2017-es tevékenysége

Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2017-es tevékenysége

Az idei évnek is gazdag programtervvel vágtunk neki, január első hetében megbeszélve az elképzeléseinket bízva abban, hogy a Jóisten segítségével azok többségét meg tudjuk valósítani. A gyülekezeti terembe kitettünk egy erdélyi templomokat bemutató naptárt, és azt beszéltük meg, hogy abban mindig feltüntetjük a programjainkat, hogy bárki, aki azt forgatja, tájékozódhasson, saját naptárjába beilleszthesse, hogy lehetősége szerint részt tudjon venni.

Az idei farsangi mulatságunk a gyermekek ünnepségével kezdődött, ahol nem csak a kicsik, de az őket kísérő felnőttek többsége is jelmezt öltött. Az izgalmas vetélkedőt Péterfi Kata hitoktatónk szervezte, tematikus feladványokkal, verssel, tánccal, bevonva a körjátékokba a szülőket is. Este Damjanovich Márti tánctanár segítségével ismételtük át a tavalyi farsangon tanultakat illetve újabb táncokat ismerhettünk meg. Kedves, határozott személyiségével még azokat is megtáncoltatta, akik inkább a finomságokat kóstolgatták volna a gazdagon összeállított svédasztalról. Nőegyletünk tagjai nem csak süteményeket sütöttek, de kreatívan díszített, az ünnephez illeszkedő szendvicsekről is gondoskodtak.

Február végén Léta Sándor tiszteletes úr felhívást tett közzé, hogy felnőtt konfirmációra való felkészítést tart márciustól. Nőegyletünk tagjai közül többen jelentkeztünk, s végül ketten az egyházközség előtt ünnepélyes keretek között vallást tettünk hitünkről. Hetente jártunk hétfőnként a felkészítőkre a többi érdeklődővel és késő estig beszélgettünk az unitarizmusról, a hitünkről. Hasonlóképp a pénteki bibliaórák is beépültek az egyházközség életébe, méltó módon megemlékezve Dr. Sztankóczy Zoltán munkásságáról, könyve nyomán közösen gondolkodva a Biblia tanításairól, az evangéliumokról.

Márciusban Dr. Chehadé-Boér Judit is felhívást tett közzé, hogy a Flóra füzetek harmadik, Értékeink címet viselő számába várja a közlésre szánt írásokat a gyülekezet tagjaitól. A számos beérkezett írást Judit egy csokorba rendezte, Léta Sándor tiszteletes úr segítségével és a nőegyletünk támogatásával azt be is tudtuk mutatni a Budapesti Unitárius Egyházközség által idén megszervezett MUNOSZ közgyűlésen.

Mindezek mellett az év során a megszokott nőegyleti programokra kevesebb idő jutott. Természetesen az önképzőkörünket minden hónap második szerdáján megtartottuk. A tavalyi év során egy kérdőívet állítottunk össze megkérdezve gyülekezetünk tagjait, hogy milyen programokon vennének szívesen részt. A legtöbben egymás megismerését tartották a legfontosabbnak, ezért arra gondoltunk, hogy az önképzőkör keretében, aki vállalja, tarthat előadást egy általa kiválasztott témában.

Maróthyné Tóth Erzsébet biokémikus egy három alkalomból álló előadássorozatot tartott a táplálkozásról a “Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten lelke lakik bennetek?” 1Kor. 3,16. és a  “Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” Máté 6,9. alcímmel. Dr. Mester Éva a Szent László ábrázolásokról, “Az Erdélyi unitárius templomok díszítményei. A korabeli Szent-László ábrázolások Székelyderzsen és Homoródkarácsonyfalván” címmel. Az idősek világnapjához kapcsolódóan én Fiatalok és régebb óta fiatalok címmel a nyugdíjtudatosságról, Tisztelt apádat és anyádat alcímmel, férjem, Zombori György informatikus a számítógép használat előnyeiről és veszélyeiről tartott előadást. Még előttünk áll Léta Erika és Maróthyné Tóth Erzsébet előadása az ICUUW nemzetközi unitárius nőtalálkozó tapasztalatairól, felelevenítve a tavaszi előadásukat, amelyet a templomunkban tartottak, mintegy elősegítve ezzel a jövő évi elképzeléseink megbeszélését.

A szellemi és lelki fejlődésünkön túl a gyakorlati tapasztalatátadásra, illetve a közös munkára is figyeltünk, így idén ősszel is sor került a zakuszkafőzésre, ezért külön köszönet illeti a Léta házaspárt és Dr.Chehadé-Boér Juditot. Az ősz folyamán almavásárt is tartottunk, nőegyletünk tagjai különféle almás süteményekkel örvendeztették meg a gyülekezetet a vasárnapi istentiszteleteket követő kávé és tea melletti kötetlen beszélgetés kapcsán. Az ünnepi alkalmak, kiemelten az ARS SACRA rendezvénysorozat kapcsán a finom süteményekről való gondoskodást nőegyletünk tagjai természetesnek érzik.

Az évet lezárandó, az adventi időszakra úgy készülünk, hogy Nyíredy Judit vezetésével adventi díszeket készítünk a gyülekezeti teremben, s közben átbeszéljük az év tapasztalatait és terveket készítünk a soron következő ünnepi évre. Számos kihívás előtt állunk, hiszen nőegyletünk tagjai közül többen egyéb elfoglaltságaik miatt sajnos nem tudnak a korábbiakban tőlünk megszokott aktív szerepet vállalni a közösség életében, hiszen van, akire elsősorban nagymamaként számít a családja, van akiknek munkahelyi felelőssége nőtt meg a korábbiakhoz képest, és már nincs annyi szabadidejük, hogy a programokat szervezzék, vagy azokban részt vegyenek.

Köszönöm nőegyletünk tagjainak a sok munkát és lelkesedést, amellyel ez év során is gyarapították egyházközségünk életét, külön köszönöm Léta Sándor tiszteletes úr bölcs, megfontolt javaslatait, és presbitériumunk támogatását. Végül de nem utolsó sorban köszönöm egyházközségünk tagjainak, hogy programjainkat örömmel fogadják és anyagilag, szellemileg is támogatják azok létrejöttét. Bízom benne, hogy szeretetben össze tudjuk tartani a közösségünket. Isten áldása legyen mindnyájunkkal életünk során!

Zomboriné dr. Pap Zsófia

A Perczelné Kozma Flóra Nőegylet elnöke

 

 

 

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>