Bencze Márton  1919. február 22 - 2003. június 8. pünkösd

Homoródkeményfalvi születésű unitárius lelkész Budapesten, a Hőgyes Endre utcai templomban szolgált mindvégig. Az Unitárius Misszióház és Diákotthon felügyelője, lelkésze. Volt főjegyző-titkár, egyházi előadó, főjegyző-püspökhelyettes, majd 1994 őszén megválasztották a Magyarországi Unitárius Egyház püspökének. (Unitárius Élet 1994. december) 2001-ig töltötte be a püspöki tisztséget, 82. életévében nyugdíjba vonult. 

Bencze Márton 1919 február 22-én, az Erdélyben, Homoródkeményfalván született, elemi iskoláit otthon az unitárius iskolában végezte, majd a székelykeresztúti Unitárius Főgimnáziumban érettségizett. 1943-ban Kolozsváron végzett a Teológiai Akadémián.

1943. július 1-től kinevezik a Hőgyes Endre utcai Misszió Ház segédlelkészévé: ez a Duna-Tiszaközi Szórványt és a Budapest környéki községeket jelentette (Rákosok vidéke, Pestújhely Sashalom, Mátyásföld, stb.) Ugyanitt a diákotthon bezáratásáig felügyelő lelkész. Bár a nagypapi vizsgát még Kolozsvárott 1945-ben leteszi, csak jóval később Budapesten, a Hőgyes Endre utcai unitárius templomban szentelik rendes lelkésszé.

Bencze Márton 1991. és 1994. között püspök-helyettes és egyházi elnök volt, majd püspökké választották, a tisztséget 2001-ben történt nyugdíjba vonulásáig töltötte be.

2003. június 8. pünkösd vasárnap 4.40 órakor adta vissza lelkét teremtőjének.