Barátok és Nemzettársak

BARÁTOK ÉS NEMZETTÁRSAK téma

 Kedves Önképzőkörös Társaink és Érdeklődő Felebarátaink!

 Júniusi témánk felvezetését József Attila Kész a leltár című versének néhány sorával kezdtem: „születtem, elvegyültem és kiváltam”. Ugyanis ez a három fázis jelzi az emberek által bejárható teljes életutat. Ennek során a biológiai ösztönlényből előbb a környezet által formált (szocializálódott) társadalmi lény, később pedig egy saját ízléssel, szokásokkal, életmóddal, világszemlélettel rendelkező, senki mással fel nem cserélhető, élete utolsó napjáig folyamatosan fejlődő, alakuló tudatos lény (személyiség) lesz. Ezt a három fejlődési fázist nem mindenki járja végig, némelyek megrekednek az első (ösztönlény) vagy a második (társadalmi lény) szinten. Pedig csak a harmadik szinten (tudatos lény) lesznek képesek viszonylag tartós harmóniában létezni önmagukkal és másokkal. Magukkal hozott egyéni képességeiket is csak itt bontakoztathatják ki, és itt tudnak építő módon együttműködni társaikkal. Hiszen az érett személyiség nem elégszik meg önmagával, szabadon keresi vagy létrehozza azokat a közösségeket, ahol elfogadják, befogadják, értékelik őt, segítik abban, hogy még jobbá, még értékesebbé váljon, és hasznára legyen közösségének. Ezekből a csoportokból áll össze baráti köre, szakmai társasága, lelki rokonsága. Pszichológusok hangsúlyozzák, hogy lelki egészségünk ápolása céljából érdemes minél több ilyen közösséghez csatlakozni nem csak formálisan hanem aktív, elkötelezett tagokként. Ezek a közösségek annál értékesebbek minél több értéket adunk hozzájuk saját magunkból.

 

Barátokról szólva a résztvevők saját tapasztalataik alapján megfogalmaztak egy olyan kritériumrendszert, melyek szerintük jellemzik az igazi, jó barátokat. Ők azok, akikre mindig számíthatunk (különösen a bajban), akikben maradéktalanul megbízhatunk, akikkel legalább részben azonos az értékrendszerünk,  akikhez érdek nélkül ragaszkodunk, akikkel kölcsönösen becsüljük egymást, akik odafigyelnek ránk, felszabadítanak, felemelnek, felüdítenek, pozitív energiákat sugároznak felénk, akikkel jó, de nem szükséges „sülve-főve”  együtt lenni, akiket a távolság sem idegenít el tőlünk. Barátság csak egyenrangú emberek között születhet, nemtől és kortól függetlenül, de van benne valami racionálisan megmagyarázhatatlan. 

 

Kozma Flóra gyermekkori és fiatalkori barátait nem ismerjük. Unitárius hitre való áttérése után a gyülekezetben épített ki baráti-munkatársi kapcsolatokat azokkal, akikkel együtt tudott dolgozni a  közösségért és a kiszolgáltatottakért.

 

A nemzettársakkal való kapcsolat boncolgatására kitűnő alkalmat nyújtott a trianoni békediktátum (1920 június 4) közelgő évfordulója, mely 2010 óta a nemzeti összetartozás napja. A mai értelemben vett politikai nemzet 19. századi fogalom, a haza viszont sokkal régebbi, és szorosan kötődik a szülőföld, valamint az otthon fogalmához. Az a magyar, aki különböző okokból tudatosan annak tartja magát. A magyarság nem egyedeiben hanem összességében, megbonthatatlan egységében alkot egy eszmei és eszményi közösséget országhatároktól függetlenül. (http://hataratkelo.blog.hu/) Nemzeti önismeretre és a magyar örökség megbecsülésére ösztönöznek Józsa Judit kerámiaszobrász alkotásai.  http://www.jozsajudit.hu/

 

Kozma Flóra szerint „Isten- és emberszeretet után a hazaszeretet a legfelségesebb érzés” Ő megélte a nemzet felívelő és hanyatló időszakait (Bach korszak, Kiegyezés, Monarchia, I. Világháború, Tanácsköztársaság, Horthy-korszak). Minden időben dolgozni akart, és előre tekinteni. Ebben alaptermészete, neveltetése, istenhite segítette. A munka egyben öngyógyító terápiát is jelentett számára.

 

Az unitáriusok templomukban imádkoznak a nemzet jövőjéért, annak jelképeit szakrális terükben őrzik. Az emberi teljességre törekvő nők szellemiségét terjeszteni hivatott egyleti dalunkban mi is fohászkodunk nemzetünk virulásáért.

 

Különbség a férfi és női áldozatos hazaszeretet között. A férfi területet, birtokot, elvont eszmét véd élete árán is. A nő otthonát, szeretteit védi élete árán is.

 

Ezen az estén is felüdültünk, felpezsdültünk, gazdagodtunk egymás társaságában. Folytatása következik ősszel, mikor szintén háromszor fogunk összejönni, hogy kultúrértékeinkről elmélkedjünk.

 

Szép, pihentető nyarat kívánunk mindnyájatoknak szeretettel:

 

                                                                       Chehadé-Boér Judit, szervező-moderátor

                                                                        és a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet

                                                                        

                                                                           http://missziohaz.hu/Noegylet

 

u.i. : Az én hazaképemet a csatolt vers tartalmazza

 

Boér Judit

Haza hazátlanságban

A Haza édes,

A Haza érdes.

A Haza biztos,

A Haza titkos.

Gyökér gyökértelenségben,

Hit hitetlenségben,

Álom álomtalanságban,

Szív szívetlenségben,

Lélek lélektelenségben,

Oázis kietlenségben.

A Haza én vagyok.

A Haza te vagy.

A Haza mi vagyunk

Jó és balsors közösségben.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>