2020. december 9. virtuális önképzőkör – Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsöző munkakapcsolata

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Ebben az évben ma, december 9-én, lett volna az utolsó önképzőköri összejövetelünk, amit a járványügyi helyzet súlyossága miatt, ismét csak virtuálisan tarthatunk meg. Csatoltan küldöm Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsöző munkakapcsolata című, erre az alkalomra készült, előadásom szövegét. Élőben persze ennek csak a töredékét szándékoztam felolvasni, mivel ebben a keretben a résztvevők interaktív bekapcsolása témáink tárgyalásába fontosabb számomra mint egy ismeretanyag ex katedra „leadása”. Sor került volna egy kis éneklésre, valamint a magunkkal hozott enni-innivaló elfogyasztása melletti kötetlen beszélgetésre is. Ahogy most állnak a dolgok, ezzel még várnunk kell egy kicsit. Az otthoni önképzés lehetősége viszont továbbra is adott, hiszen munkálkodásunk szellemi eredménye, Sándornak köszönhetően, bármikor elolvasható a honlapunkon. http://missziohaz.hu/

Tovább olvasom

Haikukról

2020. november 11-én a kihirdetett különös helyzet miatt nem tudtuk személyesen megtartani az Önképzőkört, melynek keretében Szabóné Pintér Nóra irányítása alatt betekintést nyerhettünk volna a kínai-japán gyökerű, de napjainkban az egész világon nagy népszerűségnek örvendő, haiku versforma és életérzés birodalmába holisztikus (teljességre törekvő) megközelítésben.

Ezért az alábbiakban elérhető az előadás PDF formátumban: HAIKU20201111

Angyalok összefoglaló

Angyalok összefoglaló

  

Tegnap este az Angyalok birodalmában barangoltunk Rákóczi Erika szakavatott vezetésével. Önképzőkörünk indulásánál 2014-ben Erika a legaktívabb tagjaink közé tartozott, aztán az élet elsodorta tőlünk, de programjainkat azóta is érdeklődéssel követi távolról. Most ő osztotta meg velünk az időközben felhalmozódott tapasztalatait, ismereteit, élményeit ebben a hozzá nagyon közel álló témában.

Ámulva hallgattuk személyes szálakkal átszőtt előadását ezekről a csodálatos, térben és időben akadálytalanul mozgó, folyton születő és elenyésző titokzatos fénylényekről, akik ott voltak a világ teremtésének kezdetén a Teremtő oldalán mint belőle kisugárzó energiakoncentrátumok, és itt vannak ma is közöttünk arra várva, hogy segíthessenek, védhessenek, figyelmeztethessenek, taníthassanak és ha kell büntessenek minket. Nekik is szükségük van ránk mint szócsövekre, számunkra pedig ők teszik lehetővé, hogy egyre áttetszőbb anyagként kiteljesedhessünk saját ránk szabott feladatunk elvégzése során.

Az ember fia kap feladatot.

Legyetek boldogok!

Emberek vagytok,

EMBERRÉ lesztek.

Ezt a biztató égi üzenetet az Angyal magyar írnoka, Mallász Gitta, jegyezte le egyéb más, mai emberekhez szóló tanítással együtt világsikerű könyvében Az angyal válaszol-ban. Örömmel nyugtáztam, hogy Erika is jól ismeri, és gyakran idézi ezt az ember és Angyal kivételes találkozását és párbeszédét megörökítő hiteles dokumentumot.

Ezen túlmenően megismerkedhettünk az ún. angyalkártyákkal, amelyek játékos eszközökkel sorsunkon, választásainkon való elmélyült gondolkodásra késztettek minket. Erika felajánlotta, hogy érdeklődés esetén további „fejtágításokat” vagy inkább „lélektágításokat” tart gyülekezeti tagjainknak csoportosan bizonyos időközönként. Kérem, jelezzen vissza az, aki részt venne ilyen alkalmakon. A többi már csak szervezés kérdése.

Személyesen is megtapasztaltam, hogy az angyalok meghálálják az érdeklődést, mivel ajándékkal leptek meg ezen az összejövetelen. Ugyanis váratlan telefonhívást kaptam egy kedves barátnőmtől, akinek mint a fent említett könyv lektorának, az Őrangyalok személyi igazolvánnyal című kiadványt nekem ajándékozónak, és az alábbi, jelen témánkhoz kapcsolódó, dalolható hitvallásom inspirálójának, helye lett volna közöttünk.

Lehet…

 

Én azt hiszem, lehet,

Összekötni a földet és az eget,

Szivárványhidat építni magunkban,

A vesztett Édent idézni dalunkban,

Rácsodálkozni naponta a szépre,

Elmerülni a titokzatos éjbe’,

A sivatagban barátra lelni,

Kéttüskés rózsánkat buzgón öntözni.

Lehet, én azt HISZEM.

                                   Ámen

Ő azonban hosszú ideje küzd egy igen fájdalmas krónikus betegséggel, aminek következtében nagyon régen nem láthattuk egymást, és nem is levelezhettünk. És mit ad Isten? „Véletlenül” éppen most volt alkalma jelentkezni, és közölni velem, hogy mintha egy kicsikét javulna az állapota. Ezzel a hírrel nagy örömet szerzett nekem. Én pedig hálásan megköszönöm az égi ajándékot, kérve a Fentieket, hogy továbbra is segítsenek elviselhetővé tenni barátnőm terheit.

Együttlétünket ezúttal is dalokkal fűszereztük. Az elején a Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok című, Bartók Béla által 1906-ban Keszthelyen gyűjtött népdalt énekeltük el profán és szakrális verzióban, a végén pedig a Dicsőség mennyben az Istennek című egyházi népéneket Kodály Zoltán 1912-es csíki gyűjtéséből. Jó volt együtt.

Aki nem tudott jelen lenni, vagy jelen volt, de nem jutott rá idő, megoszthatja velünk az angyalokkal kapcsolatos történeteit, véleményét ezen a fórumon is.

Legközelebb november 11-én, Márton napján, találkozunk és a japán-kínai haikuról fogunk beszélgetni holisztikus megközelítésben.

Addig is Isten áldjon mindnyájatokat:

                                                            Judit

Karantén összefoglaló szeptember 9.

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

          A saját, korlátolt eszközeikkel kezelhetetlen megpróbáltatások idején óriási előnyt élveznek a hívők a hitetlenekkel vagy kételkedőkkel összehasonlítva. Ők ugyanis ilyenkor mindenható Édes Atyjukhoz fohászkodnak lelki támaszért, amit többnyire meg is kapnak. Mi is ezt tettük az új típusú koronavírus megjelenése és az ennek következtében bevezetett szigorú járványügyi intézkedések kapcsán tartott összejövetelünkön, ahol információinkat, tapasztalatainkat, érzéseinket megosztva egymással, kétszeres imádkozással (=énekléssel) erősítettük magunkat a bajban. A Pálffi Márton által szerzett illetve fordított 146. és 98. számú énekeink gyönyörű skót-angol dallama még most is a fülemben cseng. Eredeti nyelven pedig a mai napig énekelik egyiket (Abide with me) az anglikán székesegyházakban, sőt a rögbi meccseken is.  https://www.youtube.com/watch?v=fg3gCw5mm7c

Tovább olvasom

BBUE Önképzőkör 2020. szeptember-decemberi programja

Időpont, helyszín: Minden hónap második szerdája 18 és 20 óra között a Hőgyes Endre utca 3. alatti gyülekezeti terem

Kinek ajánlott? Gyülekezetünk 18 év feletti, közösségi érdeklődésű tagjainak és felekezeti hovatartozás nélkül, azok barátainak, ismerőseinek.

Szeptember 9. : Hullám után, hullám előtt, hullámok között. Mérlegen a világkarantén. Személyes beszámolók.

Október 14. : Az angyalok a hétköznapjainkban.

November 11. : A japán-kínai haikuról holisztikus megközelítésben.

December 9. : Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsöző munkakapcsolata.

Önképzőköri összefoglaló augusztus 12.

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

A tegnap esti szokás szerint tartalmas és jó hangulatú összejövetelünkön megosztottam résztvevőinkkel az Unitárius Irodalmi Társaság (1920. augusztus 28-1950) témakörében folytatott izgalmas kutatásaim eredményét, illetve annyit, amennyi belefért az adott időkeretbe és a hallgatóság étvágyába. A töméntelen információból kiválasztottam néhány időtállónak bizonyult elemet tüzetesebb vizsgálatra. Elsőnek egy UIT pályadíjas egyházi közéneket javasoltam megízlelni, majd felfedezni annak titkos receptjét, születésének körülményeit, máig tartó hatásának, népszerűségének magyarázatát. Ehhez csak meg kellett keresni és együtt megszólaltatni Énekeskönyvünk 77. számú darabját a vasárnapi ciklusból: Hatalmas Isten…, melynek dallamát Pálffy Ákos, szövegét Bencze Domokos írta. Köreinkben nem ismeretlen ez az ének, hiszen 2018-ban Mészáros Nóra feldolgozásában és az ő vezényletével többek között ezzel debütált a Budapesti Unitárius Kamarakórus a PKF Nőegyletünk által szervezett MUNOSZ konferencia záró műsorában. Aki szeretné újra meghallgatni, kattintson a következő  linkre.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=OhEXGXqOEaY&feature=emb_title

Tovább olvasom

Önképzőkör augusztus 12-én – Unitárius Irodalmi Társaság

Kedves Önképzőkörösök és Barátaink!

Jövő hét szerdán augusztus 12-én 18 órától ismét együtt lehetünk, hogy az együttlét örömén túl új ismereteket, felismeréseket, összefüggéseket osszunk meg egymással halhatatlan szellemünk, lelkünk  táplálása céljából. Szerdai témánk a 100 évvel ezelőtt, 1920. augusztus 28-án Kolozsvárt, alapított Unitárius Irodalmi Társaság (U.I.T) bemutatása lesz. Ha már hallottatok róla azért, ha még nem, azért érdemes eljönni közénk. Érdeklődő ismerősöket is lehet hozni.  https://hu.wikipedia.org/wiki/Unitárius_Irodalmi_Társaság

Szeretettel hív és vár Benneteket a programfelelős:

                                                                               Chehadé-Boér Judit