bARTÓK

Bartók Béla Unitárius Egyházközség
Templom és kulturális központ

HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSI LEHETŐSÉG

Istentiszteleteinket vasárnap- és ünnepnapokon 10 órai kezdettel tartjuk!        ESEMÉNYNAPTÁR  / YOUTUBE VIDEÓK 

Tovább az eseményekhez nyíl  Bartók Béla Unitárius Egyházközség FACEBOOK  /  Facebook Videók  /

Tovább az eseményekhez nyíl  Perczelné Kozma Flóra Nőegylet  / FACEBOOK

Ferencvárosi közös események!


Elérhetőségünk bartokbelaunitariusekg@gmail.com  
                         
bartokunitarius@gmail.com
                          bbue@missziohaz.hu

Bartók Béla Unitárius Egyházközség  http://missziohaz.hu
1092 Budapest
Hőgyes Endre utca 3.
0036 1 2176171

Köszönjük a híveink támogatását, melyek biztosítják egyházközségünk működését.
További adományaikat szeretettel várjuk:

Bartók Béla Unitárius Egyházközség
OTP   Számlaszámunk: 11708001 - 20534943 
Külföldről történő átutalás esetén: IBAN: HU95 1170 8001 2053 4943 0000 0000 - SWIFT KÓD: OTPVHUHB

100 éves a Misszióház (1923-2023)

Egy különleges hely Ferenvárosban - Dr. Gönczi Ambrus írása - magyar és angol nyelven

ADÓ 1+1 %-ának felajánlása
:
Unitárius Misszióház Egyesület adószáma: 18218226-1-43
Magyar Unitárius Egyház  technikai száma:   0200
Unitárius Alapítvány: 18052459-1-41

2023. decemberi programok:

 

A Gondviselés Segélyszervezet felhívása

Kedves Testvéreim!

A Gondviselés Segélyszervezet ebben az évben is közös, adventi élelmiszer adománygyűjtést szervez. A CBA-tól az alábbi hétvégi időpontokra, illetve helyszínekre kaptak engedélyt:

  • 2023.11.24 péntek 16-19 óra és 2023.11.25 szombat 09-12 óra
  • 2023.12.01 péntek 16-19 óra és 2023.12.02 szombat 09-12 óra

1.     Príma Eötvös, XII ker.  Eötvös u. 6.
2.    
Hegyvidék Bevásárlóközpont,  XII ker. Apor Vilmos tér 11-12.
3.    
Flórián Üzletközpont, III. ker. Flórián tér 6-9.
4.    
Récsei Center,  XIV ker. Istvánmezei út 6.
5.    
Linum Udvar,  Nagykovácsi Lenvirág park 1.

Egyházkerületünk segélyszervezete szeretettel vár mindannyiunkat, akik szeretnénk részt venni a gyűjtésben a fenti időpontok bármelyikén és helyszínén. A középiskolások részére igazolást állíthat ki a szükséges 50 óra közmunka elismertetésére!

A Gondviselés Segélyszervezet elnöke szeretettel várja jelentkezéseinket:
Darkó Attila elnök,
darko@multirisk.hu  email címen.

Legalább az év hátralévő részében legyen kevesebb a nélkülözés és több a szeretet!

Léta Sándor  lelkész

Kedves Testvéreim,
december 3-án, Advent első vasárnapján, 10 órai kezdettel gyerekfoglalkozásra kerül sor a gyülekezeti teremben, az Istentiszteletünkkel egyidőben, illetve azt követően is. 
December 10-én, Advent második vasárnapján, ünnepi koncertre várjuk a kedves híveinket
December 13-án, szerdán 18 órai kezdettel angyalünnepet tartunk a gyülekezeti termünkben,  Luca-napja alkalmából. 
December 17-én, Advent harmadik vasárnapján, ünnepi koncert lesz a templomunkban Szabó Lilla gordonkaművész közreműködésével, valamint a második 10 éves kiadványunk alapján egy szerzői-olvasói találkozó, a könyv népszerűsítése érdekében. 
December 24-én, Advent negyedik vasárnapján 10 órai kezdettel tartjuk gyermekeink karácsonyfa ünnepélyét, szavalatokkal, zenedarabokkal. Szeretettel várjuk a gyerekeket a már otthon megtanult versekkel, énekekkel, hangszeres játékokkal, hogy templomunkban is előadják.
December 25-26-án Karácsony mindkét napján úrvacsorával egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk 10 órai kezdettel
December 31-én, tartjuk az Óévi Istentiszteletet, az év utolsó vasárnapján a megszokott 10 órai kezdettel.
2024. Január 1-én, hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk az újévi Istentisztelet, melyet követően  pezsgőzéssel köszöntsük egymást az új esztendőben.
Áldott ünnepi készülődést kívánok!
​Léta Sándor
​lelkész

 

2023. novemberi programok:

November 1-én, szerdán 17 órai kezdettel Halottak napi Istentiszteletünk keretében emlékezzünk szeretteinkre egy-egy mécses meggyújtásával, szokásunkhoz híven.

November 11-én de. 10 órától Nőegyleti közgyűlést és konferenciát tartunk templomunkban, illetve gyülekezeti termünkben.

November 26-i Istentiszteletünket követően egy érdekes, közbiztonságot bemutató programra hívjuk a gyülekezeti termünkbe az érdeklődőket. Egy kedves testvérünk, aki a rendőrség kötelékében dolgozik, ismertetné azt, hogy általában mire figyeljünk oda. Továbbá, lehetőség adódik, hogy a minket foglalkoztató kérdéseket, amelyek a közbiztonságunkat illetik, feltegyük neki, például a csalási trendekkel, vagy akár a kiberbűnözéssel kapcsolatban.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023. október 22-től új világi vezetője van egyházközségünknek:

 

Orbán Emese gondnok

Orbán Emese

 

Tisztelt gyülekezet!

Mint egyházközségünk újonnan megválasztott világi vezetője, hálámat szeretném kifejezni a belém vetett bizalomért. A Bartók Béla Unitárius Egyházközség tagjaként mély tisztelettel és alázattal vállalom a gondnoki pozícióval járó felelősséget.

Először is köszönöm a felkérést Léta Sándor tiszteletes és Gergely Felicián gondnok uraknak. Hálás vagyok a presbitériumnak a szíves támogatásért, és nem utolsósorban egyházközségünk tagjainak szavazataikért. Remélem, hogy munkámmal megszolgálom mindezt, melyhez hittel és bizalommal állok.

Küldetésemnek tekintem, hogy Léta Sándor tiszteletes urat segítve, együtt gyarapítsuk lélekközösségünket. Ehhez kérem unitárius testvéreink aktív támogatását. Kívánom, hogy együttműködésünk alapja legyen az empátia és a támogatás, a nemzedékek közötti szolidaritás és könnyed átjárás megteremtése, ezáltal erősítve az életbe és a világba vetett bizalmat.

Köszönetemet szeretném kifejezni Gergely Felicián leköszönő gondnok úrnak egyházközségünk érdekében kifejtett munkájáért, az alapítástól napjainkig. Jó egészséget, tartalmas pihenést kívánok számára!

Isten áldjon mindannyiunkat!

Orbán Emese gondnok

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Köszönetnyilvánítás.

Őszi hálaadás ünnepén felnőtt konfirmációt tartottunk templomunkban. 

Orbán Emese, Pintér Nóra Antónia, Cotirlan Hanna és Cotirlan Máté tettek vallást unitárius hitükről.

Konfirmálásuk alkalmából ajkai kristály virágvázát és tálat adományoztak az Úrasztalára.

Egyéni életükre, családjukra, tanulmányaikra, munkájukra  és közösségünkben kifejtett tevékenységeikre Isten gazdag áldását kérjük.

Léta Sándor

lelkész

 

 

Konfirmáció

 

Őszi hálaadás  2023. szeptember 24-én

 

misszióház 100

Kedves Testvéreim,

 

Szeptember 10-én, vasárnap az Istentiszteletet követően várom a felnőtt konfirmálókat a felkészítés érdekében.

 

Szeptember 17-én, vasárnap az Istentisztelet keretében ünnepeljük a Misszióház elindulásának 100. évfordulóját. Ezen alkalommal mutatjuk be a Bartók Béla Egyházközségünk második tíz évéről szóló könyvét. Ezzel kapcsolatban külön körlevelet fogok küldeni.

 

Szeptember 20-án, szerdán 18 órakor tartjuk következő Bibliaóránkat, folytatva János evangéliumának a magyarázatát.

 

Szeptember 24-én, vasárnap az Őszi hálaadó és Úrvacsorával egybekötött Istentiszteletünkön, felnőtt konfirmációra kerül sor.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves híveinket és az érdeklődőket, ünnepeinken való lelki feltöltődésre és hitben való megerősödésre.

 

Üdvözlettel,

Léta Sándor

lelkész

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyallay Pap Domokos felújított sírjának és kopjafájának a felavatása

Gyallay

 

Az unitárius félórában Chehadé Judit presbiterünk beszélt Perczelné Kozma Flóráról

13:40 - 13:50 között

 

Az Unitárius Kamarakórus fellépése templomunkban 2023. június 4-én

 

 

 

Egyházkerületi Közgyűlés Kocsordon

Kocsord

 

Pünkösd a Skanzenben

skanzen

 

Május 7-én Anyáknapi Istentisztelet

Május 21-én Konfirmáció

Május 28-29-én Pünkösd

 

------------------------------------------------

Szeretettel és tisztelettel hívunk minden kedves érdeklődőt a Baracskai Önkormányzat és a budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség szervezésében, a Nemzeti Örökség Intézete támogatásával felújított

PERCZELNÉ KOZMA FLÓRA

unitárius apostol

és Családja

síremlékének átadó ünnepségére

 

2023. április 23. 14 órai kezdettel

 

Program

13:30 Találkozás Baracska Község Polgármesteri Hivatala előtt (Baracska, Kossuth Lajos utca, 29), közös séta a síremlékhez

14:00 A Baracskai Református Temető (leveldi Kozma ökumenikus sírkert) felújított Perczel-Kozma síremlékének megkoszorúzása

 

Beszámoló nyílik a képre kattintva:

Baracska

-------------------------------------------------------------------------------

Szent Efrém Férfikar koncertje 2023. április 19-én, szerdán 19:30 órától a templomunkban

---------------------------------------------------------------------------------

Áprilisi eseményeink:

 -   április 7-én Nagypénteki Istentiszteletünk 15 órától kezdődik, mely alkalommal fellép az Unitárius kórus a Passió előadásával, valamint a Stabat Materből néhány részlettel; Vezényel: Tarnai Nóra karnagy;

-         április 9-én és 10-én Húsvét ünnepe alkalmából Úrvacsorával egybekötött ünnepi Istentiszteleteket tartunk;

-         április 16-án vasárnap konfirmációi felkészítőre kerül sor;

-         április 19-én szerdán 19:30 órai kezdettel a Szent Efrém férfikar koncertjére hívjuk a kedves zenekedvelőket, a műsorral később jelentkezem; Bartók rádiós felvétel lesz, indokolt lesz korábban érkezni!

-         április 23-ai Istentiszteletünkön Kriza János püspöki helynök úr prédikál, és ezt követően lemegyünk Baracskára ahol ünnepélyes keretek között  felavatjuk Perczelné Kozma Flóra felújított sírhelyét;

 

Fazakas
A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésében részesült Fazakas-Koszta Tibor festőművészünk. https://infostart.hu/.../mutatjuk-kik-kaptak-most-allami...
Gratulálunk és további sikeres, eredményes alkotói pályát, életet kívánunk.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2023 Bartók 142   

Bartók-hangverseny a Bartók Béla Unitárius Templomban

Március 25-én, szombaton 18 órakor várnak minden érdeklődőt a budapesti Bartók Béla unitárius templomba egy koszorúzással egybekötött zenei főhajtásra Bartók Béla születésének 142. évfordulója alkalmából. A komolyzenei hangversenyen Szabó Lilla Nóra gordonkán, Kovács Tamás harsonán, valamint Bojkov Péter zongorán adnak elő Bartók Béla-remekműveket.

Forrás:  https://magyarnemzet.hu/kulturnemzet/zene/bartok-hangverseny-a-bartok-bela-unitarius-templomban

142   142 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Böjt ideje:

Máté evangéliuma  26,41:   "Legyetek éberek és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtlen."

Lukács evangéliuma 21,36: "Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt."

100

Egy különleges hely a Ferencvárosban - 100 éve nyílt meg az Unitárius Misszióház

A Pál utcai fiúk helyszínei napjainkban

----------------

2023. BÚÉK

---------------------------------------------------

ÁLDOTT ADVENTI IDŐSZAKOT, ÖRÖMTELJES KARÁCSONYT ÉS

BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

---------------------------------

2022  2022

----------------------------------

Felújították Perczelné Kozma Flóra sírját. Köszönet érte!

Flora  Flóra

advent 2022

-----------------------------------------------------------

Leróttuk kegyeletünket nagyjaink sírjánál - fényképalbum a facebookon

---------------------------------------------------------

Dányban jártunk 2022. szeptember 28-án

dány

---------------------------------------------------------------------

Őszi hálaadás a templomunkban

hálaadás

 

Boér Judit

ÜNNEPRE HÍVÓ

 

                                            Az ünnep az kell,

                                            hogy lazuljál el,

                                            hogy gondot felejts,

                                            és víg táncot lejts!

 

                                            Nem azért kell, hogy

                                            rázzad a rongyot,

                                            bendődet tömjed,

                                            magad mérgezzed.

 

                                            Közös az ünnep

                                            nagynak, kicsinek,

                                            jónak és rossznak,

                                            míg együtt vannak.

 

                                            Magányos ünnep

                                            csak egy kis szünnap

                                            robotos létben,

                                            mi gyorsan illan.

 

                                            Gyere hát vélem,

                                            mert én úgy vélem,

                                            Te vagy a legjobb

                                            ajándék nékem.

 

---------------------------------------------------

Ars Sacra

-----------------------------------------------------------------------

Szeretettel várom a konfirmáló fiatalok jelentkezését, hogy káté órák keretében, októbertől megkezdhessem a 2023. évi konfirmandusok felkészítését.
Ezennel javaslom, hogy a kedves szülőkkel, illetve a konfirmálókkal egy megbeszélés erejéig találkozzunk szeptember 25-én, az Őszi hálaadó Istentiszteletünket követően a lelkészi irodában. Ez alkalommal lenne nyilvánvaló, hány fiatal fog konfirmálni, valamint megbeszélnénk a felkészítők időpontjait is.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az Istentiszteleteinkre és a szeptemberi Ars Sacra programsorozat eseményeire.
Tisztelettel és üdvözlettel,
Léta Sándor, lelkész

 

-------------------------------------------------------------------

PONS

--------------------------------------------------------------------------

Nyári múzeumlátogatásaink a következők voltak:

- szeptember 3-án a Millenáris Parkban az Álmok Álmodói kiállításon voltunk

- augusztus 11-én a Nemzeti Múzeumban az időszaki kiállításokat vettük sorra

- július 2-án a Bosch kiállítást néztük meg

- június 25-én a Várkert Bazárban megnéztük az Új világ született c. kiállítást

------------------

Látogatás az Országházban 2022. augusztus 13-án

Parlament

Látogatás a Skanzenben, 2022. augusztus 5-én

Skanzen

-------------------------------------------------------------------------------

Áldott nyári időszakot kívánunk, pihentető kikapcsolódást, élményteli kirándulásokat.

--------------------------------------------------------------------------------

2022. június 18-án Püspök-helynöki vizitáció volt egyházközségünkben

Vizitáció 2022

----------------------------------------------------------------------

2022. május 15-én tisztújító közgyűlést tartottunk templomunkban.

---------------------------------------------------------------------

Néptánc a 30 éves ÜSZTÜRÜ Együttessel

néptánc

----------------------------------------------------------------

2022. május 1-én öt fiatal unitárius konfirmált templomunkban.
Isten éltesse a 90 éves Mikó István testvérünket, a Magyarországi Unitárius Egyház volt főgondnokát,
aki jelenlétével megtisztelte ünnepségünket.

Konfirmáció 2022

--------------------------------------------------------------


Üsztürü

GiacomoKortárs Kincsek
--------------------------------------------------------------------------

Kiss Zoltán
http://www.kiss-zoltan.hu/


------------------------------------------------------------------------------------------------


Kedves Testvéreim,

2022. március 25-én, 141 éve született Bartók Béla világhírű zeneszerzőnk.
Március 27-én, vasárnap rá emlékezünk ünnepi, zenés Istentiszteletünk keretében,
amelyre nagy szeretettel hívunk és várunk minden kedves hívünket.

És felsóhajtok: gyógyíts meg, zene,
te, Mindenség, édes üteme
a fájdalomnak, Varázsfuvola,
varázsjáték, te tündér mámora
hitnek, reménynek: árnycsík a falon
a nagy fényben, s a szívben nyugalom.

írja Szabó Lőrinc "Mozart hallgatása közben" című versében.

A zene gyógyít.

Léta Sándor, lelkész

Bartók 141
2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Ákos

-----------------------------------------------------------------------------------------
Házassági kihívás beszélgetésekhez 2022. február 13-20.

"Kivel beszélgettél, és kinek a lelke jött ki belőled?" Jób könyve 25.4.

Férjeknek                         és                      Feleségeknek

Férjeknek     Feleségeknek
A teljes dokumentum letöltése itt!
Összeállította: Zomboriné dr. Pap Zsófia


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Ökumenikus Imahét alkalmával, a Bartók Béla Egyházközségünk templomában
ígét hirdet JENEI TAMÁS református lelkipásztor.
2022. Január 23-án vasárnap 10:00 órakor
 
Jenei Tamás

Bencze Márton

Vallásszabadság2022. Boldog Új Évet!


-----------------------------------------------------------

2021. Karácsonyi körlevél és szervezési kérdések

Kedves Testvéreim,

Karácsony ünnepén 4 alkalommal tartunk ünnepi Istentiszteletet és úrvacsoraosztást, hogy elkerüljük a nagy létszámú részvételt. Kérjük válasszanak az alábbi lehetősége közül, beírva csak számot (vagy akár nevet is) hogy melyik alkalommal hányan vesznek részt.

December 25. délelőtt 10 óra, Prédikál: Léta Sándor,     Ágendát mond Lőrinczi Eszter
December 25. délután 17 óra, Prédikál: Lőrinczi Eszter, Ágendát mond Léta Sándor
December 26. délelőtt 10 óra, Prédikál: Lőrinczi Eszter, Ágendát mond Léta Sándor
December 26. délután 17 óra, Prédikál: Léta Sándor,     Ágendát mond Lőrinczi Eszter

December 26-án 17 órakor az Istentisztelet keretében fellép a budapesti egyházközségek tagjaiból álló Unitárius Kórus.

Kórus

Kérjük kedves híveinket erkölcsileg és anyagilag is  támogassák a légátust.

Az  alábbi űrlap kitöltésével, figyelembe vételével szeretném, ha a templomi hívek létszáma egyformán megoszlana az ünnepen. Alkalmanként körülbelül 50 fővel  számolunk, kényelmesen és nyugodtan fogadhatunk a templomunkban, tekintettel a járvány időszakára, és a kispoharas úrvacsora osztást is megfelelően tudjuk megtartani. 

Kérem az alábbiakban, előbb tekintsék meg a válaszokat, és annak függvényében jelentkezzenek a lentebb lévő új jelentkezési linken:

Válaszok megnézése:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jxadEvY08s0RspU5cKvSf5RojQFVBt1K6wYL4VDng0c/edit?usp=sharing

Új jelentkezéshttps://forms.gle/yF69sFhtUHJHm7Lm7

Istentől megáldott Karácsonyi Ünnepet kívánok,
Köszönettel és üdvözlettel,

Léta Sándor
lelkész

--------------------------------------------------------------

2021   2021

adventi kalendárium
-------------------------------------------------------------

Kedves Testvéreim,                                          

Tisztelettel kérjük kedves híveinket egyházfenntartói járulékaik befizetésére. Istentiszteletek előtt és után a lelkészi irodában is be lehet fizetni, vagy átutalással az Egyházközségünk OTP számlaszámára:  11708001 – 20534943  

Megköszönünk minden eddigi támogatást és adományt, mellyel hozzájárultak egyházközségünk működéséhez, ingatlanunk fenntartásához, illetve gyülekezeti hitéletünk színessé tételéhez!

A 2021. év végi eseményeink a következők:

Advent első vasárnapján, november 28-án Istentiszteletünk keretében az Osztováta együttes tart egy rövid karácsonyi koncertet, valamint ezen a vasárnapon betlehemest készítünk gyerekeink közreműködésével, Lőrinczi Eszter teológiai hallgató vezetésével.

Advent második vasárnapján, december 5-én Istentiszteletünk zárásaképpen Bertalan Csongor, Szabó Lilla csellóművészek Johann Sebastian Bach és David Popper zenedarabokat adnak elő.

Angyalhívogató (2021. december 11.) összefoglaló

Advent harmadik vasárnapján, december 12-én Albert-Nagy Ákos lelkész szolgálatával várjuk a konfirmált, valamint a jövőben konfirmálandó fiatalokat egy közös, ifjúsági Istentiszteletre és ezt követően egy elbeszélgetésre.

Advent negyedik vasárnapján, december 19-én tartjuk gyermekeink karácsonyi ünnepségét. Szeretettel várjuk gyermekeink ünnepi szereplését, melynek keretében elszavalhatják az otthon megtanult karácsonyi tematikájú verseket, vagy énekszámokat is előadhatnak, valamint hangszerrel előadott műveket is szívesen hallgatunk.

December 25-én és 26-án Karácsony alkalmából Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk délelőtt 10:00, illetve – a járványhelyzetre tekintettel - délután 17:00 órai kezdetekkel, az ünnep mindkét napján.

December 26-án 17 órakor az Istentisztelet keretében fellép a budapesti egyházközségek tagjaiból álló Unitárius Kórus.

Nőegyletünk az adventi időszakban egy-egy kedves meglepetéssel szeretne kedveskedni. Istentiszteletek végén, kifelé menet a templomból egy-egy szépen becsomagolt könyvet lehet elvenni. Jó olvasást, esetleges továbbajándékozást kívánunk. 

Régi, még ma is élő hagyomány a Luca búza elvetése. A magyar nép fontos jövendőmondó eszközként tartja ezt nyilván. December 12-én az Istentisztelet után a gyülekezeti termünkben található Luca búzából is lehet hazavinni, és feleleveníteni, illetve kipróbálni a Lucanapi hagyományt.

Istentől megáldott adventi időszakot kívánok!

Léta Sándor lelkész------------------------------

Konfirmáció 2021. szeptember 26-án 12 órakorŐszi hálaadás 2021. szeptember 26-án 10 órakor---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felházi Ágnes  Ars Sacra---------------------------
 

 Pünkösd 2021. május 23. Albert-Nagy Ákos és Léta Sándor lelkészek szolgálatával


<  /

--------------------------------------------------------------

2021  2021
----------------------------------------------------------------


 Istentiszteletek 2021 Március - Április (Húsvét) - Május

Istentiszteletek 2021. Január - Február-------------- 2021. év ----------------


Pandémia alatti Istentiszteletek 2020. Ősz és Tél 


Emlékezés Bartók Béla halálának 75. évfordulójára

 Bartók

Reggeli gondolatok 2020. szeptember 21-én

 
Ars Sacra 2020. szeptember 12-20. - videókkal és képekkel
Ars Sacra 2020

Schindler's list for cello duo Cellists: Péter Szabó and Lilla Szabó Budapest, 20.09.2020
Pandémia alatti Istentiszteletek   2020. Tavasz


"Mindennapi kenyerünk" önképzőköri előadás - fényképek.
Az asztal közepén a frissen sült kenyér.  Az előadást Marothyné dr. Tóth Erzsébet tartotta, a kenyeret Zomboriné dr. Pap Zsófia sütötte.
mindennapi eknyerünk  mindennapi


2020. Február 7-én, "Himnusz- A magyar nép imái" c. kiállítást néztük meg a Pesti Vigadóban és közösen elénekeltük az unitárius himnuszt.

Facebook bejegyzés és fényképek!  -  Fényképalbum
Vigadó


2020. Január 12-i vasárnapon, Ernő névnapján, a 10 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében a Vallásszabadság törvényének kimondására ünnepi programmal emlékeztünk:

      Istentiszteletünket követően Dr. Gönczi Ambrus a Ferencvárosi Gyűjtemény vezetője vetített előadást tartott Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c. regényének helyszíneiről. Az előadás kb. egy órát tartott.

     Zenei közreműködők voltak: Lénárt Ágota zongorán és Szabó Lilla gordonkán (felkészítő tanára: Szabó Péter gordonkaművész).

   Ezt követően megkoszorúztuk a ház homlokzatán elhelyezett Nemecsek Ernő emléktáblát, majd a gyülekezeti termünkben szeretetvendégséggel zártuk a megemlékezésünket.

Január 12

    Dr.  Gönczi Ambrus

Vallásszabadság

 

2020. év


2019. Gyermekkarácsony és az Unitárius kórus fellépése

Fényképalbum - Kórus Videó

Karácsony

 

Helynöki vizitáció a Bartók Béla Egyházközségben

Kászoni József püspöki helynök 2019-ben is folytatja az egyházkerületi egyházközségek vizitációját. 2019. november 16-án a Budapest IX. kerületi Bartók Béla Unitárius Egyházközségbe szállt ki a bizottság a helynöki vizsgálószéki vizitációra. A vizsgálószék tagjai a püspöki helynök mellett Kaveczkiné dr. Farkas Katalin egyházkerületi felügyelőgondnok, dr. Szent-Iványi Ilona jegyző és Máté Ernő közügyigazgató voltak. Az egyházközség részéről jelen volt Léta Sándor lelkész, Gergely Felicián gondnok valamint a presbiterek többsége és a gyülekezet tagjai.


Vizitació


Dunapatajon jártunk 2019. október 23-án

Dunapataj

 

2019

Konfirmáció 2019. június 2-án

  Konfirmáció


Pünkösd 2019. június 9-10.

Pünkösd első napján Rázmány Csaba (1946-2009) unitárius püspökre emlékezünk halálának 10. évfordulóján.
Az úrvacsorát özvegye, Rázmány Ida adományozza.

Emléke legyen áldott!


Emlékezzünk együtt a Bartók Béla Unitárius Egyházközségünk templomában, melyben ismét szól az orgona.


MEGHÍVÓ PÜNKÖSD MÁSODNAPJÁRA

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a budapesti gyülekezetek közössége tisztelettel és szeretettel meghívja az
EMLÉKEZÉS AZ UNITÁRIUSOK ELSŐ BUDAPESTI ISTENTISZTELETÉRE
Másfél évszázad Budapest szolgálatában 
című ünnepségre.

Ünnepi istentiszteletet és megemlékezést tartunk abból az alkalomból, hogy Budapesten az első nyilvános unitárius istentiszteletre 1869. június 13-án került sor.
Időpont: 2019. június 10., pünkösd másodnapja
Helyszín: Budapesti Unitárius Egyházközség temploma (1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.)

PROGRAM

11:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Az úrvacsorás ünnepi istentisztelet szent jegyeit a három budapesti gyülekezet közösen biztosítja, és egy templomi asztalközösséggé formálódva veszi magához. 
Szolgálatvégzők: Kászoni József püspöki helynök, dr. Szent-Iványi Ilona, Léta Sándor, dr. Czire Szabolcs budapesti gyülekezeti lelkészek

12:30 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Köszöntőt mond: Elekes Botond főgondnok
Előadások:
Dr. Retkes Attila: „Magán jellemű társaság…” – Unitárius szórvány a Kiegyezés utáni Pest-Budán
Dr. Kertész Botond: A harmadik testvér? Evangélikusok és reformátusok az unitáriusokról
Zsoltárfeldolgozások a Budapesti Unitárius Kamarakórus előadásában
Zárszót és áldást mond: Kászoni József püspöki helynök

14:15 SZERETETVENDÉGSÉG a gyülekezeti teremben.
Kedves nőegyleti tagjainktól szeretettel fogadunk egy-egy tál süteményt.


Koncert 2019 

Koncert


Új orgona felépítése 2019. május 7-9.

 


Kodzsima Rio (Kojima Ryo) egyetemi tanár előadása 2019. 04. 28-án a Japán unitáriusokról


A Budapesti Unitárius Kórus 2019. március 12-én részt vett a II. Ferencvárosi Szakrális kórustalálkozón a Patrona Hungariae dísztermében
Kórus


Dányban jártunk Fazakas-Koszta Tibor festőművésznél 2019. január 13-án

PDF beszámoló Chehadé-Boér Judit által:  Dányban jártunk2

Dányban jártunk


Dinnyés József


2018. December 16-án Advent harmadik vasárnapján Chehadé-Boér Judit „Ösvénytaposó” című verseskötetének a bemutatására került sor ünnepi műsor keretében.

könyvbemutató

2018. December 9-én Advent második vasárnapján az OSZTOVÁTA Együttes adventi koncertjét hallgathattuk meg, valamint az UART (Unitárius Alkotók Társasága) éves díjkiosztó eseményére került sor.

1

2018. December 8-án, szombaton 16:00 órai kezdettel Ifjúsági Istentiszteletet tartott Lőrinczi Eszter másodéves teológiai hallgató, melyet kötetlen beszélgetés és közös vacsora követett a gyülekezeti termünkben

1

2018. december 2-án, Advent első vasárnapján a szószéki szolgálatot Dr. Ferenczi  Enikő lelkésznő végezte, és fellépett a Budapesti  Unitárius Kamarakórus, Mészáros Nóra karmester vezetésével

1

MUNOSZ konferencia és közgyűlés 2018. október 6-án

MUNOSZ


Ars Sacra  Égrenéző


A Bakáts Feszt 2018 keretében templomunk két programnak adott helyet:  http://bakatsfeszt.hu/programfuzet/

Musica Totius Orbis barokk kamaraest korhű hangszerekkel: Dinnyés Soma, Tóth Mónika, Máté Balázs és Christoph Urbanetz közreműködésével

és

Nyári Operaest Szabóki Tünde, Liszt Ferenc díjas operaénekes, Cser Péter operaénekes és barátaik közreműködésével


A Perczelné Kozma Flóra Nőegyletünk 6 tagja meglátogatta a Kocsordi gyülekezetet 2018. április 14-15-én

A beszámoló megnyitása és külön PDF letöltése!

Kocsord


2018. Március 25-én, Virágvasárnap a délelőtti Istentiszteletünk keretében avattuk fel a 450. emlékzászlót, melyet Pécsi L. Dániel jelképtervező készített és tettük ki a ház homlokzatára. Közreműködott Dinnyés József daltulajdonos. Az Istentiszteletet szeretetvendégség követte a gyülekezeti termünkben.

450 zászló


A 2018. február 20-án, délután 15:20 órától megtartott Országgyűlés, a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át, annak évfordulóját, amikor az erdélyi országgyűlés 1568-ban elfogadta a tordai vallásügyi törvényt.
Az előterjesztésről, amelyet mind az öt frakció támogatott, 142 igen szavazattal, egyhangúlag döntött a Ház.
 
Az eseményen jelen voltak a Magyar Unitárius Egyház elöljárói is.  
A Bartók Béla Egyházközségünket Gergely Feli
cián gondnokunk és Léta Sándor lelkészünk képviselte.

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-vallasszabadsag-napjava-nyilvanitotta-januar-13-at-az-orszaggyules 


110 éves A Pál utcai fiúk - így festenek a regény helyszínei napjainkban

Konfirmáció 2017. május 28-án


Felnőtt konfirmáció 2017. április 17-én, Húsvét másodnapján


A fényképeket készítette: Zombori György


2017. január 7. – Előadás sorozat az unitarizmustól


10. Ars Sacra Fesztivál: 2016. szeptember 17-25. között


Tízedik születésnapját ünnepelte a Perczelné Kozma Flóra Nőegyletünk      2006-2016Ünnepi megemlékezés Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából 2016. március 20-án 10 órai kezdettel a templomunkban

Arcvonások: Pávai István népzenekutató


Csináljuk másképp: Felházi Ágnes festőművész

 

 

A Szent Efrém férfikar koncertje templomunkban Bubnó Tamás művészeti vezető, az Ars Sacra keretében, 2015. szeptember 26-án

 

 

 2015

Nőegyleti Önképzőkör 2015.július 8-án a 25 erdélyi kiránduló részvételével, Székely Kinga Réka lelkésznő vezetésével.

 

 Találkozás az On the Spot dokumentumfilm-készítő riporter-párossal: Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással

 On the Spot  On the Spot

 2014. október 19-én</a>&nbsp; - <a target="_blank" href="https://www.flickr.com/photos/96869644@N06/sets/72157648841359226/" OntheSpot

 Fényképalbum - Fotók: Zombori György

 

 On the Spot

 Templomok éjszakája és Ars-Sacra művészetek hete Budapest, 2014. szeptember 20-28 - beszámolók, fényképek és videofelvételek

----------------------------------

Püspöki Vizitáció 2014. április 12-13-án

 2

 1

 3

4

Balról jobbra: Andrási Benedek, Pap Mária, Dr. Kiss Balázs, Dr. Máthé Dénes, Zomboriné Dr. Pap Zsófia, Bálint Benczédi Ferenc, Elekes Botond, Kászoni József, Gergely Felicián, Kelemen Attila, Léta Sándor

 

 Fazakas-Koszta Tibor festőművész presbiter testvérünk festette a szószék alatti idézetet és kelyhetKehely