosi teendőket Elekes Hajnaltól Szabóné Pintér Nóra vette át, önképzőköri szervezőként pedig belépett a csapatba Chehadé-Boér Judit. A jegyzőkönyvvezetői feladatokat Léta Erika titkár látja el. Jelenleg a nőegylet fontosabb feladatai: önképzőkör vezetése, gyermekprogramok szervezése, idősek látogatása, szeretetvendégségek, foglalkozások rendezése.

Fontosnak tartottuk fennállásunk 10. évfordulóját összekötni múltunk történéseinek felelevenítésével és jövőnk megtervezésével. A kezdeteket Gaál Zsófia idézte fel, átélhetővé téve számunkra a lelkes indulás pillanatát, az ambiciózus terveket, a lendületes szervezőmunkát. Minket is arra buzdított, hogy ne lankadjunk, keressünk utánpótlást a fiatalok között.

Zomboriné Pap Zsófia képek segítségével idézte fel a legemlékezetesebb pillanatokat: kirándulások, szappankészítés, szilvalekvár főzés, ékszerkészítés, karácsonyi ajándékkészítés a gyermekeknek, vasárnapi iskola termének felújítása, amelyek célja egyrészt a közös munka révén egymás megismerése, másrészt a gyülekezet életének színesebbé tétele, harmadrészt mások segítése. A rendezvények bevételét nőegyletünk újabb rendezvények megszervezésére, mások támogatására fordította.

A délelőtti programot Chehadé-Boér Judit zárta a harmadik évébe lépett önképzőkör tevékenységének a bemutatásával. Elmondta, hogy ennek keretei között változatlanul interaktív, pezsgő, jókedvű, hierarchiától és rivalizálástól mentes Közösségről álmodik, annak megteremtésén dolgozik. Az általa felvállalt összejövetelek szervezésével erősíteni szándékozik azokat a szellemi alapokat, amelyekre azután felépülhet egy életképes, országos szintű közösség.

Dr. Ferenczi Enikő áhítatával nyitottuk meg az évfordulós megemlékezést a templom hűs falai között a nyári kánikulában, egyházi énekeinket Pávai Apor kántor kísérte pianínón. Az Úrasztalát a résztvevők által hozott különféle virágok és Asztalos Klára, az UNOSZ titkára, által ajándékozott hímzett kis terítő díszítették.

Chehade-Boer Judit bemutatta a többek közreműködésével megjelent Flóra-füzetek második számát, amely egyleti és szövetségi névadónk, Perczelné Kozma Flóra, írásainak tematikus válogatását tartalmazza „Boldogság” alcímmel.

A tíz gyertyával megtűzdelt szülinapi tortánkról elfújtuk a lángot és a  hidegtálakkal, szendvicsekkel, süteményekkel, házi eperszörppel és egyéb finomságokkal gazdagon megrakott asztalhoz invitálás előtt a résztvevők közösen énekeltek Vadnai Éva tiszteletbeli unitárius barátunk gitárkíséretével.

A délutáni program és egész rendezvényünk csúcspontját jelentette a Kolozsvárról kedvünkért ide utazott dr. Ferenczi Enikő kórházlelkész, mentálhigiénikus, egyetemi tanár előadása a női szerepek harmóniájáról. Egyúttal emlékeztünk arra is, hogy az ő hasonló célú látogatása idején született meg 2006-ban a magyarországi unitárius nőszövetség megalakításának az ötlete.

Miután ötletbörzét rendeztünk arról, hogy milyen módon lehetne jobban bevonni másokat a „közösség életének építésébe”, mely Isten és ember szolgálata mellett unitárius egyházunk harmadik fő hivatása, valamint lelki egészségünk megőrzésének egyik fontos eszköze, érzékeny búcsút vettünk egymástól egy Szeretetdallal.

De ezzel még nem ért véget testi-lelki-szellemi megújulást nyújtó találkozónk, mert meglepetésként tűzijátékos csokitorta várta az egybegyűltek többségét alkotó júniusi-júliusi szülinaposokat.

Szeptember első vasárnapján tartottuk a tanévkezdő első megbeszélésünket, amelynek témái az alábbiak voltak.

 1. szilvalekvárfőzés, zakuszkakészítés
 2. a 10. évforduló megünnepléséről rövid élménybeszámoló azok számára, akik nem tudtak eljönni
 3. ezévi további programjaink – gyermekek karácsonya, ARS SACRA, egyéb tervek
 4. részvétel a Kocsordi MUNOSZ közgyűlésen, következő közgyűlés esetleg nőegyletünk általi megszervezése 2017-ben
 5. egyéb

Szeptember 17-én kezdődött az Ars Sacra rendezvénysorozat, amelyre nőegyletünk tagjai süteményekkel kedveskedtek a résztvevőknek. A MUNOSZ éves közgyűlésére idén nem tudott elmenni nőegyletünk, mivel egybeesett az Ars Sacra rendezvénnyel és az utazást sem egyénileg, sem MUNOSZ szinten nem sikerült megoldani.

Szeptember utolsó napján elkészült a zakuszka a papi lakban, gombás és padlizsános változatban készítettük, az egyházközségünk tagjai örömmel fogadták, maradék nélkül elvitték a gyülekezeti teremből. Hasonló sikere volt a kamravásárnak is, amit az idei szilvalekvár főzés helyett tartottunk.

Eseményeinkről folyamatosan képekkel színesítve a Facebook oldalunkon hírt adtunk. Az önképzőköri alkalmainkról pedig Chehade-Boér Judit minden összejövetelt követően elektronikus levélben számolt be annak érdekében, hogy azok is követhessék az alkalmakat, akiknek nem volt módjuk részt venni az összejöveteleken.

Zomboriné Dr. Pap Zsófia

Elnök

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>