2009. decemberi Unitárius Magazin (MTV) adásában Patakfalvi Sámuel beszél
Szabó Dezsőről és a Hőgyes Endre utcai ingatlanról: