A Kozma Flóra Év mérlege

A Kozma Flóra Év mérlege

 A Bartók Béla Unitárius Egyházközség nőegylete nagy fába vágta a fejszéjét, amikor úgy döntött, hogy utána jár, ki is volt valójában Perczelné Kozma Flóra,  akinek boldogult püspökünk Rázmány Csaba jóvoltából már 2006 óta viselte a nevét. Ennek apropóját az szolgáltatta, hogy rejtélyes névadójuk halálának 90. évfordulója 2015. december 31-ére esett, tehát egy egész év (pontosabban 11 hónap) állt rendelkezésükre az önként vállalt kutatómunka elvégzéséhez, és mert éppen akadt valaki közöttük, aki ehhez elég szabadidővel, szellemi kapacitással és elszántsággal bírt. Meg aztán kedve is volt közösségben, közösségi célokért dolgozni.

Tovább olvasom

Elhangzott előadás Perczelné Kozma Flóráról 2015. június 22-én a Párbeszédek Házában

Perczelné Kozma Flóra és a Lélek-Egyház

(2015. június 22., Párbeszéd Háza)

ChehadeJudit-2015-3A Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete által szervezett „Prófétaság itt és most” című sorozat záró előadása

Előadó: dr. Chehadé-Boér Judit, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség Nyitott Nőegyleti Önképzőkörének szervezője

Tisztelt Megjelentek!

Kérem, hallgassák figyelemmel egy négygyermekes, boldog házasságban, konszolidált körülmények között élt, látszólag hétköznapi asszonynak a nem mindennapi történetét, aki 151 évvel ezelőtt, 1864. június 22-én, született a Pest megyei Baracska községben. 20 évvel később ugyanezen a napon volt az esküvője ugyanott. Születésnapján és házassági évfordulóján szeretném megidézni körünkbe Perczelné Kozma Flóra szellemét, mert az láthatatlanul tovább él és hat nemcsak napjainkban, hanem mindaddig, amíg keresztény hitünk szerint el nem érkezünk Isten országába. Vagy már ott is lennénk, csak éppen nem vesszük észre? Ezt az ideális helyet és időt Jézus egy közönséges, a zsidók szerint tisztátalan, környezete által kétes erkölcsűnek tartott, neme miatt alacsonyabb rendűnek tekintett, ám nyitott lelkű, tanúságtevésre alkalmas és fejlődőképes szamáriai asszonynak tárta fel. Jézusról mindnyájan tudjuk, hogy semmilyen szempontból nem volt személyválogató, mikor az Evangéliumot hirdette. Egyetemes érvényű örömhírével kivétel nélkül minden emberhez fordult. János evangélistánál olvashatjuk az alábbi prófétai jövendölést:   Tovább olvasom

Új Önképzőköri programsorozat indul február 4-én

Kedves Nőtársak, reménybeli Szövetségesek!

Boldog, Istentől áldott Új Évet kívánok mindnyájatoknak ! Február 4-én, szerdán, 18 órakor ismét szeretettel várunk Benneteket Hőgyes utcai gyülekezeti termünkben megújult önképzőkörünk idei sorozatának első összejövetelére. Ezt a Perczelné Kozma Flóra Évet, mint már jeleztem felétek, teljes egészében az ő munkásságának fogjuk szentelni. Első előadónak sikerült megnyernünk Szász Adrienne lelkésznőt, aki ebből a témából írta a szakdolgozatát. Bizonyára sok érdekes és gondolatébresztő dolgot fog megosztani velünk, amit utána majd megbeszélhetünk.

Kérlek Benneteket, amennyiben tehetitek, használjátok ki ezt a nem mindennapi lehetőséget, és gyertek el minél többen. Terjesszétek a hírt érdeklődő barátaitok és ismerőseitek között is szóban, telefonon vagy e-mailben. Csatolom Nyitott Önképzőkörünk névjegyét, melyből sok mindent meg lehet tudni rólunk. Felhívom figyelmeteket egyre információgazdagabb honlapunkra (a Neten és a Facebook-on) is, melyet talán érdemesnek találtok a minél szélesebb körű megosztásra.

  http://missziohaz.hu/Noegylet/

Ezen kívül van néhány „bianco” belépőm a TIT Kossuth Klubban tartott előadásaira (Múzeum utca 7), melyet felajánlok azoknak, akik szívesen eljönnének a Pszichológia és Boldogság előadássorozat valamelyikére. Január 27-én : Kreativitás és boldogság, február 10-én : Párkapcsolati sikerek és nehézségek, mindkét esetben este 17:30-kor. Az érdeklődőktől visszajelzést kérek.

Szintén figyelmetekbe ajánlom a Partnerünkké vált Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének előadássorozatát. (csatolt link)

Szeretettel üdvözöl:

                                 Chehadé-Boér Judit, szervező

Mellékletek:

Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet Nyitott Önképzőköre

Sorozat prófétákról

 

Nőegyleti Önképzőkör november 3-án

Kedves Nőtársaim, Hittársnőim!

Szeretettel várunk Benneteket soron következő, kilencedik önképzőköri összejövetelünkre november 3-án este 18 és 20 óra között a Hőgyes utcai gyülekezeti termünkben. A magyar unitarizmus legjelentősebb női képviselőjéről és apostoláról, egyben névadónkról, a 150 éve született Perczelné Kozma Flóráról, fogunk beszélgetni, akinek ma is van számunkra megszívlelendő üzenete. Ízelitőnek idézem egyik magvas gondolatát:

 „Hogy eredményre is számíthassunk…ahhoz nemcsak Istennek segedelmét, nemcsak szeretett pásztorunknak áldását, valamint buzgó nejének bátorítását, egyházunk vezető férfiainak buzdítását kérjük, hanem kérjük egyúttal, hogy nőink is – a távolságok daczára – szeretettel és lelkesedéssel támogassák és erősítsék e munkában egymást.”

 Ebben a reményben üdvözöl mindnyájatokat:                                  

a Bartók Béla Egyházközség Perczelné Kozma Flóra Nőegylete nevében:                                                                                                                                      Chehadé-Boér Judit, szervező

 

 

Perczelné Kozma Flóra /1864. június 22. – 1925. december 31./

percelnekf

Perczelné Kozma Flóra /1864. június 22. – 1925. december 31./

A magyar unitarizmus egyik legrangosabb képviselője és apostola (született 1864. június 22-én, meghalt 1925. december 31-én) imponáló tárgyi tudásával, kristálytiszta okfejtéseivel, érzékeny lelkületével, tettekben megnyilvánuló evangéliumi szellemiségével mindnyájunknak példát mutat. Az őt ért személyes, családi és nemzeti tragédiák ellenére életpályája töretlennek mondható.

Az Osztrák-Magyar Monarchia idején, 1893-ban csatlakozott családjával együtt az Unitárius Egyházhoz, és annak legaktívabb, legelkötelezettebb tagjai közé tartozott.

1901-től a budapesti Dávid Ferenc Egylet alelnöke, 1902 és 1909 között a kéthavonta megjelenő és napjainkban újra indult Nők Világa folyóirat főmunkatársa és szerkesztője, számos újságcikk és felolvasás szerzője. Írásait két vaskos kötetben jelentette meg 1908-ban és 1915-ben. Ez utóbbi kiadvány bevételét az időközben kitört első világháborúban megvakult katonák megsegítésére ajánlotta föl. A háborús években kevesebbet írt és többet tevékenykedett kiszolgáltatott embertársai védelmében.

Női imakönyvet terjesztett „Szívemet hozzád emelem” címmel, melyet összeállítója, dr. Boros György püspök, neki ajánlott.

A Trianon utáni csonka országban sem maradt tétlen. 1922-ben megszervezte a budapesti Unitárius Nőszövetséget és Kis Bibliát állított össze a kisiskolás gyerekek részére.

Gyakorlatilag élete végéig dolgozott másokért. Családjához, szülőföldjéhez való ragaszkodását jelzi, hogy nem az elegáns budapesti Kerepesi úti (ma Fiumei úti) Sírkertben óhajtott nyugodni férje mellett, hanem ősei társaságában a szerény baracskai temetőben.

Összeállította: Chehadé-Boér Judit