2015. április 1.

Harmadik összejövetel (2015. április 1.): A szociális munka mint a társadalmi béke megteremtésének jézusi útja Perczelné Kozma Flóra írásaiban

Ez a téma szorosan kapcsolódik az előzőhöz (gyermeknevelés). Feldolgozására három jellemző írás ajánlható:

1. A szociális munkát végző asszony – in Budapesti Hírlap női melléklete (Felolvasások és Közlemények II. 1915)

Milyen asszonytípusra van a köznek szüksége? Hogyan célszerű közösségben tevékenykedni?

2. A nők igazi hivatása – in Az Újság (Felolvasások és Közlemények II.)

Nem csupán a család gondozása és nevelése, sem pedig a sebek kötözése, hanem az egyetemes bajok gyökeres gyógyítása a velük született vallásos szellem mozgósításával.

3. Altruizmus a szociális munkában –  a Magyar Gazdaszövetség szociális kurzusa  (Felolvasások és Közlemények  I. 1908)

E tekintetben Kozma Flóra példaképe Jézus, a fenséges reformátor, fáradhatatlan szociális munkás és türelmes békeapostol. Szorgalmazza a visszatérést az eredeti evangéliumi eszményekhez. A Hegyi Beszédben megfogalmazott „Isteni Alkotmány” pillérei: a nyolc „boldogmondás” (vagy Gromon András szerint, aki görögből újra fordította az Újtestamentumot, „szerencsésmondás”) Máté tolmácsolásában. Ebből kettőt kiemelten vizsgáltunk:

  1. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa (Károli Gáspár)

Szerencsések a Lélek hatására nyomorgók, mert övék a Mennyek országa (Gromon)

5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek (Károli)

Szerencsések az irgalmasok, mert Isten irgalmas lesz hozzájuk (Gromon)

Flóra hírdette és gyakorolta az „evangéliumszerű igazság- és emberszeretetet, mely felekezetiség nélkül tud és akar szolgálni a közjónak.” (A bp.-i Dávid Ferenc Egylet estélyén elmondott beszéd, 1908)

Napjaink „fejlett” világában Ferenc pápa szerint a testvériség és a szolidaritás eszméje eltűnőben van, mivel terjed a gazdasági hatékonyságra és versenyszellemre épülő, kirekesztő, féktelen fogyasztásra majd „eldobásra”, „lecserélésre” buzdító szemlélet. (Az Irgalom Egyháza) Ez ellentétes a keresztények Isten- és emberszeretetével. (Irgalmas szamaritánus példázata Lukácsnál)

Erdélyben szervezetten és nem kizárólag felekezeti alapon segítenek a nélkülöző, saját magukat ellátni képtelen embereknek: katolikusoknál Böjte Csaba Dévai Szent Ferenc Alapítványa, unitáriusoknál Gondviselés Segélyszervezet, Lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon, Mészkői Balázs Ferenc Szeretetotthon.

Közvetlen módon mi is segíthetünk úgy, hogy odafigyelünk egymásra, anélkül hogy megsértenénk mások emberi méltóságát. Gyermekeink, unokáink öntudatos, önállóan gondolkodó és cselekvő állampolgárrá, szolidaritásra, együttérzésre  képes személyiséggé nevelése (érzékenyítés) is szociális (a közjó érdekében, Isten Országának eljöveteléért végzett) munka.

A szociális munkát önkéntesen és örömmel végzők, miközben boldoggá tesznek másokat, saját magukat is boldognak érzik. A társadalmi békéhez vezető jézusi út: a belső (lelki) reformáció és a külső (szociális) igazságosság igényeinek összehangolása.

Chehadé-Boér Judit

Mellékletek:

Altruizmus a szociális munkában

A nők igazi hivatása

A szociális munkát végző asszony

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>