Önképzőkör szeptember 2-án – az egyetemes béke eszméje

Kedves Önképzőkörösök és Érdeklődők!

Noegylet-szeptemberSzeptember 2-án egyetemes békevágyunk jegyében megtartottuk soros összejövetelünket. A téma fontosságát kiemelő „shalom”, „salem alejkum” üdvözlést követően elénekeltünk egy megzenésített „Házi áldást”, majd egy rejtélyes cédulával ellátott vizeskancsó körül elindítottuk a beszélgetést. Hál’Istennek senkit sem kellett noszogatni, annyi személyes mondanivaló szakadt ki a résztvevőkből. Mivel a magam részéről megelégszem a téma lelkiismeretes előkészítésével, „bedobásával” és moderálásával, a fő hangsúlyt a párbeszédre ( divatos szóval „interaktivitás”), az egymásra való figyelésre helyezve, most alig volt dolgom. Még sokáig folytathattuk volna, de sajnos gyorsan elszaladt az idő, és nem akartam túlságosan kifárasztani a már eleve fáradtan, munka után, érkezőket, feltartani azokat, akiknek menniük kellett, és lerövidíteni a szabad csevegésre szánt „bonus” perceket. Vannak közöttünk olyanok, akik akár kéthetenként is összegyűlnének  egy-egy érdekes téma alaposabb megvitatására. Másoknak viszont még a havi egy alkalmat is nehéz kigazdálkodniuk. Így egyelőre maradunk a szokásos rendszerben, arra számítva, hogy sikerül felkeltenünk az érdeklődést a  háttéranyagok elolvasása iránt is.  

Tartalmas együttlétünket egy közös békeimával zártuk (az István, a király rockopera Adj békét, Uram dalára), majd egymás egészségére megittuk a japán Masaru Emoto módra kezelt békevizet.

A víz csodálatos tulajdonságairól és saját képességeinkről egy optimális lelkiállapot megteremtésére, tekintsétek meg az alábbi videót.

https://www.youtube.com/watch?v=K60ZU5dFrQY

Azt is megbeszéltük, hogy a baracskai ünnepélyes zarándoklatot Kozma Flóra sírjához, október 17-e szombatra szerveznénk meg. Kérünk Benneteket, hogy lehetőség szerint minél többen csatlakozzatok hozzánk! Részvételi szándékotokat jelezzétek Zomboriné Pap Zsófinak, Léta Erikának vagy nekem írásban, telefonon (4050804) vagy szóban, mivel szeretnénk mikrobuszt rendelni, ehhez pedig ismerni kellene a pontos létszámot.

Következő találkozónk október 7-én szerdán lesz, a témáját később fogom közölni. Előtte még élvezhetjük a templomunkban és más gyülekezeti helyeken tartott Ars Sacra Fesztivál programjait szeptember 19 és 27 között.

http://missziohaz.hu/ARS_SACRA_2015/index.html

Szeretettel  üdvözöl:

Chehadé-Boér Judit, szervező

és a PKF Nőegylet Nyitott Önképzőköre

http://missziohaz.hu/Noegylet

———————————————————–

Nyolcadik összejövetel (2015. szeptember 2.): Az egyetemes béke eszméje mint utópia és mint reális lehetőség PKF gondolatrendszerében és napjainkban

A béke fogalma egy fogalomrendszer (Házi áldás) részét képezve nyer teljesebb értelmet. Mint valami elérhetetlen vágyálom, utópia (sehol sincs ország), ősidők óta kísérti az emberiséget. Utópiából lehet-e és milyen módon eutópia (jó ország, Isten országa)?

A XX. sz. eleji boldog békeidők és az első világégést követő eufórikus évek divatja után szóljunk a háborús divatról is (katonai, ápolónői, munkás uniformisok) és a kapcsolódó militarista-humanitárius szemléletről. Flóra most sem az általános divatot, vagy a szélsőségeket követte, hanem kizárólag a saját lelkiismeretét. Továbbra is úgy gondolta, hogy a nők legfőbb hivatása nem a tüneti hanem a gyökeres kezelés, adott esetben a háborúnak mint legfőbb rossznak a végleges kigyomlálása az emberi veteményesből. Távlati célja volt  az egyetemes világbéke megteremtése az evangélium szellemének megfelelően.

A modernizálódó keresztényszocialisták és az öntudatosodó feministák oldalán tevékenykedett és írt a béke érdekében, a háború ellen. 1915-ben megjelent kötete:

Felolvasások és közlemények (1909-1915)

1. Háború előtti írások (19O9-14):

 A békemozgalomróL PKFII (háború előtt)(Magyar Nőegyesületek Lapja, )

Az ember csak addig kultúrlény (az emberi bestiával szemben), ameddig hisz az erkölcsi és jellembeli  tökéletesedésben, haladásban, és e hittől vezérelve,  törekszik is rá. Ez a vallási alapon álló céltudatos (isteni) evolúció ésszerűségének elfogadása a materializmus vak (darwini) evolúciójával szemben.

 A béke ünnepén Felolvasások II (háború elótt) (Nemzeti Nőnevelés, Magyar Közművelődés)

Békeünnepek: 1899 május 18 (Hágai békekonferencia), 1945 május 7-9 (II. világháború befejezése), 1950 május 9 (Európa nap), 1968 január 1 (béke világnapja), Karácsony ( béke és szeretet ünnepe), 2002 szeptember 21 (ENSZ nemzetközi békenapja)

 Utópiák Felolvasások II (háború előtt) (Magyar Nőegyesületek Lapja)

A leánykereskedés és háború végleges megszűnésének lehetőségéről értekezik Prohászka Ottokár liberális katolikus püspök és Bertha von Suttner, osztrák békeapostol (Le a fegyverekkel!), az első női Nobel békedíjas. A modernizált egyházak mindenütt béke-prédikációkat tartanak az egyesítő tulajdonságokat kereső teista, ökumenikus szellemben.

2. Háború alatti írások (1914-15):

 A jövő legsürgősebb feladata PKF II (háború alatt)  (A Nő)

Vezetők etikai alapon álljanak a békemozgalom szolgálatába a közvélemény megnyerése céljából. „Amely eszmével igazságérzetünknél fogva fel nem tudunk hagyni, abban szükségszerűen megvalósulásra hivatott igazság foglaltatik.”

 Magyar nők a békéért PKF II (háború alatt) (38 vidéki lap)

Asszonyok törekvése: nem másodrangú (ápolás, jótékonykodás), sem harmadrangú (kézimunka, házimunka) hanem elsőrangú munka (a baj gyökerének a gyógyítása). Az emberiség egyetemes békéjéért dolgozni.

 A háboru és az anyák PKF II (háború alatt) (Állandó Béke Magyar Bizottsága alakuló ülése)

„Minél nőiesebben érző, tehát emberszeretet és magasabb igazság után vágyódó egy anya, annál szükségszerűbben kell neki a reformokat előidézhető emberi jogokra törekedni.” Jövőnek szolgáló teremtő munkájukkal a nők hozzájárulhatnak a megváltás jézusi programjához.

A béke eszme terjedése egyházunkban PKF II (hábrú alatt) (Unitárius Közlöny)

 

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>