Perczelné Kozma Flóra

Író, a magyar unitarizmus legjelesebb női képviselője és tevékeny apostola

 

PKF Nőegylet

PKF

Életrajz

Apja Kozma Ferenc

Szülők

Családfa - Perczel

A Budapesti Unitárius Nőszövetség  1923-1943

A Budapesti Dávid Ferenc Egylet

Nők Világa 1902

Nők Világa 1903  -  Bemutatkozása 

Idézetek

Channing szelleme

Eszménk az egyházi életben

A család szerepe - A vallás szerepe

Protestantizmus és Unitarizmus

A modern kereszténység missziója a XX. században

Unitárius nők világa

Nők az egyházi életben

A jövő vallása

Nők a politikában

A nők igazi hivatása

A nők és a vallás

Az intellektualizmus öl

Nagyheti elmélkedések

Magánügye- a vallásoktatás?

A jövő legsürgősebb feladata  

Felolvasások és közlemények - I. kötet - 1903-1908

Felolvasások és közlemények - II. kötet - 1909-1915Az alábbi PDF írások forrása:
 
- Perczelné Kozma Flóra, MTDA, Reisz László

Az evangélium

Három értekezés

A jövő legsürgősebb feladata

A nőmozgalom egy kérdéséről

A pellagra

Alsóbbrendű lény-e a nő?

Háború és cselédkérdés

Mohamedanizmus és kereszténység

Örök modern tragédiák

A nőmozgalom és a családi élet

Perczelné Kozma Flóráról

Perczelné Flóra nekrológ Unitárius Közlöny 1926 március

Perczelné Kozma Flóra méltatása

Vári Albert: Kritika Kozma Flóra könyvéről

Imakönyv Bevezetés Józan Miklós Ajánlás Boros György

Szász Adrienne: P.Kozma Flóra élete és munkássága  pdf


2023.

NÖRI által védett sírja

Felújították PKF sírját  

Perczelné Kozma Flóra - Chehadé Judit összeállítása

Felújított síremlék felavatása

Chehadé Judit - a síremlékavatás visszhangjáról

Chehadé Judit - Józan Miklós és PKF gyümölcsöző munka kapcsolata


Magyar Nők sorozatban PKF  ismertetése:  2023. 11. 25-én   https://nava.hu/id/4165289/