Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2019-es tevékenységéről

Január 13-án ünnepeltük először hivatalosan a tavaly, unitárius kérésre, törvénybe iktatott vallásszabadság napját. E vasárnapi Istentiszteleten Léta Sándor tiszteletes úr összefoglalta a 450. évforduló fontosabb eseményeit, majd Dinnyés József Hajdú Zoltán Levente szóládi református lelkész fohászainak megzenésített gyűjteményét mutatta be. A dedikálást követően, nyolctagú kiránduló csapatunk útnak indult két kocsival Dányba, hogy megtekintsük Fazakas-Koszta Tibor festőművész presbiterünk kiállítását. Marosvári Kata festőművésszel együtt láttak vendégül bennünket a műteremlakásukban. Meséltek a képekről, a szimbólumvilágról, aminek segítségével könnyebb megtenni az első lépéseket a modern festészet felé, ami néhányunktól eddig nagyon távol állt. A képeket az interneten is nézegettük (http://www.fazakastibor.hu/paintings ) és beszélgetünk utána a képekről a nőegylet tagjaival.

A házasság hetét ünnepi istentisztelettel zártuk február 17-én, ahol Léta Sándor tiszteletes úr prédikációját követően Dr. Ferenczi Enikő lelkésznő, mentálhigiénés szakember tartott előadást a XXI. századi házasság, avagy a modern házasság kihívásairól, amely nagyon hamar egyfajta párbeszéddé alakult az aktív résztvevőknek is köszönhetően. A meghitt eseményt szeretetvendégség követte, hol Jókai bablevessel, zellerkrémlevessel és különféle farsangi süteményekkel kedveskedtünk a résztvevőknek. A rendezvényen kétszer annyian vettek részt, mint előző évben, amelyet nagy sikerként éltünk meg, hiszen ez visszaigazolás volt számunkra, hogy a tavalyi rendezvény hírére azok is eljöttek, akik tavaly elmaradtak. A beszélgetéssel, előadással párhuzamosan a gyermekek a lelkészi irodában társasjátékoztak.

Március 12-én a II. Ferencvárosi Szakrális Kórustalálkozóra került sor, ahol idén először a Budapesti Unitárius Kamarakórus is fellépett. Nőegyletünkből Chehadé Judit, Léta Erika énekeltek, Léta Judittal és Léta Jolánnal együtt, a nézőtéren nőegyletünk tagjai büszkén tapsoltak egyházközségünk férfi tagjaival együtt.

A Budapesti Unitárius Kamarakórus gyökerei a két világháború közötti periódusra, Józan Miklós (1869–1945) püspöki vikárius szolgálatának időszakára nyúlnak vissza. Ebben az időben a magyar zenetörténet géniusza, Bartók Béla is a Budapesti Unitárius Egyházközség tagja volt; az egyházzenei életet pedig többek között Nagy Sándor énekvezér, valamint – a protestáns felekezeti testvériség jegyében – Árokháty Béla református egyházi karnagy, orgonaművész, zeneszerző szervezte. Az énekkar 2010-ben, az Unitárius Passió előadására szerveződött újjá, majd Mészáros Nóra Zita zongora- és orgonaművész, kántor vezetésével repertoárja fokozatosan bővült, működése rendszeressé vált. Az elmúlt években a kibővített kórus már a Nagy Ignác utcai unitárius templom falain kívül is sikerrel szerepel.

Műsor:

1./ Bach: Parasztkantáta – részlet. Közreműködő: Csucsi Ildikó – fuvola

2./ Három unitárius ének (Mészáros Nóra feldolgozása): Mindenható fővalóság…., De jó nekünk itt laknunk nálad…., Áldjad én lelkem az Urat…

3./ Händel: Örvendj, világ

 

Az időszaki karbantartást követően, egy szép szombati napon, március 16-án kitakarítottuk templomunkat és a korszerűsített lelkészi irodát, jó hangulatban, sokat dolgozva, de legalább ennyit nevetve is. A lelkészi irodában Zsókával és Virággal portalanítottunk, megismerkedve a faragott bútorok minden redőjével, Virág a létra legmagasabb fokáról a bútorok tetejét is lemosta, Zsóka az ablakcsere miatti lepotyogott gipszet is levarázsolta az ablakkeretről és párkányról, végül még az adventi koszorút is letörölgettük. Közben a templomban a férfiak (Csaba, Sándor, István és Gyuri) is porszívóztak, törölgettek, a lányok (Ági, Ibolya, Marcsi, Magdi, Erika) pedig hol felmostak, hol törölgettek, hol ablakot pucoltak, hol rácsokat mostak, éppen mihez fértek hozzá.

A fárasztó munka után az ebéd nagyon jól esett, Csaba tokaji borával koccintottunk, a karfiol krémleves, amit magam főztem és az Erika tárkonyos ragulevese mindenkinek ízlett, szinte mindenki repetázott. Ebéd után a Léta lányok gofrijával és eper, szilva, almalekvárral kényeztettük magunkat, bízva abban, hogy a megelőző néhány órás fizikai munkával a szükséges kalóriákat elégettük. Virág sós süteményei, Erika pogácsájának nagy része, paradicsomos csigák és diós muffinok egy része is a vasárnapi istentisztelet utáni beszélgetésre maradtak. Ebéd után a fiúk visszavitték az elektromos zongorát, hogy Aport másnap a megszokott helyén várja.

A vasárnapi istentisztelet már a templomban tartottuk, a padokat letakarítottuk, párnákat kiporoltuk, kiporszívóztunk, visszakerültek az énekeskönyvek is, Czika- Szilágyi Kati fejből tudja, hogy kinek hol van a megszokott helye és melyik a kedvenc énekeskönyve, így aszerint tette ki azokat, amikor berendeztük végül a  templomot. A szőnyegek csak a végső festés után kerültek vissza, de új égőket csavart István a magasban egyensúlyozva a létrán a csillárba, így fényárban úszott a templom másnap. Májay Cili néni a kézimunkákat elvitte és saját kezűleg kitisztítva hozta vissza.

Másnap az Istentisztelet végén, miután kiderült, hogy a közgyűlés megtartására nem került sor, Nőegyletünk és a Léta család nevében meghívtam a jelenlevőket a gyülekezeti terembe, arra hivatkozással, hogy meglepetéssel készültünk Tiszteletes úr részére. A prédikációja mintha az aznapi eseménynek szólt volna, hiszen a közösség szerepét hangsúlyozta, megemlékezve a márciusi ifjakról, az összefogás erejéről, mi pedig felidézhettük az előző napot, amikor együttes erővel azon dolgoztunk, hogy az ünnepi istentiszteleten a templomban együtt hálát adhassunk.

A gyülekezeti teremben megvártuk, amíg Tiszteletes úr is bejön, közben a lányai kis segítséggel beüzemelték a projektort, összekötötték a számítógépet a hangszóróval, projektorral, felhúzták a vásznat, időközben a közönség elhelyezkedett, ki ülve, ki állva, figyeltük a vásznat. A bensőséges videó során  a jelenlevők bepillantást nyertek Sándor gyermekkorába, képeket láttunk ifjúkorából, iskolai éveiből, konfirmandusként. Teológusként, az Egyesült  Államokban teljesített szolgálatáról, majd közös élményeinket is viszont láthattuk, Rázmány Csaba püspök úr oldalán, majd mint az egyházközségünk lelki vezetőjeként úgy a konfirmáló fiatalok körében készített képekben, mint a dunafüredi lekvár főzés, a farsangi mulatság, emléktábla avatások, koszorúzások, és egyéb, az egyházközségünkben fontos eseményekben. A vetítést követően nőegyletünk nevében a Mester Éva által fotózott és bekereteztetett népes konfirmandus- csapat képét adtuk át, megköszönve munkáját, közösségépítését, Chehade Judit ezen alkalomra írt verssel és egy tavaszi koszorúval, Felicián és Éva az ünnepi évforduló alkalmából kiadott ezüst emlékérmével köszöntötte, Sepsi Kovács Éváék és Rázmány Iduka az unokájával pedig külön meglepetéssel kedveskedett Tiszteletes úrnak.

Ezt követően a férfiak a gyülekezeti teremben a nagy bútorokat átmozgatták, hogy a fal a hét folyamán kijavítható legyen az ázás miatt, akárcsak a konyhában, majd megterítettünk, és miután Sándor egészségére koccintottunk Csaba borával, Erika ízletes tárkonyos ragulevesével, a karfiolkrém levessel csillapítottuk éhségünket. Finom sós  és édes süteményeket kóstolhattunk Jobb Ildikónak, Bíró Virágnak, Juditnak, egyházközségünk asszonyainak és Zombori Gyurinak köszönhetően.

Mire a tortát Juditka behozta, már az edények és tányérok  javát el is mosogattuk a Léta lányokkal és az asszonyokkal, örömmel énekeltük, hogy áldja meg az Isten a Sionról kegyelmesen Léta Sándor lelkészünket!

Április 14-én Pergolesi Stabat Mater csodálatos virágvasárnapi koncertjét hallgattunk meg, a kórusban Dr. Chehade-Boér Judit is énekelt, ezt követően nőegyletünk tagjai finom süteményekkel vendégelték meg a jelenlevőket.

Szeptember 8-án a nőegyletünk nevében sírcsokrot helyeztünk el Kiss Mihály nyugalmazott hódmezővásárhelyi lelkész sírján, kegyelettel emlékeztünk rá, felidézve hódmezővásárhelyi nőegyleti látogatásunkat, amikor a Magyar Unitárius Nők Országos Szövetségének első tisztségviselőit választottuk meg. Másnap Szabó Csengele lelkésznő beiktatásán vettünk részt Hódmezővásárhelyen. Isten segítse, áldása kísérje, hogy méltó utódként vezesse a gyülekezetet.

Szeptember 14-én Léta Erika javaslatára megnéztük Nagy István csíkmindszenti festő kiállítását a Kieselbach galériában, aki a modern magyar festészet egyik legegyénibb alkotója volt.

Az ARS SACRA versíró pályázat nyertese Dr. Chehade-Boér Judit Dávid Ferenc utolsó imája című verse lett, aki nőegyletünk egyik legaktívabb tagja.

Dávid Ferenc utolsó imája

Csontig hatoló hidegben kuporgok

Déva vár redves falai között,

Már csak hálni jár belém a halhatatlan lélek.

Vedd füleidbe, Uram, kesergésem.

Nyomorúságomban ne taszíts el,

Légy nékem irgalmas gyámolom.

Ki másnak panaszolhatnám el sanyarú sorsom?

Te, aki mindeneket bölcsen igazgatsz,

Segítsd ellenségeimet, tudjanak ellenféllé nemesedni!

Értük esedezem hozzád, magunknak ezt kérem:

Bocsásd meg vétküket, ne állja bosszút értem!

Örök ellenségeskedéstől ments meg minket kegyelmes Isten!

Ámen

Őszi hálaadási istentisztelet utáni beszélgetéshez frissen sült kenyérlepénnyel és szilvás lepénnyel vendégeltük meg a gyülekezetünk tagjait. Az Úr asztala melletti zongorát virágokkal és őszi termésekből készült koszorúval díszítettük.

Október 23-án Dunapatajra látogattunk, ahol a régi unitárius templomban, ami most már a Pataji Múzeumnak ad otthont Léta Sándor tiszteletes úr áhítatot tartott, énekes könyveket vittünk magunkkal, hogy a vendéglátónkkal együtt közösen énekelhessük az egyházi énekeinket a templomban. Ajándékul nőegyletünk saját kiadványaival kedveskedett a múzeumnak és különféle unitárius kiadványokkal gazdagítottuk a múzeum könyvtárát. Az áhítatot és rövid beszélgetést követően a Szelidi tó partján jártuk végig a tanösvényt, megismerkedve a gyönyörű időben a tó kialakulásának történetével, a tó élővilágával.

November és december hónapokban Benedek Bernadett a konfirmált ifjaknak tartott foglalkozást, az alkalomra nőegyletünk édes és sós süteményekkel, illetve pizzával kedveskedett a fiataloknak.

November 9-én, szombaton 14 órai kezdettel egy 2 órás sétára hívta a tiszteletes úr a híveket Dr. Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény igazgatójának vezetésével a Pál utcai fiúk c. regény helyszíneinek nyomán a Kálvin tértől a mai Grundig. Sajnos az eső miatt nem sikerült végigjárni a teljes utat, ezért 2020 januárjára meghívtuk az előadót, hogy részletesebben is meséljen Ferencváros történelméről. Az alkalomra nőegyletünk szeretetvendégséggel készül.

November 18-án az egyházközségünkben sikerrel zárult a püspök-helynöki vizitáció, nőegyletünk süteményekkel, és kávé, tea felszolgálásával segítette a munkát.

Az adventi vasárnapi istentiszteleteket követő koncertek idén is nagy sikert arattak az egyházközségben. Az Osztováta együttes Advent első vasárnapján szívmelengető karácsonyi dallamaival fényt gyújtott a szívekben advent első borongós decemberi vasárnapján. Advent második vasárnapján Léta Jolán adventi orgonakoncerten az új orgonán bemutatta felkészültségét és kántorként is kiválóan debütált. Az istentiszteletet követően pedig meleg ebéddel, betűtésztás paradicsomlevessel és mákos gubával vártuk a karácsonyi ünnepségre készülő gyermekeket, akiket László Bernadett készített fel a műsorra a lelkészi irodában és a híveket a templomból kijövet, a felnőtteknek tárkonyos ragulevest készített Léta Erika, Mester Éva pedig többféle túrós palacsintát. A harmadik vasárnapon a Szent Kinga kórus tette ünnepélyessé a vasárnapi istentiszteletet és az utána következő szeretetvendégség igazi szeretetteljes hangulatban zajlott. Mindenki igyekezett maximálisan részt venni a munkában – a lengyel kórus meghatottan mondott köszönetet a szíves vendéglátásért – a babgulyásért és a süteményekért. Jövőre visszahívnak bennünket, Nórinak köszönjük a kapcsolatépítést.

December 22-én a gyermekek és az egyre gyarapodó unitárius kórus ünnepi műsorát követően nőegyletünk saját készítésű karácsonyi ajándékcsomagokkal kedveskedett a fellépőknek. A gyermekek karácsonyi csomagját (50 db) saját készítésű, karácsonyi mintás textilzsákba csomagoltunk. A kisbabás családok számára külön ajándékcsomaggal kedveskedtünk. Az adventi vasárnapokon szendvicsekkel, süteményekkel vendégeltük meg a gyülekezetünk tagjait.

Nyíredy Judit javasolta a BTM-ben megrendezett nemzetközi hírű franciaországi magyar fotógráfusok munkáiból összeállított fotókiállítás megtekintését és az ő közreműködésével az ingyenes bejutást a Nőegylet tagjainak. A kiállítás valóban figyelmet érdemelt.

Az idei együtt munkálkodás bőséges gyümölcseiért köszönet a nőegyletünk tagjainak és Léta Sándor tiszteletes úrnak, aki támogatja ötleteinket, segít azok magvalósításában.

Isten áldja mindnyájunkat!

 

Összefoglalót készítette:

a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet nevében

Zomboriné dr. Pap Zsófia, elnök

 

 

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>