Az első Béla-ünnepünk

AZ ELSŐ BÉLA-ÜNNEPÜNK

 1651946706900

Ezen a közös záró képen láthatók, a felvételt készítő Zsófin kívül,  azok a kisimult arcú emberek, kettő és nyolcvan év között (plusz egy pocaklakó), akik részesei lehettek hagyományteremtő szándékkal megtartott táncházas Béla-ünnepünknek. Jelenlétükkel betöltötték e rendezvény egyik fontos célját, amennyiben összehozta a különböző generációkat. Szerepel rajta egyházközségünk illusztris névadója is, Bartók Béla, festmény és szobor formájában. Természetesen az ő tiszteletére, az ő emlékének és szellemiségének ápolására, életben tartására gyűltünk össze ennyien 2022. május 7-én délután. Rá emlékezni leginkább tavasszal lehet, hiszen március 25-én született és április 23-án van a névnapja. Ugyanakkor alkalom kínálkozott a meghívott Üsztürü Együttes 30. születésnapjának, valamint a téli és tavaszi születésű résztvevőknek a megünneplésére is. Nem beszélve magáról az 50 éves hungarikum táncház mozgalomról. Ezzel kapcsolatosan nézzétek meg, hogyan szórakoztak ezen az emléknapon Széken, a mozgalom kiinduló pontján!

https://www.facebook.com/ErdelyiHagyomanyokHaza/videos/1176079033245680

Tovább olvasom

Angyalhívogató (2021. december 11.) összefoglaló

Angyalhívogató (2021. december 11.) összefoglaló

A teljes összellítás letöltése:  Angyalos

 image002

Ez évi utolsó önképzőköri összejövetelünk a közelgő karácsonyi ünnepre való adventi lelki készülődés jegyében zajlott. Erre való tekintettel családi, többgenerációs jelleget igyekeztünk neki adni. Reményeinkben nem is csalatkoztunk, mivel az egyébként igen összetett angyal téma játékos, leegyszerűsített, de a lényeget mégis megsejtetni törekvő, megközelítése képes volt érdeklődést és aktivitást kiváltani a vegyes összetételű résztvevőkből.

Tovább olvasom

Mi dolgunk a világon? – összefoglaló

Kedves Résztvevők és Érdeklődők!

Mi-dolgunk-2

     Novemberi önképzőkörünk témája („Mi dolgunk a világon?”) és témafelelőse (Albert-Nagy Ákos lelkész) a szokásosnál is több embert ösztönzött arra, hogy ezt az estét közösségünkben töltse. Két, gitáron kísért, énekünk között arra vállalkoztunk, hogy egyéni választ adjunk erre a minden gondolkodó elme által önmagának előbb vagy utóbb feltett kérdésre.

Tovább olvasom

Koszorúzás nagyjaink sírjánál

Halottak napjára koszorút helyeztünk el unitárius nagyjaink sírjára, szeretettel emlékezve rájuk, és elmondva értük egy-egy imát.
Kriza János püspöki helynök úrral együtt helyeztünk el koszorúkat: Bencze Márton püspök, Rázmány Csaba püspök sírjára, valamint világi nagyjainknál: Batthyány Ilonára, Bencze Franciskára, Gimes Miklósra, v. Kiss Zoltánra, dr. Sztankóczy Zoltánra és Gyallay Pap Domkos íróra emlékezve.
Gyülekezetünk kedves tagjaival pedig vasárnap koszorút helyeztünk el Baracskán Perczelné Kozma Flóra sírjára, Ráckeresztúron Ürmössy Gyula unitárius lelkész (volt Sepsiszentgyörgyi lelkész) sírjára, valamint Benczédi Domokos, volt torockói és bölöni unitárius lelkész sírjára. Emléküket kegyelettel őrizzük.
November 1-jén templomunkban többek között Bartók Bélára is emlékeztünk.
P_KozmaFlora

Tovább olvasom

Önképzőköri öszefoglaló június 9.

Kedves Érdeklődők!

Június 9-én este több mint hét hónap kényszerű járványszünet után ismét találkozott nyolc bátor de nem vakmerő ember, hogy saját akaratukból és kedvükre, kiszakítsák magukat a hétköznapok sodrából, és maszkok, álarcok nélkül együtt ünnepeljenek meg két örök értéket, a Hitet és a Hűséget. A hit szárnyakat ad, a hűség pedig lehetővé teszi, hogy gyökereket eresszünk. Goethe szerint ezekre van a legnagyobb szüksége gyermekeinknek, és persze saját magunknak is. Ezen értékek kiemelésére választottam közös éneklésre két Rédiger Géza által jegyzett, megzenésített vagy már kész dallamra fűzött imaverset, a 113. és 97. számúakat. Szerdai témánk ugyanis a 16. századi gyökerekkel rendelkező Rédiger-család volt, melynek tagjai „vallásuk iránti hűségük miatt hagyták el régi hazájukat, Lengyelországot, és vallásuk, egyházuk iránti viszonyukat az ősök magatartása és hite később is alapvetően meghatározta.” (Unitárius Tudástár) A téma feldolgozását, előadását és megbeszélését Hegedűsné Pálfi Csilla vállalta magára, aki férjével, Palival, együtt érkezett összejövetelünkre. Ők ugyanis együtt fedezték fel Fonyódon az ún. Kripta villát, és annak építtetőjét Abrudbányay (Rédiger) Ödönt, mint felekezetünk egy Erdélyből Magyarországra (azon belül is a Dunántúlra) került igen aktív tagját. A személyére és őseire vonatkozó információkat csatolom az érdeklődők számára. Az összejövetelről készült fotók részben megosztásra kerültek nőegyleti honlapunkon Zomboriné Pap Zsófia elnöknek köszönhetően.

https://www.facebook.com/perczelnekozmafloraunitariusnoegylet/

Azt tervezzük, hogy a nyár vagy az ősz folyamán gyülekezeti kirándulást szervezünk felfedezésük színhelyére, melynek részleteit később fogjuk kidolgozni és közzé tenni.

Addig is szeretettel üdvözöl mindnyájatokat a legközelebbi, július 14-én esedékes, Flóra-ünnepünkig.

                                            Chehadé-Boér Judit

                                        BBUE önképzőköri felelős

u.i. Utólag vettük észre, hogy június 9-e a gyógyszerészek napja (Ödön foglalkozása), és hogy 1905-ben ezen a napon temették apját, Régider Géza lelkész költőt. Az időzítés, bár nem volt szándékos, tökéletesre sikeredett.

Előadás:  HPCsilla-eloadas dokumentum letöltése

2020. december 9. virtuális önképzőkör – Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsöző munkakapcsolata

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Ebben az évben ma, december 9-én, lett volna az utolsó önképzőköri összejövetelünk, amit a járványügyi helyzet súlyossága miatt, ismét csak virtuálisan tarthatunk meg. Csatoltan küldöm Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsöző munkakapcsolata című, erre az alkalomra készült, előadásom szövegét. Élőben persze ennek csak a töredékét szándékoztam felolvasni, mivel ebben a keretben a résztvevők interaktív bekapcsolása témáink tárgyalásába fontosabb számomra mint egy ismeretanyag ex katedra „leadása”. Sor került volna egy kis éneklésre, valamint a magunkkal hozott enni-innivaló elfogyasztása melletti kötetlen beszélgetésre is. Ahogy most állnak a dolgok, ezzel még várnunk kell egy kicsit. Az otthoni önképzés lehetősége viszont továbbra is adott, hiszen munkálkodásunk szellemi eredménye, Sándornak köszönhetően, bármikor elolvasható a honlapunkon. http://missziohaz.hu/

Tovább olvasom