Testvérgyülekezeti levél!

Kedves Testvéreink és Híveink!
2020. június 7-én vasárnap  10 órai kezdettel, a templomi Istentiszteletünk keretében, az összefogás jegyében a trianoni diktátum 100. évfordulója alkalmával a Brassó és a Bartók Béla egyházközségek lelkészei úgy döntöttünk, hogy a száz éves évfordulót követő vasárnapon a hitbeli és nemzeti összetartozás jegyében ugyanazon bibliai textus alapján fogunk szószéki szolgálatot végezni.    
Bibliai hely a Zsidókhoz írt levél 10,32-39 versei:
„De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még „egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. És az igaz ember hite által fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” 

Pünkösd másodnapi Istentisztelet és hirdetések


Pünkösd első napján Úrvacsorás élő Istentisztelet - Léta Sándor és Czire Szabolcs lelkészek


Pünkösd

Elmélkedés az utolsó vacsora és Júdás leleplezése leírásával kapcsolatban - 2020. 05. 26.


Vasárnapi Istentisztelet 2020. 05. 24. - örökélet - lelki test


Áldozócsütörtöki gondolatok 2020. 05. 21.


Vasárnapi Istentisztelet 2020. 05. 17. - "Én vagyok az ajtó"


Reggeli elmélkedés 2020. 05. 12. - Isten szemmel tartja minden lépésünket


Vasárnapi Istentisztelet - 2020. 05. 10.  - Jézus tanítása a magánélet fontosságáról


Anyák napja 2020. 05. 03.


Reggeli áhítat 2020. 04. 28. - Teher alatt nő a pálma

Vasárnapi Istentisztelet 2020. 04. 26.

 

A kísértés gondolatköre - 2020. 04. 22-i elmélkedésVasárnapi Istentisztelet 2020. 04. 19.

Reggeli áhítat 2020. 04. 17.


A Nagyhét eseményei Virágvasárnap és Húsvét között:
Húsvét másodnapja


FELHÍVÁS KÖZÖS ÚRVACSORAVÉTELRE
és az ezzel kapcsolatos tudnivalók


Húsvét első napja - Ünnepi Istentisztelet és családi úrvacsoravétel


Nagyszombaton csendesedjünk el

Nagypénteki Istentisztelet

Csütörtök -
Máté 26,17-29 - Az utolsó vacsora

Szerda -
Márk 14,1-11 - Jézust felkészítik és maga is felkészül halálára

Kedd - Máté 22,15-46 Jézust támadják a farizeusok és szadduceusok

Hétfő - Máté 21,18-46 Jézus példázatok által tanít

Vasárnap - Máté 21, 12-17 A templom megtisztítása


Virágvasárnapi Istentisztelet 2020. 04. 05-énBöjti Istentisztelet 2020. 03. 29-én a Bartók Béla Egyházközségünk templomából

 


Istentisztelet 2020. 03. 22-én Bartók Béla születésének 139. évfordulójára