Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet

  

A Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegyletet 2006-ban a Bartók Béla Unitárius Egyházközség hozta létre aktív nőtestvéreink együttműködésével, akik önállóan is szerettek volna hozzájárulni az egyházközség eredményes működéséhez.

Jó példával jártak előttük a múltban működő unitárius nőegyletek, a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Leányegylet, és minden olyan tevékenység, amelyet a nők kezdeményeztek és sikeresen megvalósítottak.

Eszményképük az a Perczelné Kozma Flóra volt, aki unitárius egyházunk női apostola, és sokat tett írásai és cselekedetei által a fiatal lányok fejlődése érdekében, az unitárius eszmék terjesztésében, és a köz javára. https://missziohaz.hu/perczelne-kozma-flora/index.htm 

 

A Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2006. június 4-én alakult meg és első önálló közgyűlését 2006. június 18-én tartotta, amelynek keretében megfogalmazták működési tervüket.

 https://unitarius-tudastar.hu/UNEL-2000/20063/19-23.pdf

 https://unitarius-tudastar.hu/UNEL-2000/20064/21-26.pdf

 

Céljuk az egyházközség munkájának segítése és a hitéleti tevékenység segítése. Ennek keretében közös kirándulásokat, lekvárfőzést, farsangi, gyermeknapi összejöveteleket, valamint tematikus előadásokat szerveztek.

 

2006 óta ápolják Perczelné Kozma Flóra emlékét és évente meglátogatják sírját Baracskán. Emlékőrző esteket szerveztek, és négy füzetet adtak ki, Flóra füzetek címmel, névadójuk munkájának és eszmei örökségének ápolására és népszerűsítése érdekében.

Flóra füzetek  1  -  Flóra füzetek  2  -  Flóra füzetek  3  -  Flóra füzetek  4 

 

Színes és változatos programokkal segítik az egyházközség életét, valamint az országos unitárius nőszövetség kibontakozását.

2016-ban nagyszabású rendezvény és megemlékezés keretében ünnepelték meg a fennállásuk 10. évfordulóját.  https://missziohaz.hu/Noegylet/10.htm

A Nőegylet továbbra is eredményesen tevékenykedik a Bartók Béla Unitárius Egyházközség keretében.