2015. július 8.

Hatodik összejövetel (2015 július 8)

Téma: Mit tehetnek a nők egyházukért, mit tehet az egyház nőtagjaiért? Tabuk nélküli vélemény- és tapasztalatcsere Perczelné Kozma Flóra példájából kiindulva

A kapcsolata lényege egymás kölcsönös szolgálata. Rövidke Unitárius Hitvallásunk is tartalmaz egy mondatot az egyházról: „Hiszek az unitárius egyház hivatásában”

Két egyházdefiníció:

  1. „Unitárius anyaszentegyházon azoknak a híveknek lelki közösségét értjük, akik Jézus tanításainak és példájának követésével Isten országa építésén munkálkodnak…Ez gyülekezetekben és egyházközségekben ölt testet…Feje Jézus, a hívek pedig egyenlő munkatársai…Tanításai hirdetésére vannak rendelve a lelkészek, őket hallgatni, a Szentírást megismerni, annak tanításai szerint élni a híveknek is kötelessége…” (Ferencz József: Unitárius káté)
  2. „Gyarlóságuk tudatában lévő, de Isten és valódi önmaguk megtalálása által önmaguk meghaladására törekvő emberek intézményesült valláserkölcsi közössége…Látható és láthatatlan egyszerre…Alapeszméjében állandó, de formájában szüntelenül változó…Egyházunk a szolgáló szeretet otthona, s mint ilyen, minden ember önkeresése, istenkeresése és szolgáló szeretete előtt nyitva áll…Nyitott legyen mind az elfogadásra, mind az adásra…sokszínűségben megvalósuló összhang…(dr. Czire Szabolcs: Unitárius ösvény)

Perczelné Kozma Flóra két fontos írása a témáról:

  1. Nők az egyházi életben . (Felolvasások I. 1908)

(Felolvasás a pozsonyi evangélikus teológiai akadémia ülésén.)

Názáreti Mária és Magdalai Mária példáját tartja követendőnek, Mártát nem említi.

Egyházainkban működve, onnét kívánjuk az eszméket szétvinni és alkalmazni… hogy a tőlünk telhető kis, de becsületes munka tudatában úgy a világ, egyházunk és saját lelkiismeretünkkel szemben, mint majdan egy szebb hazában, amaz örök Bíró előtt, mi is felemelt fővel jelenthetjük:

Itt állunk − másként nem tehetünk!

Ez nem pusztán felekezeti, hanem ökumenikus, sőt egyetemes szolgálat.

PFK magasra tette a mércét, de ennek a megugrása semmiféle teológia tudást nem igényel, csupán néhány kvalitást:  tiszta szívet, tiszta lelket, nyitottságot, szolidaritást, empátiát, megegyezésre törekvést, szociális érzékenységet, megértést, megbocsátásra való képességet, altruizmust, örömre, boldogságra, az élet élvezetére való képességet, három szóban összefoglalva: hitet, reményt és szeretet. Ezek olyan igazi női értékek, melyeket érdemes magunkban felfedezni, erősíteni és gazdagítani. Értékeinkkel magunkon keresztül tehetjük magunk körül jobbá, szebbé, egészségesebbé, normálisabbá, élhetőbbé, boldogabbá vagyis nőibbé (nem nőiesebbé) a világot. Ezek az értékek férfiakban is megjelenhetnek, de nekik megvannak a saját, felfedezendő és ápolandó, férfi értékeik.

  1. Channing “láthatatlan” egyháza (Felolvasások II. 1915.) Flóra utolsó írása, szellemi testamentuma.

Csak értéktudatos és öntudatos nők és férfiak építhetik fel folyamatos örömteli munkával Isten országát a földön. Ez az építkezés itt és most is zajlik, csak észre kell venni, és részt vállalni belőle.

Az önképzőkörön részt vettek az erdélyi kirándulók 25 tagú csoportja, Székely Kinga Réka lelkésznő vezetésével.

 

 

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>