Zágoni Sándor  1913-2003

- Zágoni Sándor faragta a templomunkban levő Bartók hármas kopjafát, valamint festette a padok díszítését és a kazettás mennyezetet.

Az Unitárius Élet 2003 / 3 . számában emlékeztünk meg Zágoni Sándorról:

Kopjafák felavatása 1981-ben: Bencze Márton lelkész és Zágoni Sándor fafaragó