Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2018-as tevékenységéről

Az év eleji első fehér asztalnál történő személyes egyeztetésekre programjainkról 2018. március 4.-én került sor. Addigra azonban a vasárnapi istentiszteleteket követő teázások, kávézások és a folyamatos elektronikus levelezésnek köszönhetően az évre tervezett események egyértelműen körvonalazódtak, sőt a farsangi ünnepséget és az első szeretetvendégséget már meg is szerveztük, mindkettőt meglepő sikerrel.

A farsangi ünnepséget Péterfi Kata játékos feladatai nyitották, ahol az érdeklődők, gyerekek és felnőttek zoknibábot készítettek, majd azzal egy rövid műsort mutattak be a hatalmas papírfüggöny általuk előre kivágott ablakain keresztül. A zenés-táncos vetélkedőn a gyermekek és felnőttek vegyes csapatokban teljesítették. Ezt követően nem volt meglepő, hogy Damjanovich Márti vezetésével a felnőttek tánctanításába a gyermekek is bekapcsolódtak, ugyanolyan lelkesedéssel lépkedtek a zene ritmusára a felnőttek között. A farsangot tombola zárta, amelynek bevételéből tudtuk finanszírozni a következő programunkat. Szabóné Pintér Nóra pénztárosunk az ünnepi év kapcsán javasolta, hogy erősítve közösségünket, havonta egy alkalommal gondoskodjunk ebédről istentiszteletet követően, hogy ezzel is segítsük gyülekezetünket a közös programokon való részvételben.

A házasság hetét ünnepi istentisztelettel zártuk, ahol Léta Sándor tiszteletes úr prédikációját követően Orbán Erika lelkésznő, mentálhigiénés szakember vezetésével csoportos foglalkozás keretében a család, a házasság SWOT elemzését készítettük el, Szeretet: szenvedély és döntés címmel. A beszélgetésekben konfirmandusaink is aktívan részt vettek, így mintázva, hogy a család életének a gyermekek, szülők és nagyszülők, fiatalabb és idősebbek is ugyanolyan tagjai.

A 2018. február 20-án az Országgyűlés, a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át, annak évfordulóját, amikor az erdélyi országgyűlés 1568-ban elfogadta a tordai vallásügyi törvényt. Az előterjesztésről, amelyet mind az öt frakció támogatott, 142 igen szavazattal, egyhangúlag döntöttek a képviselők. Az eseményen jelen voltak a Magyar Unitárius Egyház elöljárói is. A Bartók Béla Egyházközségünket Gergely Felicián gondnokunk és Léta Sándor lelkészünk képviselte. A Parlament Főrendi házi termében március 9-én tartott ünnepi konferencián már nőegyletünk tagjai közül többen is részt vettünk.

Márciusi önképzőkörünkön Léta Erika, aki Maróthyné Tóth Erzsébettel együtt tavaly már beszámoltak külföldi útjukról, rövid bemutatót tartott az ICUUW 2017. évben megrendezett női világkonferenciáról, amelyet követően Léta Sándor tiszteletes úr vezetésével elbeszélgettünk az unitarizmus és az univerzalizmus azonosságairól és különbözőségeiről.

Az ünnepi év kapcsán nőegyletünk felhívást tett közzé gyülekezetünk tagjaihoz, kicsikhez és nagyokhoz, azt kérve tőlük, hogy egyházunk születésének, valamint a vallásszabadság világ szinten első törvénybe iktatásának 450. évfordulója kapcsán osszák meg egymással gondolataikat, érzéseiket megrajzolt, megfestett képekben és leírt szövegekben. A beérkezett alkotásokat a Flóra füzetek ünnepi kiadásában jelentettük meg, a képzőművészeti alkotásokat pedig a lelkészi iroda falán is megtekinthetőek.

Március 25-én, virágvasárnap ünnepi alkalom volt egyházközségünkben, hiszen ekkor került sor jubileumi évre készített zászló szentelésére, és Dinnyés József lemezbemutatójára is. Nőegyletünk tagjai Szabó Attila presbiter ízletes ebédjét követően saját készítésű süteményeket kínáltak. Ezzel egyidejűleg “megnyitottuk” kamravásárunkat is saját készítésű befőttjeink, savanyúságaink, lekvárjaink bemutatásával.

Április 11-én nőegyleti önképzőkörünket „A gyermekek hitre nevelése illetve nevelhetősége” címmel tartottuk. Egry Zsuzsa, ökumenikus szemléletű katolikus teológusnő és hitoktató vezetésével beszélgettünk, összevetve tapasztalatainkat, amely függetlenül vallási hovatartozástól, mindnyájunkat érint.

Nőegyletünk nem tudta magát képviseltetni a 2016-os kocsordi MUNOSZ konferencián, így azóta azt tervezte, hogy adandó alkalommal ellátogat ebbe a szatmári egyházközségbe, egyben régiós, határokon átívelő, szórványgyülekezeti központba, amelynek élén Bartha Mária Zsuzsánna lelkésznő áll. Erre április 14-15-én került sor, amikor nyolcan meglátogattuk a gyülekezetet. Nagy lelkesedéssel és örömteli szívvel gondolunk vissza a Kocsordon töltött napokra. A találkozó alkalmával megismerkedtünk az egyházközség, a templom történetével, a nőszövetség tagjaival, akik meleg szeretettel és fenséges vendéglátással fogadtak bennünket. Vezetésükkel megismertük Kocsord nevezetességeit is és vasárnapi istentiszteleten is együtt vettünk részt, közösen énekelve és hálát adva.

A tavaszi és nyári hónapokban Stern Szilvia vezetésével nőegyletünk szervezésében Erőszakmentes kommunikációs kurzusra került sor, amelyen nőegyletünk tagjai és az érdeklődők megismerkedtek a módszerrel, a hatékonyabb kommunikáció alapjaival, amelyet remélhetőleg mindnyájan tudunk majd saját életünkben is hasznosítani.

Május 26-án a Léta házaspár vezetésével nőegyletünk egy budapesti kirándulást szervezett, amelynek keretében reggeltől estig barangoltunk és beszélgettünk a Gellért hegy lábától egészen a Normafáig. Voltak akik egy-egy rövidebb szakaszra csatlakoztak, s voltak akik végig járták az utat, leküzdve a fáradtságot. Az út során jobban megismertük egymást, a Filozófusok kertjében beszélgettünk, Jézus tanításairól és a vallásszabadságról, annak mai napig aktuális üzenetéről is.

Július 13-14-én Bencze Ilona népi bútorfestés kurzust tartott, bevezetve az elméleti háttéren, szimbólumvilágon keresztül a gyakorlati tudnivalókba is. Ezt követően már a mi kezeink alól is gyönyörű festett tálcák, kis székek, dobozok kerültek ki, megerősítve hagyományainkhoz, a székelyföldi motívumokhoz való kötődésünket is. Az elmélyült foglalkozás közbeni beszélgetés lehetőséget adott arra is, hogy betekintést nyerjünk az ünnepi év székelyföldi eseményeibe is.

A Magyarországi Unitárius Nők Országos Szövetségének 2018. évi Közgyűlésére és Konferenciájára „Szabad Lélek, szabad Ember, szabad Nő” címmel október 6.-án került sor a MUNOSZ vezetése és nőegyletünk szervezésében.

Sigmund Julianna elnök asszony megnyitója után Léta Sándor tiszteletes úr tartott áhítatot, majd Horn Ildikó előadása következett a vegyes felekezetű házasságban élő nők szabad vallásgyakorlása régen és most témában. Bartha Mária-Zsuzsánna a szabadság akarása vagy az akarat szabadsága témában adott elő, amelyre kocsordi látogatásunk alkalmával kértük fel. A találkozón a Flóra füzetek szerkesztője, Chehadé-Boér Judit bemutatta a 4. kiadványt, amelynek témája a szabadság. A borítóját Fazakas-Koszta Tibor festőművész készítette kifejezetten erre az alkalomra. A kiadványt ajándékba adta nőegyletünk a résztvevőknek. Választmányi ülésre, tisztújításra is sor került, majd az ünnepi műsorral örvendeztetett meg bennünket a kezdeményezésünkre alakult, két saját tagunkkal bővült Budapesti Unitárius Kamarakórus, Mészáros Nóra vezetésével. A műsorban közreműködött gyülekezetünk fiatal reménysége Szabó Lilla gordonkán valamint Szombatfalvi Etelka teológushallgató, aki Erdélyből utazott ide erre az alkalomra, hogy Magdalénáról énekeljen nekünk. Etelka-Babett egyébként egyházközségünkben töltötte nyári gyakorlatát, melynek során nőegyletünk több tagja is pártfogásába vette őt, és jó kapcsolatokat épített ki vele. Hazatérése után kérésünkre összefoglalta itteni tartózkodásának számára legfontosabb eredményeit.

„Visszagondolva a Bartók Béla Unitárius Egyházközségben eltöltött hét hetemre a következőket fogalmaztam meg magamban:

  • egy nagyszerű, kedves gyülekezetben szolgálhattam, ahol a hétről-hétre való készülés során jobban megértettem azt, hogy mit is jelent a hivatásom és mekkora felelősség
  • az első három hét után tisztán láttam magamban, mely eszközökkel, tanultakkal rendelkezem és még jobban azt, hogy melyekkel nem. Igyekszem a magamban megjelölt hiányosságokat, legyen az elméleti, gyakorlati pótolni, elsajátítani.
  • megtapasztaltam azt, hogy kigondolt szavaimat egy belső intés hatására végül nem mondhattam ki, de ilyenkor más szavak, gondolatok jöttek és azokat mondtam
  • a keresztelési szertartás alkalmával megfogalmazódott bennem az, hogy mennyire fontos a családdal való kommunikáció, ilyenkor alkalom adódik örülni vagy lelki gondozni az amúgy ritkán vagy egyáltalán templomba nem járó egyéneket
  • jó közösségformáló ereje van az istentiszteletek utáni tea, kávé melletti beszélgetéseknek
  • tetszett, hogy számos kulturális rendezvény van egész évben a templomban.

 

Kiemelném a prédikációmról szóló visszajelzéseket, melyeket hétről-hétre E-mailek vagy beszélgetések során megkaptam, mint visszajelzést. Ebből nagyon sokat tanulhattam! Számomra egyaránt fontos a negatív és pozitív vélemény, kritika, mert ezek által látom azt, hogy mire van úgymond szükség, mi kevés, mi sok vagy éppen mi elegendő.”

Szeptember 15-re egyházközségünk Reményik Sándor versmondó versenyt szervezett, felemelő estét töltöttünk együtt sok verset olvasva és hallgatva, köszönet érte Dr. Karner Ottónak az ötletgazdának, a presbitériumnak a támogatásért, nőegyletünkből dr. Bíró Virág, Chehadé-Boér Judit, Mester Éva és Zomboriné Pap Zsófia vettek részt.

Advent első vasárnapján az ünnepi műsort, istentiszteletet követően a Budapesti Unitárius Kamarakórus szolgáltatta, a koncertjüket Sigmund Julianna meghívására a Budapesti Unitárius Egyházközségben is meghallgattuk advent harmadik vasárnapján.

Advent második szombatján ifjúsági istentiszteletet tartott Lőrinczi Eszter másodéves teológus, az istentisztelet követően beszélgetésre került sor, majd nőegyletünk finom ebéddel, süteményekkel, és csoki- mogyoró krémes gofrival vendégelte meg az ifjakat. Öröm volt látnunk a kamaszokat, akik a többi budapesti egyházközségből is ellátogattak, többségük szülői kíséret nélkül, bízunk abban, hogy ez hagyománnyá válik.

Advent harmadik vasárnapján nőegyletünk egyik legaktívabb tagjának, Chehadé-Boér Juditnak tartottuk az ünnepi Ösvénytaposó című könyvének bemutatóját, amelyen nőegyletünk tagjai is tevékeny szerepet vállaltak.

A gyermekeket karácsony alkalmából a karácsonyfa alatt meglepetés várta istentisztelet után, köszönet érte Szabóné Pintér Nórának, aki a változatos és ötletes ajándékokról gondoskodott.

Bízunk abban, hogy a következő év is élményekben gazdag lesz. Köszönet a nőegyletünk aktív tagjainak: Bíró Virágnak, dr. Chehadé Boér Juditnak, Jobb Ildikónak, Hegedűsné Pálfi Csillának, Léta Erikának, Lovászné Hosszú Tündének, Nyiredy Juditnak, Maróthyné dr. Tóth Erzsébetnek, Mester Évának, Szabóné Pintér Nórának. Külön szeretném megköszönni Léta Sándor tiszteletes úrnak, aki tevékenyen támogatja ötleteink megvalósítását, és minden kezdeményezésünk mögött ott áll.

Isten áldja mindnyájunkat!

Összefoglalót készítette:

Zomboriné Pap Zsófia

Perczelné Kozma Flóra Nőegylet

  1. március 14.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>