Iratok kronológiai sorrendben:

1923 Angol nyelvű adás-vételi PDF
Online
1923  Józan Miklós angol nyelvű levele a Misszióház ingatlan vásárlásáról PDF
Online
1924 Magyar nyelvű adás-vételi PDF
Online
1927  Józan Miklós felhívása a magyar unitáriusokhoz PDF
Online
1927 Egyházi Képviselő Tanács vizsgálata PDF
Online
1928  A Diákotthon alapszabályzata PDF
Online
1928  A Diákotthon fegyelmi szabályzata PDF
Online
1929 Az Amerikai Unitárius Társulat levele a Misszióház működésével kapcsolatban  - állásfoglalás PDF
Online
1929  Jelentés a Misszióház működéséről PDF
Online
1929-34  Rendezvények a Misszióházban PDF
Online
1930 Misszióház templomának építése Dr. Méhes Emil és Méhes György PDF
1930 A templomot tervezték Gothárd Zsigmond és Padányi Gulyás Jenő 
Ifj. Gothárd Zsigmond tervei
PDF 
1932 Felhívás adakozásra PDF
Online
1932 Adomány a Budapesti Unitárius Egyházközségnek PDF
Online
1934 Körlevél - felhívás adakozásra a magyar unitárius élet fellendítésére! PDF
Online
1938 Az Angol Unitáriusok levele a Misszióház működésével kapcsolatban  - állásfoglalás PDF
Online
1939 Az Angol Unitáriusok újabb levele a Misszióházzal kapcsolatban PDF 
Online
1939 Konferenciás tábor szervezése PDF
Online
     
1943 Misszióház Szervezeti Szabályzata PDF
Online
1948 Meghatalmazás Csiki Gábor részére - angol nyelven PDF
Online
1948 Telekkönyvi másolat PDF
Online
1948 Telekkönyvi másolat angol nyelven PDF
Online
1951 Misszióház felszámolása PDF
Online
1951 Levél a Nemzeti Bank felé PDF
Online
1952 Magyar nyelvű beszámoló a Misszióházról PDF
Online
1952 Újságcikk az államosításról, mely szerint az egyházi ingatlanokat nem államosítják PDF
Online
1952 Államosítás - Pro memoria PDF
Online
1957-58 Telekkönyvi kivonat kérése PDF
Online
1958 Tulajdoni lap PDF
Online
1958 Csiki Gábor nyugdíjba jövetele alkalmából továbbra is engedélyezik a lakhatóságot a szolgálati lakásban PDF
Online
1960 Levél az Állami Egyházügyi Hivatalnak, hogy a használatban levő egyházi ingatlanoknak nincsen bevételi jövedelme / forrása PDF
Online
     
1991 Amerikai nyilatkozat PDF
Online
1991 Angol nyilatkozat PDF
Online
     
1993 Átvételi-átadási megállapodás, mely sohasem valósult meg PDF
Online
     
1999 Bencze Márton lelkész nyilatkozata PDF
Online
2000 Újságcikk PDF
Online
2000 Dr. Murvay Sámuel ügyvéd-főgondnok összefoglaló irata PDF
Online