Flóra baracskai nyughelye

Kezdeményezés Perczelné Kozma Flóra baracskai nyughelyének gondozására

A Bartók Béla Egyházközség Nőegylete lépéseket tett annak érdekében, hogy a 95 évvel ezelőtt elhunyt Perczelné Kozma Flóra írónőnek, a budapesti Dávid Ferenc Egylet társelnökének, aki teljes szívvel és lélekkel szolgálta Egyházunkat, ezen túl pedig az egész akkori magyar társadalmat, sajnálatos módon elhanyagolt sírja a baracskai református temetőben méltó gondozásban részesüljön. Kérésével megkereste a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságot valamit Baracska polgármesterét, Szőlősy Béla Attila urat. Ez utóbbi máris lehetőséget biztosított egy személyes megbeszélésre szeptember 1-jén, melyen saját képviselőjük és kapcsolattartójuk Chehadé Judit mellett jelen voltak Tóthné dr. Kolumbán Ottilia alpolgámester, Kárpáthegyi Józsefné, a Kozma Ferenc Általános  Iskola igazgatója, Horváth Evelin református lelkipásztor valamint Kovács Péter Károly, Kozma-leszármazott.  A beszélgetést követően helyszíni szemlét tartottak a temetőben, és megállapították az omladozó Perczel-Kozma kripta megóvásának szükségességét. Késznek mutatkoztak az együttműködésre mindazokkal, akiknek szívügyük az ún. Kozma-parcella gondozott emlékhellyé alakítása.  Az ügyben történt levélváltásunk és néhány a látogatás alkalmából készült fotó megtekinthető az alábbiakban.

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy szíves figyelmébe ajánljuk a baracskai református temetőben nyugvó leveldi Kozma Flóra (asszonynevén Perczel Ferencné), a község alapítói közé sorolható Domo(n)kos-Szűts-Dienes família leszármazottjának, méltatlanul elhanyagolt sírját, emlékének ápolását. A mellékelt fotón jól látható, hogy a vastag faágakkal megtámogatott értékes, műemlék jellegű fekete márvány obeliszk bármelyik pillanatban ledőlhet, további károkat okozva, esetleg életeket is veszélyeztetve. Kozma Flóra, akinek érdemeit a mellékletben részletezzük, nagyon ragaszkodott Baracskához, „a mi kis falunk”-nak nevezte, itt született, itt töltötte fiatalságát, ide járt vissza Budapestről a szüleihez, ide hozatta a fővárosi Kerepesi úti temetőből férjének, a szintén rangos történelmi családból származó bonyhádi Perczel Ferencnek, hálás munkatársai által állíttatott, bevésett felirattal ellátott síremlékét, ide vonult vissza lányaival az első világháború és az azt követő időszak keserves éveiben, itt szenvedett, küzdött, dolgozott másokért, itt érte a halál, itt temették el, sírjánál Józan Miklós unitárius püspöki vikárius mondott gyászbeszédet, és nemcsak szűk családja, választott felekezete, hanem szeretett falujának apraja-nagyja, sőt az egész magyar társadalom siratta benne egy rendkívül érdemdús tagjának távozását a földi létből. Sajnos azonban országunk viszontagságos történelme – nyomort, kivándorlást okozó világválság, pusztító második világháború, léleknyomorító rákosista majd kádárista rendszer, felemás rendszerváltás – háttérbe szorította azoknak a múltbeli embereknek az emlékezetét, akik jelen körülmények között is érvényes üzenetet hagytak számunkra, és akiknek példájából erőt, hitet, gondolatokat meríthetünk élhető közös emberi, nemzeti, vallási, faluközösségi jövőnk elképzeléséhez, megvalósításához.

Arra kérjük tehát Polgármester urat és az általa irányított önkormányzati testületet, hogy Kozma Flóra és családja omladozó sírját gondjaiba vegye, alakját, tevékenységét megidézze, népszerűsítse helyi rendezvényeinek keretei között, melynek köszönhetően bizonyára még több érdeklődőt, hálás látogatót fogadhat a jövőben, akik Baracska hírét növelhetik országszerte és a nagyvilágban. Ezen erőfeszítéseiket mi magunk is saját eszközeinkkel támogatni szándékozunk.

A gyümölcsöző, közös emlékmentés reményében Isten áldását kéri Önökre :
a budapesti  Bartók Béla Unitárius Egyházközség
Perczelné Kozma Flóra Nőegylete

———————–

Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Asszony, Igazgatónő,
Lelkipásztor Asszony!

Hálásan megköszönve szívélyes, figyelmes, együttműködésre nyitott
fogadtatásukat, csatoltan küldök néhány felvételt tegnapi látogatásunkról és
megbeszélésünkről a baracskai községházán és temetőben. Kovács Péter Károly
Kozma-leszármazottal együtt őszintén reméljük, hogy ezen történelmi család
érdemdús tagjainak emlékét nem engedjük feledésbe merülni. Felhívnám szíves
figyelmüket veszélyeztetett és közveszélyes sírjaik lehetőség szerinti
megóvására, gondozására. A hat családtag hamvait őrző Perczel Ferenc kripta
és környéke, ahol a község alapítói és jótevői közé tartozó Domokos Judit
szülei, Domokos Imre táblabíró és Szűts Eszter, a református templomban
őrzött számos kegytárgy alkotója, nyugszanak, teljesen el van gazosodva. Oly
mértékben, hogy Ida asszony és jómagam egyszerű kerti szerszámokkal nem
boldogultunk velük, munkagépekre lenne szükség kiirtásukhoz. A márvány
obeliszk jobb oldalán található fa ágai nemcsak eltakarják a feliratot,
hanem rá is kapaszkodnak, és még inkább ingataggá teszik. Ezeket a felesleges,
nem nemes fákat, bokrokat nyugodtan el lehetne távolítani gépekkel. Ha erre
lenne mód és kapacitás az őszi nagytakarítás során, már az is sokat
jelentene a megóvás szempontjából.
Maradok tisztelettel:

Chehadé Judit

———————

Kedves Chehadé Judit!

Nagy örömmel töltött minket el, hogy találkozhattunk Önökkel.

Elkötelezettek vagyunk településünk öröksége tekintetében, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy Baracska község kiválóságainak emlékét, örökségét őrizzük és ápoljuk.

Nagy segítséget jelent számunkra az Önök elhivatottsága és a Kozma család történetének alapos ismerete.

Tisztelettel kérem, hogy maradjunk kapcsolatban és bizonyos rendszerességgel egyeztessünk a céljainkat, feladatainkat illetően.

Tisztelettel: Szőlősy Béla Attila, polgármester

Fényképek:

image001 image002 image003

 

 

 

NEBIdontesPKFsirja

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>