BARÁTOK ÉS NEMZETTÁRSAK

BARÁTOK ÉS NEMZETTÁRSAK téma

 Kedves Önképzőkörös Társaink és Érdeklődő Felebarátaink!

 Júniusi témánk felvezetését József Attila Kész a leltár című versének néhány sorával kezdtem: „születtem, elvegyültem és kiváltam”. Ugyanis ez a három fázis jelzi az emberek által bejárható teljes életutat. Ennek során a biológiai ösztönlényből előbb a környezet által formált (szocializálódott) társadalmi lény, később pedig egy saját ízléssel, szokásokkal, életmóddal, világszemlélettel rendelkező, senki mással fel nem cserélhető, élete utolsó napjáig folyamatosan fejlődő, alakuló tudatos lény (személyiség) lesz. Ezt a három fejlődési fázist nem mindenki járja végig, némelyek megrekednek az első (ösztönlény) vagy a második (társadalmi lény) szinten. Pedig csak a harmadik szinten (tudatos lény) lesznek képesek viszonylag tartós harmóniában létezni önmagukkal és másokkal. Magukkal hozott egyéni képességeiket is csak itt bontakoztathatják ki, és itt tudnak építő módon együttműködni társaikkal. Hiszen az érett személyiség nem elégszik meg önmagával, szabadon keresi vagy létrehozza azokat a közösségeket, ahol elfogadják, befogadják, értékelik őt, segítik abban, hogy még jobbá, még értékesebbé váljon, és hasznára legyen közösségének. Ezekből a csoportokból áll össze baráti köre, szakmai társasága, lelki rokonsága. Pszichológusok hangsúlyozzák, hogy lelki egészségünk ápolása céljából érdemes minél több ilyen közösséghez csatlakozni nem csak formálisan hanem aktív, elkötelezett tagokként. Ezek a közösségek annál értékesebbek minél több értéket adunk hozzájuk saját magunkból.
Tovább olvasom

Iskolai közösségeink

Kedves Önképzőkörösök és Érdeklődők!

Májusi összejövetelünk résztvevői megpróbálták távlatban értékelni iskolai közösségeikben szerzett tapasztalataikat. Mindnyájan tudjuk, milyen fontos időszak ez személyiségünk kialakulásában és a társak közé való beilleszkedés (szocializáció) képességének elsajátításában. Ebben a közegben tanuljuk meg vagy nem tanuljuk meg a társas együttélés íratlan szabályait, mely egész további életünkre kihatással van. A jelenlévők többféle iskolatípusról számoltak be: tekintélyelvű, durván fenyítő, szülőkkel együttműködő, játékos, motiváló, odafigyelő, szigorúan számonkérő, képességfejlesztő, teherbírást növelő, anarchikus, nemtörődöm. Az ő idejükben a mai iskolákhoz képest erősebb volt a fegyelem, a pedagógusok iránti tisztelet, több idő jutott az iskolán kívüli szabad tevékenységre, kapcsolatépítésre. Ott alakult ki sok máig tartó barátság.

Tovább olvasom

2016 – Értékek: Közösségi és Kulturális sorozat első része

Új Önképzőköri sorozatot indítottunk 2016-ban – lásd a részleteket:  http://missziohaz.hu/Noegylet/?page_id=872

Az első alkalom összefoglalója:

Genetikai alapú értékek

Kedves önképzőkörös és érdeklődő Társak!

Idei első összejövetelünk végén ismét bebizonyosodott, hogy kisközösségi szinten lehet leghatékonyabban feltárni és tudatosítani problémáinkat és értékeinket, valamint emelni egymás energiaszintjét.

Tovább olvasom

Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2015. évi tevékenységéről

„Én az unitárius irodalomnál szebbet és felemelőbbet nem ismerek.”
Perczelné Kozma Flóra

 Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2015. évi tevékenységéről

A Perczelné Kozma Flóra Nőegylet fő céljai a korábbi éveknek megfelelően változatlanok: hitélet ápolása, fejlesztése, az egyháztagság elmélyítése; ünnepségek szervezése; az egyházközség munkájának támogatása. Magyarországi egyházközségek nőszövetségeivel való együttműködés, a külföldi, főleg az erdélyi unitárius nőszövetségekkel való testvéri kapcsolat elmélyítése és ápolása.    Tovább olvasom

A Kozma Flóra Év mérlege

A Kozma Flóra Év mérlege

 A Bartók Béla Unitárius Egyházközség nőegylete nagy fába vágta a fejszéjét, amikor úgy döntött, hogy utána jár, ki is volt valójában Perczelné Kozma Flóra,  akinek boldogult püspökünk Rázmány Csaba jóvoltából már 2006 óta viselte a nevét. Ennek apropóját az szolgáltatta, hogy rejtélyes névadójuk halálának 90. évfordulója 2015. december 31-ére esett, tehát egy egész év (pontosabban 11 hónap) állt rendelkezésükre az önként vállalt kutatómunka elvégzéséhez, és mert éppen akadt valaki közöttük, aki ehhez elég szabadidővel, szellemi kapacitással és elszántsággal bírt. Meg aztán kedve is volt közösségben, közösségi célokért dolgozni.

Tovább olvasom

Önképzőköri évzáró december 2-án

Kedves Hittársunk, Szövetségesünk, Barátunk!

Van úgy, hogy amikor azt hisszük, minden összeesküdött ellenünk, utólag kiderül, hogy valójában értünk történt minden.

Szerda este hat órakor mi is, önképzőkörünk évzáró összejövetelére szállingózók, tanácstalanul álltunk a Hőgyes Endre utca 3. szám alatti bérház félhomályos udvarában, egy sehol sem található kulcsos embert keresve, hogy bebocsátást nyerjünk szokásos gyülekezeti termünkbe. Aztán kulcscsomót zörgetve megérkezett a várva várt szabadító, de a terembe vezető zárak kinyithatatlanoknak bizonyultak. Egyedül a templom ajtaja tárult fel előttünk, és nem volt más választásunk, itt kellett letelepednünk. Kínálta magát az adventi koszorúval ékesített kerek Úr asztala, amit körbe ültünk. Hideg volt ugyan, de magunkon tartottuk a kabátokat és, mint ezt már sokan, sokszor tapasztaltuk, a szakrális térben jobban védve vagyunk a betegségek ellen.    Tovább olvasom

Adventi vásár a Bartók Béla Egyházközségben!

Szorgos nőegyleti tagjaink a gyermekek karácsonyáért.

Vásárolja meg nálunk adventi és karácsonyi ajándékát!

Ezzel segíti Nőegyletünk tevékenységét és hozzájárul gyülekezeti életünk sikeréhez.

Nőegyletünk tagjai szappant öntöttek, kézműves munkákat készítettek. Tekintse meg a fényképeket az eseményről.

Jöjjön el az adventi vasárnapokon, legyen része a szellemi és lelki gazdagodásnak, amikor koncertek, előadások lesznek minden adventi vasárnapon, majd az Istentisztelet után gyülekezeti termünkben válogasson a kézműves termékek között.