Templom és kulturális központ

Istentiszteleteinket vasárnap- és ünnepnapokon 10 órai kezdettel tartjuk!        ESEMÉNYNAPTÁR!

Tovább az eseményekhez nyíl  Bartók Béla Unitárius Egyházközség FACEBOOK

Tovább az eseményekhez nyíl  Perczelné Kozma Flóra Nőegylet  / FACEBOOK

Ferencvárosi közös események!


Elérhetőségünk bartokbelaunitariusekg@gmail.com  
                         
bartokunitarius@gmail.com

Bartók Béla Unitárius Egyházközség  http://missziohaz.hu
1092 Budapest
Hőgyes Endre utca 3.
0036 1 2176171

Köszönjük a híveink támogatását, melyek biztosítják egyházközségünk működését.
További adományaikat szeretettel várjuk:

Bartók Béla Unitárius Egyházközség
OTP   Számlaszámunk: 11708001 - 20534943 - 0000 0000 
Külföldről történő átutalás esetén: IBAN: HU95 1170 8001 2053 4943 0000 0000 SWIFT KÓD: OTPVHUHB

ADÓ 1+1 %-ának felajánlása:
Magyar Unitárius Egyház  technikai száma:   0200
Unitárius Misszióház Egyesület adószáma: 18218226-1-43
Unitárius Alapítvány: 18052459-1-41

Országos Unitárius Hittantábor 2020. augusztus 17-22. - tudnivalók PDF

OUT

Testvérgyülekezeti levél!

Kedves Testvéreink és Híveink!
2020. június 7-én vasárnap  10 órai kezdettel, a templomi Istentiszteletünk keretében, az összefogás jegyében a trianoni diktátum 100. évfordulója alkalmával a Brassó és a Bartók Béla egyházközségek lelkészei úgy döntöttünk, hogy a száz éves évfordulót követő vasárnapon a hitbeli és nemzeti összetartozás jegyében ugyanazon bibliai textus alapján fogunk szószéki szolgálatot végezni.    
Bibliai hely a Zsidókhoz írt levél 10,32-39 versei:
„De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még „egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. És az igaz ember hite által fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” 

Pünkösd másodnapi Istentisztelet és hirdetések


Pünkösd első napján Úrvacsorás élő Istentisztelet - Léta Sándor és Czire Szabolcs lelkészek


Pünkösd

Elmélkedés az utolsó vacsora és Júdás leleplezése leírásával kapcsolatban - 2020. 05. 26.


Vasárnapi Istentisztelet 2020. 05. 24. - örökélet - lelki test


Áldozócsütörtöki gondolatok 2020. 05. 21.


Vasárnapi Istentisztelet 2020. 05. 17. - "Én vagyok az ajtó"


Reggeli elmélkedés 2020. 05. 12. - Isten szemmel tartja minden lépésünket


Vasárnapi Istentisztelet - 2020. 05. 10.  - Jézus tanítása a magánélet fontosságáról


Anyák napja 2020. 05. 03.


Reggeli áhítat 2020. 04. 28. - Teher alatt nő a pálma

Vasárnapi Istentisztelet 2020. 04. 26.

 

A kísértés gondolatköre - 2020. 04. 22-i elmélkedésVasárnapi Istentisztelet 2020. 04. 19.

Reggeli áhítat 2020. 04. 17.


A Nagyhét eseményei Virágvasárnap és Húsvét között:
Húsvét másodnapja


FELHÍVÁS KÖZÖS ÚRVACSORAVÉTELRE
és az ezzel kapcsolatos tudnivalók


Húsvét első napja - Ünnepi Istentisztelet és családi úrvacsoravétel


Nagyszombaton csendesedjünk el

Nagypénteki Istentisztelet

Csütörtök -
Máté 26,17-29 - Az utolsó vacsora

Szerda -
Márk 14,1-11 - Jézust felkészítik és maga is felkészül halálára

Kedd - Máté 22,15-46 Jézust támadják a farizeusok és szadduceusok

Hétfő - Máté 21,18-46 Jézus példázatok által tanít

Vasárnap - Máté 21, 12-17 A templom megtisztítása


Virágvasárnapi Istentisztelet 2020. 04. 05-énBöjti Istentisztelet 2020. 03. 29-én a Bartók Béla Egyházközségünk templomából

 


Istentisztelet 2020. 03. 22-én Bartók Béla születésének 139. évfordulójára

 


"Mindennapi kenyerünk" önképzőköri előadás - fényképek.
Az asztal közepén a frissen sült kenyér.  Az előadást Marothyné dr. Tóth Erzsébet tartotta, a kenyeret Zomboriné dr. Pap Zsófia sütötte.
mindennapi eknyerünk  mindennapi


2020. Február 7-én, "Himnusz- A magyar nép imái" c. kiállítást néztük meg a Pesti Vigadóban és közösen elénekeltük az unitárius himnuszt.

Facebook bejegyzés és fényképek!
Vigadó


2020. Január 12-i vasárnapon, Ernő névnapján, a 10 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében a Vallásszabadság törvényének kimondására ünnepi programmal emlékeztünk:

      Istentiszteletünket követően Dr. Gönczi Ambrus a Ferencvárosi Gyűjtemény vezetője vetített előadást tartott Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c. regényének helyszíneiről. Az előadás kb. egy órát tartott.

     Zenei közreműködők voltak: Lénárt Ágota zongorán és Szabó Lilla gordonkán (felkészítő tanára: Szabó Péter gordonkaművész).

   Ezt követően megkoszorúztuk a ház homlokzatán elhelyezett Nemecsek Ernő emléktáblát, majd a gyülekezeti termünkben szeretetvendégséggel zártuk a megemlékezésünket.

Január 12

    Dr.  Gönczi Ambrus

Vallásszabadság


2019. Gyermekkarácsony és az Unitárius kórus fellépése

Fényképalbum - Kórus Videó

Karácsony

 

Helynöki vizitáció a Bartók Béla Egyházközségben

Kászoni József püspöki helynök 2019-ben is folytatja az egyházkerületi egyházközségek vizitációját. 2019. november 16-án a Budapest IX. kerületi Bartók Béla Unitárius Egyházközségbe szállt ki a bizottság a helynöki vizsgálószéki vizitációra. A vizsgálószék tagjai a püspöki helynök mellett Kaveczkiné dr. Farkas Katalin egyházkerületi felügyelőgondnok, dr. Szent-Iványi Ilona jegyző és Máté Ernő közügyigazgató voltak. Az egyházközség részéről jelen volt Léta Sándor lelkész, Gergely Felicián gondnok valamint a presbiterek többsége és a gyülekezet tagjai.


Vizitació


Dunapatajon jártunk 2019. október 23-án

Dunapataj

 

2019

Konfirmáció 2019. június 2-án

  Konfirmáció


Pünkösd 2019. június 9-10.

Pünkösd első napján Rázmány Csaba (1946-2009) unitárius püspökre emlékezünk halálának 10. évfordulóján.
Az úrvacsorát özvegye, Rázmány Ida adományozza.

Emléke legyen áldott!


Emlékezzünk együtt a Bartók Béla Unitárius Egyházközségünk templomában, melyben ismét szól az orgona.


MEGHÍVÓ PÜNKÖSD MÁSODNAPJÁRA

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a budapesti gyülekezetek közössége tisztelettel és szeretettel meghívja az
EMLÉKEZÉS AZ UNITÁRIUSOK ELSŐ BUDAPESTI ISTENTISZTELETÉRE
Másfél évszázad Budapest szolgálatában 
című ünnepségre.

Ünnepi istentiszteletet és megemlékezést tartunk abból az alkalomból, hogy Budapesten az első nyilvános unitárius istentiszteletre 1869. június 13-án került sor.
Időpont: 2019. június 10., pünkösd másodnapja
Helyszín: Budapesti Unitárius Egyházközség temploma (1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.)

PROGRAM

11:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Az úrvacsorás ünnepi istentisztelet szent jegyeit a három budapesti gyülekezet közösen biztosítja, és egy templomi asztalközösséggé formálódva veszi magához. 
Szolgálatvégzők: Kászoni József püspöki helynök, dr. Szent-Iványi Ilona, Léta Sándor, dr. Czire Szabolcs budapesti gyülekezeti lelkészek

12:30 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Köszöntőt mond: Elekes Botond főgondnok
Előadások:
Dr. Retkes Attila: „Magán jellemű társaság…” – Unitárius szórvány a Kiegyezés utáni Pest-Budán
Dr. Kertész Botond: A harmadik testvér? Evangélikusok és reformátusok az unitáriusokról
Zsoltárfeldolgozások a Budapesti Unitárius Kamarakórus előadásában
Zárszót és áldást mond: Kászoni József püspöki helynök

14:15 SZERETETVENDÉGSÉG a gyülekezeti teremben.
Kedves nőegyleti tagjainktól szeretettel fogadunk egy-egy tál süteményt.


Koncert 2019 

Koncert


Új orgona felépítése 2019. május 7-9.

 


Kodzsima Rio (Kojima Ryo) egyetemi tanár előadása 2019. 04. 28-án a Japán unitáriusokról


A Budapesti Unitárius Kórus 2019. március 12-én részt vett a II. Ferencvárosi Szakrális kórustalálkozón a Patrona Hungariae dísztermében
Kórus


Dányban jártunk Fazakas-Koszta Tibor festőművésznél 2019. január 13-án

PDF beszámoló Chehadé-Boér Judit által:  Dányban jártunk2

Dányban jártunk


Dinnyés József


2018. December 16-án Advent harmadik vasárnapján Chehadé-Boér Judit „Ösvénytaposó” című verseskötetének a bemutatására került sor ünnepi műsor keretében.

könyvbemutató

2018. December 9-én Advent második vasárnapján az OSZTOVÁTA Együttes adventi koncertjét hallgathattuk meg, valamint az UART (Unitárius Alkotók Társasága) éves díjkiosztó eseményére került sor.

1

2018. December 8-án, szombaton 16:00 órai kezdettel Ifjúsági Istentiszteletet tartott Lőrinczi Eszter másodéves teológiai hallgató, melyet kötetlen beszélgetés és közös vacsora követett a gyülekezeti termünkben

1

2018. december 2-án, Advent első vasárnapján a szószéki szolgálatot Dr. Ferenczi  Enikő lelkésznő végezte, és fellépett a Budapesti  Unitárius Kamarakórus, Mészáros Nóra karmester vezetésével

1

MUNOSZ konferencia és közgyűlés 2018. október 6-án

MUNOSZ


Ars Sacra  Égrenéző


A Bakáts Feszt 2018 keretében templomunk két programnak adott helyet:  http://bakatsfeszt.hu/programfuzet/

Musica Totius Orbis barokk kamaraest korhű hangszerekkel: Dinnyés Soma, Tóth Mónika, Máté Balázs és Christoph Urbanetz közreműködésével

és

Nyári Operaest Szabóki Tünde, Liszt Ferenc díjas operaénekes, Cser Péter operaénekes és barátaik közreműködésével


A Perczelné Kozma Flóra Nőegyletünk 6 tagja meglátogatta a Kocsordi gyülekezetet 2018. április 14-15-én

A beszámoló megnyitása és külön PDF letöltése!

Kocsord


2018. Március 25-én, Virágvasárnap a délelőtti Istentiszteletünk keretében avattuk fel a 450. emlékzászlót, melyet Pécsi L. Dániel jelképtervező készített és tettük ki a ház homlokzatára. Közreműködott Dinnyés József daltulajdonos. Az Istentiszteletet szeretetvendégség követte a gyülekezeti termünkben.

450 zászló


A 2018. február 20-án, délután 15:20 órától megtartott Országgyűlés, a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át, annak évfordulóját, amikor az erdélyi országgyűlés 1568-ban elfogadta a tordai vallásügyi törvényt.
Az előterjesztésről, amelyet mind az öt frakció támogatott, 142 igen szavazattal, egyhangúlag döntött a Ház.
 
Az eseményen jelen voltak a Magyar Unitárius Egyház elöljárói is.  
A Bartók Béla Egyházközségünket Gergely Feli
cián gondnokunk és Léta Sándor lelkészünk képviselte.

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-vallasszabadsag-napjava-nyilvanitotta-januar-13-at-az-orszaggyules 


110 éves A Pál utcai fiúk - így festenek a regény helyszínei napjainkban

Konfirmáció 2017. május 28-án


Felnőtt konfirmáció 2017. április 17-én, Húsvét másodnapján


A fényképeket készítette: Zombori György


2017. január 7. – Előadás sorozat az unitarizmustól


10. Ars Sacra Fesztivál: 2016. szeptember 17-25. között


Tízedik születésnapját ünnepelte a Perczelné Kozma Flóra Nőegyletünk      2006-2016Ünnepi megemlékezés Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából 2016. március 20-án 10 órai kezdettel a templomunkban

Arcvonások: Pávai István népzenekutató


Csináljuk másképp: Felházi Ágnes festőművész


A Szent Efrém férfikar koncertje templomunkban Bubnó Tamás művészeti vezetővel, az Ars Sacra keretében, 2015. szeptember 26-án


 Keresztelő Lengyelországban          ArsSacra-2015   


2015

Nőegyleti Önképzőkör 2015. július 8-án a 25 erdélyi kiránduló részvételével, Székely Kinga Réka lelkésznő vezetésével.


Bartók Béla életnagyságú bronz szobra 

A szobrot Csorba Géza szobrász készítette 1930 őszén. Az egyetlen olyan szobor, amelyhez Bartók Béla modelt ült. Az életnagyságú bronz portré a művész saját öntése, az eredeti márvány talapzaton.

Csorba Győző szobrának eredeti gipszöntőformája, és a fotó a készítéséről a Csalán úti Bartók Béla Emlékházban van, Bartók Béla zongorája mellett.  Tulajdonosa: Vásárhelyi Gábor Bartók Béla jogörököse

Béla Bartók bronze portrait / statue

The statue was created by Géza Csorba sculptor in Fall of 1930. The only statue / portrait to which Béla Bartók seated as model. It is life-size bronze statue on the original marble pedestal.

Bartók statue   bartók szoborFazakas-Koszta Tibor festőművész, Fényszomj c. festményének kiállítóhelyei

csíkszereda 083 

Fazakas-Koszta Tibor festőművész

Fényszomj c. festménye az alábbi helyeken volt kiállítva:

 

 

 

 

2015. január 26-án a Korondi Képtárban

korond 033

 korond 076

2014-ben, a Csíki Pál Art Galériában

csíkszereda 025

 csíkszereda 072 


Pávai István Pávai István, a MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa, népzenekutató, kiemelkedő zenetudományi, és zenei ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként Szabolcsi Bence-díjban részesült 2015. március 13-án a Pesti Vigadóban.  Pávai István honlapja - Facebook
Gratulálunk!

 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából további Kiváló Művész-, Érdemes Művész- és Babérkoszorú-díjakat, valamint szakmai díjakat adott át. További díjazottak

A Nőegyleti Önképzőkör első összejövetele 2015. február 4-én  /  Szász Adrienne lelkésznő előadása Perczelné Kozma Flóráról

P Kozma Flóra


Találkozás az “On the Spot” dokumentumfilm-készítő riporter-párossal
Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással
On the Spot  On the Spot   2014. október 19-én  - OntheSpot
Fényképalbum - Fotók: Zombori György

On the Spot


Templomok éjszakája és Ars-Sacra művészetek hete

Budapest, 2014. szeptember 20-28 - beszámolók, fényképek és videofelvételek

Ars Sacra


Püspöki Vizitáció 2014. április 12-13-án

2

Fotók: Fazakas-Koszta Tibor

1

3

4

Balról jobbra:  Andrási Benedek, Pap Mária, Dr. Kiss Balázs, Dr. Máthé Dénes, Zomboriné Dr. Pap Zsófia, Bálint Benczédi Ferenc, Elekes Botond, Kászoni József, Gergely Felicián, Kelemen Attila, Léta Sándor


Fazakas-Koszta Tibor festőművész presbiter testvérünk festette a szószék alatti idézetet és kelyhet.

Kehely

Fazakas-Koszta Tibor festőművész presbiter testvérünk festette a szószék alatti idézetet és kelyhet.

(Fotó: Lovász Gergő)


1000

900

900


Pro Patria
Ars Sacra – Templomok éjszakája és Szakrális művészetek hete

2013. szeptember 14-22 között a

Bartók Béla Unitárius Egyházközségünk templomában

1923-ban az Unitáriusok megvásárolják az akkori Rákos utca ( mai nevén Hőgyes Endre utca) 3. szám alatti ingatlant, templom és Misszióház céljára.  90 éve folyamatosan jelen vagyunk és aktív egyházi tevékenységet végzünk a Ferencvárosban és Budapesten illetve vonzáskörzetében.  2001 óta Bartók Béla Unitárius Egyházközség néven vagyunk jelen a Hőgyes Endre utca 3. sz. alatt. 


 

Bartók festmény

Bartók Béla gyűjtői körútján - festette Szinte Gábor 2006-ban

Szinte Gábor

a Bartók kép festője Szinte Gábor 2011-ben

A homlokzatot felújítására 2009-ben került sor.

Új kézimunka a templomunkban 2010-ben

 

----------------------

Istentiszteleteinket vasárnap- és ünnepnapokon 10 órai kezdettel tartjuk!

Elérhetőségünk bartokbelaunitariusekg@gmail.com  vagy  bartokunitarius@gmail.com
Bartók Béla Unitárius Egyházközség  http://missziohaz.hu
1092 Budapest
Hőgyes Endre utca 3.
0036 1 2176171

---------------------

Köszönjük a híveink támogatását, melyek biztosítják egyházközségünk működését. További adományaikat szeretettel várjuk:
Bartók Béla Unitárius Egyházközség
OTP   Számlaszámunk: 1170 8001 - 20534943 - 0000 0000 
Külföldről történő átutalás esetén: IBAN: HU95 1170 8001 2053 4943 0000 0000 SWIFT KÓD: OTPVHUHB

-----------------------------