EMK kurzus július 11-én

Kedves Érdeklődők!

Nőegyleti önképzőkörünk szokásos időpontjában –  lius 11én szerdán 18 és 20 óra között –  és helyszínén – 9. kerület Hőgyes Endre utca 3, gyülekezeti terem – tartjuk meg nyári EMK kurzusunk második tréningjét   ” Ki dönt bennünk?”

Döntéseinkre ható tényezők, a szükségletek világa témakörben Stern Szilvi lélekgyógyász vezetésével.

Részvételi díj : 1000 forint

Szeretettel várunk Benneteket:

Judit és Szilvi

http://sternszilvi.hu/

EMKjulius11

EMK kurzus június 13-án

Kedves Érdeklődők!

Nőegyleti önképzőkörünk szokásos időpontjában –  június 13-án szerdán 18 és 20 óra között –  és helyszínén – 9. kerület Hőgyes Endre utca 3, gyülekezeti terem – tartjuk meg nyári EMK kurzusunk első tréningjét „belső jelzőrendszerünk” témakörben Stern Szilvi lélekgyógyász vezetésével. Ezt követően július és augusztus második szerdáján is lesznek foglalkozások két másik témakörben, melyekről időben tájékoztatást küldök. Ezek az alkalmak külön-külön is látogathatók 1000 forint befizetése ellenében.

Szeretettel várunk Benneteket:

                                      Judit és Szilvi

                                  http://sternszilvi.hu/

Önképzőkör 2018. április 11-én

Kedves Érdeklődők!

Szerdán április 11-én 18 órától tartjuk következő nőegyleti önképzőkörünket a szokásos helyszínen.

„A gyermekek hitre nevelése illetve nevelhetősége” címmel,  melyre szeretettel hívunk és várunk. A mindnyájunkat közelről érintő témát

Egry Zsuzsa, ökumenikus szemléletű katolikus teológusnő és hitoktató, vezetésével fogjuk megtárgyalni.

A résztvevők összevethetik e területen szerzett saját tapasztalataikat az övéivel.

Isten áldjon mindnyájatokat:

                                                   Chehadé  Judit  szervező

Felhívás együttműködésre – szabadsággal kapcsolatos írások és festmények beküldésére

A Bartók Béla Egyházközség Perczelné Kozma Flóra Nőegylete

FELHÍVÁST

intéz gyülekezetünk tagjaihoz, kicsikhez és nagyokhoz, azt kérve tőlük, működjenek közre néhány elképzelésének valóra váltásában abból az alkalomból, hogy idén ünnepeljük szabadelvű egyházunk születésének, valamint a vallásszabadság világelső törvénybe iktatásának 450. évfordulóját.

Arra gondoltunk, hogy közösségünk támogatásával és aktív részvételével kifejezésre juttatnánk saját véleményünket, gondolatainkat, érzéseinket ezzel kapcsolatosan mégpedig nemcsak szóban, ami könnyen elszáll, hanem maradandóbb formában is, tehát megrajzolt, megfestett képekben és leírt szövegekben. Ezeket aztán mi egyletiek összegyűjtenénk, feldolgoznánk, kiállítanánk gyülekezeti termünk falain, emlékalbum formájában megőriznénk utódainknak, Flóra-füzetek kiadványunk készülő negyedik számában felhasználnánk.

Hozzájárulásukat az alábbi szempontok figyelembevételével kérjük.

  1. A fekete-fehér vagy színes rajzokat, festményeket, kollázsokat álló helyzetű A/4-es rajzlapon kellene megalkotni. Az alkotók neve és életkora a jobb alsó sarokban legyen feltüntetve. Minden résztvevő két művet nyújthat be, az egyiket lehetőleg fekete-fehérben.
  2. A saját vagy ajánlott szöveg terjedelme ne haladja meg azt a mennyiséget, ami egy A/4-es papíron elfér. Minden résztvevő két papírlapot használhat fel, és nevét, életkorát tüntesse fel a jobb alsó sarokban.
  3. A műveket és a szövegeket A/4-es borítékba zárva helyezzék el a gyülekezeti terem kisasztalán. A borítékon kérjük feltüntetni : „SZABADSÁGUNK 450”
  4. A téma feldolgozásához inspirációt meríthetnek énekeskönyvünk 52. énekének két alábbi sorából:

„Virágozzék szent vallásunk,

Lelki, testi szabadságunk.”

  1. A családok vagy baráti csoportok egy közös borítékban is elhelyezhetik alkotásaikat és ajánlásaikat.
  2. A kompozíciókat, szövegeket e-mailen is be lehet küldeni. (chehade@t-online.hu)
  1. Benyújtási határidő: április 29.

Nőegyletünk előre is hálásan köszöni gyülekezetünk remélhetően bőséges közreműködését tervei megvalósításában.

 

Meghívó 2018-as Házasság hete lezárás

Képtalálat a következőre: „Házasság hete”

Meghívó

  1. február 18-án délelőtt 10 órától ünnepi Istentiszteletre kerül sor a Házasság hete alkalmából.

Istentiszteletünket követően a gyülekezeti termünkben Orbán Erika lelkésznő egy közösségi foglalkozást (workshopot) tart a Házasság, mint boldogság forrása, illetve lehetőségek és kihívások témában.

Áldott alkalmunkat egy közös ebéddel zárjuk.

Szeretettel várunk: a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet

Az ülőhelyekre és az ebéd megfőzésére tekintettel, a részvételről visszajelzést kérünk a 217-6171-es, vagy a 0630-562-5828-as, vagy a 0630-602-5457-es telefonszámokra, illetve a leta.sandor@gmail.com vagy a kozmaflora.noegylet@gmail.com e-mail címekre.

Süteményeket, üdítő italokat szívesen fogadunk.

Bartók Béla Unitárius Egyházközség

1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 3. sz.

Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2017-es tevékenysége

Az idei évnek is gazdag programtervvel vágtunk neki, január első hetében megbeszélve az elképzeléseinket bízva abban, hogy a Jóisten segítségével azok többségét meg tudjuk valósítani. A gyülekezeti terembe kitettünk egy erdélyi templomokat bemutató naptárt, és azt beszéltük meg, hogy abban mindig feltüntetjük a programjainkat, hogy bárki, aki azt forgatja, tájékozódhasson, saját naptárjába beilleszthesse, hogy lehetősége szerint részt tudjon venni.

Tovább olvasom

Nőegyleti foglalkozás december 2-án 10 órától

December 2-án szombaton délelőtt 10 órai kezdettel Nyiredy Judit textiltervező iparművészünk vezetésével nőegyletünk foglalkozást tart a gyülekezeti termünkben.
Reményeink szerint a templomunk adventi koszorúját is aznap készítenénk el, szeretettel fogadunk fenyőágat, száraz termést vagy egyéb dekorációt. Judittal különböző textilek felhasználásával karácsonyi díszeket készítünk, (maradék) anyagokat is hozhattok.
Szeretettel várunk!