2015. szeptember 2.

Nyolcadik összejövetel (2015. szeptember 2.): Az egyetemes béke eszméje mint utópia és mint reális lehetőség PKF gondolatrendszerében és napjainkban

Noegylet-szeptemberA béke fogalma egy fogalomrendszer (Házi áldás) részét képezve nyer teljesebb értelmet. Mint valami elérhetetlen vágyálom, utópia (sehol sincs ország), ősidők óta kísérti az emberiséget. Utópiából lehet-e és milyen módon eutópia (jó ország, Isten országa)?

A XX. sz. eleji boldog békeidők és az első világégést követő eufórikus évek divatja után szóljunk a háborús divatról is (katonai, ápolónői, munkás uniformisok) és a kapcsolódó militarista-humanitárius szemléletről. Flóra most sem az általános divatot, vagy a szélsőségeket követte, hanem kizárólag a saját lelkiismeretét. Továbbra is úgy gondolta, hogy a nők legfőbb hivatása nem a tüneti hanem a gyökeres kezelés, adott esetben a háborúnak mint legfőbb rossznak a végleges kigyomlálása az emberi veteményesből. Távlati célja volt  az egyetemes világbéke megteremtése az evangélium szellemének megfelelően.

A modernizálódó keresztényszocialisták és az öntudatosodó feministák oldalán tevékenykedett és írt a béke érdekében, a háború ellen. 1915-ben megjelent kötete:

Felolvasások és közlemények (1909-1915)

1. Háború előtti írások (19O9-14):

 A békemozgalomróL PKFII (háború előtt)(Magyar Nőegyesületek Lapja, )

Az ember csak addig kultúrlény (az emberi bestiával szemben), ameddig hisz az erkölcsi és jellembeli  tökéletesedésben, haladásban, és e hittől vezérelve,  törekszik is rá. Ez a vallási alapon álló céltudatos (isteni) evolúció ésszerűségének elfogadása a materializmus vak (darwini) evolúciójával szemben.

 A béke ünnepén Felolvasások II (háború elótt) (Nemzeti Nőnevelés, Magyar Közművelődés)

Békeünnepek: 1899 május 18 (Hágai békekonferencia), 1945 május 7-9 (II. világháború befejezése), 1950 május 9 (Európa nap), 1968 január 1 (béke világnapja), Karácsony ( béke és szeretet ünnepe), 2002 szeptember 21 (ENSZ nemzetközi békenapja)

 Utópiák Felolvasások II (háború előtt) (Magyar Nőegyesületek Lapja)

A leánykereskedés és háború végleges megszűnésének lehetőségéről értekezik Prohászka Ottokár liberális katolikus püspök és Bertha von Suttner, osztrák békeapostol (Le a fegyverekkel!), az első női Nobel békedíjas. A modernizált egyházak mindenütt béke-prédikációkat tartanak az egyesítő tulajdonságokat kereső teista, ökumenikus szellemben.

2. Háború alatti írások (1914-15):

 A jövő legsürgősebb feladata PKF II (háború alatt)  (A Nő)

Vezetők etikai alapon álljanak a békemozgalom szolgálatába a közvélemény megnyerése céljából. „Amely eszmével igazságérzetünknél fogva fel nem tudunk hagyni, abban szükségszerűen megvalósulásra hivatott igazság foglaltatik.”

 Magyar nők a békéért PKF II (háború alatt) (38 vidéki lap)

Asszonyok törekvése: nem másodrangú (ápolás, jótékonykodás), sem harmadrangú (kézimunka, házimunka) hanem elsőrangú munka (a baj gyökerének a gyógyítása). Az emberiség egyetemes békéjéért dolgozni.

 A háboru és az anyák PKF II (háború alatt) (Állandó Béke Magyar Bizottsága alakuló ülése)

„Minél nőiesebben érző, tehát emberszeretet és magasabb igazság után vágyódó egy anya, annál szükségszerűbben kell neki a reformokat előidézhető emberi jogokra törekedni.” Jövőnek szolgáló teremtő munkájukkal a nők hozzájárulhatnak a megváltás jézusi programjához.

A béke eszme terjedése egyházunkban PKF II (hábrú alatt) (Unitárius Közlöny)

 

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>