Gyallay Pap Domokos kopjafa és síremlék avatása

 

Az Új Köztemetőben 2023. június 14-én unitárius szertartás keretében felavattuk Gyallay Pap Domokos és felesége Szénásy Ilona felújított síremlékét és új, kettős kopjafáját. A síremlék a Nemzeti Kegyeleti Bizottságtól 2005-ben a nemzeti örökség részeként örökös védettséget kapott.

 


Gyallay Pap Péter  beszéde itt olvasható

 

2019-ban a család saját költségre kezdeményezte a síremlék felújítását és a régi, korhadt kopjafa új kopjafára cserélését, amelyhez az engedélyt a Nemzeti Örökségvédelem megadta. A koronavírus világjárvány miatt a munkálatok elakadtak, és ugyan új gránit síremlék került 2022-ben a régi kő helyére, azonban az új  Sepsiszentgyörgyön faragott páros kopjafa, amely a sírban nyugvóknak állít emléket csak 2023. június 14-én került a helyére.

 

A kopjafa és síremlék átadását követő megemlékezésen a kőfarafó mester Orbán Szilveszter, a kopjafát kifaragó, a család oldaláig leszármazottja Balázs Antal Sepsiszentgyörgyről, Pap Attila, fiával, Rolanddal Székelyudvarhelyről, Zomboriné Pap Zsófia, Gyallay Domokos testvérének leszármazottai vettek részt. A család képviseletében a megemlékezést Gyallay Pap Péter vezette, aki a  fiával Gyallay Pap Rolanddal, menyével Gretchen Dudonnal, és a kisunokával Livvel érkezett az Egyesült Államokból.

 

Léta Sándor tiszteletes úr angolul és magyarul is elmondott áhítatát és áldását követően a résztvevők angolul és magyarul elénekelték a 16. unitárius éneket és ennek amerikai megfelelőjét, a 352. éneket (Find a stillness…) a Singing the Living Tradition c. könyvből. A megemlékezés zárásaként az Úrtól tanult imádságot közösen, angolul és magyarul mondták el a résztvevők.

 

A résztvevők

 

Gyallay Pap Domokos unitárius író, újságíró  és szerkesztő volt. A két világháború között a Magyar Nép főszerkesztője, 1919-től 1923-ig a Dávid Ferenc Egylet főtitkára. 1920-tól a kolozsvári unitárius kollégium történelem tanára, az Unitárius Irodalmi Társaság tagja. 1922-1927 között az Unitárius Közlönyt szerkesztette, 1925-től 1930-ig a Pásztortűz című lap főszerkesztője volt. 1926-tól a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság tagja volt, az Erdélyi Helikonnak alapítója. A Dávid Ferenc Egylet megbízásából az egyházalapítóról nyolc fejezetes életrajzot, majd, halálának 350. évfordulójára Dávid Ferenc búcsúzása címmel színművet írt.

 

Gyallay Pap Domokos a két világháború közötti magyar irodalom egyik legnépszerűbb regényírója volt, hat regényt, tizenhét elbeszélést, hét színdarabot, és egyéb emlékezéseket hagyott ránk. Legnépszerűbb regénye, a Vaskenyéren a torockói bányászok 18. századi mozgalmát helyezi a regény középpontjába.

 

Bővebb életrajza:

http://epa.oszk.hu/02100/02190/00147/pdf/KM_1988_01_012.pdf

 

Összeállította:

Zomboriné dr. Pap Zsófia