Önképzőkör 2016. november 9.

Kedves Önképzőkörös Társaink és érdeklődő Barátaink!

Régen láttam annyi felszabadultan mosolygó, derűs arcot egy kupacban, mint
novemberi összejövetelünk végén, mely egyben három éve tartó önképzőköri
alkalmaink lezárását is jelenti, legalábbis az én szervezésemben és
moderálásommal. Javaslat született azonban arra nézve, hogy más formában
tovább folyjanak rendszeres találkozásaink. Ennek részleteiről később tudunk
tájékoztatást nyújtani az érdeklődőknek.

Önképzőkör 2016. november 9

 

A képen látható emberek ezúttal arra vállalkoztak, hogy sok-sok érdekfeszítő
téma megbeszélése után, összevessék saját tapasztalataikat a vallásról, mint
kultúrértékről. Végiggondolták ennek összefüggéseit a hitükkel és az
egyházukkal, és arra a következtetésre jutottak, hogy e három fogalom nem
esik feltétlenül egybe, kombinációjuk pedig személyenként változik. Volt,
aki vallásos neveltetésének és környezetének köszönhetően kitaposott úton
haladt felekezetének egyre elkötelezettebb szolgálata felé. Mást
magánéletének alakulása vezetett ebbe az irányba. Volt, aki lázongott,
tévelygett, miszticizmus felé hajlott, nem merte észérveknek alávetni a
hitét, vagy átmenetileg más hitrendszerek vonzáskörébe került. Volt, aki
útközben felekezetet váltott, esetleg felnőttként találta meg a
személyiségének megfelelő vallást.

Tovább olvasom

Önképzőkör 2016. október 5-én: Kultúrértékünk, a Tudomány

Kedves Tagtársaink és Barátaink!

A tegnap esti önképzőköri összejövetelünk az összegzés jegyében telt el az ősz virágaival és gyümölcseivel feldíszített asztal körül. Egyik kedves résztvevőnk emlékeztetett rá, hogy ennek ilyenkor van itt az ideje.

Szeptember végén című versében, amit felidéztünk szájról szájra adva annak sorait, Petőfi Sándor már 24 éves korában képes volt, saját személyiségén átszűrve, egységben látni és láttatni a körülötte lévő világot: az évszakok és az életciklusok örök körforgását. Művészi zsenialitásának köszönhetően pedig ezt a közhelynek tűnő igazságot egyedi asszociációs térbe helyezte, varázslatos nyelvi köntösbe öltöztette, megalkotva így a magyar költészet egyik halhatatlan remekét, valamint legszebbnek tartott sorát: „Elhull a virág, eliramlik az élet”

A tudós, aki saját megfigyelései mellett tudósgenerációk hosszú sorának leírásait is figyelembe veszi, tehát összegzi, külső szemlélőként tekint a környezetére, akár egy virágra is. Számára ez egy „szaporodásra módosult korlátolt növekedésű hajtás”, amely számtalan bizonyított és ellenőrizhető részelemből tevődik össze.

Előadónk Maróthyné dr.Tóth Erzsébet pedig, alig túl a negyvenen, tudománytörténeti összegzéssel ajándékozott meg minket a 19. századtól napjainkig. Menet közben kitért a nők egyre erősödő jelenlétére a tudományos életben. Előadása rövidesen teljes egészen megtekinthető lesz honlapunkon. Sok munkával és örömmel begyűjtött termését hálásan fogadtuk. Mivel a rendelkezésünkre álló idő és koncentrálóképességünk fél kilenc körül kimerült, úgy döntöttünk, hogy a vasárnapi istentisztelet után (október 11-én 11 óra tájban) lehetőséget biztosítunk számára témája befejezéséhez. Várjuk, hogy ebből az alkalomból mások is csatlakoznak majd hozzánk.

Maróthyné dr. Tóth Erzsébet előadása! 

70 évhez közeledve, az önképzőköri szervező is az őszi sorozat lezárására (téma: Kultúrértékünk, a vallás) és az elmúlt három év összegzésére készül legközelebbi találkozónkon, melyet egy héttel eltolva, november 9-én, tervezünk megtartani. Előtte részletesebb tájékoztatást küldök az eseményről.

Aztán decemberben még tervezünk egy „bonus” összejövetelt a foltvarrás iránt érdeklődők számára Nyiredy Judit irányítása alatt.

Addig is szeretettel üdvözöl:

Chehadé-Boér Judit, szervező

http://missziohaz.hu/Noegylet

Önképzőkör 2016. szeptember 7-én: Kultúrértékünk, a Művészet

Kedves Önképzőkörösök és Érdeklődő Barátaink!

Az elmúlt önképzőköri évben arra kerestük a választ Perczelné Kozma Flóra írásaiban és saját tapasztalataink alapján, hogy mi a boldogság. Ezzel az alcímmel jelentettük meg második Flóra-füzetünket június 25-én, a róla elnevezett nőegyletünk 10. születésnapja alkalmából rendezett, bensőséges ünnepségünkre. Kollektív kiadványunkat, melyből ma is érvényes válaszokat kaphatunk erre az örök emberi kérdésre, ellenérték nélkül ajánljuk minden gondolkodni és olvasni szerető nő- és férfitársunknak. Önkéntes adományokat viszont köszönettel elfogadunk tervezett harmadik füzetünk kiadási költségének a fedezésére. Ebben a harmadik füzetben foglalnánk össze idei önképzőköri foglalkozásaink központi témáját, az értékeket. A tavaszi időszakban a közösségi értékekről, úgymint család, iskolatárs, munkatárs, hittárs, nemzettárs, embertárs, barát, beszélgettünk, a most induló, három alkalmas őszi „kurzus” pedig kultúrértékeinknek lesz szentelve, közelebbről a művészetnek, a tudománynak és a vallásnak.

Tovább olvasom

MEGHÍVÓ a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet megalakulása 10. évfordulójának megün­neplésére

Beszámoló az eseményről!

Időpontja: 2016. június 25-e, szombat 10 órától 15 óráig

Helyszíne: A Perczelné Kozma Flóra Nőegylet székhelye (a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség temploma illetve gyülekezeti terme)

Programunk:

10.00 és 12.30 között:

  1. gyülekező, kitűzők átvétele, egy-egy szál virág elhelyezése az úrasztali vázába (mindenki, aki megteheti, hozzon egy-egy szál virágot);
  2. Ferenczi Enikő áhítata;
  3. rendezvényünk háziasszonya, Zomboriné dr. Pap Zsófia köszönti a megjelen­teket;
  4. nosztalgiázunk, emlékezünk: Gaál Zsófia első elnök asszony a kezdetekről, nőegyletünk megalakulásáról és a megvalósult tevékenységeinkről mesél;
  5. nőegyletünk jelen szerepét, tevékenységünket egy diavetítéssel mutatjuk be;
  6. minden hónap első szerdájának önképzőkörét és a Flóra füzetek legújabb kiadványát Chehadé-Boér Judit ismerteti.

12.30 és 13.30 óra között: Ebédszünet (gyülekezeti termünkben szendvicsekkel, kávéval, teával, születésnapi tortával, süteményekkel várjuk szeretettel)

13.30 és 15.00 óra között:

  1. Dr. Ferenczi Enikő lelkésznő, teológiai tanár, mentálhigiénés szakember előadása a Női szerepek harmóniájáról;
  2. előző pontban elhangzottak tekintetében is, nőegyletünk jövőjéről, kezdeménye­zésekről, lehetőségekről, az Erdélyi Unitárius Nők Országos Szö­vetsége (UNOSZ) és a Magyarországi Unitárius Nők Országos Szövetsége (MUNOSZ) keretében foglalt leendő tevékenységeinkről beszélgetünk.

Részvétellel kapcsolatban név szerinti visszajelzéseket kérünk bármely elér­hetőségünkre legkésőbb június 20-ig a vendéglátás és a kitűzők elkészítése érdekében. Férfi testvéreinket is szeretettel várjuk!

Szeretettel:

Perczelné Kozma Flóra Nőegylet elnöksége

1092 Budapest

Hőgyes Endre utca 3. szám

tel.szám:  06-1-217-6171

kozmaflora.noegylet@gmail.com

 

BARÁTOK ÉS NEMZETTÁRSAK

BARÁTOK ÉS NEMZETTÁRSAK téma

 Kedves Önképzőkörös Társaink és Érdeklődő Felebarátaink!

 Júniusi témánk felvezetését József Attila Kész a leltár című versének néhány sorával kezdtem: „születtem, elvegyültem és kiváltam”. Ugyanis ez a három fázis jelzi az emberek által bejárható teljes életutat. Ennek során a biológiai ösztönlényből előbb a környezet által formált (szocializálódott) társadalmi lény, később pedig egy saját ízléssel, szokásokkal, életmóddal, világszemlélettel rendelkező, senki mással fel nem cserélhető, élete utolsó napjáig folyamatosan fejlődő, alakuló tudatos lény (személyiség) lesz. Ezt a három fejlődési fázist nem mindenki járja végig, némelyek megrekednek az első (ösztönlény) vagy a második (társadalmi lény) szinten. Pedig csak a harmadik szinten (tudatos lény) lesznek képesek viszonylag tartós harmóniában létezni önmagukkal és másokkal. Magukkal hozott egyéni képességeiket is csak itt bontakoztathatják ki, és itt tudnak építő módon együttműködni társaikkal. Hiszen az érett személyiség nem elégszik meg önmagával, szabadon keresi vagy létrehozza azokat a közösségeket, ahol elfogadják, befogadják, értékelik őt, segítik abban, hogy még jobbá, még értékesebbé váljon, és hasznára legyen közösségének. Ezekből a csoportokból áll össze baráti köre, szakmai társasága, lelki rokonsága. Pszichológusok hangsúlyozzák, hogy lelki egészségünk ápolása céljából érdemes minél több ilyen közösséghez csatlakozni nem csak formálisan hanem aktív, elkötelezett tagokként. Ezek a közösségek annál értékesebbek minél több értéket adunk hozzájuk saját magunkból.
Tovább olvasom

Iskolai közösségeink

Kedves Önképzőkörösök és Érdeklődők!

Májusi összejövetelünk résztvevői megpróbálták távlatban értékelni iskolai közösségeikben szerzett tapasztalataikat. Mindnyájan tudjuk, milyen fontos időszak ez személyiségünk kialakulásában és a társak közé való beilleszkedés (szocializáció) képességének elsajátításában. Ebben a közegben tanuljuk meg vagy nem tanuljuk meg a társas együttélés íratlan szabályait, mely egész további életünkre kihatással van. A jelenlévők többféle iskolatípusról számoltak be: tekintélyelvű, durván fenyítő, szülőkkel együttműködő, játékos, motiváló, odafigyelő, szigorúan számonkérő, képességfejlesztő, teherbírást növelő, anarchikus, nemtörődöm. Az ő idejükben a mai iskolákhoz képest erősebb volt a fegyelem, a pedagógusok iránti tisztelet, több idő jutott az iskolán kívüli szabad tevékenységre, kapcsolatépítésre. Ott alakult ki sok máig tartó barátság.

Tovább olvasom

2016 – Értékek: Közösségi és Kulturális sorozat első része

Új Önképzőköri sorozatot indítottunk 2016-ban – lásd a részleteket:  http://missziohaz.hu/Noegylet/?page_id=872

Az első alkalom összefoglalója:

Genetikai alapú értékek

Kedves önképzőkörös és érdeklődő Társak!

Idei első összejövetelünk végén ismét bebizonyosodott, hogy kisközösségi szinten lehet leghatékonyabban feltárni és tudatosítani problémáinkat és értékeinket, valamint emelni egymás energiaszintjét.

Tovább olvasom

Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2015. évi tevékenységéről

„Én az unitárius irodalomnál szebbet és felemelőbbet nem ismerek.”
Perczelné Kozma Flóra

 Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2015. évi tevékenységéről

A Perczelné Kozma Flóra Nőegylet fő céljai a korábbi éveknek megfelelően változatlanok: hitélet ápolása, fejlesztése, az egyháztagság elmélyítése; ünnepségek szervezése; az egyházközség munkájának támogatása. Magyarországi egyházközségek nőszövetségeivel való együttműködés, a külföldi, főleg az erdélyi unitárius nőszövetségekkel való testvéri kapcsolat elmélyítése és ápolása.    Tovább olvasom