Dr. Csiki Gábor - a Misszióház szervező és első lelkésze

 

Csiki Gábor dr. / Székelykeresztúr, 1891.11.19. - Budapest 1965.12.15. /

lelkész, püspöki helynök

Apja: Dénes, anyja: Kovács Julianna volt. Székelykeresztúron és Kolozsváron tanult. A teológiát 1915-ben végezte. 1915-1918-ig tábori lelkész volt. 1916-ban vallástanári képesítést szerzett. 1920-ig Kolozsvárott végzett lelkészi szolgálatot. 1920-tól 1922-ig tanulmányutat tett Angliában és Amerikában. Útján az egyházi életet tanulmányozta és előadásokat tartott a magyar kérdésről. 1921-ben a madvillei egyetem díszdoktorrá avatta. 1933-ban kormányfőtanácsosi címet kapott.  1941-től esperesi, majd püspöki helynöki tisztséget töltött be. Jelentős szervezési munkát végzett, nevéhez fűződik a Misszióház létesítése, az egyházi egyesületek létrejötte, az ifjúság valláserkölcsi nevelésének föllendítése. Tartott előadássorozatokat és egyházi folyóiratokba írt.  1957-ben ment nyugdíjba.