Idézetek Perczelné Kozma Flórától

 

Forrás: Unitárius Értesítő és Keresztény Magvető

 

Otthont képvisel a mi templomunk minden szabadon gondolkodó vallásos lélek számára, ki lelkében, szívében vallja a mi egyszerű, liberális hitünket és csak ősi magyar típusáról tesz tanúbizonyságot egyházunk akkor midőn templomunk nyitva áll minden felekezet, minden nemzet fiai számára.  (Perczelné Kozma Flóra)

 

Az unitarizmus Istene az az örök szellem, kinek ma már kiszabott formát, meghatározott alakot, kijelölt helyet nem mer adni senki ... csak verseikben énekli meg a költő, dicsőíti az író, a természetben bámulja a természettudós, az emberi lélekben kutatja a filozófus - és ha soha katekizmust nem tanultunk volna, a szíveinkben érezzük mi unitáriusok.    (Perczelné Kozma Flóra)

 

Az unitarizmus inkább csak, mint eszme, mint egy láthatatlan mozgató, javító és reformáló erő szolgálja a világot. (Perczelné Kozma Flóra)


Otthont képvisel a mi templomunk minden szabadon gondolkodó vallásos lélek számára, ki lelkében, szívében vallja a mi egyszerű, liberális hitünket és csak ősi magyar típusáról tesz tanúbizonyságot egyházunk akkor midőn templomunk nyitva áll minden felekezet, minden nemzet fiai számára. 
(Perczelné Kozma Flóra)