Bartók Béla Unitárius Egyházközség
Templom és kulturális központ

Istentiszteleteinket vasárnap- és ünnepnapokon 10 órai kezdettel tartjuk!        ESEMÉNYNAPTÁR  / YOUTUBE VIDEÓK 

Tovább az eseményekhez nyíl  Bartók Béla Unitárius Egyházközség FACEBOOK  /  Facebook Videók  /

Tovább az eseményekhez nyíl  Perczelné Kozma Flóra Nőegylet  / FACEBOOK

Ferencvárosi közös események!


Elérhetőségünk bartokbelaunitariusekg@gmail.com  
                         
bartokunitarius@gmail.com
                          bbue@missziohaz.hu

Bartók Béla Unitárius Egyházközség  http://missziohaz.hu
1092 Budapest
Hőgyes Endre utca 3.
0036 1 2176171

Köszönjük a híveink támogatását, melyek biztosítják egyházközségünk működését.
További adományaikat szeretettel várjuk:

Bartók Béla Unitárius Egyházközség
OTP   Számlaszámunk: 11708001 - 20534943 - 0000 0000 
Külföldről történő átutalás esetén: IBAN: HU95 1170 8001 2053 4943 0000 0000 SWIFT KÓD: OTPVHUHB

ADÓ 1+1 %-ának felajánlása:
Magyar Unitárius Egyház  technikai száma:   0200
Unitárius Misszióház Egyesület adószáma: 18218226-1-43
Unitárius Alapítvány: 18052459-1-41Kedves Testvéreim,                                          

Tisztelettel kérjük kedves híveinket egyházfenntartói járulékaik befizetésére. Istentiszteletek előtt és után a lelkészi irodában is be lehet fizetni, vagy átutalással az Egyházközségünk OTP számlaszámára:  11708001 – 20534943  

Megköszönünk minden eddigi támogatást és adományt, mellyel hozzájárultak egyházközségünk működéséhez, ingatlanunk fenntartásához, illetve gyülekezeti hitéletünk színessé tételéhez!

A 2021. év végi eseményeink a következők:

Advent első vasárnapján, november 28-án Istentiszteletünk keretében az Osztováta együttes tart egy rövid karácsonyi koncertet, valamint ezen a vasárnapon betlehemest készítünk gyerekeink közreműködésével, Lőrinczi Eszter teológiai hallgató vezetésével.

Advent második vasárnapján, december 5-én Istentiszteletünk zárásaképpen Bertalan Csongor, Szabó Lilla és Szokolai Lóránt csellóművészek Johann Sebastian Bach és David Popper zenedarabokat adnak elő.

Advent harmadik vasárnapján, december 12-én Albert-Nagy Ákos lelkész szolgálatával várjuk a konfirmált, valamint a jövőben konfirmálandó fiatalokat egy közös, ifjúsági Istentiszteletre és ezt követően egy elbeszélgetésre.

Advent negyedik vasárnapján, december 19-én tartjuk gyermekeink karácsonyi ünnepségét, amely Istentisztelet keretében fellép a budapesti egyházközségek tagjaiból álló Unitárius Kórus. Szeretettel várjuk gyermekeink ünnepi szereplését, melynek keretében elszavalhatják az otthon megtanult karácsonyi tematikájú verseket, vagy énekszámokat is előadhatnak, valamint hangszerrel előadott műveket is szívesen hallgatunk.

December 25-én és 26-án Karácsony alkalmából Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk délelőtt 10:00, illetve – a járványhelyzetre tekintettel - délután 17:00 órai kezdetekkel, az ünnep mindkét napján.

Nőegyletünk az adventi időszakban egy-egy kedves meglepetéssel szeretne kedveskedni. Istentiszteletek végén, kifelé menet a templomból egy-egy szépen becsomagolt könyvet lehet elvenni. Jó olvasást, esetleges továbbajándékozást kívánunk. 

Régi, még ma is élő hagyomány a Luca búza elvetése. A magyar nép fontos jövendőmondó eszközként tartja ezt nyilván. December 12-én az Istentisztelet után a gyülekezeti termünkben található Luca búzából is lehet hazavinni, és feleleveníteni, illetve kipróbálni a Lucanapi hagyományt.

Istentől megáldott adventi időszakot kívánok!

Léta Sándor lelkész------------------------------

Konfirmáció 2021. szeptember 26-án 12 órakorŐszi hálaadás 2021. szeptember 26-án 10 órakor---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felházi Ágnes  Ars Sacra---------------------------
 

 Pünkösd 2021. május 23. Albert-Nagy Ákos és Léta Sándor lelkészek szolgálatával


<  /

 Istentiszteletek 2021 Március - Április (Húsvét) - Május

Istentiszteletek 2021. Január - Február-------------- 2021. év ----------------


Pandémia alatti Istentiszteletek 2020. Ősz és Tél 


Emlékezés Bartók Béla halálának 75. évfordulójára

 Bartók

Reggeli gondolatok 2020. szeptember 21-én

 
Ars Sacra 2020. szeptember 12-20. - videókkal és képekkel
Ars Sacra 2020


Pandémia alatti Istentiszteletek   2020. Tavasz


"Mindennapi kenyerünk" önképzőköri előadás - fényképek.
Az asztal közepén a frissen sült kenyér.  Az előadást Marothyné dr. Tóth Erzsébet tartotta, a kenyeret Zomboriné dr. Pap Zsófia sütötte.
mindennapi eknyerünk  mindennapi


2020. Február 7-én, "Himnusz- A magyar nép imái" c. kiállítást néztük meg a Pesti Vigadóban és közösen elénekeltük az unitárius himnuszt.

Facebook bejegyzés és fényképek!  -  Fényképalbum
Vigadó


2020. Január 12-i vasárnapon, Ernő névnapján, a 10 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében a Vallásszabadság törvényének kimondására ünnepi programmal emlékeztünk:

      Istentiszteletünket követően Dr. Gönczi Ambrus a Ferencvárosi Gyűjtemény vezetője vetített előadást tartott Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c. regényének helyszíneiről. Az előadás kb. egy órát tartott.

     Zenei közreműködők voltak: Lénárt Ágota zongorán és Szabó Lilla gordonkán (felkészítő tanára: Szabó Péter gordonkaművész).

   Ezt követően megkoszorúztuk a ház homlokzatán elhelyezett Nemecsek Ernő emléktáblát, majd a gyülekezeti termünkben szeretetvendégséggel zártuk a megemlékezésünket.

Január 12

    Dr.  Gönczi Ambrus

Vallásszabadság

 

2020. év


2019. Gyermekkarácsony és az Unitárius kórus fellépése

Fényképalbum - Kórus Videó

Karácsony

 

Helynöki vizitáció a Bartók Béla Egyházközségben

Kászoni József püspöki helynök 2019-ben is folytatja az egyházkerületi egyházközségek vizitációját. 2019. november 16-án a Budapest IX. kerületi Bartók Béla Unitárius Egyházközségbe szállt ki a bizottság a helynöki vizsgálószéki vizitációra. A vizsgálószék tagjai a püspöki helynök mellett Kaveczkiné dr. Farkas Katalin egyházkerületi felügyelőgondnok, dr. Szent-Iványi Ilona jegyző és Máté Ernő közügyigazgató voltak. Az egyházközség részéről jelen volt Léta Sándor lelkész, Gergely Felicián gondnok valamint a presbiterek többsége és a gyülekezet tagjai.


Vizitació


Dunapatajon jártunk 2019. október 23-án

Dunapataj

 

2019

Konfirmáció 2019. június 2-án

  Konfirmáció


Pünkösd 2019. június 9-10.

Pünkösd első napján Rázmány Csaba (1946-2009) unitárius püspökre emlékezünk halálának 10. évfordulóján.
Az úrvacsorát özvegye, Rázmány Ida adományozza.

Emléke legyen áldott!


Emlékezzünk együtt a Bartók Béla Unitárius Egyházközségünk templomában, melyben ismét szól az orgona.


MEGHÍVÓ PÜNKÖSD MÁSODNAPJÁRA

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a budapesti gyülekezetek közössége tisztelettel és szeretettel meghívja az
EMLÉKEZÉS AZ UNITÁRIUSOK ELSŐ BUDAPESTI ISTENTISZTELETÉRE
Másfél évszázad Budapest szolgálatában 
című ünnepségre.

Ünnepi istentiszteletet és megemlékezést tartunk abból az alkalomból, hogy Budapesten az első nyilvános unitárius istentiszteletre 1869. június 13-án került sor.
Időpont: 2019. június 10., pünkösd másodnapja
Helyszín: Budapesti Unitárius Egyházközség temploma (1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.)

PROGRAM

11:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Az úrvacsorás ünnepi istentisztelet szent jegyeit a három budapesti gyülekezet közösen biztosítja, és egy templomi asztalközösséggé formálódva veszi magához. 
Szolgálatvégzők: Kászoni József püspöki helynök, dr. Szent-Iványi Ilona, Léta Sándor, dr. Czire Szabolcs budapesti gyülekezeti lelkészek

12:30 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Köszöntőt mond: Elekes Botond főgondnok
Előadások:
Dr. Retkes Attila: „Magán jellemű társaság…” – Unitárius szórvány a Kiegyezés utáni Pest-Budán
Dr. Kertész Botond: A harmadik testvér? Evangélikusok és reformátusok az unitáriusokról
Zsoltárfeldolgozások a Budapesti Unitárius Kamarakórus előadásában
Zárszót és áldást mond: Kászoni József püspöki helynök

14:15 SZERETETVENDÉGSÉG a gyülekezeti teremben.
Kedves nőegyleti tagjainktól szeretettel fogadunk egy-egy tál süteményt.


Koncert 2019 

Koncert


Új orgona felépítése 2019. május 7-9.

 


Kodzsima Rio (Kojima Ryo) egyetemi tanár előadása 2019. 04. 28-án a Japán unitáriusokról


A Budapesti Unitárius Kórus 2019. március 12-én részt vett a II. Ferencvárosi Szakrális kórustalálkozón a Patrona Hungariae dísztermében
Kórus


Dányban jártunk Fazakas-Koszta Tibor festőművésznél 2019. január 13-án

PDF beszámoló Chehadé-Boér Judit által:  Dányban jártunk2

Dányban jártunk


Dinnyés József


2018. December 16-án Advent harmadik vasárnapján Chehadé-Boér Judit „Ösvénytaposó” című verseskötetének a bemutatására került sor ünnepi műsor keretében.

könyvbemutató

2018. December 9-én Advent második vasárnapján az OSZTOVÁTA Együttes adventi koncertjét hallgathattuk meg, valamint az UART (Unitárius Alkotók Társasága) éves díjkiosztó eseményére került sor.

1

2018. December 8-án, szombaton 16:00 órai kezdettel Ifjúsági Istentiszteletet tartott Lőrinczi Eszter másodéves teológiai hallgató, melyet kötetlen beszélgetés és közös vacsora követett a gyülekezeti termünkben

1

2018. december 2-án, Advent első vasárnapján a szószéki szolgálatot Dr. Ferenczi  Enikő lelkésznő végezte, és fellépett a Budapesti  Unitárius Kamarakórus, Mészáros Nóra karmester vezetésével

1

MUNOSZ konferencia és közgyűlés 2018. október 6-án

MUNOSZ


Ars Sacra  Égrenéző


A Bakáts Feszt 2018 keretében templomunk két programnak adott helyet:  http://bakatsfeszt.hu/programfuzet/

Musica Totius Orbis barokk kamaraest korhű hangszerekkel: Dinnyés Soma, Tóth Mónika, Máté Balázs és Christoph Urbanetz közreműködésével

és

Nyári Operaest Szabóki Tünde, Liszt Ferenc díjas operaénekes, Cser Péter operaénekes és barátaik közreműködésével


A Perczelné Kozma Flóra Nőegyletünk 6 tagja meglátogatta a Kocsordi gyülekezetet 2018. április 14-15-én

A beszámoló megnyitása és külön PDF letöltése!

Kocsord


2018. Március 25-én, Virágvasárnap a délelőtti Istentiszteletünk keretében avattuk fel a 450. emlékzászlót, melyet Pécsi L. Dániel jelképtervező készített és tettük ki a ház homlokzatára. Közreműködott Dinnyés József daltulajdonos. Az Istentiszteletet szeretetvendégség követte a gyülekezeti termünkben.

450 zászló


A 2018. február 20-án, délután 15:20 órától megtartott Országgyűlés, a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át, annak évfordulóját, amikor az erdélyi országgyűlés 1568-ban elfogadta a tordai vallásügyi törvényt.
Az előterjesztésről, amelyet mind az öt frakció támogatott, 142 igen szavazattal, egyhangúlag döntött a Ház.
 
Az eseményen jelen voltak a Magyar Unitárius Egyház elöljárói is.  
A Bartók Béla Egyházközségünket Gergely Feli
cián gondnokunk és Léta Sándor lelkészünk képviselte.

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-vallasszabadsag-napjava-nyilvanitotta-januar-13-at-az-orszaggyules 


110 éves A Pál utcai fiúk - így festenek a regény helyszínei napjainkban

Konfirmáció 2017. május 28-án


Felnőtt konfirmáció 2017. április 17-én, Húsvét másodnapján


A fényképeket készítette: Zombori György


2017. január 7. – Előadás sorozat az unitarizmustól


10. Ars Sacra Fesztivál: 2016. szeptember 17-25. között


Tízedik születésnapját ünnepelte a Perczelné Kozma Flóra Nőegyletünk      2006-2016Ünnepi megemlékezés Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából 2016. március 20-án 10 órai kezdettel a templomunkban

Arcvonások: Pávai István népzenekutató


Csináljuk másképp: Felházi Ágnes festőművész

 

 

A Szent Efrém férfikar koncertje templomunkban Bubnó Tamás művészeti vezető, az Ars Sacra keretében, 2015. szeptember 26-án

 

 

 2015

Nőegyleti Önképzőkör 2015.július 8-án a 25 erdélyi kiránduló részvételével, Székely Kinga Réka lelkésznő vezetésével.

 

 Találkozás az On the Spot dokumentumfilm-készítő riporter-párossal: Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással

 On the Spot  On the Spot

 2014. október 19-én</a>&nbsp; - <a target="_blank" href="https://www.flickr.com/photos/96869644@N06/sets/72157648841359226/" OntheSpot

 Fényképalbum - Fotók: Zombori György

 

 On the Spot

 Templomok éjszakája és Ars-Sacra művészetek hete Budapest, 2014. szeptember 20-28 - beszámolók, fényképek és videofelvételek

----------------------------------

Püspöki Vizitáció 2014. április 12-13-án

 2

 1

 3

4

Balról jobbra: Andrási Benedek, Pap Mária, Dr. Kiss Balázs, Dr. Máthé Dénes, Zomboriné Dr. Pap Zsófia, Bálint Benczédi Ferenc, Elekes Botond, Kászoni József, Gergely Felicián, Kelemen Attila, Léta Sándor

 

 Fazakas-Koszta Tibor festőművész presbiter testvérünk festette a szószék alatti idézetet és kelyhetKehely