Tízedik születésnapját ünnepelte a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet

 2006-2016

 10

2016. június 25-én került sor nőegyletünk 10. születésnapjának a megünneplésére a Bartók Béla Egyházközség templomában és gyülekezeti termében. Az esemény meghívottjai között szerepeltek magyarországi és erdélyi unitárius hittestvéreink, valamint, felekezeti hovatartozástól függetlenül, családtagjaink és barátaink.

 

Dr. Ferenczi Enikő áhítatával nyitottuk meg az évfordulós megemlékezést a templom hűs falai között a nyári kánikulában, egyházi énekeinket Pávai Apor kántor kísérte pianínón. Az Úrasztalát a résztvevők által hozott különféle virágok és Asztalos Klára, az UNOSZ titkára, által ajándékozott hímzett kis terítő díszítették.

 

  

Arra emlékeztünk, hogy 2006 Pünkösd első napján akkori püspökünk, Rázmány Csaba, kezdeményezésére, a Hőgyes utcai Bartók Béla Unitárius Egyházközség nőtagjai formálisan is szövetségbe tömörültek a gyülekezet segítése és egy eredményesebb hitéleti tevékenység céljából Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőszövetség néven. Maga a névválasztás is tükrözi Püspök úr eredeti szándékát egy országos szintű nőszervezet létrehozására, melynek csak első állomása lett volna a mi tagozatunk megalakulása.

 

A megválasztott hattagú vezetőség (dr. Kiss Balázsné Gaál Zsófia elnök, Vassné Jobb Ildikó alelnök, Léta Erika titkár, Aranyossy Mária pénztáros, Tordai Júlia és Lászlóné Szathmáry Zsuzsanna jegyzők) azonnal munkához látott, és június 18-ra összehívta az első önálló közgyűlést, hogy terveikről, közös tevékenységeikről tárgyaljanak. Szeptember 17-én tartották második közgyűlésüket, november 18-án pedig első rendezvényüket, egy virágkiállítást és adventi koszorú készítést, melyen előadást tartott Deák Péter botanikus tanár. Az ezt követő években rendszeresen megrendezésre került a farsang, a húsvéti tojásfestés, a gyermekek karácsonya. 2008-ban kézimunka szakkör indult Gergely Feliciánné Éva vezetésével

 

Egyházközségünk 2007 október 21-ei zászlószentelésén a nőszövetségi szalag is felkerült a zászlórúdra, és azóta is ott díszeleg. A szövetség tagjai oroszlánrészt vállaltak az ez alkalomból megtartott szeretetvendégség előkészítésében és lebonyolításában.

Püspök úr hosszú betegség után, 2009 júliusában, bekövetkezett halála sem vetette vissza a nőszövetség tevékenységét, hiszen nem maradt el sem a gyermekek mézeskalács sütése és a gyülekezeti terem feldíszítése novemberben, sem a decemberi karácsonyfa ünnepély. Léta Sándor tiszteletes úr a szívén viselte a gyülekezet összetartását, megerősítését, támogatta a nőszövetségi munkát, felesége Léta Erika Gabriella a templomba betérő új híveket folyamatosan lelkesítette és ösztönözte a közösségi feladatok vállalására.

 

2010-től a gyermekprogramok szervezésében Péterfy Kata hitoktató egyre nagyobb szerepet vállalt, a gyermekfarsangot az Osztováta együttessel és Karner Ottó mesemondásával tették még színesebbé.

 

2012-ben a vezetőség megújult, a nőszövetség nőegyletként folytatta munkáját, az elnöki feladatokat Zomboriné dr. Pap Zsófiára bízták. A tagság is gyarapodott, miközben az alelnök és a titkár személye változatlan maradt, ám a pénztárosi teendőket Elekes Hajnaltól Szabóné Pintér Nóra vette át, önképzőköri szervezőként pedig belépett a csapatba Chehadé-Boér Judit. A jegyzőkönyvvezetői feladatokat Léta Erika titkár látja el. Jelenleg a nőegylet fontosabb feladatai: önképzőkör vezetése, gyermekprogramok szervezése, idősek látogatása, szeretetvendégségek, foglalkozások rendezése.

 

Fontosnak tartottuk fennállásunk 10. évfordulóját összekötni múltunk történéseinek felelevenítésével és jövőnk megtervezésével. A kezdeteket Gaál Zsófia idézte fel, átélhetővé téve számunkra a lelkes indulás pillanatát, az ambiciózus terveket, a lendületes szervezőmunkát. Minket is arra buzdított, hogy ne lankadjunk, keressünk utánpótlást a fiatalok között.

 

Zomboriné dr. Pap Zsófia képek segítségével idézte fel a legemlékezetesebb pillanatokat: kirándulások, szappankészítés, szilvalekvár főzés, ékszerkészítés, karácsonyi ajándékkészítés a gyermekeknek, vasárnapi iskola termének felújítása, amelyek célja egyrészt a közös munka révén egymás megismerése, másrészt a gyülekezet életének színesebbé tétele, harmadrészt mások segítése. A rendezvények bevételét nőegyletünk újabb rendezvények megszervezésére, mások támogatására fordította.

 

A délelőtti programot Chehadé-Boér Judit zárta a harmadik évébe lépett önképzőkör tevékenységének a bemutatásával. Elmondta, hogy ennek keretei között változatlanul interaktív, pezsgő, jókedvű, hierarchiától és rivalizálástól mentes Közösségről álmodik, annak megteremtésén dolgozik. Az általa felvállalt összejövetelek szervezésével erősíteni szándékozik azokat a szellemi alapokat, amelyekre azután felépülhet egy életképes, országos szintű közösség.

 

 

Bemutatta a többek közreműködésével megjelent Flóra-füzetek második számát, amely egyleti és szövetségi névadónk, Perczelné Kozma Flóra, írásainak tematikus válogatását tartalmazza „Boldogság” alcímmel.

Flóra füzetek 1  Flóra füzetek 2   -  Flóra füzetek 3    - Chehadé Judit beszámolója

 

A tíz gyertyával megtűzdelt  szülinapi tortánkról elfújtuk a lángot és a  hidegtálakkal, szendvicsekkel, süteményekkel, házi eperszörppel és egyéb finomságokkal gazdagon megrakott asztalhoz invitálás előtt a résztvevők közösen énekeltek Vadnai Éva tiszteletbeli unitárius barátunk gitárkíséretével.

Fényképalbumok: Zombori György és Léta Sándor

1  2

 

A délutáni program és egész rendezvényünk csúcspontját jelentette a Kolozsvárról kedvünkért ide utazott dr. Ferenczi Enikő kórházlelkész, mentálhigiénikus, egyetemi tanár előadása a női szerepek harmóniájáról. Egyúttal emlékeztünk arra is, hogy az ő hasonló célú látogatása idején született meg 2006-ban a magyarországi unitárius nőszövetség megalakításának az ötlete.

 

Miután ötletbörzét rendeztünk arról, hogy milyen módon lehetne jobban bevonni másokat a „közösség életének építésébe”, mely Isten és ember szolgálata mellett unitárius egyházunk harmadik fő hivatása, valamint lelki egészségünk megőrzésének egyik fontos eszköze, érzékeny búcsút vettünk egymástól egy Szeretetdallal.

 

De ezzel még nem ért véget testi-lelki-szellemi megújulást nyújtó találkozónk, mert meglepetésként tűzijátékos csokitorta várta az egybegyűltek többségét alkotó júniusi-júliusi szülinaposokat.

 

Viszontlátásra jövő júniusban!

 

Zomboriné dr. Pap Zsófia, Chehadé-Boér Judit