2018. december 2-án, Advent első vasárnapján

2018. december 2-án, Advent első vasárnapján a szószéki szolgálatot Dr. Ferenczi  Enikő lelkésznő végezte, és fellépett a Budapesti  Unitárius Kamarakórus, Mészáros Nóra karmester vezetésével

Videó:   https://youtu.be/01mqZlvts5s

 

Perczelné Kozma Flóra Nőegylet tevékenysége – 2016

 

Programokkal teli évet tudhatunk magunk mögött, nőegyletünk önképzőköre egész évben tartalmas, lelki és szellemi felfrissülést adó programot kínált az érdeklődők számára a szervező Chehadé-Boér Juditnak köszönhetően, megünnepeltük nőegyletünk tízéves évfordulóját, megjelentettük a Flóra füzetek második, Perczelné Kozma Flóra írásait tartalmazó kiadványát, és gyülekezetünk rendezvényeit segítettük minden alkalommal finom süteményekkel.  Tovább olvasom

Advent első vasárnapi kézimunka foglalkozás

Kedves önképzőkörös Társaink és érdeklődő Barátaink!
foglalkozas1 foglalkozás2

Amint a mellékelt képek bizonyítják, ráadásként több szempontból is rendhagyó önképzőköri foglalkozást tartottunk november 27-én, Advent első vasárnapján.

Rendhagyó, mert előzetes terveinktől eltérően két helyszínen zajlott. Kezdetben a gyülekezeti terem apró kerek asztalánál tömörültünk, miközben jöttek-mentek, ettek-ittak, beszélgettek körülöttünk az emberek. Előnyt jelentett, hogy sokan odajöttek kíváncsiskodni, akik egyébként még nem ismertek minket. Hátrány volt viszont a szűkös tér és a zaj, ami elnyomta Nyiredy Jutka magyarázó szavait. Ezért amint lehetett, átköltözködtünk a gyermekek hitoktatására és foglalkoztatására fenntartott jóval kisebb de annál nyugalmasabb terembe. Ott aztán komolyan nekiláthattunk a karácsonyi díszek elkészítéséhez. Testtartásunk és arckifejezésünk jól tükrözi, mennyi koncentrációra volt szükségünk az önként és örömmel vállalt feladat elvégzéséhez.

Tovább olvasom

Önképzőkör 2016. november 9.

Kedves Önképzőkörös Társaink és érdeklődő Barátaink!

Régen láttam annyi felszabadultan mosolygó, derűs arcot egy kupacban, mint
novemberi összejövetelünk végén, mely egyben három éve tartó önképzőköri
alkalmaink lezárását is jelenti, legalábbis az én szervezésemben és
moderálásommal. Javaslat született azonban arra nézve, hogy más formában
tovább folyjanak rendszeres találkozásaink. Ennek részleteiről később tudunk
tájékoztatást nyújtani az érdeklődőknek.

Önképzőkör 2016. november 9

 

A képen látható emberek ezúttal arra vállalkoztak, hogy sok-sok érdekfeszítő
téma megbeszélése után, összevessék saját tapasztalataikat a vallásról, mint
kultúrértékről. Végiggondolták ennek összefüggéseit a hitükkel és az
egyházukkal, és arra a következtetésre jutottak, hogy e három fogalom nem
esik feltétlenül egybe, kombinációjuk pedig személyenként változik. Volt,
aki vallásos neveltetésének és környezetének köszönhetően kitaposott úton
haladt felekezetének egyre elkötelezettebb szolgálata felé. Mást
magánéletének alakulása vezetett ebbe az irányba. Volt, aki lázongott,
tévelygett, miszticizmus felé hajlott, nem merte észérveknek alávetni a
hitét, vagy átmenetileg más hitrendszerek vonzáskörébe került. Volt, aki
útközben felekezetet váltott, esetleg felnőttként találta meg a
személyiségének megfelelő vallást.

Tovább olvasom

Önképzőkör 2016. szeptember 7-én: Kultúrértékünk, a Művészet

Kedves Önképzőkörösök és Érdeklődő Barátaink!

Az elmúlt önképzőköri évben arra kerestük a választ Perczelné Kozma Flóra írásaiban és saját tapasztalataink alapján, hogy mi a boldogság. Ezzel az alcímmel jelentettük meg második Flóra-füzetünket június 25-én, a róla elnevezett nőegyletünk 10. születésnapja alkalmából rendezett, bensőséges ünnepségünkre. Kollektív kiadványunkat, melyből ma is érvényes válaszokat kaphatunk erre az örök emberi kérdésre, ellenérték nélkül ajánljuk minden gondolkodni és olvasni szerető nő- és férfitársunknak. Önkéntes adományokat viszont köszönettel elfogadunk tervezett harmadik füzetünk kiadási költségének a fedezésére. Ebben a harmadik füzetben foglalnánk össze idei önképzőköri foglalkozásaink központi témáját, az értékeket. A tavaszi időszakban a közösségi értékekről, úgymint család, iskolatárs, munkatárs, hittárs, nemzettárs, embertárs, barát, beszélgettünk, a most induló, három alkalmas őszi „kurzus” pedig kultúrértékeinknek lesz szentelve, közelebbről a művészetnek, a tudománynak és a vallásnak.

Tovább olvasom

BARÁTOK ÉS NEMZETTÁRSAK

BARÁTOK ÉS NEMZETTÁRSAK téma

 Kedves Önképzőkörös Társaink és Érdeklődő Felebarátaink!

 Júniusi témánk felvezetését József Attila Kész a leltár című versének néhány sorával kezdtem: „születtem, elvegyültem és kiváltam”. Ugyanis ez a három fázis jelzi az emberek által bejárható teljes életutat. Ennek során a biológiai ösztönlényből előbb a környezet által formált (szocializálódott) társadalmi lény, később pedig egy saját ízléssel, szokásokkal, életmóddal, világszemlélettel rendelkező, senki mással fel nem cserélhető, élete utolsó napjáig folyamatosan fejlődő, alakuló tudatos lény (személyiség) lesz. Ezt a három fejlődési fázist nem mindenki járja végig, némelyek megrekednek az első (ösztönlény) vagy a második (társadalmi lény) szinten. Pedig csak a harmadik szinten (tudatos lény) lesznek képesek viszonylag tartós harmóniában létezni önmagukkal és másokkal. Magukkal hozott egyéni képességeiket is csak itt bontakoztathatják ki, és itt tudnak építő módon együttműködni társaikkal. Hiszen az érett személyiség nem elégszik meg önmagával, szabadon keresi vagy létrehozza azokat a közösségeket, ahol elfogadják, befogadják, értékelik őt, segítik abban, hogy még jobbá, még értékesebbé váljon, és hasznára legyen közösségének. Ezekből a csoportokból áll össze baráti köre, szakmai társasága, lelki rokonsága. Pszichológusok hangsúlyozzák, hogy lelki egészségünk ápolása céljából érdemes minél több ilyen közösséghez csatlakozni nem csak formálisan hanem aktív, elkötelezett tagokként. Ezek a közösségek annál értékesebbek minél több értéket adunk hozzájuk saját magunkból.
Tovább olvasom

Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2015. évi tevékenységéről

„Én az unitárius irodalomnál szebbet és felemelőbbet nem ismerek.”
Perczelné Kozma Flóra

 Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2015. évi tevékenységéről

A Perczelné Kozma Flóra Nőegylet fő céljai a korábbi éveknek megfelelően változatlanok: hitélet ápolása, fejlesztése, az egyháztagság elmélyítése; ünnepségek szervezése; az egyházközség munkájának támogatása. Magyarországi egyházközségek nőszövetségeivel való együttműködés, a külföldi, főleg az erdélyi unitárius nőszövetségekkel való testvéri kapcsolat elmélyítése és ápolása.    Tovább olvasom

2015. október 7-én Önképzőkör

Kedves Érdeklődők!

SAM_67402015. Október 7-én este a házasságról, párkapcsolatról, egyedüllétről beszélgettünk nyitott önképzőköri összejövetelünkön. Szerettük volna, hogy ennek a mindkét nemet érintő témának a tárgyalásánál minél több férfi társunk legyen jelen. Kívánságunk teljesült, mert ebből az alkalomból nem kevesebb mint öten képviselték a másik nemet. Ezen kívül négy olyan résztvevőnk volt, akik először jártak nálunk. Igen tartalmas és izgalmas párbeszédre került sor a különböző korosztályokat, nézeteket, felekezeteket reprezentálók között. Nem mellesleg mindenki jól érezte magát, és a beszélgetés végén ezt spontán tapssal jelezte.

A „törzsgárdánk” néhány tagja viszont egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott velünk lenni, bár szerettek volna. Mester Éva, aki ebben az időben éppen Erdélyben tartózkodott egy restaurátor konferencián, melyről remélhetőleg nekünk is be fog számolni, fontosnak tartotta levélben eljuttatni hozzánk jókívánságait és véleményét:

„Kellemes és hasznos összejövetelt kívánok nektek, a téma nagyon jó és aktuális, szükség van a jó példákra, de a buktatók megbeszélésére is. Régi mulasztása az európai kultúrának, hogy a párkapcsolatok jelentőségét, életminőséget meghatározó szerepét nem ismeri el és a témát a problémákkal együtt mint valami kerülendő rosszat a szőnyeg alá sepri. Meggyőződésem, népünk, de egész Európa gazdagabb, értékesebb életet élhetne, ha a férfi-nő kapcsolatot a teremtés által ajándékba kapott tálentumaink felhasználásával, befogadóan, elfogadóan ajándékként és nagy lehetőségként, hálás szívvel tudnánk megélni. A jó párkapcsolat megsokszorozza energiáink, míg a rossz lehúz, elgyengít, sebezhetővé tesz.”

17-én szombaton pedig Baracskára zarándokolunk Kozma Flóra sírjához, és emléknapot tartunk a tiszteletére halálának 90. évfordulóján. Jelentkezéseket elfogadunk 11-e vasárnap estig. Csatolom a meghívót a részletes programmal.

Ugyancsak csatolom a szokásos egy oldalas összefoglalót, a feldolgozott PKF írást, valamint Jakab Júlia értékes összefoglalóját a fiatalok elmagányosodásának okairól.

Legközelebb november 4-én találkozunk, és a szerelemről, szeretetről fogunk beszélgetni. Addig is a legjobbakat kívánja:

Chehadé-Boér Judit szervező

és a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet                                                                                                                          http://missziohaz.hu/Noegylet

——————————————————————————

Kilencedik összejövetel (2015 október 7): Házasságban, párkapcsolatban, egyedül itthon és a nagyvilágban PKF egyik írásának a felhasználásával

SAM_6741Az emberi boldogság egyik alapvető feltétele az, hogy ki-ki meglelje a neki rendelt, hozzá illő párját, mert Isten a kezdetek kezdetén az embert társas lénynek teremtette. De az általa nekünk ajándékozott szabad választás képessége egyben nehéz feladatot is jelent számunkra. Kit, hol, mikor és hogyan, milyen távra, milyen célra válasszuk magunknak társul, és lehet-e egyszerre vagy párhuzamosan többet is választani?

Hagyományosan a házasodni induló férfi – vőlegény/vevő legény – volt a kezdeményező aktív fél, a nő pedig – eladó lány – passzívan várta, hogy kiválasszák, megkérjék és elvegyék. A boldog házasság alapvető feltétele a jó választás. Kozma Flóra jól választott társat magának. Perczel Ferenc nemcsak hűséges férj és jó családapa volt, hanem támogatta felesége házon kívüli tevékenységét is. Biztos hátteret jelentett ambiciózus asszonya számára. Ugyanakkor Flóra is egy, saját szavaival élve, „jogaiban büszke és kötelességérzetében szilárd” személyiség volt, olyan aki, igaz, cselédi segítséggel, háztartást vezetett, gyermekeit nagy gondossággal maga nevelte, beteg férjét évekig ápolta, és a családi otthont tekintette természetes közegének, ahol tökéletesen boldognak érezte magát. A kényszerű egyedüllétet pedig, a magányt, szerencséjére nem ismerte. Ha személyesen nem is ismerte a rossz, boldogtalan házasságot, tudott és beszélt erről néhány írásában, például a Mohamedánizmus és kereszténység címűben.

Kozma Flóra Mohamedanizmus és kereszténység – letöltése

Mai korunk betegsége az igazi, mély, elkötelezett társas kapcsolatok megfogyatkozása, az elmagányosodás.(Ferenc pápa szerint az emberiség jövőjét fenyegető legnagyobb veszély.) Olyan folyamatok játszódnak le a technikailag, gazdaságilag fejlett társadalmakban, melyek következtében egyre nő az egyedülálló, részben társtalan emberek („szinglik”) száma a legidősebbek és a legfiatalabbak között. Ez pedig gyengíti a társadalmi kohéziót, kiszolgáltatottá teszi annak egyedeit.

Ezt az egyértelműen negatív folyamatot jó lenne megállítani és visszafordítani saját hozzáállásunk, mentalitásunk megváltoztatásával. Ezt mondja a Jézus által hirdetett Evangélium, és ezt hirdetik annak hiteles apostolai, prófétái és szentjei, mint amilyen pl. Kozma Flóra. Hol kezdjük a változást? Természetesen saját magunkon. Felnőtté válva, ismerjük meg saját magunkat (Ez minden ősi bölcselet alaptézise), döntsük el milyen elveket, milyen utat szeretnénk követni, majd igyekezzünk ezek szerint élni. Attól függetlenül, hogy éppen mi az aktuális trend (divat). Ne foglalkozzunk azzal, hogy mit mondanak, milyen nyomás alá helyeznek minket szüleink, kortársaink, a média stb. Csak azt tegyük saját magunkkal, amire belső indíttatást érzünk. Azt biztosan nem fogjuk megbánni.

Jakab Júlia

Jakab Júlia

A világi jog többnyire utólag reagál a társadalomban végbemenő változásokra. Egy kormánynak pedig mindenhol lehetősége van arra, hogy értékrendjét a jogrendben is érvényre juttassa. Ha liberális, akkor megengedi például a homoszexuális párok házasságát vagy örökbefogadását, ha konzervatív, akkor a hagyományos házasságot, illetve családot védi, például pozitív diszkrimináció révén.

Jakab Júlia értékes összefoglalója a fiatalok elmagányosodásának okairól – szingliseg letöltése.

Baracska