Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2018-as tevékenységéről

Az év eleji első fehér asztalnál történő személyes egyeztetésekre programjainkról 2018. március 4.-én került sor. Addigra azonban a vasárnapi istentiszteleteket követő teázások, kávézások és a folyamatos elektronikus levelezésnek köszönhetően az évre tervezett események egyértelműen körvonalazódtak, sőt a farsangi ünnepséget és az első szeretetvendégséget már meg is szerveztük, mindkettőt meglepő sikerrel.

Tovább olvasom

Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2017-es tevékenysége

Az idei évnek is gazdag programtervvel vágtunk neki, január első hetében megbeszélve az elképzeléseinket bízva abban, hogy a Jóisten segítségével azok többségét meg tudjuk valósítani. A gyülekezeti terembe kitettünk egy erdélyi templomokat bemutató naptárt, és azt beszéltük meg, hogy abban mindig feltüntetjük a programjainkat, hogy bárki, aki azt forgatja, tájékozódhasson, saját naptárjába beilleszthesse, hogy lehetősége szerint részt tudjon venni.

Tovább olvasom

Nőegyleti foglalkozás december 2-án 10 órától

December 2-án szombaton délelőtt 10 órai kezdettel Nyiredy Judit textiltervező iparművészünk vezetésével nőegyletünk foglalkozást tart a gyülekezeti termünkben.
Reményeink szerint a templomunk adventi koszorúját is aznap készítenénk el, szeretettel fogadunk fenyőágat, száraz termést vagy egyéb dekorációt. Judittal különböző textilek felhasználásával karácsonyi díszeket készítünk, (maradék) anyagokat is hozhattok.
Szeretettel várunk!

Önképzőkör 2016. szeptember 7-én: Kultúrértékünk, a Művészet

Kedves Önképzőkörösök és Érdeklődő Barátaink!

Az elmúlt önképzőköri évben arra kerestük a választ Perczelné Kozma Flóra írásaiban és saját tapasztalataink alapján, hogy mi a boldogság. Ezzel az alcímmel jelentettük meg második Flóra-füzetünket június 25-én, a róla elnevezett nőegyletünk 10. születésnapja alkalmából rendezett, bensőséges ünnepségünkre. Kollektív kiadványunkat, melyből ma is érvényes válaszokat kaphatunk erre az örök emberi kérdésre, ellenérték nélkül ajánljuk minden gondolkodni és olvasni szerető nő- és férfitársunknak. Önkéntes adományokat viszont köszönettel elfogadunk tervezett harmadik füzetünk kiadási költségének a fedezésére. Ebben a harmadik füzetben foglalnánk össze idei önképzőköri foglalkozásaink központi témáját, az értékeket. A tavaszi időszakban a közösségi értékekről, úgymint család, iskolatárs, munkatárs, hittárs, nemzettárs, embertárs, barát, beszélgettünk, a most induló, három alkalmas őszi „kurzus” pedig kultúrértékeinknek lesz szentelve, közelebbről a művészetnek, a tudománynak és a vallásnak.

Tovább olvasom

MEGHÍVÓ a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet megalakulása 10. évfordulójának megün­neplésére

Beszámoló az eseményről!

Időpontja: 2016. június 25-e, szombat 10 órától 15 óráig

Helyszíne: A Perczelné Kozma Flóra Nőegylet székhelye (a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség temploma illetve gyülekezeti terme)

Programunk:

10.00 és 12.30 között:

 1. gyülekező, kitűzők átvétele, egy-egy szál virág elhelyezése az úrasztali vázába (mindenki, aki megteheti, hozzon egy-egy szál virágot);
 2. Ferenczi Enikő áhítata;
 3. rendezvényünk háziasszonya, Zomboriné dr. Pap Zsófia köszönti a megjelen­teket;
 4. nosztalgiázunk, emlékezünk: Gaál Zsófia első elnök asszony a kezdetekről, nőegyletünk megalakulásáról és a megvalósult tevékenységeinkről mesél;
 5. nőegyletünk jelen szerepét, tevékenységünket egy diavetítéssel mutatjuk be;
 6. minden hónap első szerdájának önképzőkörét és a Flóra füzetek legújabb kiadványát Chehadé-Boér Judit ismerteti.

12.30 és 13.30 óra között: Ebédszünet (gyülekezeti termünkben szendvicsekkel, kávéval, teával, születésnapi tortával, süteményekkel várjuk szeretettel)

13.30 és 15.00 óra között:

 1. Dr. Ferenczi Enikő lelkésznő, teológiai tanár, mentálhigiénés szakember előadása a Női szerepek harmóniájáról;
 2. előző pontban elhangzottak tekintetében is, nőegyletünk jövőjéről, kezdeménye­zésekről, lehetőségekről, az Erdélyi Unitárius Nők Országos Szö­vetsége (UNOSZ) és a Magyarországi Unitárius Nők Országos Szövetsége (MUNOSZ) keretében foglalt leendő tevékenységeinkről beszélgetünk.

Részvétellel kapcsolatban név szerinti visszajelzéseket kérünk bármely elér­hetőségünkre legkésőbb június 20-ig a vendéglátás és a kitűzők elkészítése érdekében. Férfi testvéreinket is szeretettel várjuk!

Szeretettel:

Perczelné Kozma Flóra Nőegylet elnöksége

1092 Budapest

Hőgyes Endre utca 3. szám

tel.szám:  06-1-217-6171

kozmaflora.noegylet@gmail.com

 

2016 – Értékek: Közösségi és Kulturális sorozat első része

Új Önképzőköri sorozatot indítottunk 2016-ban – lásd a részleteket:  http://missziohaz.hu/Noegylet/?page_id=872

Az első alkalom összefoglalója:

Genetikai alapú értékek

Kedves önképzőkörös és érdeklődő Társak!

Idei első összejövetelünk végén ismét bebizonyosodott, hogy kisközösségi szinten lehet leghatékonyabban feltárni és tudatosítani problémáinkat és értékeinket, valamint emelni egymás energiaszintjét.

Tovább olvasom

Önképzőkör 2015. november 4-én – Szerelem, szeretet, miszticizmus Perczelné Kozma Flóra életében és írásaiban

 Témánk : Szerelem, szeretet, miszticizmus Perczelné Kozma Flóra életében és írásaiban

Kedves Érdeklődők!

A Szerelem, szeretet, miszticizmus PKF életében, írásaiban és mai szemmel nézve témakörében tartott november 4-ei összejövetelünk hozadékaként mindnyájan akik ott voltunk szellemileg egy kicsit gazdagabban, hangulatilag egy kicsit „feldobottabban”, fizikailag egy kicsit frissebben távoztunk, mint ahogyan érkeztünk. Ezt a „kicsivel jobb”-at nem becsüljük alá.

Hisz tulajdonképpen ez a legfontosabb célja a mi havonkénti találkozásainknak. Engem mint a beszélgetés moderátorát egy csöppet sem zavar, hogy az általam előkészített anyagnak csak egészen kicsi részét (van amikor csak egy tizedét) tudom átadni a jelenlévőknek. Ezen keretek között nem célom „ex katedra” előadások tartása passzív hallgatósággal. Arra találták ki az egyetemet.  Sokkal jobban érdekel az, hogy meghallgassuk egymást és ütköztessük a véleményeinket. Persze lehetőleg nem távolodva el túlságosan az adott témától.

Most például szívesen teret engedtem egy hosszasan taglalt fájdalmas élettapasztalat megosztásának a gyermekkori szeretethiány egész életre szóló kihatásaival kapcsolatosan. Örömmel vettem egy másik észrevételt egy társ elvesztése után a Jézus-szobrok kitárt karjaiban menedéket keresők  lehetséges pótlék jellegű motivációiról az istenszeretet mellett.

Még fülemben csengnek azok a Bach, népies és egyházi dalok, melyeket olyan beleéléssel, ha kellett két szólamban, énekeltünk együtt, és még mindig eszembe jutnak azok a tapasztalt bölcsek által fogalmazott magvas gondolatok, melyeket kihúztunk egy kosárból mintegy kimondottan nekünk szánt üzenetként. Az enyém ez volt: „Szeress, és tégy amit akarsz!” (Szent Ágoston)

Írjátok be naptáratokba ez évi utolsó összejövetelünk időpontját (december 2), hogy minél többen együtt lehessünk akkor is. A témáról  és a részletekről majd időben tájékoztatást küldök.

Addig is kívánom, hogy Isten áldása és szeretete kísérje mindnyájatokat.

Chehadé-Boér Judit, szervező

és a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet

http://missziohaz.hu/Noegylet

—————————————————————

Tizedik összejövetel (2015 november 4): Szerelem, szeretet és miszticizmus PKF életében, írásaiban és mai szemmel nézve

A szerelem vágyódás a teljes összeolvadásra, kizárólagos, nem egyetemes, megtévesztő. Átmehet gyűlöletbe. Lehet szívből szeretni, és szívből gyűlölni. Ennek ellentéte a közöny, semlegesség. Egyik tűzforró, másik jéghideg.

A szeretet magatartás, a jellem beállítottsága, viszonyulás a világ egészéhez. Aktivitás, a lélek ereje. Jóleső melegség.

A szeretet formái :

 • anyai : feltétlen, önzetlen
 • apai : feltételes, követelményeket támasztó
 • felebaráti: egyenlők közötti felelősség egymásért
 • önszeretet: nem pestis, nem nárcizmus és nem önzés, hanem a kiegyensúlyozott személyiség jellemzője

Istenszeretet:

Az elkülönültség legyőzésére irányul. Lelki egyesülés a teremtővel. Ő mibennünk és mi őbenne. Lehet antropomorf, amikor közelít a gyermek szülők iránti szeretetéhez, és akkor Isten anyai (mint Föld, mint Gondviselő) vagy apai (mint Ég, mint Teremtő) arculatát hangsúlyozza. A szeretet ebben az esetben feltétlen bizalom, hit, bátorság – ellentéte pedig hitetlenség, gyanakvás, félelem.

Misztikus áramlatok a monoteista (zsidó, muszlim, keresztény) vallásokban :. Néhány női képviselője: iszlám szufizmusban az Isten iránt érzett szeretet első megfogalmazója (Rábia al-Adavija 9. század), a zsidó  titkos tan, a kabbala, csak napjainkban nyílt meg a nők és fiatalok sőt más felekezetűek előtt (kabbalista sztárok Madonna nyomdokain), keresztény misztikusok többsége nő (Avilai Nagy Szent Teréz a legjelentősebb, a 16. században élt, VI. Pál pápa az egyháztanítók közé emelte.)

Perczelné Kozma Flóra: A „berlini” Jézus (Felolvasások II.) – fehér márvány irgalmas  és fenséges alak

Egyéb Jézus-szobrok PKF írásaiban: az Andesek Krisztusa, béke és szeretet szimbóluma, a Kerepesi temető vigasztaló fekete Krisztusa, Channing baltimori Krisztusa, akinek lábánál elmondta nevezetes beszédét az unitárius szabadelvű kereszténységről 1819-ben.

Flóra miszticizmusa: Belülről megélt hit, egységes világszemlélet az e világ és a túlvilág között, folyamatos megújulás ígérete és reményforrás, rendíthetetlen hit a lélek halhatatlanságában. Emberi melegséget, művészi szépséget áraszt.

Dr. Szelényi Ödön: A misztika lényege és jelentősége (Rövid összefoglaló)

A misztiszticizmus mindig az istenszeretethez, sőt -szerelemhez kapcsolódik. Keresi az Istennel, Jézussal való közvetlen találkozást, egyesülést (unió misztika).

Hétköznapi misztika Csókay András idegsebész szerint: a valóság teljességének megélése a „Most”-ban.

Dávid Ferenc : „Az Újtestamentum a mi megigazulásunk módját és annak kútfejét Isten szerelmében látja, melyet ő fiában megmutatott, és az ő szent Lelke által a mi szívünkbe öntött.

Szükség, hogy hitünket jó cselekedetekkel megmutassuk, és az a hit olyan legyen, mely – amint szent Pál mondja – szeretet által cselekszik.”

 

 

Önképzőkör szeptember 2-án – az egyetemes béke eszméje

Kedves Önképzőkörösök és Érdeklődők!

Noegylet-szeptemberSzeptember 2-án egyetemes békevágyunk jegyében megtartottuk soros összejövetelünket. A téma fontosságát kiemelő „shalom”, „salem alejkum” üdvözlést követően elénekeltünk egy megzenésített „Házi áldást”, majd egy rejtélyes cédulával ellátott vizeskancsó körül elindítottuk a beszélgetést. Hál’Istennek senkit sem kellett noszogatni, annyi személyes mondanivaló szakadt ki a résztvevőkből. Mivel a magam részéről megelégszem a téma lelkiismeretes előkészítésével, „bedobásával” és moderálásával, a fő hangsúlyt a párbeszédre ( divatos szóval „interaktivitás”), az egymásra való figyelésre helyezve, most alig volt dolgom. Még sokáig folytathattuk volna, de sajnos gyorsan elszaladt az idő, és nem akartam túlságosan kifárasztani a már eleve fáradtan, munka után, érkezőket, feltartani azokat, akiknek menniük kellett, és lerövidíteni a szabad csevegésre szánt „bonus” perceket. Vannak közöttünk olyanok, akik akár kéthetenként is összegyűlnének  egy-egy érdekes téma alaposabb megvitatására. Másoknak viszont még a havi egy alkalmat is nehéz kigazdálkodniuk. Így egyelőre maradunk a szokásos rendszerben, arra számítva, hogy sikerül felkeltenünk az érdeklődést a  háttéranyagok elolvasása iránt is.   Tovább olvasom